Diphasiastrum alpinum    Fjällummer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Tjåberget-Gävlu (artp.), (15E 2f , [6812654, 1429867] ), stigen mot gävlu, öster därom, 1997 (Bengt Oldhammer)
MORA

Bösjövarden (15E 0e , [68009, 14210] ), vard, kalfjällshed, partivis rikligt , 1986 (BOr)
Bösjövarden (artp.), (15E 0e , [6800965, 1421006] ), 2 revor , 1986 (Bengt Oldhammer)
Ansjovarden (15E 2d , [6810, 1418] ), vard, kalfjällshed, rikligt , 1986 (BOr)
Anjosvarden (artp.), (15E 2d , [6813536, 1418412] ), troligen minskat , 2005 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (15E 2d , [6813540, 1418380] ), kring topphällarna, 1999 (TLj)
ÄLVDALEN

Drittrännhäden (15E 6a , [68336, 14037] ), vard, kalfjällshed, 1986 (BOr)
Västerdalarna

LIMA

Hundfjället (artp.), (14C 6j , [6784719, 1348823] ), noterad , 1987 (Uno Unger)
Stornärfjället (artp.), (14C 8j , [6791943, 1348354] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Stornärfjället (artp.), (14C 8j , [6793370, 1346700] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Lägerdalsfjället (artp.), (14C 8j , [6794280, 1349570] ), fjällhed, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Mellanfjället (14D 6b , [67827, 13581] ), fjällhed, tre "grupper" , 2007 (MNo)
Storfjället (14D 6b , [67830, 13565] ), fjällhed, rikligt , 2007 (MNo)
Mellan Flatfjället och Källfjället (14D 8a , [6790, 1353] ), ~refl~ ,magert kalfjäll med vindblåttor och upptrampade stigar, ,frekvens allm. 2006 (MNo)
Näsfjället (artp.), (15C 1j , [6808521, 1345618] ), noterad , 1986 (Håkan Lernefalk)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6836219, 1338989] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), fattigmyr mm, spridd , 1996 (LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6847980, 1308830] ), 1996 (DABS)
Härjåhogna (16C 0b , ), fjällhed, allmän , 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [6850780, 1306370] ), 1996 (DABS)
Härjehågna (artp.), (16C 0b , [6850970, 1307110] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjället (artp.), (16C 4i , [6874840, 1344305] ), noterad , 1987 (Johan Abenius)
Städjan-Nipfjällets NR (artp.), (16C 4i , [6874925, 1344035] ), kalfjäll., 2014 (Gillis Aronsson)
Nipfjället (öst tjärnen) (artp.), (16C 4i , [6874970, 1344130] ), torr fjällhed, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan, S toppen (artp.), (16C 4j , [6870450, 1346430] ), västsluttningen, kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan, N toppen, östsluttningen (artp.), (16C 4j , [6874900, 1345130] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875370, 1344850] ), 2015 (Leif ÖstmanKersti Östman)
Nipfjället, parkeringen (artp.), (16C 5i , [6875371, 1344861] ), noterad , 2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Maria Barkell, Lena Carlberg, Leif Dahlgren)
Nipfjället, parkeringen (artp.), (16C 5i , [6875371, 1344861] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Övre parkering Nipjället (artp.), (16C 5i , [6875488, 1344168] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Lillnipen, S (artp.), (16C 5i , [6875655, 1344630] ), noterad , 2020 (Ralf Lundmark)
Lillnipen, Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6875692, 1344871] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället, bäcken från norr (16C 5i , [6875770, 1343990] ), fjällhed och bäckmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Lillnipen (artp.), (16C 5i , [6876027, 1344832] ), noterad , 2016 (Birgitta Davidsson, Gunnar Siljestrand)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2017 (Åke Berg)
Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6876847, 1344674] ), noterad , 2018 (Åke Berg, Tomas Pärt, Håkan Johansson)
NV Nipfjället (artp.), (16C 5i , [6879467, 1344159] ), noterad , 2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipjället på Lillnipens östsluttning (16C 5j , [6875770, 1345040] ), fjällhed, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6877431, 1345032] ), fattig fjällhed, 2012 (Janolof Hermansson)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6878090, 1345452] ), fattig fjällhed, 2012 (Janolof Hermansson)
Djupgravstöten (artp.), (16C 6f , [6884473, 1325717] ), 2015 (Göran Toss)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887535, 1322679] ), snölega, 2015 (Nils Cronberg, Urban Gunnarsson)
Östra Barfredhågna (artp.), (16C 7e , [6887760, 1322631] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Lillvätteshogna NV-sidan (16C 7e , [6889, 1323] ), fjällhed, 1990 (DABS)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8c , ), hed, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ), hed, tämligen allmän , 1990 (LAr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6891974, 1317666] ), 1995 (Krister Wahlström)
Grövelsjön, 1,5 km VSV Sjöstugan (artp.), (16C 8d , [6892891, 1315383] ), alpin hed, noterad , 2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893, 1315] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Långfjället (16C 8d , [6893, 1318] ), kalfjäll-hed, även (4- 3- ,4- 4-) ,frekvens allm. , 1987 (JEd)
Jakobshöjden (artp.), (16C 8d , [6893335, 1318251] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Långfjället (artp.), (16C 8d , [6893479, 1318871] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Jakobshöjden (artp.), (16C 8d , [6894313, 1318805] ), noterad , 2017 (Tomas Hallingbäck)
Storvätteshogna o mot Foskros (16C 8e , ), fjällhed, minst 10 lokaler , 1990 (DABS)
Fosksjökläpparna vid leden mot Storvätteshågna (16C 8e , [6893760, 1320790] ), mager fjällhed, spridd , 2020 (LBr)
Storvätteshogna, Santesontjärnen (artp.), (16C 8e , [6893944, 1324673] ), alpin hed, noterad , 2019 (Janolof Hermansson)
Långfjället (16C 8e , [6894, 1320] ), kalfjäll-hed, även (4- 1- ,4- 3- ,4- 4-) ,frekvens allm. , 1987 (JEd)
Storvätteshågna (16C 8e , [68947, 13240] ), mager fjällhed, rikligt , 2007 (MNo)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894732, 1320452] ), 1988 (Thomas Strid)
Storvätteshogna SO-sidan (16C 8f , [6893, 1326] ), fjällhed, 1990 (DABS)
Långfjället (16C 8f , [6894, 1325] ), kalfjäll-hed, ,frekvens ej bedömd 1987 (JEd)
Storvätteshågna topplatå (16C 8f , [6894290, 1325040] ), fjällhed, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Sjöhöjdens SV-topp, under klippan men lägre än block bandet (16C 9d , [68951, 13152] ), fjällsluttning, 4-5 ex , 1999 (JPo)
S om tjärn i passet mellan Pråakta o Jakobshöjden (16C 9d , [68959, 13187] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2001 (JPo)
S om Tjärnet, (även N om) (16C 9d , [68959, 13189] ), fuktigt stråk, några ex , 1997 (JPo)
Jakobshöjden, 1700 m N om toppen (artp.), (16C 9d , [6895995, 1319080] ), kulle på fjällhed, 2013 (Janolof Hermansson)
Långfjället (16C 9e , [6896, 1320] ), kalfjäll-hed, ,frekvens ej bedömd 1987 (JEd)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Präahta, 950 m SO om Grötvallsjön (artp.), (17C 0d , [6901592, 1318853] ), fjällhed, 2013 (Janolof Hermansson)
Hävlingskläppen, 550 m O om Grötvallsjön (artp.), (17C 0d , [6902562, 1319027] ), större stenblock på fjällhed, 2013 (Janolof Hermansson)
Slugufjället (17C 1e , [6905, 1324] ), kalfjäll-hed, 1987 (JEd)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ), fjällhed, 2013 (MNo)
Brattbäckvålens Ö-sida (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora