Eleocharis mamillata    Veksäv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), grunda vatten, spridd , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Igeltjärna (12G 2f , [6664, 1527] ), göl i grusgrop, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Bäsinge gamla koppargruva (12G 3g , [6668276, 1533552] ), strand, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Tjärnsjön eft.Rv 70 invid Sätergränsen (12G 7a , [66899, 15025] ), dyig sjöstrand v.brygga, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
SÄTER

Klacken .åkern nedom Jätteklacken (12F 8j , [66915, 14997] ), vattengrop i åker, rikl. , 1987 (TLj)
Pungmakarbo,Klacksjöns S-strand (12G 8a , [66917, 15002] ), strand, rikl. , 1987 (TLj)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
STORA TUNA

Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696102, 1470125] ), i och längs bäck, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ), badplatsen, 2019 (SNy)
Österby v.Tunaån (13F 0g , [67044, 14824] ), kotrampad dystrand, t.rikl. , 1988 (TLj)
Lusmyren (13F 1f , [67059, 14794] ), i pölar på utfyllnadsmarken, enst. , 1987 (SNy)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707495, 1481835] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Ornäs, 250 m SV f.d. jvg-stn (13F 1g , [67098, 14849] ), fukt.jvg-dike, rikl. , 1987 (TLj)
Lennheden (13F 2e , [6712329, 1470156] ), myr, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Ornäs v.Faxens utlopp i Ösjön (13F 2h , [67102, 14857] ), dystrand, enst. , 1988 (TLj)
VIKA

Kråknäsmossen, sydligaste delen (13F 1i , [67085, 14927] ), mycket sank kärrkant, rikligt på 2 m2 , 1996 (SBm)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6718, 1497] ), kärrveg.i vägdik, 1990 (JEd)
STORA KOPPARBERG

200 m Ö Liljesund (13F 2h , [67136, 14897] ), sank fårhage intill sjön, rikl. , 1987 (TLj)
Vällgårrden (13F 3h , [6718998, 1485501] ), sjöstrand, 2016 (DABS)
Falun, Östanfors mln jvg o.Järnvägsgatan (13F 4i , [67221, 14901] ), litet alkärr, rikl. , 1987 (TLj)
SUNDBORN

Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), på grusig vall med gles vegetation, 2013 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), strandkant, 2015 (DABS)
Liljansnär, längs vägen (artp.), (13G 6b , [6731740, 1505830] ), dike, 2012 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ), blöt åker/äng, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ), botten av nedlagt grustag, lerigt, 2015 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713402, 1460328] ), strandkant reningsbasäng, 2018 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ), åkerloka, massvis , 2012 (IPt)
Moje,,Knappbacken (13F 4c , [67212, 14605] ), sjöstrand, fåtalig , 2003 (IPt)
SILJANSNÄS

Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ), strand, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), betad strand, 2014 (IPt)
Limsjön (artp.), (13F 7b , [6735583, 1456856] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
S.Bergsäng (13F 8b , [67427, 14562] ), fuktig del på kalhygge, litet best. , 1992 (MKp)
N.Bergsäng (13F 8b , [67440, 14599] ), i dy, litet best. , 1992 (MKp)
S.Bergsäng (13F 8c , [67423, 14612] ), fuktig svacka på kalhygge, litet best. , 1992 (MKp)
RÄTTVIK

Kyrkudden, öster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ), strandäng, något tiotal i två grupper , 2017 (GHa)
Norra sida Kyrkudden (artp.), (14F 0c , [6753046, 1461467] ), strandområde, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
I skogen nära åkerfälten (nära golfbanan) (14F 0c , [67533, 14627] ), torrlagt dige, enst. , 1990 (ABj)
Enskvarn,mln dammarna (14F 1d , [67586, 14671] ), grund damm, ca 0,5 m djup, riklig , 1986 (TLj)
Hemra Tvärsen utlopp (artp.), (14F 1f , [6759519, 1476230] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
BODA

Värmdalen (14F 2d , [6760230, 1468790] ), vattenbryn, enstaka , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ), periodvis vattenfylld hölja/försänkning, rikligt , 2008 (GHa)
N.Lenåsen, bystugedammen (14F 3d , [67654, 14697] ), i grund bad- o branddamm, riklig , 1986 (TLj)
800 m O Springlok (14F 3e , [67660, 14724] ), ~refl~ ,djupt dike, rikligt , 2008 (GHa)
300 m SO Grönockran (14F 3e , [6768380, 1470530] ), ~refl~ ,periodvis vattenfylld dödisgrop med lerig botten, tämligen rikligt , 2008 (GHa)
ORE

Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), lergrop i f.d. motorbana, rikligt , 2013 (GHa)
Sunnanhed, Nästbäck (14F 5d , [6779910, 1469030] ), damm, flertal , 2018 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ), djupt och brett dike, rikligt , 2008 (GHa)
Furudal, Linlok (14F 6c , [6783820, 1463900] ), grunt vatten, rikligt , 2018 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ), lite sumpig strand kmed grunt vatten utanför, något tiotal , 2012 (GHa)
ORSA

Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ), dike, enstaka , 2018 (GHa)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741429, 1410772] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Hållstugan SSO om (artp.), (15D 0g , [6803368, 1381260] ), sjökantzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Tystupets kraftverk (artp.), (12E 3c , [6666816, 1412728] ), nedströms dämmet, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
JÄRNA

Dårarmyran V (artp.), (13E 4b , [6722900, 1407371] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Västra delen av Vanån NV Van (13E 4b , [6724496, 1408856] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
MALUNG

Håtjärnen (artp.), (12D 9i , [6695768, 1392225] ), fattigmyr med gungfly, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Backbytjärn (13D 6h , [6730680, 1386090] ), tjärn, växer i vattnet, rikligt , 2008 (MNo)

Dalarnes Flora