Doronicum columnae    Balkangemsrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Tuna-Hästberg. Broheden (artp.), (12F 8d , [6690777, 1466262] ), ängsblandskog, 2013 (Anders Janols)
Tuna Hästberg (12F 8d , [6690777, 1466262] ), äldre blandskog på rikmark, ca 10 blommande ex. , 2013 (Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
MORA

50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [676684, 143643] ), utkast, 2010 (SJo)

Dalarnes Flora