Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [667045, 153276] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [667492, 151387] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Hummelbo (12G 8e , [6693621, 1524441] ), dike, 2016 (DABS)
HUSBY

Stjärnsund (13G 0e , [670156, 152247] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705764, 1513203] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
400 m NO St Skällingen (13G 1e , [67079, 15241] ), ~refl~ ,vägkant, dike, 2003 (NGu)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [669600, 150085] ), gräsplan, 2017 (DABS)
SÄTER

Aspnäs (12F 8i , [6690074, 1491502] ), vägkant, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [669180, 147240] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [669220, 147240] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
Yttre Baggbo (13F 0e , [670078, 147289] ), dike, 2011 (IPt & SNy)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
TORSÅNG

Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
VIKA

Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
SO om Gassarvet (13F 5h , [6728188, 1486916] ), dike mot odlad mark, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Sjötomt NO Fläddran (13F 6j , [6732886, 1497277] ), trädgårdskant, 2017 (JMa & UGu)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ), vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.), (13G 6b , [6732780, 1506733] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Österkvarn ,vid vägkorset (13G 7b , [673642, 150933] ), dike, rel rikligt på denna lokal, annars inte så vanlig , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.), (13G 8b , [6743596, 1508566] ), längs gamla järnvägen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Falkåsen (artp.), (13G 9d , [6748669, 1517449] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15056] ), ~refl~ ,sjöstrand, 2008 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674946, 149740] ), våt ängsmark, 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [676794, 149600] ), källflöde, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

V om kyrkan (11F 9f , [664539, 147934] ), vägdike, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [665171, 147101] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Gläfse (12F 4i , [667075, 149319] ), vägdike, 2007 (IPt)
Sakristorp (12F 4j , [667354, 149565] ), vägdike, t.rikligt , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671620, 1482529] ), vägkant mot åkermark, 2017 (IPt & SNy)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667719, 148198] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
GRANGÄRDE

Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ), blöt åker/äng, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

N om Balltjärn (13F 1a , [6709036, 1454229] ), dike, 2013 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [671325, 146303] ), vägdike, 2010 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671357, 146309] ), vägdiken, rikligt , 2007 (IPt)
Lindan, V-dalälven (13F 2c , [67138, 14602] ), älvstrand, rikligt , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671418, 146263] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67144, 14632] ), vägkant vid reningsverk, sparsamt , 2002 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägdike/slänt, 2017 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [671595, 146463] ), hygge, 1996 (JMa)
Bomsarvet (13F 3c , [6716166, 1460552] ), vägdike, 2011 (IPt)
Hampgårdarna (13F 3c , [6718346, 1462996] ), schaktmassor, 2011 (IPt)
Öster om Djurmo klack (13F 3d , [6715718, 1466131] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6716094, 1467838] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ), våt sänka i åkermark, 2012 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723571, 1457945] ), älvstrand, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726315, 1459213] ), fritidstomt med sjöstrand, 2014 (IPt)
Solarvet (13F 5e , [672895, 147369] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

SV om foten av Smälingberget (SBT 87), (13F 6g , [67341, 14815] ), rikligt 1979- , 1981 (Mor.,Wis.)
Limbo (13F 7f , [673671, 147552] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [674065, 148165] ), vägkant, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726111, 1454725] ), vägdike, rikligt , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), strand, 2014 (IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande å, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ), hygge med spår efter skogsmaskin, 2015 (IPt)
RÄTTVIK

Lisskogs fäbodar (14F 0e , [675102, 147251] ), gräsbevuxen byväg, 2009 (JJa & IPt)
Rösstjärnen (14F 1d , [67557, 14671] ), myrliknande strandzon, enstaka , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, 100 m S bystugan (14F 1d , [675660, 146787] ), bäck/dike, enstaka , 2011 (GHa)
Blecket (artp.), (14F 1e , [6755586, 1471317] ), kulturmark, 2014 (Hans Rydberg)
Finnbacka (14F 4h , [677082, 148750] ), sjöstrand, 2007 (DABS)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [677273, 149071] ), skogsbilvägkant, 2007 (DABS)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [676375, 146779] ), bäck genom betesmark, fåtal , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ), bäck, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Stormyren (14F 3d , [67672, 14671] ), ~refl~ ,gammal torvtäkt, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67704, 14641] ), dike, fåtal , 2008 (GHa)
300 m SV om Bysjön (14F 4d , [67701, 14661] ), ~refl~ ,övergiven linda, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
1 km Ö Silvbergsbodarna (14F 4e , [67710, 14738] ), ~refl~ ,funtig vändplan, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Jerkerstjärnen (14F 4f , [677252, 147642] ), ~refl~ ,dike, rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14813] ), ~refl~ ,vägren, 2008 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ), hjulspår i hygge, rikligt , 2008 (GHa)
ORE

Dalbyn, Järpbacken (14F 5d , [677723, 146668] ), f.d. äng (tillsammans med Trollius), enstaka , 2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), surhål i f.d. motorbana, flertal , 2013 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäckaränget (14F 6c , [67808, 14627] ), bäckdråg, enstaka , 2008 (GHa)
Mariakapellet (14F 6d , [67804, 14657] ), strand med småsten, spridd , 2012 (GHa)
Örjas källan (14F 6g , [678139, 148204] ), källdrag, enstaka , 2014 (GHa)
Björntjärnen (14F 9c , [67995, 14606] ), strand, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), vanlig i diken och rabatter, 2013 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (14E 5h , [677652, 143616] ), betad strandäng, riklig, vitblommig , 2013 (LBr)
Orsa järvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778701, 1436198] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Granån (14F 6a , [67801, 14519] ), dike, enstaka , 2012 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [680787, 145921] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Kulåra (14E 0h , [675365, 143549] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [675705, 143422] ), gräsmark i skogen, 2013 (DABS)
MORA

2 km O om Färnäs (14E 3h , [676511, 143935] ), skogsdikeskant, 2011 (SJo)
Sötan (14E 3i , [6765450, 1443060] ), vägkanter inom fäbodvallen, 2017 (IPt & SNy)
VENJAN

Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ), dike, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna mot Svartlok (14D 5g , [677574, 138231] ), källdråg och övergiven ängsmark, spridd , 2016 (LBr)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.), (14D 5i , [6775465, 1393562] ), övrsilningsmark, skogsbäck, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), vägrenar, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.), (14D 6g , [6782681, 1381918] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Stor-Uppdjusen i SO (artp.), (14D 6i , [6783815, 1390627] ), utfyllnadsmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788703, 1396120] ), blöt skogsväg, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Väsa vid skjutbanan (14E 7b , [678677, 140635] ), vägkant, skogsdike/kärr, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [678747, 141430] ), liten våtmark nedan branten samt kantskog, sparsam , 2017 (LBr)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [678855, 141225] ), tallskog, tjärn, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.), (15E 1a , [6806230, 1400266] ), ängsmark och gårdsmiljö, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Tyrsberget (12E 9i , [6697197, 1441593] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705960, 1437995] ), ängsmark,vägkant, 2015 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
JÄRNA

Östanrönningen 100 m N (13E 0b , [6704456, 1408139] ), ~refl~ ,frisk granskog, 2009 (HLe)
Kyrkogården Vansbro (13E 2c , [671202, 141378] ), ~refl~ ,utkast, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
ÄPPELBO

Lämåsen/Noret (13E 2a , [671008, 140064] ), vägkant, 2014 (HLe)
MALUNG

Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67212, 13856] ), sankmark, ett fåtal , 2000 (BGM)
N om Hallsjön (13D 6g , [67328, 13846] ), ~refl~ ,jordgubbsodling, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [673413, 139393] ), bäck på dike, enstaka , 2005 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 3 , 2017 (MNo)
Öjsberget,hygge nedom berget (13D 8i , [67409, 13921] ), vägkant, 1997 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [674280, 139129] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

Vallsjön 1 km SO (14C 6i , [6780168, 1341928] ), vägdike, 2012 (HLe)
Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ), fuktdrag på hygge, enstaka , 2010 (BGM)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.), (14D 3d , [6769270, 1369128] ), vägkant, skogsbryn och fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Gusjön, vid elljusspåret (artp.), (14D 4d , [6770957, 1366689] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [683868, 134190] ), älvstrand med omgivning, ett stort ex , 2010 (LBr)
IDRE

Stensjösätern (16C 1d , [685556, 131648] ), fäbodvall med anslutande igenväxande slåtterkärr, spridd , 2016 (LBr)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [686708, 134410] ), vägslänter och öppen naturmark, sparsam , 2016 (LBr)

Dalarnes Flora