Drosera anglica x rotundifolia    Storsileshår x Rundsileshår


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GUSTAFS

Sandviksmossen (artp.), (12F 7g , [6689891, 1482241] ), noterad , 2015 (Bonnie Nilzon)
Österdalarna

ÄLVDALEN

Risbergsheden, 2,5 km OSO om Risberg fäbod (15E 0a , [6802367, 1404369] ), skogstjärn, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

MALUNG

Håtjärnen (artp.), (12D 9i , [6695768, 1392225] ), fattigmyr med gungfly, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)

Dalarnes Flora