Elatine hydropiper    Slamkrypa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Leknäs v Österviken (12G 4i , [66749, 15432] ), blottlagd lerstrand, rikl. (kont.Th.Karlsson) , 1988 (PDm)
Kyrkbyn vid Bysjön (12G 5h , [66757, 15369] ), blottlagd lerstrand, fåtalig , 1989 (PDm)
Storbyn vid Österviken (12G 5i , [66781, 15413] ), blottlagd lerstrand, riklig (kont.Th.Karlsson) , 1988 (PDm)
SVÄRDSJÖ

Österbyns badplats (13G 7b , [673724, 150793] ), sandbotten, rel. riklig , 2008 (JWk)
Österdalarna

MORA

Vattnäs (artp.), (14E 4g , [6770254, 1434230] ), t.a. , 1982 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs,viken S om näset (DFl), (14E 4g , [67704, 14342] ), t.a. , 1982 (BOr)
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67705, 14340] ), dystrand i hästhage, spars. , 1989 (TLj & LBr)

Dalarnes Flora