Dryopteris filix-mas    Träjon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsmark, väg och dikeskanter, a - ma, 26 lokaler , 1987 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672686, 1537206] ), vägkanter skogsbilväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Murhagen (artp.), (12G 5h , [6677263, 1538129] ), åker, väg och äng runt ladan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Fornby (12G 6h , [6683560, 1535630] ), vägkant skogsbilväg, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665039, 1522829] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ), skogsmark längs promenadväg, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ), skogsbilvägkant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683675, 1501248] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Kloster (12G 9d , [6695080, 1519440] ), alkärr, 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696768, 1526930] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Hinshyttan (13G 1c , [6706689, 1513025] ), skogsmark, 2017 (IPt)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ), klippsluttning,delvis grönsten, 1990 (JEd)
Skällingsberget (13G 1e , [67064, 15247] ), ~refl~ ,alsumpskog, 2008 (NGu)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6696694, 1505756] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), lövskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1495560] ), frodig ängsmark, 2014 (DABS)
Elingsbo (artp.), (13G 0a , [6703229, 1501104] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ), vägkant, 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Mutfallet (artp.), (12F 6i , [6683942, 1492978] ), gårdstun, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682817, 1496607] ), torpruin, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Lomtjärn (artp.), (12F 6j , [6683064, 1495907] ), hedbarrskog stigkant/barrskog, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), ängsmark i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691966, 1493697] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen NR (artp.), (12F 8j , [6692427, 1497930] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692458, 1497927] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696860, 1488130] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ), sydvänd bergbran,t nedom branten, 2013 (Bonnie Nilzon)
Norr Täppgården (artp.), (13F 0h , [6702831, 1489549] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6682934, 1489007] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
Lövåsen (artp.), (12F 6h , [6682934, 1489007] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687876, 1476152] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmiljöer i byn, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687781, 1473336] ), skog o banvall, 2015 (SNy)
S & O om Tuna Hästbergs g:la gruva (13 05 - 14 05 - 15 05) (12F 8d , [66914, 14655] ), lövskog,vägkanter,blandskog, rikl. , 1987 (AJs)
Knippboberget O-branten (12F 8d , [66921, 14667] ), blandskog, rikl. , 1987 (AJs)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6698504, 1470017] ), bäckdråg nära vägen, 2020 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Halvarsgårdarna (12F 9f , [6698940, 1476870] ), vägslänt, 2008 (IPt)
Trollsjön (12F 9g , [6699027, 1484939] ), skog, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701779, 1475745] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [6704560, 1478840] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6704230, 1481340] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705533, 1471335] ), bäckravin, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Lusmyran (artp.), (13F 1f , [6705787, 1479218] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ), längs gamla banvallen för Björbobanan, 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715163, 1470549] ), vid ån, 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716540, 1470090] ), skogsmark, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716697, 1474371] ), skogsmark, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Lybergs klack (13F 4f , [6720953, 1476150] ), sydbrant o skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704225, 1490969] ), skogsbilvägkant, 2015 (DABS)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ), skogen närmast Torsångs skola, 2020 (SNy)
Uvberget gc-väg (13F 1h , [6707224, 1485710] ), vägkanter, 2020 (SNy)
VIKA

V om torptecknet 500 m S om Starens (13F 1i , [67055, 14927] ), ~refl~ ,skogsäng med stig o odlingsrester, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Botolfsbergets S-sida o.nedanför (13F 1j , [67080, 14967] ), sydbergssluttn. resp.lövdunge, fl. , 1988 (JEd)
Nyhyttan (13F 1j , [6708927, 1499523] ), dammkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Lönnemossa (13F 3j , [6718, 1498] ), lövsnår i byn, 1988 (JEd)
Hosjö (13F 3j , [67196, 14986] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens ej bedömd 2004 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Vassbo, skogen (artp.), (13F 2g , [6712518, 1484658] ), blandskog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714766, 1486657] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ), gamla j-vägen, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ), vägkanter i byn, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714089, 1490214] ), vägkant,stenmur, 2016 (IPt)
Gruvriset, fl! (13F 3h , [6718, 1488] ), byväg-kanter,odl.rösen o stenig mark, 1988 (JEd)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Falun , Stadsparken (13F 4i , [6721100, 1491240] ), 2009 (IPt)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.), (13F 4j , [6721774, 1496888] ), vägkant mot gammal vall och hygge, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Övre Heden (13F 5h , [6728200, 1488930] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Övre Gassarvet (13F 5h , [6728561, 1487068] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Högberget NO Lustebo (13F 6f , [67311, 14797] ), klippor, 1991 (JEd)
Harmsarvet (n,Grycksbo) (13F 6g , [67300, 14842] ), odl.röse i örtrik lövskog intill byn, 1988 (JEd)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Backa (Bioblitz) (artp.), (13F 4j , [6722585, 1498666] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ), strandkärr och beteshage, spridd , 2016 (LBr)
Skuggarvet (13F 5i , [6727, 1493] ), odl.rösen o. vägkanter etc. i lövskog, rikl. , 1988 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ), ängsmark , bäck, 2019 (IPt)
Korså n.smedjan (13G 4d , [67243, 15184] ), längs ån, t.rikl. , 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Åkers långfäbodar (artp.), (13G 5c , [6726521, 1511639] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Söder om Ön (13G 7b , [6736110, 1506870] ), grandominerad skogsmark, 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735476, 1515377] ), vägslänt, 2012 (DABS)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ), vägkant längs grusväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ), hävdad gräsmark, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Finnberget (artp.), (13G 8c , [6744536, 1510783] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
300 m N om Prediksstolen (13G 9b , [6749950, 1509510] ), källflöde i ungskog, 2008 (NGu)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Falkåsen (artp.), (13G 9d , [6748669, 1517449] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Hyns sågen (14G 0b , [67528, 15077] ), ~refl~ ,kulturmark, stugtomter, 2008 (NGu)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [67588, 15063] ), sumpskog, källöversilad, örtrik, 2005 (NGu)
ENVIKEN

O om Tängran (13F 9j , [6748880, 1497790] ), skogsbilvägkant, 1 ex , 2009 (DABS)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ), ängsbacke, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ), ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649657, 1493233] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), granskog med hasselinslag, spridd men sparsam , 2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Vad, vid Lomtjärnen (12F 1i , [6656250, 1492460] ), klibbalkärr och sumpgranskog, spridd , 2018 (LBr)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6663190, 1482030] ), nordostbrant med klippstup, spridd , 2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652765, 1467636] ), vägkant, 2012 (DABS)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ), gammal ängsmark i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ), gammalt gruvområde, rikligt , 2004 (IPt)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Skisshyttan (12F 5e , [6678050, 1470770] ), gammal hyttmark, rikligt , 2004 (IPt)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), röse, 2008 (DABS)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676318, 1486341] ), sprickdal, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ), vägslänt, 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.), (12F 3d , [6668767, 1466154] ), noterad , 2020 (Eva Milton)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Ställviksberget 300 m NV Hammarbacken Ludvika (12F 4d , [66717, 14651] ), sydbrant i lövskog, spridd , 1986 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ), ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog, ,frekvens allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Kullen (artp.), (12E 7j , [6689374, 1447454] ), i ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Saxbergets östsluttning (artp.), (12F 3a , [6668545, 1454424] ), längs skogsstig, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ), ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ), stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott, 2017 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Limberget (12F 7d , [6689, 1466] ), bergrot,tvära sluttn.kalkbrott,lövskog, t.rikl. , 1987 (AJs)
Österdalarna

GAGNEF

1 km VNV Bastbergets fäbodar i "Josefsdal" (12F 9a , [6696637, 1452202] ), erosionsravin,i dalbotten, rikligt , 2010 (AJs)
Grävenberget (12F 9a , [6698548, 1450399] ), fäbodvall, ängsmark, 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696118, 1459458] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Lindbyns kraftstn , N sidan av älven (13E 1j , [6707740, 1449980] ), vägkant, 2010 (IPt)
Gässtjärnberget , fäbod (13F 0a , [6701370, 1450480] ), fäbodvall, rikligt , 2006 (IPt)
1 km NV Tryss klack (13F 0b , [6704702, 1459234] ), skogsbilväg, 2020 (IPt)
Grånsbodarna (13F 1c , [6707412, 1462738] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Flobergets fäbod (13F 2a , [6713430, 1450430] ), fäbodval, enstaka , 2003 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713520, 1452770] ), örtrik sluttning i granskog, 1988 (IPt)
1,5 km NO om Brötjärna (13F 2b , [67112, 14561] ), ravin, enst , 1993 (ÖSp)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
V om Arvslindan (13F 2c , [67133, 14643] ), ravin, enst , 1993 (ÖSp)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Bäsna vid Hemtjärn 500 m SO-ut (13F 2d , [67138, 14699] ), lövsnår i mjälaslänt, sparsamt , 1991 (JEd)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714512, 1467443] ), bruksvägkant genom blandskog, 2011 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), S-vända öppna älvslänter, flerst. , 1991 (JEd)
Mjälgen vid V-dalälven, V om bron (13F 3c , [67151, 14625] ), S-vänd älvsllänt, 1991 (JEd)
NO om Svedjan (13F 3c , [67152, 14622] ), skuggigt läge på ravinsida, enst , 1993 (ÖSp)
Nässjön Djurås (artp.), (13F 3c , [6716268, 1462069] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Djurås ,Nedre gårdarna (13F 3c , [6716500, 1462645] ), ravin, rikligt , 2011 (IPt)
V om Åssjön (13F 3c , [6717260, 1461510] ), ~refl~ ,lövskog, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
N om Grånssjön (13F 3c , [6717922, 1461362] ), lövskog, 2016 (IPt)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [6718, 1460] ), SV-exp älvslänt, flerst. , 1991 (JEd)
Gagnef 1 km Ö kyrkan ,på åsen (13F 3c , [67192, 14601] ), på kanten av åsgrop, enst. , 1988 (TLj)
Sifferbo (13F 3d , [6716079, 1467907] ), skogskant, 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721329, 1458060] ), vägslänt, 2016 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722115, 1458471] ), ängsmark i blandskog, 2016 (IPt)
Moje,Knappbacken (13F 4c , [67212, 14605] ), slänt, några ex. , 2003 (IPt)
Grävsboberget (13F 4c , [6723010, 1462110] ), rasbrant, t.rikligt , 2004 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720576, 1466263] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720847, 1467926] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723527, 1457671] ), vägkant mot ängsmark, 2014 (IPt)
Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726552, 1459172] ), ängsmark med bruksväg, 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ), vägslänt, 2020 (IPt)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), igenvuxen odlingsmark o på odlingsrösen, 1989 (JEd)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ), gräsmyr intill ängsgranskog, 1993 (TLj)
BJURSÅS

Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Smällingsberget fl!' (13F 6g , [6734, 1481] ), örtrik stenig skogsmark,lövsnår etc, 1988 (JEd & o.a)
Rappsmälingens strand vid badplatsen (13F 6g , [6734220, 1481350] ), gräsmark vid strandkant, 2010 (JJa)
Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Tomasbo (13F 7f , [6737780, 1477970] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735500, 1480950] ), gräsmark, 2010 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Trädgård vid Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Vägkant på sommarstugetomt (13F 7g , [67369, 14817] ), gräskant längs gammal körväg, flera ex , 2000 (JJa)
Bjursbergets Ö-sluttning N Baggarvet (13F 7g , [67377, 14809] ), granskogsklippor, 1989 (JEd)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ), våt skogsstig, 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ), dikeskant längs skogsväg, 2010 (JJa)
Sörskog (13F 8f , [6744970, 1476540] ), vägkant, 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Vatta (13F 9g , [6745690, 1483020] ), vändplan för skogsbilväg, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ), fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ), fuktigt parti av igenvuxen betesmark, enstaka , 2008 (DABS)
LEKSAND

Björberget (13E 3h , [6717339, 1436325] ), vändplan,skogsbilväg, 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Sångbergets fäbod (13E 3j , [6719820, 1445330] ), igenväxande fäbodvall, 2007 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ), levande fäbod övre delen, 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735185, 1455250] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksboda (13F 8b , [6740527, 1457193] ), blandskog, 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ), steniga ställen, tämligen allmän , 1986 (MKp)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ), ängsmark/blandskog, 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Ärtled (13F 9e , [6748390, 1474200] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), stenröse, enstaka , 2016 (GHa)
Atlasruta (14F 0d ), kulturpåv.skogsmark,stenrösen,etc, frekvens:m.a. 4-6 lok , 1986 (TLj)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14652] ), stenröse, enstaka , 2016 (GHa)
Atlasruta (14F 0e ), kulturpåv.skogsmark,stenrösen,etc, frekvens:m.a. 4-6 lok , 1986 (TLj)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751290, 1472410] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Atlasruta (14F 1d ), kulturpåv.skogsmark,stenrösen,etc, frekvens:m.a. 4-6 lok , 1986 (TLj)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget (14F 1g , [6755150, 1484720] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Prästbodarnas fäbod -södra delen (artp.), (14F 1h , [6758425, 1487174] ), gräsmark, 2014 (Hans Rydberg)
Östbjörka, Knåparbodarna (14F 2c , [67639, 14628] ), stenröse, enstaka , 2016 (GHa)
Norra änden av Gryssen (14F 2d , [67622, 14651] ), stenröse, enstaka , 2012 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67643, 14891] ), vid källa i grov granskog, enstaka , 2013 (GHa)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ), örtrik granskog, 1991 (JEd & LBr)
Perolsbodarna , fäbod (14F 2i , [6763280, 1490370] ), skogsmark, 2007 (DABS)
Söder om Mullassen (14F 3g , [67667, 14815] ), ~refl~ ,blockrik blandskog, 2008 (GHa)
Brandstjärnslägret (14F 4e , [67734, 14727] ), ~refl~ ,fuktig blandskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
Uvberget (14F 5e , [67752, 14725] ), avlägg, enstaka , 2019 (GHa)
Oxåsberget (14F 5f , [67768, 14790] ), ~refl~ ,kanten av traktorväg, några täta bestånd ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Flytåsen, Buskens (14F 7i , [67862, 14903] ), dike, enstaka , 2014 (GHa)
BODA

Södra Lenåsen (14F 2d , [6764160, 1469980] ), stenmur, enstaka , 2012 (GHa)
Stråkärrbäcken (14F 3c , [6766250, 1464500] ), vägren/tipp, enstaka , 2019 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14643] ), dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ), gammal skogsmark,beteshagar,stenrösen, frekv:m.a. 5 lokaler ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Boda. Öst i gålom (14F 3d , [67664, 14687] ), ~refl~ ,dike, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ), ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Sunnanåkern, "Dalen". (14F 4d , [67714, 14663] ), ~refl~ ,150 m lång dalgång med källor ,samt 3 dammar, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,vid stenar i f.d. fäbod, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774100, 1485040] ), f.d. fäbodsvall, enstaka , 2015 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [6774130, 1485050] ), fäbodvall, 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [6775130, 1481390] ), bäckdråg i sumpskog, enstaka , 2007 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67774, 14874] ), brett dike, 2008 (GHa)
ORE

Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ), sumpskog, enstaka , 2019 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67757, 14639] ), dike, enstaka , 2015 (GHa)
Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), dike, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbäck (14F 5d , [67757, 14655] ), bäckravin, enstaka , 2013 (GHa)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ), bäckravin, enstaka , 2013 (GHa)
500 m S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [6777030, 1465200] ), bäckdråg, enstaka , 2013 (GHa)
Hedåkern (14F 5e , [67775, 14706] ), dike, enstaka , 2017 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14658] ), barrskogsslänt, enstaka , 2010 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ), ~refl~ ,lövsly, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), f.d. fäbodstäkt, enstaka , 2014 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [6788, 1478] ), odlingsrösen, enstaka , 1985 (TLj)
Lilla Tjädersjön (14F 8e , [6792860, 1474600] ), ~refl~ ,f.d. kojplats, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ), sumpskog, enstaka , 2008 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14681] ), källdrag, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2015 (GHa)
Djursjön (14F 9d , [67996, 14652] ), ~refl~ ,utmed bäck, några "strutar" ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [67988, 14749] ), lövrik västbrant, på ett stenblock av några m3 storlek, några ex , 2009 (BOr)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ), ~refl~ ,översilad sluttning med barrskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799210, 1482750] ), gammal bruksvägkant mot skog, 2012 (IPt)
Pundsmyr (15F 0c , [6801680, 1464430] ), dike, enstaka , 2017 (GHa)
Sofflocksmyren (15F 0e , [68000, 14715] ), ~refl~ ,dike, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
N Stråsjön, vid dammen (15F 1c , [6807310, 1462080] ), sumpskog, enstaka , 2014 (GHa)
Kallberg, ödegård (15F 2e , [68123, 14728] ), källdrag, flertal , 2015 (GHa)
ORSA

Arten har ej antecknats konsekvent i byarna på siluren,möjligen m.a. där,ej vanligare ( , ), följ.lok.antecknade - utaför siluren sällsynt, 1987 (JEd)
Skeer (artp.), (14E 4h , [6774487, 1436479] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.), (14E 4h , [6774818, 1436706] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Holen v.'Kuril' ,fl. (14E 5h , [67754, 14369] ), odl.rösen,lövsnår, enst , 1988 (JEd)
Holen v.'Kuril' ,fl. (14E 5h , [67756, 14367] ), odl.rösen,lövsnår, enst , 1988 (JEd)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.), (14E 5h , [6778427, 1437537] ), spridd längs stigen och slänterna , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kåbäcksravinen (artp.), (14E 6h , [6780722, 1435746] ), 2007 (Bengt Oldhammer)
Nedan Åberga.flerst! (14E 6i , [6783, 1442] ), bäckdråg i granskog m.lundarv.trolldruva.blåsippa etc. resp:röse i rik lövlund, enst! , 1987 (JEd)
Hornbera, fl! (14E 7h , [6787, 1435] ), skogsbackar,odl.rösen etc., 1987 (JEd)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Kallmora vid g:la skolan (14E 7i , [6785, 1444] ), lövslänt mot väg, enst! , 1987 (JEd)
S om Mässbacken ,vid slogboden (14E 7i , [6785211, 1443508] ), flera lokaler , 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn 500 m SO kyrkan (14E 7j , [6785, 1448] ), vägkanter o.steniga lövsnår i byn, 1988 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6790685, 1437516] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Ämåns O-sida SO Storstupet (14E 8j , [67903, 14457] ), nedan S-vänd älvslänt i granskog m.trolldruva,stinknäva etc., 1987 (JEd)
Skräddar-Djurberga (14E 8j , [67945, 14485] ), fäbodvall, enstaka , 2011 (GHa)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.), (14F 4b , [6773705, 1455370] ), fäbod, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Moldberget (14F 5b , [6777270, 1459350] ), hyggeskant, enstaka , 2018 (GHa)
Skattungbyns kalkbrott (14F 6a , [67847, 14507] ), igenvuxet kalkbrott, 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), S-exp.bäckdal m.örtrik gran/lövskog, 1986 (JEd & BOr)
Gangsberget (artp.), (15E 0g , [68041, 14303] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Nedre Borrberg (13E 9g , [6749051, 1431949] ), skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
MORA

Siljansfors försökspark ,masugnen (14E 0e , [6753390, 1422340] ), ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,800 m O Leksbergsvägens infart ca 200 m N Ryssbergsvägen (14E 0e , [6754760, 1422020] ), skogsklädd sydvänd mossig blockmark, 1982 (Göran Thor)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762234, 1426683] ), blandskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
500 m N om Orrtjärnen (14E 3h , [6769820, 1435560] ), ~refl~ ,skogsmark, 2011 (SJo)
Sötan / S. Bomansberg (14E 3i , [6765483, 1442773] ), skogsbilvägkanter, 2017 (IPt & SNy)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ), granskog och klipphyllor i sydbrant, riklig , 2004 (LBr)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Fyriberg (14E 6f , [6784, 1427] ), örtrik lövskog, 1985 (JEd)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782370, 1421390] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS)
Öv. Bönsaberg, fäbod (14E 7d , [67868, 14196] ), gammal slåttermark ,delvis igenväxt, flera ex , 1988 (CAp)
Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785366, 1421036] ), bergbrant, flerst.i branten , 2009 (BOr)
Bjönsaberg (artp.), (14E 7e , [67869, 14202] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Stor-Vasselnäs (14E 8d , [67920, 14154] ), odlingdröse i lövskog nära ängsmark, vild?, några tuvor , 1987 (LBr)
Bleckets fäbod, övre delen (14E 9e , [67951, 14214] ), frodig vägsluttning, några ex , 1987 (LBr)
VENJAN

Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.), (14D 0g , [6751580, 1384700] ), noterad , 1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Ogsjötjärnen (artp.), (14D 0h , [6751598, 1388760] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ), Granskog med översilningsmark, En tuva , 2019 (LBr)
Tennänget VSV (artp.), (14D 5h , [6775202, 1385567] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Väsaberget (artp.), (14E 6b , [6784785, 1407163] ), fl ställen , 2005 (Bengt Oldhammer)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, sparsam , 2017 (LBr)
Skinnarbodarna (14E 7c , [6788490, 1412370] ), ängsmark, grusväg och gårdsplan, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Torrlid (15E 0c , [68008, 14124] ), odlingsröse, ett par plantor , 1987 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659110, 1424217] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ), 2018 (IPt & SNy)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Norr Strömsdal (artp.), (12E 1g , [6656962, 1433897] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660786, 1427392] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Villbäck N (artp.), (12E 2g , [6661492, 1432292] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjöklinten (artp.), (12E 3d , [6669075, 1419131] ), barrskog i branter, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Tyberget (artp.), (12E 4c , [6672713, 1412443] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd 500 m s om tyberget, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674932, 1424087] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ulriksberg (12E 4g , [6672805, 1433710] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Kullertjärnsbäcken (artp.), (12E 5d , [6676398, 1417855] ), utmed bäcken., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Skräddartorp (12E 5g , [6677899, 1432708] ), ängsmark i blandskog, 2016 (DABS)
FLODA

LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy & LNi)
Lövberget , Forsbodarna (12E 9h , [6696641, 1438728] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697758, 1441382] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Svedgropen vid Svedjebodarna (12E 9j , [66959, 14467] ), fuktig ravin med bäckflöde, granskog, enstaka , 1987 (LBr)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446580] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Handbacken v.jvg (13E 0h , [67049, 14390] ), torr grusig jvg-bank, flera tuvor , 1989 (TLj & LBr)
Mösten, strax N Säljebodarna (13E 0i , [6704740, 1443200] ), kalkbrott med omgivande granskog, ett fåtal på skrotstenshög , 2009 (LBr)
Vålberget (13E 0j , [6704580, 1448007] ), fäbodvall, jordhög, 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709017, 1447662] ), vägkant, 2015 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691041, 1429347] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), vändplan för skogsväg, 2007 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704314, 1432354] ), järnvägsbank i slänten, 2015 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen (12E 8b , [6692690, 1407940] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Hummelbergsvallen (13E 0b , [67040, 14063] ), källdrag ovan vallen, 1995 (IJo)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687820, 1393535] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
50 m SO Jan-Massas, vid gamla byvägen (12D 8i , [66924, 13912] ), skogsbryn, fåtalig , 1988 (OSt)
25 m SO Jan Massas huvudbyggnad (12D 8i , [6692470, 1391230] ), stenig inägomark, stenröse, 1 ex , 1996 (OSt)
Vallen (13D 2i , [67101, 13924] ), skogamark, 1 , 2001 (BGM)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 1 ex , 2005 (BGM)
Norr om Mörkmorberget (13D 4h , [67226, 13859] ), skogsmark, 1 ex , 2000 (BGM)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ), fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla), 2013 (BGM)
Lidsela (13D 7e , [67361, 13720] ), skogsbryn, 1 planta , 2004 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ), gles skogsmark på vallen, 2015 (BGM)
Öjsberget (13D 7i , [6739810, 1391310] ), diabaspåverkad rasbrant, rikligt , 2009 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67417, 13909] ), stening skogsmark, 1 planta , 1996 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), vägkanter, 1998 (BGM)
Nedanför Sälklitten (14D 0g , [67501, 13849] ), frodig skog, vanlig , 2008 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ), rikt fuktstråk, 1 , 2020 (BGM)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749896, 1369751] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Vid ingången till Saldalen (14C 8j , [67904, 13463] ), fuktig mark, 1984 (PEr)
Öster om Rissätra (14D 0e , [6752893, 1370712] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ), Frodig skogsbrant, enstaka , 2010 (BGM)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ), blandskog, ett ex , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Gusjösätern (artp.), (14D 7a , [6788450, 1352210] ), ravinbotten, barrskog i fritidsområde, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839788, 1334982] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Björbäcken, högt (15C 7h , [6838750, 1335830] ), fjällbäck med varma slänter, spridd , 1996 (LBr)
Näckån (artp.), (15D 8c , [6841731, 1363017] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Foskan, utloppet till Österdalälven (artp.), (16C 1j , [6858914, 1346904] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Foskan, utloppet till Österdalälven (artp.), (16C 1j , [6858914, 1346904] ), örtrik granskog på sandmark, 2011 (Dan BroströmAnders Janols, Janolof Hermansson)
Oxvålen, V-sidan (16D 3b , [6869, 1359] ), örtrik solexponerad rasbrant, 1992 (DABS)
Oxvålens V-sluttning (16D 3b , [68699, 13595] ), ängsartad rasmark mln gran- o fjällbjörkskog, riklig ,100-tals , 1989 (BOr)
Oxvålen (16D 3c , [6869, 1360] ), örtrik solexponerad rasbrant, 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6848340, 1308830] ), 1996 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), rasmark nedom stupet, rikligt , 1989 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Grövelsjöns Ö-sida i slukrännan 2 km NNV Jakobshöjden (DF), (16C 9d , [6896, 1317] ), frodig bäcksänka i fjällbjörkskog, rikl-snårbildande! , 1988 (JEd)
Töfsingsån (16C 9f , [6899, 1327] ), lundartad ängs/högört-granskog, 2 små ex , 1987 (JEd)
N omTöfsingen (17C 0f , [6901, 1326] ), källdråg i högört-granskog (ca 750 m höjd), t.riklig , 1987 (JEd)
Fjätsjöriets brant mot Yttre Fjätsjön (17C 0i , [69041, 13436] ), strax nedom branten i sydväxtberg, 1 ex. , 1988 (BCa)

Dalarnes Flora