Elodea canadensis    Vattenpest


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Näckenbäck (12G 4h , [66714, 15394] ), bäck vid gammal bro, rikligt , 1988 (PDm)
Rudö,Rudösjön, norra änden (12G 4h , [66739, 15360] ), dybotten, riklig , 1988 (PDm)
Ned Hede , Årängsån (12G 5h , [66799, 15353] ), å, rikligt , 1986 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66862, 15340] ), damm, rikligt , 1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66863, 15344] ), båthamn, rikligt , 1985 (PDm)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
FOLKÄRNA

Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRYTNÄS

Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Vikhyttesjön (12G 8d , [66908, 15187] ), oligotrof sjö, enstaka , 1990 (MDv)
HEDEMORA

Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Hedemora.tingshusparken i damm (12G 6b , [66842, 15098] ), fågeldamm, rikl. , 1987 (TLj)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ), I vatten, mkt rikl , 1991 (HPe)
Hönsan (DFl-49), (12G 7b , [6685, 1509] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Västerby, badplats vid Käringtjärn (12G 7b , [66885, 15066] ), i vatten, riklig , 1988 (HPe)
Viggen vid Viggenäs (12G 7b , [66897, 15063] ), i vatten, spridd , 1988 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ), I vatten, riklig , 1990 (HPe)
Kallas (12G 7c , [66869, 15141] ), sjövatten, täml riklig , 1989 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [66870, 15130] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Trollbosjön (DFl-49), (12G 7d , [6687, 1515] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norshyttedammen,NV hörnet (12G 8b , [66935, 15065] ), betade stränder, t.rikl. , 1987 (TLj)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, spridd , 2011 (LBr)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696440, 1507680] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Svinösjön (DFl-49), (12G 9c , [6696, 1513] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissjöns östra strand (artp.), (12G 9c , [6697308, 1512536] ), 2011 (Anders Svenson)
Hällsjön vid Österby (13G 0d , [67036, 15190] ), troligen riklig , 1991 (SJa)
Grycken (badplats), Stjärnsund (artp.), (13G 0e , [6701679, 1523362] ), noterad , 2016 (Johan Södercrantz)
Mörttjärnn, NO Långshyttan (13G 1d , [67059, 15153] ), näringsrik å, rikligt , 1988 (LBr)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ), betad dystrand, 1990 (JEd & LBr & TLj)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696114, 1505854] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696970, 1507740] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
STORA TUNA

Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ), i Idtjärn, 2015 (SNy)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [6699970, 1477300] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704756, 1480733] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 2e , [6712684, 1471780] ), lånsjöns botten täckt på många platser. bra siktdjup i sjön. algblomningar (ofarliga) årligen., noterad , 2020 (Matilda Elgerud)
Avsnörd vik av älven nedom Forshuvud (östra sidan) (13F 2f , [6712800, 1479250] ), älv, rikl. , 1986 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
TORSÅNG

Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Öv.Milsbosjön (13F 0i , [67031, 14906] ), stränder och å, rikl.även i blom , 1987 (TLj)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjö, 2015 (DABS)
VIKA

Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.), (13F 2j , [6710604, 1495167] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), näringsrik igenvuxen tjärn, 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ), sjö och strand vid Billingen, 2018 (SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), stranden, 2008 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6658685, 1489018] ), strand, sjö, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
LUDVIKA

Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Österdalarna

GAGNEF

Ö om Västerfors (13F 3b , [67192, 14577] ), vattensamling i ravinbotten, rikl. , 1993 (ÖSp)
Västerfors N flottbro (artp.), (13F 3b , [6719780, 1457070] ), älvsluttningar, noterad , 2019 (Joachim Falck)
Flottbron (artp.), (13F 3b , [6719812, 1457155] ), vattendragstyp på älvbotten, nära strand, 2014 (Matilda Elgerud)
N om Djurås by,omedelbart S om Rv 70 (13F 3c , [67152, 14644] ), bäck i ravinbotten, t.rikl. , 1993 (ÖSp)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Österfors torrfåra (artp.), (13F 4b , [6720679, 1456869] ), vattendragstyp vik in/gammal vattendragsfåra?, 2014 (Matilda Elgerud)
SILJANSNÄS

Alviks badplats (artp.), (13E 7j , [6737504, 1448922] ), noterad , 2016 (Ellinor Delin)
Gassarvet (13F 7a , [6739306, 145108] ), i sjöbotten ut mot holme, rikligt längs hela strandlinjen , 2019 (Kicki Marcus)
Landbäcken, Gassarvet (artp.), (13F 7a , [6739403, 1451016] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
LEKSAND

Tibble, vid älven (13F 6b , [67333, 14580] ), liten nästan avsnörd älvvik m.grunt vatten, rikl.end.steril , 1987 (TLj)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
Limsjön vid utloppet (13F 7b , [6735, 1456] ), strand, 1991 (JEd)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Opplimen (13F 8b , [6742, 1459] ), i vatten, stora bestånd , 1986 (MKp)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
RÄTTVIK

Nittsjösjön (14F 1c , [6755764, 1460872] ), 2013 (BOr)
Glisstjärn (14F 1c , [6757, 1461] ), eutrof sjö, riklig i hela sjön , 1985 (TLj)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6757580, 1461460] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Amtjärn (14F 1c , [6758200, 1460700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ORSA

Kyrkbyn v.Lillån mot V (14E 5g , [6779, 1434] ), näringsrik å, rik på vattenveg., 1 ex.uppspolat -säkert växande i ån , 1988 (JEd)
Orsa småbåtshamn (14E 5h , [67785, 14354] ), näringsrik hamnbassäng bl.Potamogeton, t.rikl! , 1987 (JEd)
Bjurdammstjärn (artp.), (15E 3e , [6817719, 1423028] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
MORA

Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ÄLVDALEN

Grundsands badplats (artp.), (14E 9b , [6795300, 1406151] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), sjöstrand ,ilandflutet ex., 2009 (DABS)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.), (16C 1j , [6856030, 1348276] ), noterad , 2017 (Margareta Edqvist)

Dalarnes Flora