Eleocharis acicularis    Nålsäv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,karktärsväxt vid Dalälven med tillhörande sjösystem, allmän , 1987 (PDm)
Fullsta (12G 4h , [6674070, 1539320] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Hovnäs (12G 4i , [6674540, 1544750] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [6675700, 1537220] ), lerstränder, tidvis torrlagda, riklig , 2013 (LBr)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Östervikens strand V om Sisselbo (artp.), (12G 5i , [6677293, 1542759] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Österviken vid Bengtsbo (Backa) (12G 5i , [6678580, 1542280] ), betad strandäng, lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), älvstrand, betade och söndertrampade leriga bottnar nedanför vasstarrvassar i svämkärr, 2013 (Peter Ståhl)
HEDEMORA

Brunnsjön ,S delen (12G 6b , [66837, 15079] ), mjälastrand i beteshage, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ), betad dystrand, 1990 (JEd & LBr & TLj)
Hysta vid bäcken mot Hyn (12G 9a , [6699, 1502] ), sjöstrand, 1989 (JEd)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyn S Flygarviken (13G 0a , [67001, 15025] ), strandkärr, t.riklig , 1990 (JEd)
SILVBERG

Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), sjöstrand, 2015 (IPt)
STORA TUNA

Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
TORSÅNG

Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
VIKA

Hagudden strax NO gården (13F 2j , [67135, 14957] ), sandstrand, 1991 (JEd)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), stränder vid djup sjövik, 2000 (JJa & BCa)
Dammtjärnen 100 m NO (13G 3a , [6719360, 1501930] ), fattigkärr, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Vassbo ,Lilla Aspan (13F 2g , [6712390, 1484780] ), sjöstrand, rikligt , 2006 (IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ), grund sand- eller dybotten, torrlagd, riklig , 2018 (LBr)
SÖDERBÄRKE

Söderbärke, badplatsen i N. Barken (artp.), (12F 2h , [6661770, 1486420] ), tämligen näringsfattig sjö med klart vatten. sandbotten, 2007 (AJn)
NORRBÄRKE

Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
LUDVIKA

400 V Gussjön (12F 5c , [66783, 14643] ), ~refl~ ,myr med gles tallskog och öppen göl, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Sunnansjö ,ön Stärtan (12F 5a , [66761, 14536] ), sandstrand, 1992 (OSt)
Österdalarna

GAGNEF

Nysäl, gamla färjeläget (13F 2b , [6712110, 1457200] ), älvstrand, t.rikligt , 2007 (IPt)
Svedjan ,vid V-Dalälven (13F 2c , [67139, 14621] ), älvstrand, rikligt o flerst. med Callitriche , 2003 (IPt)
Vid bro över V-Dalälven Bodarna (13F 2c , [67149, 14626] ), ~refl~ ,vägbank, älvstrand och ängsmark, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
BJURSÅS

Bjursen, badplats (13F 7g , [6738823, 1481446] ), sjöstrand, 2019 (JJa)
LEKSAND

Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), strand, 2014 (IPt)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), tämligen näringsfattig sjö, 2008 (AJn)
RÄTTVIK

Storacksen (14F 1d , [67571, 14672] ), sandig sjöbotten, fåtal , 2011 (GHa)
BODA

Mödalens N ände (artp.), (14F 3d , [6769311, 1466224] ), kanten av sjön, delvis under vatten, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORE

Norudden (14F 5d , [67795, 14674] ), sandbotten vid notblomster, enstaka , 2011 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ), myr/bäckdråg, enstaka , 2017 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [6783420, 1464560] ), sjöbotten vid sandstrand, flertal , 2013 (GHa)
Sandnäsudden (14F 6c , [67845, 14611] ), grunda gölar omgivna av sand, enstaka , 2012 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14701] ), strandkant, flertal , 2015 (GHa)
ORSA

Bredåviken strax S-ut vid Orsasjön (14E 4g , [67746, 14347] ), stenig grund dystrand, 1989 (JEd & LBr)
Kyrkbyn v.Lillån mot Bunk (14E 5g , [6779, 1434] ), dystrand v. eutrof å, m.Callitriche sp., 1988 (JEd)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Djuptjärn (14F 5b , [67783, 14594] ), grunt vatten, flertal , 2017 (GHa)
Ore älven vid Torsmo-bron (14F 7a , [67874, 14505] ), älvstränder på sand, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), lerstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.), (14E 4g , [6770254, 1434230] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

JÄRNA

100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
V-dalälven 500 m V Dalasågen (13E 2c , [6713340, 1411760] ), ~refl~ ,älvstrand, 2000 (HLe)
Norra delen av N Hellsjön (13E 3b , [6716911, 1405025] ), ~refl~ ,sandbotten, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Van (artp.), (13E 4b , [6723812, 1409131] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Tönderbergsviken (artp.), (13E 4d , [6722361, 1417717] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Kalvholmen i Äggen (13D 4i , [6720, 1391] ), betad älvstrand, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Gärdås (13D 6f , [6734, 1379] ), älvstrand nedom åkrar / vallar, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Nabben (13D 6g , [6732390, 1384630] ), älvstarnd, mycket , 1996 (MNo)
Västerdalälven, Nabben (13D 6g , [67325, 13845] ), strandzonen, överallt , 1996 (MNo)
Lillmon (13D 6h , [67318, 13851] ), älvstrand, 2013 (MNo)
LIMA

Tandådalen, Tandåliden (artp.), (14C 7j , [6788610, 1349190] ), mineraljord, fuktig sluttning, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lusnäs (14D 0b , [6752260, 1359740] ), ~refl~ ,fäbod och strand, ,frekvens m.allm. 1996 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Fjätnäset NV-sida (15D 8c , [68419, 13638] ), blottad dy, lokalt riklig , 1992 (DABS)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Särnasjön ,från bron till Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), strandäng på dy, t.sparsam , 1992 (DABS)

Dalarnes Flora