Dipsacus strigosus    Sträv kardvädd


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (12G 7g , [66865, 15341] ), bruksområdet, stora bestånd , 1996 (PDm)
SÄTER

Dalsbyn utkast (artp.), (12F 8j , [6693053, 1497315] ), ängslövskog ravinskog med utkast från trädgårdar, 4 plantor/tuvor , 2020 (Staffan Jansson)

Dalarnes Flora