Doronicum orientale    Gemsrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SILVBERG

Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693660, 1483225] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Baggbo (13F 0e , [6700513, 1472973] ), åkerkant, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713196, 1471190] ), öppen mark nära järnvägen, 2020 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710900, 1481720] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
STORA KOPPARBERG

Humlebacksvägen upp till Rottnebyskogen (artp.), (13F 3i , [6719273, 1494897] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Österdalarna

BJURSÅS

Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ), liten ängsmark, 2011 (JJa)
ORE

Dalbyn, Retinggården (14F 5d , [6777160, 1465480] ), gårdsplats övergiven sedan slutet av 1970-talet, ymnigt , 2017 (GHa)
ORSA

Kricksjön (artp.), (14E 5h , [6778486, 1435918] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), 6-8 kvadratdecimeter , 1999 (Bengt Oldhammer)
Tallhed (artp.), (14E 7i , [6785938, 1442175] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Gesunda vid vandrarhemmet (artp.), (14E 0g , [6752838, 1431587] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
MORA

Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769386, 1446003] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Tybyn (artp.), (12E 4c , [6672513, 1412620] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd torpet, ingen växande tomt, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)

Dalarnes Flora