Dipsacus fullonum    Kardvädd


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GARPENBERG

Nära kyrkan (12G 7e , [66886, 15220] ), trol.från utkastade frön från kyrkogården, 5 ex. , 1996 (SJa)
Österdalarna

GAGNEF

Moje, Knappbacken (13F 4c , [6721070, 1460500] ), tomtmark, troligen inkommen med fågelfrö, 1 planta , 2015 (Ann-Katrin Ek gn. Ragnar Nyberg)

Dalarnes Flora