Elatine hydropiper    Slamkrypa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Leknäs v Österviken (12G 4i , [66749, 15432] ), blottlagd lerstrand, rikl. (kont.Th.Karlsson) , 1988 (PDm)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [6675250, 1537710] ), ler- och sandbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Kyrkbyn vid Bysjön (12G 5h , [66757, 15369] ), blottlagd lerstrand, fåtalig , 1989 (PDm)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Storbyn vid Österviken (12G 5i , [66781, 15413] ), blottlagd lerstrand, riklig (kont.Th.Karlsson) , 1988 (PDm)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ), lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Gåsbosjöns S-spets vid Åkersbyn (artp.), (12G 5i , [6678230, 1541303] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Per-Gustav Dalhielm, Tommy Knutsson)
SVÄRDSJÖ

Österbyns badplats (13G 7b , [6737240, 1507930] ), sandbotten, rel. riklig , 2008 (JWk)
Österdalarna

MORA

Vattnäs (artp.), (14E 4g , [6770254, 1434230] ), t.a. , 1982 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs,viken S om näset (DFl), (14E 4g , [67704, 14342] ), t.a. , 1982 (BOr)
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67705, 14340] ), dystrand i hästhage, spars. , 1989 (TLj & LBr)

Dalarnes Flora