Drosera intermedia    Småsileshår


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), på gungfly, spridd, (19 lokaler) , 1987 (PDm)
Gillermossen (artp.), (12G 5h , [6678981, 1539179] ), tallmosse, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
GARPENBERG

Botbennings - Dammsjön, på östra stranden (12G 7d , [66857, 15190] ), strandkärr, t.riklig , 1987 (LNo)
HEDEMORA

Ö om Stora Entjärn (12G 6a , [66834, 15030] ), våt mosse, flera hundra ex , 1988 (HPe)
HUSBY

Valla mosse (12G 8g , [66949, 15301] ), göl i trädlös myr, rikligt , 1991 (PDm)
Valla mosse NR (artp.), (12G 8g , [6694918, 1530387] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Valla mosse NR (artp.), (12G 8g , [6694918, 1530387] ), 2 plantor/tuvor , 2015 (Dennis Nyström)
STORA TUNA

Myrar i Gyllbergen 17 km NNO Grangärde (artp.), (12F 9c , [6698086, 1462264] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713365, 1480951] ), våtmark mot Igeltjärn, 2018 (SNy)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ), myrmark, 2018 (SNy)
ASPEBODA

Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ), myrmarker kring några småsjöar, 2018 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
1 km VSV Ön, myrflak vid Strömmen (13G 7b , [6735960, 1506540] ), på bar torv i myr, 2008 (JWk)
700 m NO Knutstjärn, Ö om Ågsjön (13G 8d , [67411, 15186] ), myr, t.rikl. , 2002 (DABS)
Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ), myrflarkar, 1990 (JEd)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ), myrmark, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Lekarmyren (14F 3j , [67682, 14976] ), dyflarkar, riklig , 1988 (LBr)
Lekarmyren (artp.), (14F 3j , [6768274, 1497720] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.), (14F 3j , [6768660, 1497427] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Kloten (artp.), (11F 9e , [6645540, 1474160] ), 1980 (Stefan Björn)
SÖDERBÄRKE

St. Djupen, nordöstra stranden (12F 0h , [66516, 14857] ), massor , 1980 (RNo)
Ormnäsmyren (12F 1g , [66586, 14837] ), 1980 (RNo)
Lomtjärn (12F 3i , [66683, 14904] ), gungflyn, rikligt , 1986 (ALu)
Blanktjärnsmossen (12F 3i , [66686, 14920] ), i gungflymattor, små bestånd , 1986 (ALu)
St.Holmsjön (12F 4h , [66731, 14879] ), gungflyn, rikligt , 1986 (ALu)
St. Gladtjärnen, NO-sidan (12F 4i , [66745, 14935] ), på gungflymattor, rikligt , 1986 (ALu)
GRANGÄRDE

Skattlösberg Stormosse, flarksystemet Rostratadråget (artp.), (12E 4h , [6672666, 1438927] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [6686312, 1439627] ), tallmosse vid sjöstrand, 2000 (DABS)
Stormyran (12E 8j , [66909, 14457] ), rikmyr, 2001 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Flisjäsmyren (13F 0a , [67033, 14502] ), lösbottenkärr, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
L.Igeltjärn (13F 0a , [67045, 14506] ), gungfly runt om sjön, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
L. Igeltjärnen. väster om Alten (13F 0a , [6704530, 1450550] ), gungfly, foto , 2008 (IPt)
BJURSÅS

Mörttjärnsmyran (artp.), (13F 9g , [6746973, 1483977] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SILJANSNÄS

Ösjön (13E 6g , [6731110, 1430976] ), sumpig sjöstrand, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
LEKSAND

Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ), blandkärr, 2015 (HLe)
Idflån (artp.), (13E 4g , [6724643, 1431530] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Grossen N (artp.), (13E 5e , [6726919, 1423853] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Skärsjön N (artp.), (13E 5f , [6726395, 1429119] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Brändskog, väster (artp.), (13E 6i , [6731308, 1442457] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Lappmyran (artp.), (13F 6b , [6732704, 1455559] ), noterad , 2016 (Pär Dahlström)
Lappmyran (artp.), (13F 6b , [6732786, 1455412] ), noterad , 2016 (Pär Dahlström)
RÄTTVIK

Lungsjöns strand (14F 0f , [67539, 14767] ), dy, flertal , 1990 (ABj)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759700, 1466940] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Vassmyren (artp.), (14F 1f , [6758195, 1479279] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 S om vägkröken (14F 4b , [67702, 14598] ), myr, enst. , 1990 (ABj)
BODA

Halstjärnsflyten,N om Halstjärnen (14F 3c , [67671, 14631] ), på strängar i myren med båda Drosera-arterna!, rikligt , 1985 (TLj)
Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.), (14F 3h , [6767891, 1486922] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
ORE

Idbomyren (14F 7h , [67891, 14886] ), rikt flarkkärr, rikligt , 1988 (LBr)
Risbergstjärnmyren, 10 km SO Dalfors (14F 8f , [67941, 14788] ), medelrika fastmattor, riklig , 1988 (LBr)
ORSA

Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Koppången 13 km S Älvho (artp.), (15E 1i , [6807663, 1444865] ), soligent kärr/blandmyr av mosaiktyp, 1993 (Kristina Palmgren)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.), (15E 1j , [6807782, 1447706] ), topogent kärr/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.), (15E 3j , [6815064, 1446734] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
MORA

Siljansfors försökspark ,NV stranden av Äjsjön (14E 0d , [6754430, 1419870] ), på bar dy i kärr, 1982 (Göran Thor)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ), glest tallbevuxen rismyr, lokalt riklig , 2007 (LBr)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.), (14E 4j , [6770327, 1445510] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ), intermediär eller rikmyr, spridd , 2017 (LBr)
Ätjärnen (artp.), (14E 5f , [6775351, 1425465] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Ätjärn nordvästra delen (artp.), (14E 5f , [6775480, 1425493] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
ÄLVDALEN

Tombodmyren, nordväst (artp.), (14E 6a , [6783208, 1402612] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661757, 1425727] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665397, 1434125] ), kärr vid tjärn, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lejdammen (artp.), (12E 5e , [6677219, 1421676] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Lomtjärnen ,på stranden runt sjön (12E 7h , [66885, 14352] ), lösbottenkärr, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
L.Lövsjön ,500 m N Långnäset (12E 7h , [66898, 14366] ), strandkärr m.fläckar m.naken dy, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
L.Lövsjön ,750 m NNV Långnäset (12E 8h , [66902, 14361] ), strandkärr m.fläckar m.naken dy, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
Björkrismossen nära Lövsjön (12E 8i , [66920, 14406] ), dyflarkar, riklig , 1988 (LBr)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.), (12E 8i , [6692145, 1440233] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Ö om Ormtjärnen (12E 8i , [66928, 14420] ), myr,lösbottenkärr, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
250 m SV Tyrsån (12E 8i , [66931, 14415] ), myr,lösbottenkärr, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
S om Tyrsån (12E 8i , [66934, 14424] ), myr,lösbottenflarkar, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
Bladtjärnen runt om sjön (12E 9h , [66961, 14354] ), lösbottenkärr, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
NV Orsen (12E 9h , [66968, 14355] ), myr m.fläckar av dy i dråg av fastmattekärr, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
500 m V Stenmyren ,den SÖ av två små tjärnar (12E 9j , [66991, 14453] ), lösbottenkärr ("tjärnen" är i själva verket ett kärr), t.rikl. , 1992 (ÖSp)
NV Stenmyren (12E 9j , [66993, 14457] ), myr ,våtare partier i fastmattekärr, enst. , 1992 (ÖSp)
Hartjärn (13E 0i , [6700170, 1441330] ), gungfly ,blöta flarkar, 2009 (IPt)
Norflytten (13E 1g , [67075, 14349] ), lösbottenkärr, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
Nottjärnen (13E 2g , [67116, 14341] ), mjukmatta / gungfly, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
Nottjärnen (13E 2g , [67118, 14339] ), mjukmatta / gungfly, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
Näverbodtjärnen (13E 3g , [67165, 14336] ), gungfly, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
NÅS

N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
JÄRNA

Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ), ~refl~ ,blandmyr, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Härjflån (13E 1c , [67075, 14138] ), sank myr, flera , 1989 (HLe & UGn)
Bäck strax O Klacktjärnen (13E 1c , [6709634, 1411757] ), ~refl~ ,bäck med gungfly, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Hästingsflotten,södra delen (13E 1d , [67061, 14187] ), blött lösbottenkärr, t.rikligt , 1987 (LBr)
Hästingsflotten,västligaste delen (13E 1d , [67068, 14182] ), blött lösbottenkärr, rikligt lokalt , 1987 (LBr)
Rutsjön 100 m O (13E 1d , [6706800, 1417860] ), 2016 (HLe)
V.Bäcka odling (13E 2b , [6710197, 1408677] ), kärr.i höljor på dy, m.a. , 1991 (HLe & ULe)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Lomtjärnen utloppet i öster (13E 2c , [6710950, 1411730] ), ~refl~ ,bäck med gungfly, 2009 (HLe)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6716607, 1404456] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Ca 200 m V Tvärbackskojan (13E 3b , [6717619, 1409221] ), ~refl~ ,kärr med lösbotten, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Tvåbudkölen (artp.), (13E 3b , [6718902, 1406482] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ), ~refl~ ,fattigkärr, 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Uvberget O (artp.), (13E 3f , [6718593, 1425329] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
500 m S om Lissflån (13E 4b , [6720919, 1406559] ), ~refl~ ,kärr med höljor, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Dammviken S (artp.), (13E 4d , [6723060, 1418276] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Rörpiptjärnen V (artp.), (13E 4d , [6723565, 1418880] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Karabudkölen (artp.), (13E 5c , [6728837, 1411360] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Snötjärnen 400 m O (artp.), (12E 6a , [6683014, 1402891] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), bäck, 2013 (HLe)
MALUNG

Blötmyrbäcken ,N vägen Uvanå-Tyngsjö (12D 7i , [66875, 13900] ), våt myr, 1988 (OSt)
1 km NV Jan Massas, längs vägen mot Kviensdammen (12D 8i , [66930, 13903] ), vägdike vid sank myr, rikligt , 1996 (OSt)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), myr, enstaka , 2005 (BGM)
Adelbäcken vid väg S Hunukölen (13D 5j , [6727659, 1397700] ), ~refl~ ,kärr vid bäck, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Lilla Svartåstjärnen SO (artp.), (13D 5j , [6728369, 1396084] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Mellanbodkölen (artp.), (14D 2c , [6761085, 1360921] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.), (14D 2e , [6764769, 1371619] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

2 km VNV Lissåvallen (artp.), (15C 6j , [6832778, 1347146] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.), (15C 9f , [6845820, 1327540] ), 2014 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora