Elatine triandra    Tretalig slamkrypa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta v. Bysjön (12G 4h , [66740, 15391] ), blottlagd lerstrand,betesmark, mkt.rikl. , 1989 (PDm)
Drällsholmen (12G 4i , [66727, 15404] ), vid lågvatten frilagd slamstrand utanför högstarrbältet, mkt riklig , 1994 (PDm)
Vidön (12G 4i , [66728, 15407] ), vid lågvatten frilagd slamstrand utanför högstarrbältet, mkt riklig , 1994 (PDm)
Arnön (12G 4i , [66732, 15401] ), vid lågvatten frilagd slamstrand utanför högstarrbältet, mkt riklig , 1994 (PDm)
Österviken i Leknäs (12G 4i , [66749, 15432] ), översvämningsomr.blottlagt, mkt.rikligt , 1988 (PDm)
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.), (12G 4j , [6674875, 1546935] ), lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen, noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Kyrkbyn, Bysjöns nordände (DFl), (12G 5h , [66758, 15370] ), översvämningsmark, rikllig , 1988 (PDm)
Årängsåns utlopp, ovan vägen (12G 5h , [6675920, 1538150] ), hästbetad strand och lerbotten, riklig , 2018 (LBr)
Rosse vid dammen (DFl), (12G 5h , [66760, 15377] ), lerstrand,blottlagd, t.riklig , 1988 (PDm)
Storbyn vid bron mot Åkersbyn (12G 5i , [66781, 15413] ), översvämningsmark, mkt.rikl. , 1988 (PDm)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.), (12G 5i , [6678230, 1541303] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), blottad lerstrand med ävjebroddsvegetation, noterad , 2018 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), älvstrand, betade och söndertrampade leriga bottnar nedanför vasstarrvassar i svämkärr, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)
HUSBY

Fatburen (12G 8c , [6694320, 1513535] ), sjö.grund botten, 1988 (LBr)
Fatburens östra strand (12G 8c , [66944, 15135] ), betad gyttjestrandesmark, riklig , 1988 (LBr)
STORA SKEDVI

Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ), betad dystrand, 1990 (JEd & LBr & TLj)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ), flytande i hela sjön,lossryckta, 1986 (SNy)
SUNDBORN

Sundbornsåns V-sida v.Backa strax N bron (13F 4j , [67220, 14983] ), eutrof dystrand, svagt (ännu?) betad, rikl.fl.grupper! , 1988 (JEd & o.a)
Österdalarna

SILJANSNÄS

Alviks badplats (artp.), (13E 7j , [6737504, 1448922] ), noterad , 2016 (Ellinor Delin)

Dalarnes Flora