Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näs bruk (12G 4h , [6673, 1537] ), vägkant, förvildad , 1995 (PDm)
Hovnäs (12G 4i , [66746, 15440] ), vägslänt, förvildad , 1995 (PDm)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hagbo (12G 6g , [66848, 15337] ), ödetomt, förvildad , 1995 (PDm)
Fornby (12G 6h , [6683434, 1535665] ), vägkant, 2019 (IPt)
Horndal S (artp.), (12G 7g , [6685453, 1533116] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Horndal (12G 7g , [6687, 1533] ), efter vägar, förvildad , 1995 (PDm)
Grönsinka (12G 7i , [6688, 1541] ), slaggupplag, förvildad , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ), skogsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15021] ), kant av skogsväg,byggd -82, 1983 :8 blommande , 1986 (EDn)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66871, 15022] ), över igenlagd kabelgrav nära skogsbryn, 10-tal , 1987 (EDn)
Bältarbo vid lertaget (12G 7c , [66883, 15102] ), lertag (trädgårdsavfall, 3 ex , 1991 (HPe)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
Norddalen v.Uggelbobron intill Ljusterån (12F 8j , [66944, 14956] ), utkasthög i strandveg., 1 ex. , 1987 (TLj)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [66827, 14834] ), 1998 (P-O Larsson)
Ingevallsbo mellan vägen o.sjön Långalen (12F 6g , [66828, 14836] ), på hygge och efter vägen, rikl. , 1987 (SNy)
STORA TUNA

Långsjö 95 (artp.), (13F 0g , [6700326, 1483035] ), vägkant, 1 plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
VIKA

Svedens gård (13F 1i , [67097, 14918] ), igenvuxen skräpmark vid ekonomibyggnader, 5 ex , 1998 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3h , [6717440, 1489800] ), vägslänter, rikl. flerst. 2005- , 2007 (TLj)
Gruvriset (13F 3h , [6718140, 1489110] ), vägslänter, rikl. flerst. 2005- , 2007 (TLj)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
SUNDBORN

Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ), f.d. fäbodvall, t.rikligt , 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761324, 1514859] ), tomtmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653701, 1491774] ), grusgång, 60 , 2020 (Göran Johansson)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan, 2017 (DABS)
Finngården (12F 5f , [6676766, 1478857] ), 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Lövens (12F 2c , [6662450, 1463000] ), ängsmark, 1 ex.vitblommig , 2013 (IPt)
Valhalla skola (12F 3d , [6668580, 1465000] ), banvall, enstaka ex , 1989 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Österdalarna

GAGNEF

Stockgropen (12F 9b , [6696167, 1459391] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713210, 1463140] ), bäckravin , trädgårdsflykting, några ex. , 2009 (IPt)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6733260, 1471750] ), upplagsplats, 2018 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738400, 1478440] ), hävdad vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Bodarna, Bjursås (13F 7g , [6735430, 1482500] ), vägkant, 2012 (JJa)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ), utfyllnad, 2012 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Hanses Hällar i ”Paradiset” (13F 7g , [6736990, 1480630] ), (förvildad övergiven trädgårdsanläggning i skogen), mest kvarstående , 1997 (TLj)
Björsberg (13F 8g , [6740200, 1481610] ), vägkant nära en f.d. trädgåd, 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740650, 1481650] ), vägkant, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Almo Bäckängsgattu (artp.), (13E 7j , [6738519, 1448037] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Gassarvet (13F 7a , [6739632, 1451183] ), gårdstun, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
ORSA

Holen (artp.), (14E 5h , [6775449, 1436210] ), 2001 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776613, 1437307] ), 3 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), 2:a vegetationsperioden på stenig, jordig fläck bruten ur barr- och gräsmatta. 15 m2, 11 , 2019 (Claes Möre)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6776822, 1438477] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
MORA

Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ), skogsväg med jordhögar och utkast, 2010 (SJo)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna, vid kontrollen (artp.), (14D 5g , [6775664, 1382048] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659041, 1424260] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gäddsjöberget (artp.), (12E 3d , [6665623, 1419114] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, flera ex naturaliserade , 2012 (IPt)
MALUNG

Nedre Abborberg (artp.), (12D 7i , [6685402, 1391972] ), trädgård övergivet torp, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Malungs återvinningscentral (13D 6h , [67323, 13876] ), soptipp, rikligt , 2015 (MNo)

Dalarnes Flora