Epilobium alsinifolium x palustre    Källdunört x kärrdunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern 300 m V om (15C 3j , [6819132, 1345728] ), bäck i fuktig skog, noerad , 2018 (Lennart Persson, Janet Jandér, johanne Maad)

Dalarnes Flora