Eleocharis uniglumis    Agnsäv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta (12G 4i , [66739, 15404] ), fuktäng, ett fåtal , 1986 (PDm)
SILVBERG

Kutbo-Dammsjön ,N stranden (12F 7g , [66878, 14830] ), torrlagd sjöstrand fast blöt, rikligt , 1988 (SNy)
Österdalarna

LEKSAND

Hjortviken (13F 8b , [67439, 14551] ), dystränder, rikligt , 1987 (JEd)
Strandängsvegetation vid Siljan vid badplatsen i Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745649, 1454882] ), kalkpåverkad strandäng vid sötvatten, 2008 (AJn)
Östanholsviken (13F 9b , ), stränder, fl. , 1987 (TLj)
Laknäs V-stranden fl! (13F 9b , [6746, 1455] ), dystränder, rikligt o spridd , 1987 (JEd)
Tällberg, v.Siljan (13F 9b , [67465, 14550] ), dystränder,även på sandigare strandängar, rikl.fl. , 1987 (TLj)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Sollerön camping vid V brofästet (artp.), (14E 0g , [6754260, 1433635] ), sandstrand v siljan, 2014 (Kerstin Frostberg)
Sollerön, Utanmyra, Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757368, 1434128] ), betad strandäng, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [67579, 14339] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
MORA

Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769573, 1431118] ), insjöstrand, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätnäset NV-sida (15D 8c , [68419, 13638] ), blottad dy, lokalt riklig , 1992 (DABS)

Dalarnes Flora