Dryopteris expansa    Nordbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsbackar och lundar, t.allmän , 1995 (PDm)
HUSBY

Skällingsberget (13G 1e , [670713, 152453] ), ~refl~ ,bergbrant, skogsklädd, 2004 (NGu)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Långalen, Gamla Jutbo båtplats (artp.), (12F 6h , [6683530, 1485720] ), 2010 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Högberget (12F 9d , [669780, 146837] ), betesmark, 2011 (SNy & IPt)
Sörbo (12F 9h , [669764, 148625] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Lennheden (13F 2e , [6711940, 1471850] ), tallhed på sand, 2 ex. , 2016 (IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ), skogsmark mot damm, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
VIKA

Röberget 400 m Ö om toppen (13F 1i , [67055, 14948] ), ~refl~ ,plant område,ganska torrt tills mot övergång till bäckdråg, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
ASPEBODA

Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ), örtrik skogsmark, 2011 (JJa & IPt)
Källsarvet (13F 7h , [673929, 148739] ), vägkant, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [672454, 150784] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Åkerstjärn, sjökant (artp.), (13G 5c , [6726052, 1511552] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738745, 1497125] ), ängsvägkant, 2017 (IPt)
Holvrets sandtäkt, N om (artp.), (13G 5a , [6729163, 1502537] ), fuktig sandtallskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
800 m NV om Östansjö ,invid stora mossen (13G 7b , [673815, 150733] ), grandominerad skogsmark, 2008 (JWk)
Linghed NV om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742857, 1504572] ), barrskog, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Räkenberget, Barka källa (artp.), (13G 9d , [6745173, 1517348] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ), ~refl~ ,sumpskog, 2008 (NGu)
Mellan Nysjöåsen och Ned Gammelbergstjärn (14G 1b , [67588, 15063] ), sumpskog, källöversilad, örtrik, 2005 (NGu)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Roths äng (12F 4d , [667073, 146546] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

Raskaberget (12E 5h , [6678484, 1437075] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Saxbergets östsluttning (artp.), (12F 3a , [6668545, 1454424] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ), gammalt kalkbrott, 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, t.rikligt , 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706173, 1465255] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67103, 14541] ), ~refl~ ,liten bäckravin, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713202, 1462509] ), skogsmark, t.rikligt , 2016 (IPt)
Hampgårdarna , nära Sörängsdammen (13F 3c , [6718840, 1463572] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [672430, 146103] ), ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Fiskdammarna, 250m öster om (artp.), (13F 5d , [6729489, 1466887] ), brantmiljö i ravin, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Ljustjärns norra strand (13F 6g , [673440, 148212] ), sumpmark, 2010 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [673630, 149101] ), gräsbevuxen parkeringsplats, 2010 (JJa)
LEKSAND

Draggsberget (13E 5h , [672672, 143916] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [673178, 144816] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ), skogsstig i blandskog, 2015 (IPt & JJa)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), barrskog med inslag av lövträd, 2017 (JMa & UGu)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ), ängsmark/delvis igenväxande tomtmark, 2016 (IPt)
Faxberg (13F 8f , [674222, 147577] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
RÄTTVIK

Ärtled (13F 9e , [674849, 147421] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Gjersgruvan (14F 1d , [675544, 146672] ), fuktig granskog, enstaka , 2011 (GHa)
Ingels, hockeybanan (14F 1d , [675910, 146963] ), fuktig sänka i blandskog, enstaka , 2011 (GHa)
Nyberget (14F 1g , [675515, 148472] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Brändbergets östsluttning (artp.), (14F 1h , [6758981, 1489744] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
S Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ), grovvuxen granskog, enstaka , 2009 (GHa)
Barrskog 400 m S Gravsjö (14F 3g , [67669, 14806] ), ~refl~ ,fuktig, blockig barrskog, 2008 (GHa)
Skärberget stigen mot kvarnstensbrottet (14F 3h , [67664, 14880] ), barrskog, enstaka , 2013 (GHa)
Finnbacka by (14F 4h , [677081, 148740] ), vägkant, 2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67769, 14785] ), ~refl~ ,kanten av sankmark, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
300 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14897] ), brant, beskuggad bäckdäld granskog, spridd , 2007 (DABS)
Malmberget (14F 6h , [678262, 148661] ), fuktig blandskog, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [676331, 147009] ), snårskog längs bäck, rikligt , 2011 (GHa)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765600, 1466820] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765695, 1466724] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Lidberget (14F 3d , [67674, 14692] ), ~refl~ ,traktorväg genom fuktig barrskog, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ), ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ), ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,granskog, spridd ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Blåbergsåsen (14F 4h , [677413, 148505] ), fäbodvall, 2007 (DABS)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [677513, 148139] ), bäckdråg i sumpskog, enstaka , 2007 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ), grov, gammal granskog, flertal , 2009 (GHa)
ORE

Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ), längs bäck i djup ravin, enstaka , 2010 (GHa)
Sjuggelmyren (14F 5d , [67774, 14677] ), sumpig barrskog, enstaka , 2013 (GHa)
Krytsmyrrännet (14F 5e , [677894, 147320] ), ~refl~ ,sumpskog längs bäck, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67807, 14744] ), kanten av fuktigt dike/källdråg, enstaka , 2009 (GHa)
Ulvasbäcken (14F 6f , [67819, 14789] ), ~refl~ ,granskog, ,frekvens ej bedömd 2008 (GHa)
Långänget (14F 7d , [678806, 146675] ), snårskog längs bäck, enstaka , 2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ), väg/vändplan, kalkmakadam, enstaka , 2012 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ), fuktig granskog, enstaka , 2008 (GHa)
Hålåheden (14F 9c , [67958, 14602] ), blockrik tallskog, enstaka , 2014 (GHa)
Gruvberget (14F 9e , [67999, 14715] ), ~refl~ ,översilad sluttning med barrskog, ymnigt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ), ~refl~ ,gammal fäbodsvall, enstaka , 2014 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ), ~refl~ ,fuktig del av täkten, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tansberget (15F 1c , [68077, 14648] ), lodrät bergvägg, rikligt , 2014 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68133, 14717] ), ödegård, fåtal , 2012 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Fageråsen (14F 5b , [677561, 145878] ), ung, något fuktig, tallskog, enstaka , 2011 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [680350, 144434] ), källdråg, spridd , 2011 (LBr)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Koppången, vägen mot Blomtäkt (artp.), (15E 1j , [6805894, 1445013] ), skogsbilvägren, 2014 (Crister Albinsson)
Tunturiberget (15E 1j , [6807, 1447] ), granskog, 1993 (SBD)
Tunturiberget (telemasterna) (artp.), (15E 1j , [6807340, 1447020] ), grandominerad naturskog, vägslänter, 2010 (Bo Karlsson)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Kapellet (huggarkoja/jaktkoja) (15E 2g , [681090, 143420] ), längs liten bäck, flertal , 2014 (GHa)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [682113, 142896] ), granskog och myrkant, spridd , 2017 (LBr)
SOLLERÖ

Görån ca 100 m N St Görsjön (13E 6c , [673422, 141485] ), ~refl~ ,å i gransumpskog, ,frekvens ej bedömd 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6736090, 1424136] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
MORA

Siljansfors försökspark ,Skogsmuseet (14E 0e , [675351, 142224] ), skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763296, 1449045] ), ängsmark, fäbodvall, 2011 (IPt)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769279, 1445829] ), fäbodvall, 2017 (IPt & RNy)
Oxeråsen so nr 5 (artp.), (14E 4a , [6771114, 1401196] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Söderberget (14E 4d , [67732, 14160] ), ~refl~ ,rik sydsluttning, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Negerbyn (14E 9d , [67976, 14189] ), fuktig granskog, flertal , 2014 (GHa)
Dyverdalen (artp.), (15E 2d , [6810847, 1418588] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VENJAN

Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.), (14D 0g , [6751580, 1384700] ), noterad , 1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Litterheden (14D 2j , [6762195, 1396389] ), grusplan mot blandskog, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna nr 2 (artp.), (14D 5g , [6777151, 1382878] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775091, 1385356] ), fuktig skogssluttning, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Tjärnmyr, Risberg (artp.), (14D 5i , [6775560, 1390182] ), fattigt sluttningskärr som övergår i myr och gungfly., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
S om Ljustjärn, intill tjärn vid vägen (artp.), (14D 5j , [6777699, 1397071] ), gransumoskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Ökenmyren, källdråg mellan vägen och myren (artp.), (14D 6g , [6784506, 1383924] ), källdråg, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tvåråberg, skog i södra delen av byn, runt brunnen (artp.), (14D 6i , [6780300, 1392177] ), granskog, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, skogen i N-kanten (artp.), (14D 7j , [6786245, 1396222] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [679143, 139803] ), rik skogsmark, spridd , 2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [679329, 139978] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139347] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Åsens reningsverk (artp.), (14D 9i , [6796888, 1394288] ), frisk gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv vid fiskodlingen (14E 7b , [678644, 140752] ), älvslänt och vändplan, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nära vändplan i norr (14E 7c , [678788, 141395] ), frodigt hygge, spridd , 2017 (LBr)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ), rasbrant, 2004 (RBr)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [679568, 141341] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Vägen upp till Hykjeberget (14E 9c , [6796, 1413] ), granskog med blåbärsmark, 2006 (LBr)
Hållstugan (artp.), (15D 0g , [6803572, 1381185] ), gårdsmiljö, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Rensjöns naturreservat, 765 m VNV raststugan (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383215] ), fuktig skogsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [681872, 138507] ), granmor med källor och översilningsmark, sparsam , 2016 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ), vägkant/diabasberg, 2003 (LBr)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), gammal granskog med bäck, översilad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ribbåsravinen (artp.), (15E 0b , [6802351, 1405899] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Lövåsbäcken (artp.), (15E 1a , [6809848, 1404058] ), bäck, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällans stränder (15E 6a , [683200, 140167] ), vändplan samt intilliggande myr och granskog, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Harkullhöjden (artp.), (12E 2e , [6660156, 1421649] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689352, 1442832] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6696911, 1438457] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704415, 1448059] ), fuktdråg i skog, 2010 (IPt)
Kvistberget (13E 1i , [6708155, 1443408] ), skjutbaneområde, 2015 (IPt)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709152, 1448469] ), skogbilvägkant, 2015 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
NÅS

Nilsudden (12E 8d , [6690203, 1415602] ), ~refl~ ,tomt, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Sälsklinten (12E 9e , [669549, 142440] ), naturskog, 2007 (DABS)
Rostberget (artp.), (13E 0e , [6704640, 1422240] ), barrblandskog, barrdominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6704201, 1432423] ), fäbodstig, 2015 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [66924, 14082] ), vägkant, 2009 (DABS)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [669380, 140923] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2010 (HLe)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [669382, 141030] ), ~refl~ ,barrskog, 2010 (HLe)
Skamsåsen 500 m NNV (12E 9b , [6699391, 1409980] ), fd vall, 2012 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ), å med örtrik blandskog, 2008 (HLe)
Östanrönningen 100 m N (13E 0b , [6704456, 1408139] ), ~refl~ ,frisk granskog, 2009 (HLe)
Ca 200 m N Herrgårdsön (13E 0c , [6703755, 1413204] ), ~refl~ ,barrblandskog, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
Övre Milborg 300 m NV (13E 1c , [670502, 141060] ), ~refl~ ,bäck, 2010 (HLe)
Fågelbackarna 500 m N (13E 1d , [670529, 141844] ), vägkant, 2016 (HLe)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [671096, 141195] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Hällsjöberget V delen (13E 3b , [6716676, 1405366] ), ~refl~ ,granskog, ,frekvens ej bedömd 1996 (HLe)
Trolltjärnen 500 m O (13E 3c , [6719351, 1411697] ), ~refl~ ,tallskog, 2009 (HLe)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724842, 1411665] ), grandominerad sumpskog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ), ~refl~ ,stuga i örtrik granskog, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, 2012 (IPt)
Styggåstjärnen S (13E 0a , [670298, 140497] ), ~refl~ ,blåbärsgranskog, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Porstjärn SV (13E 2a , [671325, 140253] ), sumpskog, 2013 (HLe)
MALUNG

800 m S om Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ), ~refl~ ,ganska näringsrik skogsmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [671039, 139248] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
150m väster om Entjärnen (13D 3f , [67166, 13774] ), bergsbrant, 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Bredsjöbergets fäbod (13D 5d , [67257, 13655] ), hårt kobetad vall, 2006 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Adelbäcken V om Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [67381, 13714] ), gles skogsmark på vallen, 2015 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [673996, 137428] ), ~refl~ ,frodig granskog, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, enstaka ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), sumpskog, 2014 (HLe)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0g , [67512, 13849] ), brant skogsluttning, 2015 (MNo)
LIMA

Norra Risbergets fäbod (14C 2i , [67614, 13415] ), slåttrad fäbodmark, 2016 (MNo)
Svartåsen (14C 4h , [677085, 133632] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Närsjökällan (14C 7i , [6788228, 1344360] ), sjöstrand, 2012 (HLe)
Hundfjället, Joänget (artp.), (14C 7j , [6787630, 1346750] ), barrskog, vid bäck, 2008 (Håkan Gustafsson)
Bocktjärnsbäcken (14D 0b , [675156, 135550] ), ~refl~ ,frodig granskog vid bäck, ,frekvens t.allm. 1996 (LBr)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [67660, 13701] ), blandskog, enstaka , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.), (14C 9j , [6795550, 1348730] ), källflöde, bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Bredvalla (artp.), (14D 5b , [6777260, 1355969] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Storfjället (14D 6b , [67832, 13570] ), fjällsluttning, rikligt , 2007 (MNo)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783700, 1359830] ), granskog, fuktig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780510, 1361140] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786410, 1351170] ), granskog, mossig, fjällsluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ), bäck i björkskog, 2012 (HLe)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788400, 1357680] ), skogsbryn mot myr, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Flatfjällets nordvästsluttning, Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791140, 1350780] ), granskog, mossig, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [679901, 136293] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [681951, 133623] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Fulufjället NP, Rörsjöarna (artp.), (15C 7g , [6838358, 1334043] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Fulufjällets NP, näset mellan Rörsjöarna (artp.), (15C 7g , [6838369, 1334041] ), liten dunge med ängsbjörkskog vid större bäck, 2008 (MBm)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [683733, 133861] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Fulufjällets NP, längs stigen mot Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839880, 1335453] ), noterad , 2016 (Michael Johansson)
Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), 1992 (DABS)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684975, 130818] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
stigningen till Sjöhöjdens SV-topp,höjden anges i tre områden .6A:under blockfältet,6B:mellan blockfält o klippa,6C:klippområdet (16C 9d , [68953, 13151] ), ~refl~ ,fjällsluttning, ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [687213, 135195] ), örtrik granskog, översilning, spridd , 2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora