Diphasiastrum complanatum    Plattlummer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Norr om Stubbsveden, Smedsbo (artp.), (12G 6i , [6681287, 1540448] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687765, 1533068] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
FOLKÄRNA

S om Brovallen (artp.), (12G 2f , [6662738, 1528984] ), sandtallskog sand-grus, 2 m˛ , 2017 (Janolof Hermansson)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688074, 1522769] ), noterad , 1997 (Ola Elleström)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Ängarna (artp.), (12G 5a , [6679439, 1504912] ), noterad , 2018 (Kristoffer Hylander)
HUSBY

Färjkarlsbo (artp.), (12G 9f , [6697563, 1526114] ), noterad , 2015 (Dennis Nyström)
STORA SKEDVI

Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704706, 1502816] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704796, 1502975] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Uvbergshällarna (artp.), (13G 0a , [6704842, 1503372] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704869, 1502972] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705213, 1502854] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
SÄTER

Säterdalen NR (artp.), (12F 8j , [6692427, 1497930] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Acktjärn (artp.), (12F 9h , [6696110, 1489716] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
400 m NV om Svartsjön (12F 9h , [6696490, 1487420] ), skogsmark, t.rikligt , 2011 (DABS)
Lintjärn, skyddsvärd gammelskog (artp.), (12F 9h , [6697138, 1486845] ), äldre sandtallskog med gammal gran, noterad , 2020 (Lars-Ove Wikars)
Sörbo, strax norr om (artp.), (12F 9h , [6697965, 1486270] ), sandtallskog, produktionsbestånd ca 70 år, intill hygge med dålig föryngring. f.d. betesskog, 10 plantor/tuvor , 2016 (Lars-Ove Wikars)
Backahedarna (artp.), (12F 9i , [6696203, 1490282] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Dammsjön V om (artp.), (12F 8f , [6694931, 1477922] ), noterad , 2019 (Bo karlstens)
Uvbergssjön V om (artp.), (12F 9e , [6699139, 1470383] ), noterad , 2020 (Bo karlstens, Stig-Åke Svenson)
Sönsmyran (artp.), (13F 0c , [6703523, 1462594] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson,)
Tryssån (artp.), (13F 0c , [6703617, 1462305] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 2011 (Johan Niss)
Spänvallen N om jvg (13F 2e , [6711780, 1470770] ), skogsmark, 2016 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6711814, 1471743] ), öppen skogsmark, t.rikligt , 2016 (IPt)
Amsbergsheden (artp.), (13F 2e , [6712169, 1474632] ), rikligt, noterad , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
Norr Amsberg (artp.), (13F 2e , [6712324, 1474442] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gangbro (artp.), (13F 2e , [6712705, 1473253] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Norr sjön Issan (13F 4e , [6721555, 1472432] ), skog mot Issbäcken, 2020 (SNy)
VIKA

Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
ASPEBODA

L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ), längs gammal körväg mot inäga, 2011 (SNy)
Kamphavet - 1 km O Tundammen (artp.), (13F 4f , [6724732, 1475984] ), hedbarrskog friskare sydvänd sluttning i talldominerad barrskog, noterad , 2016 (Per Johansson)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

skogen V om Bjärmsnäs udde (artp.), (13F 2i , [6714934, 1490630] ), 1 m˛ , 2018 (Peter Sjö)
Kraftledningen Kniptjärnsberget (artp.), (13F 3h , [6716392, 1487115] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Koholmsvägen 49, Falun (artp.), (13F 3i , [6717266, 1491001] ), 50 plantor/tuvor , 2020 (Cecilia Germunder)
Önsbacksdammen, rastbänkarna c 300 m V koloniområdet (artp.), (13F 4h , [6721135, 1486469] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
Skjulsarvsberget (artp.), (13F 4i , [6723653, 1492770] ), noterad , 2020 (Brita Danielsson)
Spjutsjödammen N om (artp.), (13F 5f , [6725274, 1478292] ), noterad , 2017 (Bo karlstens)
Grycken O strand (artp.), (13F 5g , [6728843, 1483580] ), noterad , 2017 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729826, 1481641] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729840, 1481306] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729850, 1481404] ), noterad , 2018 (Bo karlstens, Rolf Lundqvist)
Östra sidan av Linnévägen (13F 6g , [6733440, 1482800] ), schakt vid vägen, ca 5 m2 , 2006 (JJa)
SUNDBORN

Laktjärnen söder om (artp.), (13F 5j , [6728176, 1495453] ), stort flyttblock i ungskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Rupstjärn V om. (artp.), (13G 5a , [6727848, 1501907] ), noterad , 2016 (Bo karlstens)
Flinten, östra branten (artp.), (13G 5c , [6725770, 1511347] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sundborn (artp.), (13G 5e , [6726183, 1524629] ), 5 m˛ , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6728104, 1526492] ), vägslänt, 5 m˛ , 2020 (Tony Svensson)
SVÄRDSJÖ

Nottjärn, öster om (artp.), (13G 5d , [6726629, 1519874] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Nybotjärnstickaren, öst (artp.), (13G 7e , [6735998, 1521187] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Linghed, 500 m V om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742620, 1504393] ), torr tallskog, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.), (13G 8b , [6743596, 1508566] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mossgräsbergets NR, bränt 2011 (artp.), (13G 8c , [6742825, 1511074] ), talldominerad bitvis lövrik naturskog, bränd 2011, noterad, 2 plantor , 2017 (Lars-Ove Wikars)
Mossgräsbergets NR, bränt 2011 (artp.), (13G 8c , [6742895, 1511169] ), talldominerad bitvis lövrik naturskog, bränd 2011, noterad, 1 planta , 2017 (Lars-Ove Wikars)
Alderistjärnen 200m NV (artp.), (13G 8c , [6744034, 1511511] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Rostberget (artp.), (13G 9a , [6747965, 1503006] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Klossbränden Ö (artp.), (14G 2b , [6763895, 1509305] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Svarttjärn, 200m öster om (artp.), (14G 2c , [6760231, 1511065] ), granskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hemmyren, söder om (artp.), (14G 2d , [6760867, 1515987] ), längs stig i skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Högståsen (14G 1a , [6759990, 1504860] ), tallskog, liten ås, 2008 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

St Djurlången, V sidan av sjön (artp.), (11F 8e , [6644600, 1474004] ), 2011 (Martin Westberg)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.), (11F 9f , [6649583, 1478612] ), gammal barrskog, 2013 (Kjell Mathson)
SÖDERBÄRKE

Gullaberget (artp.), (12F 1i , [6657281, 1493083] ), bergbrant /, 1993 ((sks), Thomas Husing)
NV om Sarvtjärnen (12F 4j , [66708, 14973] ), tallskog, 10x15 m , 1986 (ALu)
NORRBÄRKE

Mellantjärnen, västra sidan (artp.), (12F 1e , [6655693, 1474257] ), tallskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Björsjö (artp.), (12F 1e , [6657208, 1473631] ), noterad , 1984 (Martin Bergström)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, spridd , 1987 (HWk)
LUDVIKA

500 m NO Norrvik (12F 5c , [66775, 14617] ), ~refl~ ,gles tallmo med lav-och risbeuxen mark, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Kyralamm, O om sjön (artp.), (12E 4i , [6670971, 1443170] ), lavtallskog luckig och skiktad barrskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Malingarna, Sågberget (artp.), (12E 8j , [6692478, 1447397] ), lingontallskog mossig-gräsig tallskog, 2015 (Janolof Hermansson)
V Bullerberget (artp.), (12F 5a , [6677929, 1454848] ), bergbrant /, 2003 ((sks), Kristin Alexandre)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684285, 1458012] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685674, 1458304] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna N omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685674, 1458304] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689251, 1455618] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Malingsån omr 33 (artp.), (12F 8a , [6693620, 1450173] ), 1 , 2018 (Janolof Hermansson)
Vitmossen omr. 27 (artp.), (12F 9b , [6695758, 1458003] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Bo karlstens, Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Österdalarna

GAGNEF

Risåsa östra omr 39 (artp.), (12E 9j , [6699029, 1449195] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (12F 9a , [6699792, 1452102] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (12F 9a , [6699848, 1452183] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran, omr 56 (artp.), (12F 9a , [6699926, 1452152] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Mockfjärd, öster om Tanså hytta (artp.), (13F 1a , [6706424, 1451039] ), hedbarrskog tall och gran. mossdomin, noterad , 2019 (Anders Janols, Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
6 Finntorpet S (artp.), (13F 1c , [6706353, 1460599] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson)
Långmyrberget S (artp.), (13F 1c , [6707526, 1462646] ), noterad , 2020 (Lars-Erik Nilsson, Pelle Florell)
Gästgivarbodarna,fäbod (13F 1d , [6706140, 1465470] ), fäbodvall, några m2 , 2004 (IPt)
Trolldalen (Trolldalen N 1975:7), (13F 2b , [67120, 14598] ), skog , vid stig nära reservatets gräns, fåtalig , 1990 (IPt)
1 km S om Myrheden (13F 2c , [6712476, 1463047] ), skogsmark, t.rikligt , 2010 (IPt)
Bodarna (DF 60), (13F 2c , [67133, 14621] ), sandig skogsmark, fåtalig , 2002 (IPt)
Vandringsled (artp.), (13F 4c , [6721973, 1460085] ), blomning , 2013 (Matilda Elgerud)
Sandskog (artp.), (13F 4c , [6722037, 1460109] ), noterad m˛ , 2020 (Matilda Elgerud)
Linjan (artp.), (13F 4c , [6722078, 1460503] ), 20 plantor/tuvor , 2020 (Matilda Elgerud)
Sandskog (artp.), (13F 4c , [6722174, 1460239] ), 20 plantor/tuvor , 2020 (Matilda Elgerud)
N om Larssveden, mln jvg och skjutbana (13F 4c , [6722400, 1460140] ), tallhed, riklgt , 2004 (IPt)
N om Larssveden, V om jvg (13F 4c , [6722860, 1460100] ), tallhed, rikligt , 2004 (IPt)
1.5 km N om Larssveden (13F 4c , [6723500, 1460580] ), skogsmark, rikligt på flera närliggande lokaler , 2011 (IPt)
700 m S om Långsjön (13F 4c , [6723752, 1460240] ), skogsmark, t.rikligt , 2011 (IPt)
Långsjön (13F 4c , [6724450, 1460370] ), skogssluttning mot sjö, enstaka , 2003 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Ålheden, 500 m O Långsjöns nordspets (13F 5c , [6725479, 1460859] ), tallhed, t.rikligt , 2012 (IPt)
Ålheden (13F 5c , [6725788, 1460675] ), grusåsar,skogsmark, rikligt , 2012 (IPt)
Insjön (W-Lek-0014) (artp.), (13F 5c , [6727870, 1460128] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lundhags (artp.), (13F 5c , [6728374, 1460464] ), 20 plantor/tuvor , 2020 (Matilda Elgerud)
Insjöns koppargruva (artp.), (13F 5d , [6728730, 1466260] ), barrskog, 1994 ((sks), Hans Thulin)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Knippån (artp.), (13F 6f , [6731443, 1477236] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
BJURSÅS

Sågmyra vid Leksandsvägen (13F 6e , [67330, 14721] ), ~refl~ ,stenig mager buskig mark vid vattensamling, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Högberget (272) (artp.), (13F 6f , [6731213, 1479719] ), noterad , 2020 (Bo karlstens, Uno Skog, Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Högberget (13F 6g , [6730970, 1481300] ), skogsstig, 2020 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736349, 1487996] ), gles tallskog, 2019 (Kjell Furugård)
Atlasruta (13F 7h , [6736850, 1487990] ), gles tallskog, 2018 (Kjell Furugård)
Sörskog, Bjursås (artp.), (13F 8f , [6744860, 1476298] ), noterad , 2000 (Anders Wånge Kjellsson)
norr om Grövelmyrorna (artp.), (13F 9g , [6749788, 1482058] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
SILJANSNÄS

Fjällberget vid vägkanter (artp.), (13E 6g , [6734910, 1431220] ), vägslänter, avläggsplats, 2010 (Bo Karlsson)
LEKSAND

1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ), skogsbilvägkant, t.rikligt , 2016 (IPt)
Långtjärnen (13E 5g , [6728479, 1431651] ), sjöstrand, myr,(säregen lokal för plattlummer), flera ex. , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
sydväst Gräsberget (artp.), (13E 5i , [6726961, 1444451] ), barrskog, noterad , 2018 (Olof Hedgren)
Yxberget (artp.), (13F 6a , [6731764, 1451025] ), noterad , 2014 (Ville Pokela)
350 meter syd-sydväst storhedens naturreservat (artp.), (13F 6b , [6731178, 1456314] ), 2012 (Pär Dahlström)
Järparänget sydost barackerna (artp.), (13F 6b , [6731384, 1455974] ), tallmo, 2014 (Pär Dahlström)
Järparänget sydost barackerna (artp.), (13F 6b , [6731384, 1455974] ), tallmo, noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731387, 1456117] ), 2013 (Pär Dahlström)
Källbergetsmotionsområde 890 m SO om korsningen Järnavägen x Källbacksv. (artp.), (13F 6b , [6732637, 1456060] ), tallhed, noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732748, 1456420] ), noterad , 2018 (Göran Nilsson)
S-Källberget (artp.), (13F 6b , [6732766, 1456441] ), sandbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732785, 1456095] ), 2013 (Pär Dahlström)
S-Källberget (artp.), (13F 6b , [6732860, 1456414] ), sandbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
S-Källberget (artp.), (13F 6b , [6732895, 1456369] ), sandbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
200 m NNO Orrtjärnsmyren (artp.), (13F 7c , [6736605, 1461800] ), barrskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Storberget, Faxberg (artp.), (13F 8f , [6741563, 1476166] ), noterad , 2017 (Ville Pokela)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ), vägkant, 2010 (JJa & NGu)
Norr Bärtjärnen (artp.), (13F 9h , [6749239, 1485312] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ), skogsmark, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

S Myrberg (artp.), (14F 0c , [6754995, 1463502] ), sandbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Gunnarsbodtjärnen (artp.), (14F 0e , [6750765, 1471214] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Ungsjöbo, norr Marnäs (artp.), (14F 0h , [6751446, 1489174] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Ungsjöbo, norr Marnäs (artp.), (14F 0h , [6751449, 1489156] ), 2011 (Lars-ove Wikars)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751045, 1490062] ), efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Enåns NR (artp.), (14F 1d , [6755604, 1465162] ), talldominerad sandbarrskog., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Enåns NR (artp.), (14F 1d , [6755756, 1465317] ), talldominerad sandbarrskog., 5 m˛ , 2018 (Gillis Aronsson)
Springkällan (14F 1d , [67564, 14652] ), öppen barrskog, enstaka , 2017 (GHa)
Väster om Vassmyren (artp.), (14F 1f , [6758234, 1478995] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), betad fäbodskog, 2008 (Stephen Mankelow)
"Tyskens" gamla koja vid Enbärstjärn (14F 4c , [67705, 14620] ), gles tallskog, enstaka , 2014 (GHa)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67769, 14785] ), ~refl~ ,gles barrskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67795, 14810] ), ~refl~ ,ungskog, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

500 m NV Skedtjärn (14F 2d , [67613, 14687] ), tallhed, enstaka , 2011 (GHa)
Barrskog i kraftgata 3 km V Ovanmyra (14F 2d , [67640, 14653] ), bland gamla tallar, enstaka , 2007 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762158, 1470338] ), 2015 (Anders Helander)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67687, 14643] ), ~refl~ ,gallrad tallskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Brödlösberget, NO om Hålldammen (artp.), (14F 3d , [6766593, 1465905] ), sluttning av skiktad granskog på grusås, 2014 (Janolof Hermansson)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ), ~refl~ ,barrskog, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
300 m NO Gisslarbobrändan, "Bröttiln". (14F 4c , [67719, 14619] ), ~refl~ ,mogen granskog, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
1 km V Snusbacken (14F 4c , [67729, 14618] ), gles barrskog, rikligt , 2013 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67742, 14640] ), gles barrskog, rätt rikligt , 2012 (GHa)
500 m Ö reningsverket ,"Öst-å-hede" (14F 4d , [67733, 14675] ), ~refl~ ,tallmo, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Äsplok (14F 4e , [67744, 14707] ), ~refl~ ,göl/vattensamling utan synligt avlopp. I lokalen räknas också den omgivande glesa skogen in, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Linåsen (14F 6g , [6781450, 1482760] ), öppen tallskog, enstaka , 2014 (GHa)
ORE

Tallhed nära Oreälven (14E 7i , [6785770, 1441840] ), tallhed, spridd i slänt , 2020 (LBr)
Ljotkjeldbettjen (artp.), (14F 5c , [6778187, 1460288] ), gles tallskog, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Tickåsheden (14F 5c , [67792, 14619] ), gles barrskog, flertal , 2013 (GHa)
heden söder om Sjugelmyren (14F 5d , [67770, 14679] ), gles tallskog, enstaka , 2012 (GHa)
Mitt mellan Ockeråns mynning och Orskavsberget (14F 5d , [67781, 14682] ), tallplantering, flertal , 2013 (GHa)
Furudals östra infart (14F 6c , [67841, 14647] ), banvall i barrskog, 2010 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792271, 1488748] ), skogsmark, 2 m2 , 2013 (IPt)
Oreälven 700 m S bron (14F 9c , [67954, 14635] ), gammalt avlägg för flottningstimmer, flertal , 2012 (GHa)
Filingsåsen NB, norr vägen (artp.), (14F 9d , [6795177, 1468798] ), äldre gles tallskog, noterad , 2020 (Lars-Ove Wikars, Bo karlstens)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), torrare ställen i skog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), torra ställen i skog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), torra ställen i skog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Skogsväg O Notsjön (artp.), (15F 1c , [6805710, 1464102] ), noterad , 2018 (Lars-Erik Nilsson)
500 m SSV Lill-Trossmossjön (15F 1e , [6805390, 1470300] ), tallskog, 2003 (Magnus Andersson)
Ejheden, väg norrut (artp.), (15F 1e , [6806089, 1472588] ), 8 m2 , 2011 (Lars-ove Wikars)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 3c , [68153, 14627] ), ungskog, enstaka , 2016 (GHa)
ORSA

Orsa kommun (artp.), (14E 5h , [6775124, 1439329] ), noterad , 2017 (Tommy Carlström)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Heden 8-km spåret (artp.), (14E 6h , [6783270, 1438246] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788070, 1448470] ), tallbevuxen åsslänt, spridd , 2012 (LBr)
Långtjärnsberget (artp.), (14E 7j , [6788115, 1447854] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, litet bestånd , 2011 (LBr)
Ljothedsskog (artp.), (14E 8i , [6790159, 1444552] ), talldominerad kulle, noterad , 2017 (Claes Möre)
Skräddar-Djurberga (artp.), (14E 8j , [6794372, 1448264] ), noterad , 2013 (Ville Pokela)
Glitjärnen, Grunuflot (artp.), (14F 5a , [6778414, 1451567] ), 2013 (Mats Eriksson)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ), skogsholme i myr, flertal , 2012 (GHa)
Täktsberg , f.d. fäbod (14F 6b , [6782, 1459] ), 1988 (JEd)
Tenningbrändans naturreservat (artp.), (14F 9b , [6798588, 1457448] ), lövbränna 1896, gles lövrik tallskog, blockigt, noterad , 2018 (Lars-Ove Wikars)
Väster Koppången-Svartvasseln (artp.), (15E 1i , [6807903, 1442435] ), rikligt på en fläck i skogen om 25 kvadratmeter , 2017 (Bengt Oldhammer)
Klockarberget S Ämåsjön (15E 4f , [6820840, 1425540] ), granskog och vägkant, spridd , 2017 (LBr)
Gällsjöberget (artp.), (15E 4f , [6821526, 1429969] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Gällsjöberget (artp.), (15E 4f , [6821894, 1429912] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Nordkap åt SO (15E 6g , [6831250, 1432990] ), tallskog med myrstråk, sparsam , 2015 (LBr)
Ajtomyran åt S (15E 6h , [6831260, 1436030] ), bäckdal, sparsam , 2015 (LBr)
Skåltjärnarna åt N (15F 1b , [6807390, 1458860] ), skogsdunge i sluttningsmyr, spridd , 2015 (LBr)
Lannaberget, bränt ca 2014 (artp.), (15F 2c , [6814062, 1461405] ), kraftledningsgata, omgiven av tallskog, vildbränna ca 2014, noterad , 2017 (Lars-Ove Wikars)
SOLLERÖ

Stora Fux-Anderstjärn, 400m öster om (artp.), (13E 7e , [6738256, 1421453] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Länsmansmyren (artp.), (13E 8e , [6741716, 1424410] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), torr mossrik barrskog och vid traktorvägar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Andupptjärnsberget (artp.), (14E 2c , [6764973, 1414809] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Ulf Lindenbaum, Maria Hindemo)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766350, 1427040] ), sandig barrskog, spridd , 2018 (LBr)
Norr Selbäck mot Hemulån (14E 3f , [6766450, 1425760] ), tallhed, spridd , 2017 (LBr)
Hindriksheden (14E 3h , [6767460, 1435140] ), ~refl~ ,tallskog, 2010 (SJo)
Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4e , [6770801, 1424865] ), noterad , 2020 (Jacob Rudhe, Therése Andersson Rudhe)
Lisshed, Alderängarna (artp.), (14E 4e , [6771024, 1424575] ), tallhed, 5 m2 , 2011 (Joakim Ekman)
alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770899, 1425610] ), noterad , 2018 (Åke Berg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [67711, 14265] ), (nogr. 400 m) , 2010 (Bengt Oldhammer)
Bonäsheden (800 m NO om Lintjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774350, 1427448] ), äldre sandtallskog, noterad, rikligt , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774853, 1425980] ), äldre sandtallskog, noterad, rikligt , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774890, 1426010] ), äldre sandtallskog, noterad, rikligt , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774921, 1426030] ), äldre sandtallskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.), (14E 4f , [6774957, 1426067] ), äldre sandtallskog, noterad, enstaka , 2019 (Olof Hedgren)
Hästfloten (14E 4j , [6771100, 1446520] ), barrskog, spridd , 2017 (LBr)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.), (14E 5f , [6775065, 1426088] ), äldre sandtallskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Bonäsheden (mellan Musi och Ätjärnen) (artp.), (14E 5f , [6775150, 1426170] ), äldre sandtallskog, noterad, enstaka , 2019 (Olof Hedgren)
Bösjövarden (artp.), (15E 0e , [6800965, 1421006] ), rikligt , 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Bonäsheden vid Kumbelnäs (artp.), (14E 5f , [6776796, 1428094] ), äldre sandtallskog., 50 dm˛ , 2018 (Gillis Aronsson)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782562, 1421463] ), fäbodväg genom blandskog, 2014 (DABS)
Söder Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795284, 1413852] ), noterad , 2015 (Bengt Oldhammer)
Ljotrisklitten (14E 9d , [6796570, 1419380] ), torr barrskog, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Dyverdalen 3 (artp.), (15E 2c , [6810557, 1412419] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Skräcka (15E 2c , [68139, 14148] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Älgtjärnen SO (artp.), (13E 9b , [6746428, 1406234] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Hästhagen (artp.), (13E 9b , [6748192, 1407047] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Vägkant V. Nordbläster NR (artp.), (14D 2i , [6761058, 1390588] ), noterad , 2018 (David Hammarberg)
V. Tiberget (artp.), (14D 3i , [6768852, 1391668] ), noterad , 2019 (David Hammarberg)
ÄLVDALEN

Risberg V om (artp.), (14D 5h , [6776255, 1389320] ), skogsväg i tallskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbilväg, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Vändplan ONO om Gamttjärn (artp.), (14D 5j , [6776555, 1397846] ), grusplan, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Ivarsbodarna-området (artp.), (14D 6f , [6781385, 1378598] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Vägen mot Mattis- och Näsbodarna (artp.), (14D 6g , [6782575, 1380622] ), vägkant, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), vägkant, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Hållberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6786958, 1396411] ), vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791710, 1398030] ), torr barrskog, spridd , 2017 (LBr)
Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Väsa (14E 7b , [6786540, 1406330] ), granplantering, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ), rasbrant, 2004 (RBr)
Klitten, väster (artp.), (14E 9b , [6797308, 1407208] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Trängslet, flygplatsen (artp.), (15D 1h , [6809958, 1387517] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Romundberg (15D 2i , ), lavtallskog, 2003 (LBr)
Rensjöns NR (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöblik nära toppen (15D 3g , [6818920, 1384900] ), kal topplatå, spridd , 2016 (LBr)
Rendalsknaxarna, V om (artp.), (15D 3h , [6819769, 1387582] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rödhällhäden N (artp.), (15D 4e , [6821796, 1373829] ), vägkant i torr tallskog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Tjytjysbliks nordsida (artp.), (15D 4j , [6822393, 1396189] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Mellan Blästås och Storberget (artp.), (15D 5h , [6826231, 1386223] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Mossibäckfallet (artp.), (15D 5i , [6828186, 1394554] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rasskårubäck, N om (artp.), (15D 6i , [6833372, 1392673] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Gumskär (artp.), (15E 0a , [6802755, 1403162] ), noterad , 2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Risberg, nära bergets topp (artp.), (15E 0a , [6802811, 1402244] ), torr barrskog, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
"Vägåmålsskär, 100 m S om; V om Rotälven" (artp.), (15E 0a , [6803998, 1404687] ), torr slänt invid grusväg, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.), (15E 1a , [6808195, 1404153] ), intermediär myr och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

Aborrsjön (artp.), (15E 6i , [6833710, 1441816] ), noterad , 2020 (Maria Hindemo)
Norr om Stora Korpimäki (artp.), (15E 7g , [6839792, 1431937] ), noterad , 2020 (Jenny Andersson)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847246, 1436959] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847267, 1436854] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847279, 1436166] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660076, 1424460] ), skogsbilvägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662025, 1434481] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Ammaso, skogsbilväg utmed myrmarken (artp.), (12E 3c , [6667647, 1412012] ), gräsbevuxen skogsbilväg, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Kattsundet (artp.), (12E 3c , [6669206, 1411170] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Solbergstjärnsmyren (artp.), (12E 3e , [6668540, 1423972] ), lavtallskog sluttning med överståndare, 2015 (Janolof Hermansson)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.), (12E 4d , [6671670, 1418160] ), grustag, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Mellanån (artp.), (12E 5g , [6677340, 1433714] ), luckig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Mellanån, nordostsluttning mot ån (artp.), (12E 5g , [6677723, 1432975] ), störd mark i hyggeskant, 100 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
Tylasberget (artp.), (12E 6d , [6682127, 1416929] ), väg vändplan skogsbilväg, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
FLODA

O Håjstjärnarna (artp.), (12E 8i , [6694410, 1442346] ), noterad m2 , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
300 m S om St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6700630, 1445420] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt)
V Norra Vålbergsmyran 500 m (artp.), (13E 0j , [6703711, 1447474] ), barrnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
NÅS

Tylasberget (artp.), (12E 6d , [6683752, 1417051] ), vägkant stor öppen vändplan, 10 m2 , 2016 (Janolof Hermansson)
Sågtjärnarna (artp.), (13E 1e , [6705170, 1421823] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Stentjärnen N (artp.), (12E 8d , [6692061, 1415453] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Björndammsflon 200 m V (12E 9c , [6697740, 1411170] ), blåbärsgranskog, 5 kvadratmeter , 2008 (HLe)
Sännbäckens fd fäbod 700 m S (13E 1c , [6708480, 1413600] ), ~refl~ ,tallhed, 2009 (HLe)
Skamsberget 500 m N (13E 2c , [6712220, 1414250] ), ~refl~ ,tallskog, 1995 (HLe)
Dalasågen (artp.), (13E 2c , [6712981, 1412215] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Skamsberget 700 m VNV (13E 2d , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,tallskog, 2011 (HLe)
Grådan O (artp.), (13E 2e , [6713150, 1424045] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker (13E 2e , [6713415, 1423771] ), järnvägsbanken, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Stuga ca 200 m S Bässaråsen (13E 3b , [6715828, 1408150] ), ~refl~ ,tallhed, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
SSO Hällsjöberget vid skogsbilväg (13E 3b , [6715895, 1406892] ), ~refl~ ,vägkant i barrskog, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Tönderbergsviken (artp.), (13E 4d , [6722361, 1417717] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Valptjärn 700 m N (13E 4f , [6721336, 1425481] ), vägkant, 2015 (HLe)
Dalstugan V (artp.), (13E 5c , [6727104, 1412582] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Strax O Nybodbäcken, V om Dalstugan (13E 5c , [6727114, 1412573] ), ~refl~ ,stuga i örtrik granskog, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Stövlingvallen V (artp.), (13E 5c , [6727469, 1413184] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Väg till N Brudskogen (artp.), (12D 9j , [6699043, 1398743] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Hansabacktjärn V (artp.), (12E 8b , [6691346, 1406394] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Risbergsmyran V (artp.), (13E 3a , [6716310, 1400408] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

1000 m VNV om Jan Massas (12D 8i , [66927, 13904] ), ~refl~ ,längs gammal körväg till "Kråkan", ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Norr om Vimyren (13D 1i , [67091, 13937] ), skog, rikligt nå några kvm , 2011 (MNo)
500m NO Björtjärnen (13D 2h , [6711000, 1387080] ), gammal skogskörväg, rikligt , 2008 (MNo)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [6712130, 1392580] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Väster om Gårdsjön (13D 4h , [67208, 13851] ), ~refl~ ,skogsmark, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Kvarnstensbrottet (13D 5h , [67266, 13888] ), skogsmark, rikligt , 2016 (MNo)
Malung Grimsåker Kvarnstensbrottet (13D 5h , [67272, 13884] ), blockig tallskog, rikligt på c:a 10 kvm , 2009 (MNo)
Klockarkojan (artp.), (13D 5j , [6725179, 1396684] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ), ~refl~ ,tallhed, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731480, 1392340] ), torr tallskog, rikligt , 2007 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735946, 1369384] ), barrskog, 2014 (HLe)
Malungsfors, vägen mot Gravberget (13D 7f , [6736300, 1379320] ), tallskog, rikligt på 2kvm , 2012 (MNo)
Blästkölen (13D 7h , [6735350, 1387610] ), tallskog, ett större bestånd , 2010 (MNo)
Söder om Bodberget (13D 7h , [6737855, 1386175] ), tallskog, flerstädes , 2012 (MNo)
1,5 km öst Arvsela (13D 7i , [67374, 13913] ), tallskog, rikligt , 2010 (MNo)
Öjsberget (artp.), (13D 7i , [6739823, 1390909] ), noterad , 2017 (Matilda Elgerud)
Östra Digerberget (13D 8h , [67435, 13871] ), hygge, ett tiotal ex på ett mindre område , 2011 (MNo)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ), vägkant, 2015 (MNo)
Råbäcksvägen (13D 8i , [67436, 13915] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67453, 13788] ), tallslänt, rikligt , 2008 (MNo)
Lybergets fäbod (artp.), (13D 9g , [6749815, 1383047] ), 2014 (Per Skyllberg)
Fageråsen O (artp.), (13E 5a , [6725515, 1400978] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Tandåliden, Gilleråsvägen 15 (artp.), (14C 7j , [6789000, 1349070] ), slänt mot väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Gilleråsen, Jossivägen (artp.), (14C 7j , [6789650, 1349860] ), vägkant, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.), (14C 8j , [6790820, 1346270] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sydsluttning (artp.), (14C 8j , [6791020, 1346210] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället, sluttning mot Saldalen (artp.), (14C 8j , [6791440, 1345890] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lill-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6791530, 1345360] ), kalfjäll, stenbunden mark, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myckelberget (artp.), (14D 0c , [6752166, 1364014] ), noterad , 2017 (Göran Toss, Ulf Ljusteräng)
Ö Tandö (artp.), (14D 0e , [6750003, 1370518] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13795] ), stig, några ex , 2009 (BGM)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ), gammelskog, 2012 (MNo)
Fenningberget (14D 3d , [6765510, 1369980] ), vändplan skogsbilväg, några ex , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793710, 1342100] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6792430, 1348560] ), kalfjäll, höjdrygg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6792980, 1346490] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Stor-Närfjället (artp.), (14C 8j , [6793020, 1346500] ), kalfjäll, fjällhed, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Västra Granfjället, NV-sluttning (artp.), (14C 9j , [6796340, 1345550] ), blåbärshed, fjällsluttning, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Höknäs (artp.), (14D 4d , [6774092, 1366995] ), noterad , 2019 (Kristoffer Hylander)
Höknäs (artp.), (14D 4d , [6774140, 1366960] ), barrskog, mossig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, kalfjäll väster om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6b , [6782431, 1359884] ), sluttande kärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784100, 1360480] ), skogsslänt omt väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Myrflovägen (artp.), (14D 7a , [6789690, 1350320] ), vägslänt, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6785930, 1359200] ), sandslänt, fuktig, 2008 (Håkan Gustafsson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790670, 1350310] ), vägkant, skogsväg, 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790740, 1350310] ), slänt mot väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790750, 1350310] ), vägkant, skogsväg, 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790780, 1350320] ), slänt mot väg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6790780, 1350320] ), vägkant, skogsväg, 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791160, 1350470] ), vägkant, skogsväg, 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791170, 1350470] ), vägkant, skogsväg, 2015 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6791190, 1350470] ), vägkant, skogsväg, 2015 (Håkan Gustafson)
Hälla (14D 9b , [67996, 13576] ), tallskog, ett stort bestånd , 2008 (MNo)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Rotö (artp.), (15C 0i , [6800894, 1344521] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotöforsen (artp.), (15C 0i , [6800894, 1344521] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Rotö (artp.), (15C 0i , [6800904, 1344521] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6804599, 1347311] ), grusväg, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6810283, 1345865] ), fjällris/lavhed, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800775, 1356612] ), tallskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vägen till Morbäckssätern,250 m N om Öretjärnen (artp.), (15C 3j , [6819920, 1348221] ), vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Skärhamrarna (artp.), (15C 7i , [6837741, 1340238] ), granskog i branter naturskog, noterad , 2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6839380, 1341800] ), tallskog, sparsam , 2010 (LBr)
800 m S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6836870, 1346300] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.), (15C 7j , [6839786, 1347949] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Mellantjärnbäcken (artp.), (15D 5f , [6827054, 1378966] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Södra Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828677, 1382968] ), 2012 (Karin Wiklund)
Särna (artp.), (15D 6b , [6832325, 1357121] ), noterad , 2020 (Björn Bråvander, Niklas Hjort)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6847166, 1355467] ), björkskog, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ), ~refl~ ,mindre strömmande å, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6851720, 1326860] ), moränbacke med berglod, enstaka , 2018 (LBr)
Vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68581, 13440] ), ~refl~ ,vändplan,tallskog och lok, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Ikornåsen vid Gösjön (artp.), (16C 1j , [6859090, 1345240] ), tallskog, noterad , 2018 (Olof Hedgren)
Atlasruta (16C 2h , [68624, 13379] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idre, vid Sörälven (artp.), (16C 2h , [6863734, 1336160] ), 40-årig tallskog., ,frekvens ej bedömd 2014 (Gillis Aronsson)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16C 3j , [6867624, 1347875] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Gränjåsvallen-Fjätervålen (artp.), (16C 3j , [6867673, 1347946] ), noterad , 2018 (Kirsi Jokinen)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjan (artp.), (16C 4j , [6870437, 1346280] ), noterad , 2016 (Billy Lindblom)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Buruåsens NR (artp.), (16C 5h , [6875396, 1335370] ), vägkant, i barrskog., 3 dm˛ , 2018 (Gillis Aronsson)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Gjoten åt SO (16C 6d , [68813, 13170] ), skogsväg i tallskog, sparsamt , 2020 (LBr)
Foskan 1 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883300, 1333730] ), nipbrant med tallhed ovan, spridd , 2020 (LBr)
Lövåsen, Långfjället (artp.), (16C 7e , [6886608, 1321630] ), blåbärsbarrskog fjällnära barrskog med björk, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Gröveldalen (artp.), (16C 7e , [6887677, 1320951] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Bälgen (artp.), (16C 7f , [6887298, 1326856] ), noterad , 2020 (Moa Pettersson)
Strax S om Grundagssätern (16C 7h , [68865, 13399] ), sandgrop nära"flyg-sandfält", 1 ex , 2008 (RCa)
Hällsjöberget (16C 7h , [6888870, 1336600] ), tallskog, spridd , 2020 (LBr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891974, 1317666] ), 1995 (Krister Wahlström)
Hängberget (artp.), (16C 8h , [6890256, 1337550] ), blockrasmark med enstaka tallar, 2014 (Janolof Hermansson)
Klusjövålens västsida (16C 8j , [68912, 13478] ), ~refl~ ,fjällhed, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Näskilvålen (artp.), (16C 9j , [6895585, 1348595] ), kalfjäll, 1994 (Staffan Åström)
Västra Fjätdalen (artp.), (16C 9j , [6897555, 1347555] ), skogsmark, 1994 (Staffan Åström)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Slagusjön, 300 m öster om (artp.), (17C 0f , [6904890, 1326523] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora