Echinochloa crus-galli    Hönshirs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
HEDEMORA

Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
SÄTER

Säters sopstation (12F 8i , [66913, 14929] ), 2001 (SJa)
STORA TUNA

Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708357, 1481402] ), jordhög, noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708358, 1481400] ), återfynd, på toppen av rishögen., noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), 1992 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713706, 1462598] ), trädgårdsland som ogräs, 1 planta , 2020 (IPt & Pia Peters)
Bodarna (13F 2c , [67141, 14626] ), i rosenrabatt som ogräs, 1 stort ex .2003 (troligen inkommen med fågelfrö) ,flera ex , 2004 (IPt)
ORSA

Oljonsbyn (14E 5h , [6775874, 1438075] ), ogräs i trädgården, rabatt i söderlåge, 1 ex , 2011 (BOr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)

Dalarnes Flora