Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ), litet örtrikt kärr på hygge, sparsamt , 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
SVÄRDSJÖ

Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ), sluttande myr, 2004 (NGu)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, sparsam , 2011 (LBr)
Österdalarna

GAGNEF

Mojeängarna (DF 49), (13F 4c , [67215, 14612] ), artrik ängsmark, sparsamt , 2003 (DABS)
ÅL

Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ), gräsmyr intill ängsgranskog, 1993 (TLj)
LEKSAND

Böle (artp.), (13F 7c , [6739230, 1464370] ), öppen naturbetesmark vid bäck, 1990 (MBm)
SO om Söder Bergsäng (13F 8c , [67433, 14613] ), rikkärr, t.riklig , 1994 (MKp)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Norra sida Kyrkudden (artp.), (14F 0c , [6753046, 1461467] ), strandområde, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Gärdsjön, N om (artp.), (14F 1d , [6759201, 1468735] ), 2013 (Henrik Weibull)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.), (14F 1d , [6759250, 1468780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759609, 1466783] ), 2013 (Henrik Weibull)
Nissabacken, 800 m SV vägkorset i Born (14F 1e , [67597, 14703] ), kalkrikt vägdike, enstaka , 1986 (TLj)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ), öpper rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67631, 14681] ), fuktig botten av gammalt kalkbrott, rätt rikligt inom några tiotals kvadratmeter , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763145, 1468134] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14680] ), foto , 2012 (IPt)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.), (14F 2d , [6763245, 1468000] ), 2014 (Per Johansson)
Jutjärnen (14F 2e , [67630, 14705] ), kalkrikt strandkärr, 1989 (JEd & LBr)
ORE

Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ), rik skogsmyr, sparsam , 2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
ORSA

Höglunda vid OK (14E 5h , [67773, 14366] ), kalkrikt vägdike, 1990 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [67579, 14339] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
HAMRA

Finnbergsmyrarna (15E 6f , [68345, 14299] ), i blött rikkärrdråg, 1981 (PSt)
Finnbergsmyran 16 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [68331, 14308] ), antal ej bedömt , 1985 (JAs)
Västerdalarna

MALUNG

Öje, Ogströmmen (13D 9i , [67460, 13939] ), frodig strand, enstaka , 1998 (MNo)
TRANSTRAND

Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780860, 1370510] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), rikkärr, 2011 (Urban Gunnarsson)
400 m SO Högstrand (14D 8c , [6792240, 1361330] ), myr i gles fuktig frodig granskog, mycket , 2006 (MNo)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ), myr i gles fuktig frodig granskog, mycket , 2006 (MNo)
Fjällsocknarna

IDRE

600 m V om Storgjotkölen (n.tid.känd lok.) (16C 2c , [68620, 13112] ), dyflark i rikkärr m.axag, enst! , 1988 (LNo & JEd)

Dalarnes Flora