Elaeagnus communtata    Silverbuske


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Savelgägdet (13F 1g , [67085, 14812] ), gammal schakthög, 1 stor buske/snår , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Falun, 150m SV järnvägsstationen (artp.), (13F 4i , [6720851, 1490905] ), ruderatmark längs gamla vägsträckningen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Invid kyrkan (13G 7b , [673715, 150634] ), ödetomt, rikligt förvildad inom en begränsad yta , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740982, 1504290] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

RÄTTVIK

Rättvik,mln Knihsgatan o ån (14F 0c , [67525, 14633] ), vägkant- gammalängsmark-åstrand,sprider sig snabbt, rikliga bestånd , 1986 (TLj)
Ingels (14F 1d , [67588, 14690] ), vägkant-dike (spåridd vegetativt från skolan,mkt expansiv!), t.riklig , 1986 (TLj)
VENJAN

Litterheden (14D 2j , [6762406, 1396375] ), vägslänt, 2015 (DABS)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Busdammen, Smågan (artp.), (14D 4f , [6771920, 1375080] ), 1 buskar , 2008 (UGu)

Dalarnes Flora