Echinochloa esculenta    Japansk hönshirs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 5 tuvor , 2002 (ASn & JEd)

Dalarnes Flora