Epilobium ciliatum    Vit dunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), fuktig mark, allmän, (31 lokaler) , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - åstrand, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672130, 1514570] ), vägdike, 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
GARPENBERG

SV Vaktarbo (12G 7e , [66856, 15205] ), vägkanter, 1989 (JEd)
Lissjön N-ut. o flerst omkr. (12G 8e , [6691, 1520] ), 1991 (JEd)
HEDEMORA

Norn,Sundsjöns strand, SO om hyttan (12F 5j , [66777, 14985] ), sjöstrand på slagg, litet best. , 1987 (EDn)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ), vägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Österby vid Viggens SO strand (12G 7b , [66896, 15081] ), nära sjöstrand, täta ruggar , 1987 (EDn)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, rikligt , 2018 (DABS)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
STORA SKEDVI

Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [66999, 15024] ), örtrikt bäcksnår, 1989 (JEd)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695878, 1505865] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Hysta vid Hyn (13G 0a , [6700, 1502] ), strandkärr, rikligt , 1990 (JEd)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ), näringsrik bäckkant, 1990 (JEd)
Arkhyttan (artp.), (13G 0a , [6702684, 1504604] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Sörbo - Mora , vägskälet mot flygfältet (12F 9h , [6697720, 1487280] ), jordhög, 2011 (DABS)
N om Gustafs, älvstranden (12F 9h , [66997, 14891] ), strandkärr, t.rikl. , 1994 (ÖSp)
Trollbacken (12F 9i , [6698474, 1492795] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

800 m NO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6689812, 1491129] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693430, 1482970] ), grusig gårdsplan, 1 ex , 2008 (THe)
STORA TUNA

Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707410, 1482283] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Ornäs-Barkargäget, 700 m SV Vreten (13F 1g , [67090, 14833] ), f.d.beteshage, enst. , 1987 (TLj)
TORSÅNG

Dalvik-Dalviksberg ,vägskälet 100 m längs vägen (13F 1i , [67053, 14912] ), gårdsmark vid uthus, några få ex , 1996 (SBm)
800 m ONO östligaste gården i Dalviksberg (13F 1i , [67053, 14927] ), dike vid åker, 10-tal , 1999 (SBm)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67055, 14914] ), ruderatmark o sjöstrand, 100-tals , 1999 (SBm)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ), sankstråk på hygge, fåtalig , 1996 (SBm)
800 m S om Åsen (13F 1i , [67067, 14938] ), myr (mosse?), enstaka , 1997 (SBm)
500 m S om Åsen vid vägen mot Kalkberget (13F 1i , [67070, 14940] ), kalhygge, enstaka , 1997 (SBm)
Folkarbyn, Vikasjöns strand (13F 1i , [6708, 1494] ), spridd längs hela strandpartiet med omgivningar, massvis , 1999 (SBm)
N om Folkarbyn mot Malmbäcken (13F 1i , [67080, 14942] ), vägdike, massvis längs 100 m , 1999 (SBm)
Malmbäcken (13F 1i , [67081, 14942] ), bäckstrand, 3 ex , 1996 (SBm)
Rensbyn, Malmbäckens nedre lopp (13F 1i , [67084, 14945] ), sankmark vid bäcken, 5 ex , 1996 (SBm)
Ö om "foten" av Garbergsudden (13F 1i , [67088, 14921] ), dike från åker mot sjön,på kalhygge, 5 ex. , 1998 (SBm)
Strand Ö-ut (13F 1j , [67069, 14974] ), eutrof fuktsänka mot åker/betesmark, 1988 (JEd)
Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ), sandig igenväxt åker, 1990 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [6718, 1498] ), vägkant, 1988 (JEd)
Hosjö (13F 3j , [6719, 1497] ), vägkant, 1988 (JEd)
Hosjö vid Hosjöstrand 170 (13F 3j , [6719840, 1496950] ), villatomt med odling, spridd , 2017 (LBr)
ASPEBODA

Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), gårdsplan och hästbeten, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ), ängsmark, jvgområde, 2016 (IPt)
Morbygden vid Karlsbobäcken (13F 3g , [67199, 14844] ), bäcksänka mot åker, 1989 (JEd)
Rottneby S-ut (13F 3j , [67193, 14953] ), blött eutroft vägdike, rikl. , 1988 (JEd)
Ingarvsdammen, (artp.), (13F 4h , [6720270, 1489010] ), ruderatmark, 2010 (Per Johansson)
Håbergs hage nr 12 (artp.), (13F 4h , [6720719, 1487512] ), 2013 (Per Johansson)
Ingarvet f.d.soptipp i N-kanten (13F 4h , [67209, 14892] ), tipp, fl. o.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Falun , Lugnet (13F 4i , [67219, 14916] ), i rabatter som ogräs, rikligt , 2003 (IPt)
L.Främsbacka Ö-ut (13F 4j , [6720, 1496] ), igenväx.åkerträda, mkt.rikl. (både vit o rödbl.) , 1988 (JEd)
St.Främsbacka (13F 4j , [67204, 14957] ), blöta vägdiken, rikl. , 1988 (JEd)
L.Främsbacka (13F 4j , [67208, 14966] ), åkerkant (?), enst. -trol tillf. , 1988 (JEd)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727415, 1486609] ), vägkant, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Backa v.ån o fl! (13F 4j , [6722, 1498] ), fuktig mark, fl.o.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
St.Karlborn (13F 4j , [6724, 1498] ), lv.kanter, 1988 (JEd)
N om Kolarbo (13F 5j , [6725, 1499] ), vägdike, 1988 (JEd)
Blixbo Ö-ut fl. (13G 4a , [6723, 1501] ), fuktig gräsmark,diken,avstj-plats., 1988 (JEd)
Korså (13G 4d , [6724, 1518] ), vägkanter,etc, flerst. , 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Backabro N-ut (13F 6j , [6733, 1496] ), vägdiken, 1988 (JEd)
Gråsala v.Bytjärnens NV-ände (13F 6j , [6733, 1499] ), åkerdiken o.i intilliggande fuktig åkervall, 1988 (JEd)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ), 1988 (JEd)
Sveden, fl! (både vit o skär-blommig) (13G 7a , [6735, 1503] ), fuktiga vädiken, 1988 (JEd & o.a)
Sveden, fl! (både vit o skär-blommig) (13G 7a , [6735, 1504] ), fuktiga vädiken, 1988 (JEd & o.a)
Sandreveln vid Höganäsbadet (13G 7b , [6738450, 1506190] ), sandig-stenig fågelgödslad strand, rel rikligt på denna lokal annars inte så vanlig , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

SO om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Hugnora (12F 1h , [6656, 1489] ), vägdike, 1980 (RNo)
Årängen (12F 1h , [66587, 14857] ), vägdike, 1983 (RNo)
Västerby (12F 2h , [6660, 1485] ), vägdike, 1983 (RNo)
Västerby (12F 2h , [6661, 1485] ), vägdike, 1983 (RNo)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ), vägkant, 2012 (IPt & JOs)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sågverksområde, massvis , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ), beteshage, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ), upplagsplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna (12F 9a , [6699544, 1451884] ), vändplan skogsbilväg, 2015 (IPt & JJa)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [6711350, 1460450] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt)
400 m S om Björkagården (13F 2c , [6712750, 1461860] ), grustag , med tippmassor och massor från reningsverk, spridd , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14619] ), nedlagt grustag, flera ex. , 2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, 2014 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), slänter och strand mot vattenloka, 2014 (IPt)
Färjbacken (13F 3c , [6715240, 1463500] ), vid växthus, rikligt , 2002 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
Lassen (13F 4b , [6722869, 1459720] ), sjöstrand, 2020 (IPt)
ÅL

Tomtjärn (13F 5b , [6726405, 1459223] ), gammal ängsmark, 2014 (IPt)
Sätergläntan (13F 5c , [6727112, 1462658] ), vägkant,dikesren, t.rikligt , 2012 (IPt)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Stortäkt v.lv. (13F 7g , [6736, 1481] ), fuktiga lv-diken, 1988 (JEd & o.a)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741, 1480] ), fuktäng, t.rikl. , 1988 (JEd)
SILJANSNÄS

Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739566, 1451181] ), gammalt byväg, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ), upplagsplan, 2014 (IPt)
Lima (13F 7b , [6737330, 1456716] ), ängsmark med tippmassor, 2019 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ), vägtipp, 2011 (JJa & IPt)
Tällberg (13F 8b , ), blöta vägdiken, frekvens t.allmän , 1987 (JEd)
Torrberg (13F 8b , [6740390, 1459700] ), vägdike, rikligt , 2013 (IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ), hygge med spår efter skogsmaskin, 2015 (IPt)
S Bergsäng (13F 8c , [6743, 1460] ), fuktig mark nära stuga, få ex , 1982 (MKp)
Tällberg (13F 9b , ), blöta vägdiken, frekvens t.allmän , 1987 (JEd)
Ö.Gansåsen strax S-ut (13F 9f , [67474, 14777] ), vägdike, 1991 (JEd)
RÄTTVIK

Östergrav (13F 9c , [6746830, 1463560] ), vägdike, rikligt , 2007 (IPt)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Vikarbyn (14F 0b , [6754, 1457] ), vägdiken,häckar, fl.i byn , 1987 (TLj)
Klockarbäcken ovan lantbruksskolan (14F 0c , [67533, 14620] ), näringsrikt dike, riklig , 1985 (TLj)
Lisskog N-ut v. 'Sörskogsvägen' (14F 0e , [6752, 1472] ), vägdiken, 1988 (JEd)
Rv 70 N om Storflyten (14F 1a , [67552, 14510] ), hygge mot lv, 1989 (JEd)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
200 m S Västra Born (14F 1e , [67599, 14700] ), vattensjukt gammalt sandtag, få ex , 1985 (TLj)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ), gräsmark, 2015 (JJa)
ORSA

Vångsgärde v.Rv 81, fl. (14E 4h , [6773, 1435] ), vägdiken, fl.o.rikl. - mkt.rikl. , 1988 (JEd)
Vångsgärde v. Rv 81,fl! (14E 4h , [6774, 1436] ), vägdiken, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Lindänget , intill Orsasjön (14E 5h , [6776584, 1436144] ), dyig strandkant några meter från vattnet, spridd , 2012 (BOr)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776694, 1436183] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
V Stackmora (rödbl!) (14E 6h , [6780, 1438] ), vägdike, (Frekvens se rapportblad) , 1987 (JEd)
Born N-ut (14E 6h , [6781, 1437] ), väg- o. åkerkanter, 1988 (JEd)
Orsa soptipp NV Heden (både vit o.rödblommig) (14E 6h , [6782, 1438] ), soptipp - schaktmassor, rikl. , 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Hornberga (rödbl!) (14E 7h , [6787, 1435] ), vägdike o spr.ut i ett kärr (i kanten), enst! , 1987 (JEd)
Ljothed 1 km mot SO (14E 7i , [67889, 14447] ), bäcksnår, 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn nedan lv. (14E 7j , [67863, 14480] ), bäckdråg bl.nässlor, rikl! , 1987 (JEd)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [6784, 1450] ), vägdiken, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.), (14E 1g , [6757287, 1434491] ), ladugårdsplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
MORA

NO om Färnäs (14E 3h , [6766340, 1437110] ), vägkant, 2010 (SJo)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Vägen mot Palatorp nedom det på kartan markerade torpet ,"Algots" (12E 1h , [66589, 14367] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, utkast, 2010 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710333, 1446179] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
JÄRNA

Rutån,200 m N badplats (13E 1d , [67091, 14178] ), dike, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ), strandkant, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
MALUNG

300 m nedströms Kvien (12D 8h , [66941, 13894] ), fuktig stenig mark nära stranden (ej sedd annorstädes) belägg, fåtalig , 1989 (OSt)
Örsåsen (13D 5i , [6727110, 1394430] ), vändplan, fuktigt grus, c:a 50 ex , 2007 (MNo)
500m norr soptippen (13D 6h , [67325, 13877] ), torr grusig plan uppläggsplats för virke, 2 ex , 2005 (MNo)
Sälenvägen (13D 8e , [67413, 13739] ), vägkant, 1 ex , 2014 (MNo)
TRANSTRAND

Västerdalälven vid Skäftholmen (15D 0b , [6800, 1356] ), älvstränder, rödblommig , 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fjätnäset NV-sidan (15D 8c , [68419, 13638] ), sjöstrand, ett fåtal , 1992 (DABS)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), schaktplats, (i insåning), fåtal , 1992 (DABS)
1,5 km S om Ringbo (16D 0a , [68545, 13501] ), dystränder i skogsbäck, långt från vägar etc!!, enstaka , 1989 (DABS)
IDRE

200 m nedströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ), kärr längs ån-sumpskog, sparsam , 1989 (DABS)
Fjätervålen vid parkeringen (16D 4a , [68727, 13523] ), vägdike, rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora