Epipogium aphyllum    Skogsfru


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

1,1 km V Högberget (12F 9d , [66982, 14675] ), vid N-sidan av en bäck, ca 30 ex inom 10m2 1987 (IAn) * ca 50 ex 1988 (SNy o a).*ca 80 ex 2002 IPt,* minst 100 ex , 2005 (IPt)
VIKA

Ryggen, 1935 (G. Krutmeyer: KLEFB.1937) * 300m NNO Logården (13G 4b , [67209, 15092] ), i bäcksänka med blandskog, 2 bestånd , 1990 (K. Furness & Å. Bergström)
ENVIKEN

Våckelberget, övre delen av lunden nära sista trappstegen (14F 0j , [67529, 14961] ), mylla under ädellövträd i roten av sydberg, bland myskmåra och ?, 10-tal , 1988 (LBr)
Våckelberget (14F 0j , [67530, 14961] ), lindlövsförna i lunden, 27 ex 1986 , 10 ex 1987 , 5 ex , 1988 (RLu)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Jansbrändan (12E 6i , [66807, 14415] ), växlande antal 1966-69 (Jans.) * 1 ex , 1989 (G. Jansson)
Jansbrändan, ca 200 m NV om gården (artp.), (12E 6i , [6680965, 1441215] ), 1989 (Gunnar Jansson,G Hansson)
Långmyran åt SV (12F 8b , [66927, 14575] ), i barrmatta under gran på sockel, 4 ex 1985 (AJs), lokalen kollad varje år sedan dess utan resultat trots att några förändringar av miljön inte har skett, 1991 (AJs)
Österdalarna

LEKSAND

Draggen (13E 5h , [6725520, 1439900] ), gammal skogsmark, 6 ex , 2007 (PDa)
Draggsberget (13E 5h , [6725520, 1439900] ), surdråg i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Draggsberget (13E 5h , [6726, 1439] ), björkkärr i lövbränna, ca 200 ex , 1993 (SNi)
Draggsberget , nära Stor-Draggen (13E 5h , [67260, 14396] ), fuktig skogsmark, 15 ex , 2005 (IPt enligt John Nilsson Dala-Järna)
Draggen (13E 5h , [67267, 14390] ), surdråg i gammal skogsmark ,längs en 200 m lång sträcka, 84 ex , 2007 (PDa)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Draggsberget (13E 5h , [67268, 14390] ), bäckdrag i örtrik sluttning, 65 ex , 2005 (IPt enligt John Nilsson Dala-Järna)
RÄTTVIK

Österängarna, 1970 (A.Haga) = Råbergsängarna (14F 0d , [6751, 1468] ), på flera ställen i högörtgranskog, 1-20 ex 1985- , 1987 (ABj o.a)
Trollskuru (14F 1b , [6756, 1459] ), fuktig granskog intill ravinmynningen, vissa år riklig , 1996 (J.Hammarkvist)
NV om Nittsjö, "Trollskuru" (14F 1b , [6756, 1459] ), liten ravin i barrskog, ca 20 ex. , 1980 (IPt)
Lassesåker vid Amungen,ca 1,5 km NO Dalstuga (14F 4j , [67723, 14959] ), surdråg, några få ex. , 1995 (RLu)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [6778715, 1489704] ), brant, beskuggad bäckdäld granskog, < 10 ex , 2007 (DABS)
BODA

Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ), sumpig granskog, totalt ca 20 stycken, i två grupper , 2017 (GHa)
Larstäkten, norr om Ockran (14F 4e , [6772, 1470] ), 1993 (I.Moberg)
ORE

Moränget mot NV (14F 6c , [67801, 14625] ), sumpig högörtblandskog på f.d. ängsmark med bl.a. guckusko, 1 ex , 1991 (BDr)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790690, 1462730] ), genomsilad våt sluttning, 7 ex. , 2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790704, 1462727] ), genomsilad våt sluttning, 2 ex. , 2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790729, 1462709] ), genomsilad våt sluttning, 2 ex. , 2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Slåndholmsmyren, ca 2 km S Ärteråsens fäbod (14F 8c , [6790758, 1462720] ), genomsilad våt sluttning , flera lokaler, 6 ex. , 2005 (RLu & Torbjörn Kronestedt)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), vid bäckdråg i lövbränna med björk, 4-50 ex 1983-84 (LUNDQ.1986) - kraftigt varierande antal 1987- , 1990 (RLu)
Gåsbergets NR (artp.), (14F 9e , [6799021, 1474580] ), 1 plantor/tuvor , 2008 (Uno Skog)
Gråtåmyren (15F 0c , [6803600, 1462420] ), bäckdråg från kallkälla i ungskog, ca 10 , 2017 (GHa)
ORSA

Djupgrav (14E7j02) (artp.), (14E 7j , [6786105, 1446945] ), 2001 (Skogsstyrelsen (sks))
Storstupet söder om ån nära gångbron (14E 8j , [67905, 14454] ), i källdråg, 1 ex , 1987 (JEd)
Helvetesfallet (14E 9i , [67952, 14434] ), precis intill stigen, 58 ex. , 2002 (Roland Öjeskog)
GRANÅN (14F7a02) (artp.), (14F 7a , [6785180, 1452084] ), 1994 (Skogsstyrelsen (sks))
SKATTUNGBYN (14F7a05) (artp.), (14F 7a , [6785258, 1452253] ), 1997 (Skogsstyrelsen (sks))
Granån (14F 7a , [67853, 14522] ), barrblandskog nära guckuskolokal, 1 ex , 1988 (FCa)
BJOKTJÄRNSBÄCKEN (15E1i03) (artp.), (15E 1i , [6805127, 1441552] ), 1995 (Skogsstyrelsen (sks))
SOLLERÖ

600 m Ö om Grävtjärnen (13E 8d , [67412, 14189] ), bäckdrag, enstaka ex. flera år , 2005 (IPt enligt John Nilsson Dala-Järna)
MORA

Öster om Turbäcken, 1,5 km S om Rullbo (14E 0b , [67515, 14069] ), fuktig örtrik granskog, 5 ex , 1993 (Lindenbaum Ulf)
Siljansfors vid Stikåsälsbäcken (14E 0d , [67539, 14196] ), örtrik fuktig granskog, 4 ex , 1985 (PJn)
Objekt 02:1 (områdesmittpunkt) (obsd.), (14E 6f , [6784968, 1429449] ), 1993 (LAM)
VÅMHUS

1 km NV Näsberg (14E 7e , [67865, 14236] ), fuktig ravinbotten, 5 ex , 1991 (LBr)
Rädbjörka, 1 ex 1977 (GRAN.1984) = Kålbergets SV-sluttning i bäckravinen som mynnar i Rädån (14E 7f , [67853, 14294] ), flera bestånd, ca 10 ex 1985- , 1990 (FCa)
Kållbergets SV-sluttning (obsd.), (14E 7f , [6785354, 1429454] ), flera bestånd ca 10 ex. , 1990 (FCa)
RÄDÅN S (14E7f02) (artp.), (14E 7f , [6785811, 1429151] ), 1993 (Skogsstyrelsen (sks), Lars Ambrosiusson)
Gruvdalen vid S. Blecksberget (14E 8e , [67931, 14238] ), granskog i bäckravin, 3 ex , 1987 (PJn)
VENJAN

Ca 1 km öster om Spjutsäls fäbod (14D 4i , [67725, 13912] ), I fuktig granskog i en ostsluttning., 1 ex , 1993 (Lindenbaum Ulf)
ÄLVDALEN

Svartbergakojan vid Rotälven (15E 2a , [6814, 1404] ), ca 50 ex. , 1986 (T.Stömne: LBr)
Västerdalarna

NÅS

700 m O Borgheden (13E 1f , [6708040, 1427940] ), skogsmark, sumpskog intill bykälla, 1ex ,( ej sedd 2005 ) , 2004 (BEh enl. Kerstin Johansson)
ÄPPELBO

Risberget, 15 ex ca 1964 (L. Berg: ERIKSS.1965a) = Finnlokåsen, 1977 (L. Berg) - (13E 3a , [67157, 14019] ), källpåverkad granskog, 5 ex , 1986 (L.Berg & LBr)
MALUNG

Tyngeberget NO (13D 6i , [67335, 13945] ), 18 st på en liten sumpfläck i fuktig asprik blandskog. NO sluttningen., måttligt , 1988 (Bohjort Lennart)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ), artrik skyddad biotop, 2 ex , 2006 (LFn)
Lännviken (13D 7i , [6739500, 1392850] ), frodig granskog, 15 , 2020 (BGM)
Mellan vägen o Öjesjön ,inanför Gåsön (13D 8i , [67423, 13938] ), skogsmark, 4 ex , 1999 (BGM)
Gnupenbranten (14D 0h , [6751270, 1385060] ), rik granskog, 3 , 2020 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken SO Långängena (15D 8d , [6842090, 1369300] ), sumpgranskog ovan stor öppen källa, 3 ex , 2009 (LBr)
Kimbäcken 2,5 km SO Kryptjärn (15D 8d , [68421, 13690] ), på två närbelägna platser i myrkant och sumpskog, 3+1 ex , 1992 (LBr & JEd)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (DBS), (15D 8d , [68421, 13693] ), örtrik fuktig granskog, 5 ex , 1992 (DABS)
Byggningaån, grankäl, ca 25 ex i flera grupper 1980 (RAFST.1982) * sydsidan av ån 1,7 km Ö Nedre Byggningen (16C 1i , [68551, 13447] ), rik sumpgranskog, 3 ex , 1989 (DABS)
'Krakelandet' 1,5 km N Dyvelblästan (16D 0d , [68532, 13668] ), gransumpskog, 1 ex , 1991 (S. Jacobsson o a)
IDRE

SV om Söräng (16C 2c , [68633, 13113] ), örtrik sumpgranskog, 2 ex , 1988 (JEd & LNo)
Stockbäckkölen i V (16C 4e , [6870070, 1320740] ), gransumpskog, 7 ex , 2007 (LBr)

Dalarnes Flora