Dracocephalum thymiflorum    Rysk drakblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Nyhammar (artp.), (12F 7a , [6686200, 1453700] ), ej återfunnen, 1989 (Janolof Hermansson)

Dalarnes Flora