Epilobium anagallidifolium    Dvärgdunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Nysätersvallen- Hammarstöten,längs stigen (16D 3d , [6865, 1365] ), näringsrikt kärr, flera ex , 1989 (BOr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6847350, 1309410] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhogna (DFl-50), (16C 0b , [6851, 1307] ), källdrag, 1986 (DABS)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Nipfjället (norr om tjärnen) (artp.), (16C 5i , [6875200, 1343900] ), vid bäck på fjällhed, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ), örtrik bäckdäld, spridd , 2018 (LBr)
Stora Olån (16C 7d , [6889, 1317] ), källflöde, sparsamt , flerst. , 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Stora Olån (16C 8c , [6891, 1314] ), källflöde, sparsamt , flerst. , 1990 (DABS)
M Sjöstugan o. Jakobshöjden (16C 8d , [6893, 1317] ), översilad mark v.bäckdråg i fjällbjörksluttning, rikl! , 1988 (JEd)
Grövelsjön (16C 8d , [68930, 13159] ), i kanten av en liten bäck, rikligt , 2009 (MNo)
Digerbäcken nedom Sjöhöjden (16C 8d , [6894, 1315] ), bäckdråg på kalfjället, 1988 (JEd)
Storvätteshognas 700 m SVS om Santesonstjärn 1090 m.ö.h. (16C 8e , [68933, 13243] ), s-exp snölega i översilad grusmark, 1990 (DABS)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, rikligt , 2007 (MNo)
Storvätteshågnas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrik fjälläng-bäcksnår (ca 950 m.h), 1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, enst , 1990 (DABS)
Stig upp på Hällsjövåla O sida (16C 8g , [68917, 13325] ), kärr, 5 ex , 1987 (HLe & UGn)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida 3 km N Sjöstugan (16C 9d , [6896, 1317] ), bäckdråg i fjällbjörkskog, 1988 (JEd)
Grövelsjöns NO-sida n. riksgränsen (16C 9d , [6898, 1315] ), bäckdråg i fjällbjörkskog, 1988 (JEd)
Långfjällets NR, Nedersthån S 700 m, 800 m ö h (artp.), (16C 9e , [6896995, 1324987] ), liten källa i gles fjällbjörkskog, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån Ö, 768 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897708, 1325758] ), liten källa i fjällnära gles tallurskog, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ), källflöde, tre , 2007 (NGu)
Fjätervålas SO-sluttning ,500 m V vägslut (16D 4a , [68713, 13516] ), bäckkant i örtrik granskog/hygge, 1 ex , 1994 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora