Eleocharis palustris    Knappsäv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder.kärr, allmän , 1995 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ), lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
SÄTER

Ljustern strand + sjö (artp.), (12F 8j , [6691987, 1495767] ), limnisk strandvåtmark sjöstrand, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
STORA TUNA

Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ), ruderatmarker i bergtäkten, 2020 (SNy)
VIKA

SO om Starens (13F 1i , [67056, 14932] ), ~refl~ ,dräneringskanal från Dammyran, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
ASPEBODA

Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717459, 1479677] ), mindre myr, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ), ~refl~ ,torr ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Hosjöholmen på den större öns norra strand (13F 4j , [6720820, 1497700] ), grund, tidvis torrlagd strand, spridd , 2020 (LBr)
SUNDBORN

Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ), strandkärr och beteshage, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736300, 1506880] ), sjöstand, 2008 (JWk)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ), ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ), ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Nysäl (13F 2b , [6712090, 1457220] ), älvstrand, rikligt , 2005 (IPt)
Nybrosjön (13F 2c , [67142, 14640] ), ~refl~ ,sjö med omgivande myr och kärr, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Djurmosjön (13F 2c , [67144, 14647] ), sjö, riklig , 2002 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ), vattenloka, 2011 (IPt)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15), (13F 3c , [6716800, 1460750] ), näringspåverkad sjö, 2005 (Therese Carlsson)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ), ~refl~ ,sommartorp med fin äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Långsjön (13F 4c , [67246, 14605] ), sjöstarnd, rikligt , 2005 (IPt)
BJURSÅS

Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ), strandkant, 2011 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), strandäng, 2008 (JJa & IPt)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ), strandkant, 2020 (JJa)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), sjöstrand, 2017 (JMa & UGu)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsmark,strand, 2016 (JJa)
LEKSAND

Styrsjön (artp.), (13F 6a , [6730003, 1452737] ), noterad , 2020 (Peter Ståhl)
Atlasruta (13F 8b ), kärr, mindre allmän , 1985 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ), kärr, mindre allmän , 1985 (MKp)
BODA

Enssågen (14F 2d , [6760430, 1468100] ), vattenbryn vid sandstrand, enstaka , 2012 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Norudden (14F 5d , [6779560, 1467600] ), sandig strand, enstaka , 2008 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [6783820, 1463900] ), vattenbryn, enstaka , 2018 (GHa)
ORSA

Ljothed 1 km S-ut (14E 7i , [67888, 14442] ), skogskärr på sand ,i bäck, 1990 (JEd & LBr)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
MORA

Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Åmåsängsgården (artp.), (14E 2g , [6763221, 1432988] ), noterad , 2017 (Roger Gran)
Oxeråsen so nr 1 (artp.), (14E 4a , [6771111, 1401323] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,damm, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Gävunda (13E 8c , [6741348, 1410450] ), fuktig gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Jofsmyr (artp.), (14D 9i , [6799309, 1392833] ), småvatten i jordbrukslandskapet dike/vattenfylld grop, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Stora Kroktjärn (artp.), (12E 1g , [6656342, 1431772] ), kärr, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Lisjön/Ljustjärn (artp.), (12E 3d , [6667464, 1416785] ), sjö (>1 ha), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartälven (artp.), (12E 4c , [6670119, 1414925] ), å åkant 3.5 km nv om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
JÄRNA

Härjtiån (13E 1c , [67075, 14138] ), å, ~30 ex , 1989 (HLe & UGn)
Vanån V Träkol (artp.), (13E 2c , [6712195, 1412191] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Bro över Flögan vid Stigsheden (13E 3c , [6716600, 1410560] ), ~refl~ ,åstrand, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

S viken, Rödtjärnen (12D 8i , [66937, 13912] ), strand, 1988 (OSt)
Mellanmon (13D 6g , [67329, 13849] ), vägdike, ett tätt bestånd på c:a 3 meter , 2003 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [6741240, 1392450] ), myrgöl, c:a 100 strån , 2008 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätnäset NV-sida (15D 8c , [68419, 13638] ), blottad dy, sparsam , 1992 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (DF), (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, sparsamt , 1989 (ULn)
Särnasjön ,från bron till Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), strandäng på dy, mkt riklig , 1992 (DABS)

Dalarnes Flora