Doronicum columnae    Balkangemsrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SUNDBORN

Rupstjärn (artp.), (13G 5a , [6728341, 1502509] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Tuna-Hästberg. Broheden (artp.), (12F 8d , [6690777, 1466262] ), ängsblandskog, 2013 (Anders Janols)
Tuna Hästberg (12F 8d , [6690777, 1466262] ), äldre blandskog på rikmark, ca 10 blommande ex. , 2013 (Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
MORA

50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ), utkast, 2010 (SJo)

Dalarnes Flora