Epipactis atrorubens    Purpurknipprot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SILVBERG

Limön Lilla Ulvsjön (artp.), (12F 7f , [6688726, 1477051] ), 4 plantor/tuvor , 2015 (Bo karlstens)
Limön Lilla Ulvsjön (artp.), (12F 7f , [6688726, 1477051] ), 6 , 1984 (Bo karlstens)
Ulvshyttan, 1878 (Hm:WISTR.1905) * väl = Limön, 1879 (Hm:IND.1879) * 1958 (Tr) * (12F 7f , [66888, 14770] ), örtrik torrbacke på kalk på öns SV-sida, 25 ex 1972 (NYSTR.1974) *, även enstaka på öns norra udde, sammanlagt ca 40 ex , 1989 (TLj, SNy o a)
STORA TUNA

Tuna Hästberg (artp.), (12F 8c , [6691793, 1464628] ), 28 , 2017 (Per Leijström)
Vändplats N om Kvarnberget (artp.), (12F 8c , [6691804, 1464618] ), utfyllnad, 13 , 2016 (Lars-Erik Nilsson, m.fl.)
Tuna Hästberg, N om Kvarnberget (12F 8c , [6691818, 1464616] ), vändplan skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Väster om Flogbergets gruvor (artp.), (12F 3e , [6669795, 1472102] ), 2009 (Sebastian Kirppu)
Flogbergets gruvor (12F 3e , [66699, 14721] ), vägkant, ca 50 ex , 1988 (JHn)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, ett 10-tal , 2010 (LBr)
Flogberget (artp.), (12F 4e , [6670164, 1472147] ), fyra på vanliga stället och en ovanför stentrappen., 5 plantor/tuvor , 2020 (Pelle Adenäs)
Flogbergets gruva (artp.), (12F 4e , [6670240, 1472120] ), 10 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Flogberget (artp.), (12F 4e , [6670247, 1472271] ), 14 stjälkar/strån/skott , 2019 (Pelle Adenäs)
Flogberget, Smedjebacken, stigen från öster (artp.), (12F 4e , [6670322, 1472228] ), 11 plantor/tuvor , 2020 (Thorild Jonsson)
Hyttbergets östsluttning nära Jan-Ers (12F 4e , [6672, 1472] ), torrbacke på kalk, 11 ex 1973 (NYSTR.1974) * ca 10 ex , 1988 (JHn)
Limberget, Späklan (artp.), (12F 4e , [6672560, 1472030] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

BODA

Styggforsen, ca 1830 (Krön:HARTM.1832) = ”Getryggen”, ymnigt nog ca 1830-t (KRÖN.1843 o a) * (14F 3d , [67656, 14667] ), på torr vegetationsfattig kalkskiffer, 1985 (TLj) *, ca 40 ex , 1990 (FCa)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765600, 1466820] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsen,Boda. (artp.), (14F 3d , [6765626, 1466746] ), noterad , 1993 (Lars Bruks)
Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765674, 1466736] ), 2013 (Bengt Westman)
Styggforsen på getryggen (14F 3d , [6765680, 1466720] ), torr, öppen kalkmark, 2 blommande ex , 2015 (LBr)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765695, 1466724] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765729, 1466766] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Styggforsens naturreservat (artp.), (14F 3d , [6765734, 1466766] ), 2 , 2018 (Per Johansson)
Styggforsen O (artp.), (14F 3d , [6765772, 1466742] ), noterad , 2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Styggforsen, Rättvik (artp.), (14F 3d , [6765826, 1466798] ), noterad , 2016 (Niklas Aronsson)
Osmundsberg, 250m Ö om brottet (DF;DBS), (14F 4d , [67705, 14676] ), fuktig lövbväxt f.d. ängsmark, 4 ex , 1985 (TLj)

Dalarnes Flora