Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ), ängsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Nylandet, öster om (artp.), (12G 5h , [6678573, 1536165] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Vatebo (12G 6h , [6682844, 1538282] ), vägkant mot gårdstun, 2019 (IPt)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674920, 1513870] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Hummelbo (12G 8e , [6693621, 1524441] ), dike, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ), bäckravin, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ), ~refl~ ,vägkant, dike, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696000, 1500850] ), gräsplan, 2017 (DABS)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695878, 1505865] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), åkerkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Arkhyttan (artp.), (13G 0a , [6703169, 1503879] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Rudtjärn (artp.), (12F 7i , [6687995, 1492922] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Laggarbo stranden (artp.), (12F 7j , [6686171, 1495910] ), mad (strandkärr), noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Aspnäs (12F 8i , [6690074, 1491502] ), vägkant, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , [6693627, 1483376] ), blött åkerdike, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ), vägkant, 2019 (SNy)
Nisstäkt vid bron över Grängshammarsån (12F 9g , [6698638, 1483057] ), fuktig betesmark vid ån, 2020 (SNy)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ), vid sjön, 2020 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ), delvis torrlagda fiskdammar, 2020 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700780, 1472890] ), dike, 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Alderbäcken (13F 0f , [6703207, 1478887] ), vägkant vid bron, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709141, 1470483] ), vägkant, 2018 (SNy)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna s.v. (artp.), (13F 1g , [6707400, 1482265] ), crossbana på fuktig åker. stor del av ytan schaktad, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), stadens snötipp, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, 1 , 2020 (Yngve Johansson)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ), vägkant, 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715433, 1470738] ), vägdike, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
VIKA

Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712454, 1484677] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716893, 1480382] ), matjordshögar, 2018 (SNy)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Ingarvet (Rissgårdsvägen) (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ), dike mot odlad mark, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Sjötomt NO Fläddran (13F 6j , [6732886, 1497277] ), trädgårdskant, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ), vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.), (13G 6b , [6732780, 1506733] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Österkvarn ,vid vägkorset (13G 7b , [6736420, 1509330] ), dike, rel rikligt på denna lokal, annars inte så vanlig , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.), (13G 8b , [6743596, 1508566] ), längs gamla järnvägen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Falkåsen (artp.), (13G 9d , [6748669, 1517449] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ), ~refl~ ,sjöstrand, 2008 (NGu)
Svartnäs (artp.), (14G 0d , [6754904, 1517912] ), gårdsplan, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749460, 1497400] ), våt ängsmark, 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ), källflöde, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

V om kyrkan (11F 9f , [6645390, 1479340] ), vägdike, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gläfse (12F 4i , [6670750, 1493190] ), vägdike, 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [6673540, 1495650] ), vägdike, t.rikligt , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ), vägkant mot åkermark, 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
GRANGÄRDE

Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ), blöt åker/äng, 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ), dike, 2013 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713250, 1463030] ), vägdike, 2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713570, 1463090] ), vägdiken, rikligt , 2007 (IPt)
Lindan, V-dalälven (13F 2c , [67138, 14602] ), älvstrand, rikligt , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67144, 14632] ), vägkant vid reningsverk, sparsamt , 2002 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark, 2018 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägdike/slänt, 2017 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ), hygge, 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ), vägdike, 2011 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
Öster om Djurmo klack (13F 3d , [6715718, 1466131] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ), våt sänka i åkermark, 2012 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

SV om foten av Smälingberget (SBT 87), (13F 6g , [67341, 14815] ), rikligt 1979- , 1981 (Mor.,Wis.)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740650, 1481650] ), vägkant, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsen, Siljansnäs, S (artp.), (13E 7h , [6739748, 1437999] ), gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739238, 1451284] ), byns badplats, 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 7a , [6739620, 1451147] ), skogsstig, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724302, 1448707] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726111, 1454725] ), vägdike, rikligt , 2015 (IPt)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), strand, 2014 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734234, 1466843] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Kommunens återvinningsanläggning, Limhagen (13F 7b , [6736942, 1455740] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Vargnäs (13F 7b , [6738051, 1458287] ), vägdike, 2019 (IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande å, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ), hygge med spår efter skogsmaskin, 2015 (IPt)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748127, 1481602] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
RÄTTVIK

Norra sida Kyrkudden (artp.), (14F 0c , [6753046, 1461467] ), strandområde, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.), (14F 0c , [6753154, 1461723] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751020, 1472510] ), gräsbevuxen byväg, 2009 (JJa & IPt)
Rösstjärnen (14F 1d , [67557, 14671] ), myrliknande strandzon, enstaka , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, 100 m S bystugan (14F 1d , [6756600, 1467870] ), bäck/dike, enstaka , 2011 (GHa)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
Hemra Tvärsen utlopp (artp.), (14F 1f , [6759519, 1476230] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Finnbacka (14F 4h , [6770820, 1487500] ), sjöstrand, 2007 (DABS)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ), skogsbilvägkant, 2007 (DABS)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763750, 1467790] ), bäck genom betesmark, fåtal , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ), bäck, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ), ~refl~ ,gammal torvtäkt, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67704, 14641] ), dike, fåtal , 2008 (GHa)
300 m SV om Bysjön (14F 4d , [67701, 14661] ), ~refl~ ,övergiven linda, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
1 km Ö Silvbergsbodarna (14F 4e , [67710, 14738] ), ~refl~ ,funtig vändplan, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [6772520, 1476420] ), ~refl~ ,dike, rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14813] ), ~refl~ ,vägren, 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ), hjulspår i hygge, rikligt , 2008 (GHa)
ORE

Bäcken från Husesänget (artp.), (14F 5d , [6776425, 1466283] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [6777230, 1466680] ), f.d. äng (tillsammans med Trollius), enstaka , 2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), surhål i f.d. motorbana, flertal , 2013 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ), kanten av damm, flertal , 2018 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ), bäckdråg, enstaka , 2008 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ), strand med småsten, spridd , 2012 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [6781390, 1482040] ), källdrag, enstaka , 2014 (GHa)
Några hundra meter söder om Älgtjärnarna (14F 7g , [67875, 14829] ), vägren vid myr, flertal , 2018 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ), strand, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775870, 1438070] ), flera platser, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), vanlig i diken och rabatter, 2013 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6776254, 1438144] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (14E 5h , [6776520, 1436160] ), betad strandäng, riklig, vitblommig , 2013 (LBr)
Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778701, 1436198] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa station (artp.), (14E 5h , [6778723, 1436193] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Näsudden (artp.), (14E 7i , [6786324, 1443774] ), rikligt intill två källdrog som mynnar i oreälven, 50 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ), dike, enstaka , 2012 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757050, 1434220] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Berihol (artp.), (14E 2f , [6762239, 1427039] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
2 km O om Färnäs (14E 3h , [6765110, 1439350] ), skogsdikeskant, 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Vattumyren (artp.), (13E 7a , [6739707, 1404692] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Sälhedsmyran N (artp.), (13E 9b , [6746461, 1405638] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ), dike, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Ålderberg (14D 4i , [6774040, 1391490] ), Granskog och sidotag, Spridd , 2019 (LBr)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [6775740, 1382310] ), källdråg och övergiven ängsmark, spridd , 2016 (LBr)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.), (14D 5i , [6775465, 1393562] ), övrsilningsmark, skogsbäck, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), vägrenar, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.), (14D 6g , [6782681, 1381918] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Stor-Uppdjusen i SO (artp.), (14D 6i , [6783815, 1390627] ), utfyllnadsmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788703, 1396120] ), blöt skogsväg, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Gessi fäbodar (artp.), (14D 9f , [6799589, 1378121] ), betad fäbodtäkt, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Väsa vid skjutbanan (14E 7b , [6786770, 1406350] ), vägkant, skogsdike/kärr, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787470, 1414300] ), liten våtmark nedan branten samt kantskog, sparsam , 2017 (LBr)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ), tallskog, tjärn, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Havfjlotbodarna (artp.), (15D 1e , [6806322, 1370899] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nornäs centrum (artp.), (15D 3c , [6815692, 1363184] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815218, 1375343] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, 700 m NÖ om (artp.), (15D 4e , [6823262, 1370888] ), dike, vägkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.), (15E 1a , [6806230, 1400266] ), ängsmark och gårdsmiljö, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6658982, 1424285] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals gamla järnvägsbank (artp.), (12E 1f , [6659023, 1428730] ), järnvägsbank, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660086, 1424200] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Röda ladan (artp.), (12E 2f , [6660038, 1427251] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äckerhöjden (artp.), (12E 2g , [6664093, 1434667] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjöhöjden (artp.), (12E 3d , [6668388, 1419140] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora Älgberget (artp.), (12E 3g , [6669957, 1433501] ), ängsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
tyfors (artp.), (12E 4c , [6671332, 1411944] ), strandkant, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670180, 1420330] ), noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ö Lejen 500 m S (artp.), (12E 5e , [6676297, 1421652] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Vargfallet O (artp.), (12E 6e , [6681893, 1420255] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ), ängsmark,vägkant, 2015 (IPt)
NÅS

Kotjärnen 300 m V (artp.), (12E 6c , [6683613, 1412295] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
JÄRNA

Östanrönningen 100 m N (13E 0b , [6704456, 1408139] ), ~refl~ ,frisk granskog, 2009 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [6712020, 1413780] ), ~refl~ ,utkast, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
ÄPPELBO

Snötjärnen 600 m O (artp.), (12E 6a , [6682804, 1403205] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), vägkant, 2014 (HLe)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67212, 13856] ), sankmark, ett fåtal , 2000 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ), bäck på dike, enstaka , 2005 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 3 , 2017 (MNo)
Öjsberget,hygge nedom berget (13D 8i , [67409, 13921] ), vägkant, 1997 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [6742800, 1391290] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ), vägdike, 2012 (HLe)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ), fuktdrag på hygge, enstaka , 2010 (BGM)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.), (14D 3d , [6769270, 1369128] ), vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Gusjön, vid elljusspåret (artp.), (14D 4d , [6770957, 1366689] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803874, 1345934] ), nära tomt., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800234, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Eldtjärnarna NNV om (artp.), (15D 2a , [6810560, 1353824] ), dikeskant, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vidkölssätern (artp.), (15C 4j , [6823505, 1345388] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, ett stort ex , 2010 (LBr)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.), (15C 7j , [6839827, 1347039] ), vägparkering, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särnstugan (artp.), (15D 5d , [6826551, 1369776] ), gårdsmiljöer och gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), bäckmiljö och kanal, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid vägkorsning V om Österdalälven, VNV om Stora Rörmyran (artp.), (15D 7c , [6838882, 1364988] ), skogsbäck, kärr och myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Sörberget NO om (artp.), (15D 8b , [6840664, 1359947] ), vägdike, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Bäck vid Brunnkällmyran (artp.), (15D 8c , [6842725, 1360421] ), vattendrag, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.), (15D 9b , [6845293, 1356069] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846444, 1358268] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
IDRE

Stensjösätern (16C 1d , [6855560, 1316480] ), fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr, spridd , 2016 (LBr)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [6867080, 1344100] ), vägslänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)

Dalarnes Flora