Elatine orthosperma    Nordslamkrypa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Färjan (12G 4h , [66729, 15377] ), betad lerstrand vid lågvatten, rikligt , 1989 (PDm, best TKa)
Leknäs v Österviken (12G 4i , [66749, 15432] ), blottlagd lerstrand, rikl. (kont.Th.Karlsson) , 1988 (PDm)
Leknäs (12G 4i , [66749, 15432] ), lerigt översvämningsområde, rikligt , 1988 (DALH.1989 best TKa [LD])
Härsingen, nedom forsen (artp.), (12G 4j , [6674673, 1546916] ), strand, liten kant men lite lera och block, lågvatten, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, noterad , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Färnebofjärdens NP, Härsingen (artp.), (12G 4j , [6674875, 1546935] ), lerig vattenstrand, nedanför medelvattenlinjen, noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Rosse vid Bysjön (12G 5h , [66753, 15379] ), betesmark vid lågvatten, rikligt , 1989 (DALH.1989 best TKa [LD])
Bysjön nedanför kyrkan, 1901 (Sam, best UOTILA 1974) * Kyrkbyn (12G 5h , [66757, 15369] ), blottlagd lerstrand, spridda ex , 1989 (PDm, best TKa)
Storbyn vid Österviken (12G 5i , [66781, 15413] ), blottlagd lerstrand, rikligt , 1988 (DALH.1989 best TKa)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.), (12G 5i , [6678230, 1541303] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, noterad , 2017 (Peter Ståhl)

Dalarnes Flora