Dipsacus strigosus    Sträv kardvädd


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66865, 15341] ), bruksområdet, stora bestånd , 1996 (PDm)

Dalarnes Flora