Dianthus deltoides    Backnejlika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torr gräsmark, allmän, (13 lokaler) , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [667201, 151463] ), berghäll, 2011 (IPt & SJa)
Dalahästen (12G 4e , [667050, 152201] ), vägkant,grusmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Pålsbenning flerst. (12G 6d , [6682, 1518] ), torrängar, 1989 (JEd)
Stålbo (12G 7d , [66862, 15188] ), vägkant, 1990 (JEd)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [667459, 150849] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [667688, 150666] ), torrbacke, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [667704, 150673] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
Atlasruta (12G 6a ), ,frekvens m.allm. 1989 (CGr)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669489, 151954] ), bäckstrand, 2017 (JJa)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ), hällrik gräsmark, t.rikligt , 1987 (SJa)
Silvhytteå (13G 1e , [67073, 15207] ), ~refl~ ,äng, 2003 (NGu)
Nordviks fäbod (13G 2d , [67120, 15166] ), f.d. ängsmark, >15 ex , 1987 (SJa)
STORA SKEDVI

Uppbo (12G 9a , [66982, 15039] ), äldre delvis ängsliknande gräsmatta, ~15 ex , 1989 (SJa)
Hysta på åsen (12G 9a , [66997, 15024] ), torra åsslänter, 1989 (JEd)
Gussarvshyttan (13F 0j , [670259, 149556] ), vägslänt, 2014 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670718, 150483] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [670658, 150549] ), gruvavfall, 2011 (DABS)
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ), torrmark vid jvg, 1990 (JEd)
Långsjön (13G 3d , [671874, 151584] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Laggarbo (12F 7j , [66862, 14960] ), ängsmark, t.rikligt , 1987 (SJa)
Bispberg (12F 8j , [66935, 14990] ), torrbacke med stenkolsrester, 1 ex , 1989 (SJa)
GUSTAFS

Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702240, 1494220] ), ängsmark, 2014 (DABS)
SILVBERG

Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Gullgården (12F 6h , [6683890, 1485588] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), ängsmark, 2017 (SNy)
S om Grängen (12F 8g , [66937, 14835] ), åkerkanter, 1988 (THe)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (12F 8h , [6690, 1489] ), ängsmark, t.rikligt , 1987 (SJa)
Magnilbo Norra delen (artp.), (12F 8h , [6691865, 1488135] ), 2014 (Kalle Bergström)
STORA TUNA

Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Forssa klack (13F 1f , [670961, 147914] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Skjutbanan Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710366, 1481800] ), noterad , 2017 (Christer Bergström)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723595, 1473629] ), gräsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

1 km NO Ornäs,500 m V Djupsänget (13F 2h , [6710, 1486] ), betade ängsbackar i sydläge, spars. , 1987 (TLj)
VIKA

Strand Ö-ut på åsen (13F 1j , [67069, 14974] ), S-exp.åsslänter ned. lv., 1988 (JEd)
Staberg (artp.), (13F 3j , [6716057, 1498707] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ), betad torrängsbacke, 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Hosjö kapell (13F 3j , [6719, 1497] ), vägkant, 1988 (JEd)
Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498472] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [671885, 150026] ), beteshage, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [671820, 148130] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [671919, 148111] ), torrbacke, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719878, 1495065] ), 2015 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723112, 1481594] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Vändplan ovanför Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721180, 1486867] ), 2013 (Per Johansson)
myran (artp.), (13F 4i , [6721367, 1492048] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Efrikgården, 1 km N, vägkanterna (artp.), (13F 5i , [6729653, 1490267] ), vägkant vägkant i skogsmark, noterad , 2016 (Per Johansson)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa 200 m NNO reningsverket ned.g:la lv. (13F 4j , [67222, 14988] ), åsslänt mot S nedan lv,torrbacke m smultron,femf.ört,bergsyra,etc., 1988 (JEd)
Skuggarvet mot NO (13F 5i , [6727, 1493] ), vägkanter, 1988 (JEd)
Grånäs, vid ladan (artp.), (13F 5j , [6726445, 1498800] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Borgarsveden, skogslyckan (artp.), (13G 4a , [6723881, 1503285] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [672595, 152020] ), vägkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733189, 1499251] ), vägkant som gränsar mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Gråsala 200 m N skolan (13F 6j , [67335, 14992] ), torr gräsbacke v.odl.röse, enst. , 1988 (JEd)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [672689, 152068] ), vägkant, 2012 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.), (13G 6c , [6730480, 1512134] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sveden mot NV (13G 7a , [67356, 15041] ), sandig gårdsplan, enst! , 1988 (JEd & o.a)
Ön , Kejsars (13G 7b , [673630, 150691] ), tomtmark, 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [674604, 151319] ), vägkant, 2013 (DABS)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ), ~refl~ ,äng, betad fäbovall, 2008 (NGu)
Nysjö fäbodar, runt "Formgrens" (14G 1b , [675862, 150869] ), betesmark, tort på sandbas, 2003 (NGu)
Svartnäs, folkpark (artp.), (14G 1d , [6755119, 1518341] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), vägslänt, 2008 (Gunnel Sundberg)
O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [674861, 149776] ), gammal ängsmark, 2009 (DABS)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674951, 149718] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Nyfäbodarna, 330 m S vägkorset rv 50 (artp.), (14F 1i , [6757208, 1493979] ), blomning , 2013 (Pär Karlsson)
Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.), (14F 1i , [6757230, 1493980] ), 2012 (Sofia Möller Skog)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14961] ), ängsmark, sparsam , 1987 (LBr)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Klockars vall, Grejsan (artp.), (14F 3j , [6768039, 1496218] ), vägkant, noterad , 2016 (Jörgen Sundin)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Djurlången 5 km SV Malingsbo (22 00 - 25 01) (11F 8f , [66422, 14750] ), slåttervallar, 3 x ~20 ex , 1986 (TLn)
N.Sången, 3 km SV Malingsbo (38 22) (11F 8f , [66437, 14771] ), slåttervallar,dikeskant, ~100 ex , 1986 (TLn)
O om kyrkan (11F 9f , [664549, 147947] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
S. Bisen .1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (24 27) (11F 9g , [66472, 14827] ), slåttervall, ~50 ex , 1986 (TLn)
Nyfors (12F 0e , [665171, 147101] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ), ~refl~ ,fritidstomt, f.d. gårdstomt - jordbruksmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Tolvsboberg 4 km ONO Björsjö (12F 1f , [66582, 14778] ), hackslog, ~15 ex. , 1986 (TLn)
Vibberbo (12F 3h , [6668738, 1485221] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Simmelsjön 5,5 km SV Björsjö (12F 0e , [66546, 14701] ), gammal hackslog, ~20 ex. , 1986 (TLn)
Ibbarbo, 1,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66569, 14725] ), gammalt bete, ~50 ex , 1986 (TLn)
Lilla Snöån (12F 2d , [6662075, 1469455] ), vägslänt, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [666664, 147016] ), hällmark, flertal , 1987 (HWk)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Stollberget (12F 4e , [667425, 147080] ), öppen äng, enstaka , 2006 (HWk)
Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Getbo (12F 4g , [6672811, 1480513] ), vägkant/ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667732, 148215] ), torrbacke ,slänt, rikligt , 2008 (DABS)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [667843, 148780] ), ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Lövens - Jons (12F 2c , [6662043, 1462644] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), öppen grässlänt, enstaka , 1996 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [667061, 146542] ), ängsmark med lövinslag, 2010 (IPt & HWk)
Landforsen (artp.), (12F 4d , [6672550, 1466336] ), vägkant slänt mot gc-väg, 5 m2 , 2016 (Janolof Hermansson)
Dröverka (artp.), (12F 5c , [6676675, 1461406] ), vägkant f d banvall nu gc-väg, 10 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Persbo (artp.), (12F 5d , [6676288, 1468038] ), vägkant bakre vägslänt sandig jord, 10 m2 , 2016 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Morhagen (artp.), (12F 5b , [6677030, 1455348] ), ängsmark vid uthus., noterad , 2017 (Lars Asklund)
Erik Skoghs mark,Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ), ~refl~ ,ängsmark både torr och fuktäng, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704848, 1457718] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Midsommarplatsen SÖ (artp.), (13F 1b , [6709277, 1458605] ), 5 , 2017 (Johannes Måsviken)
Sälsvägen (13F 1b , [67093, 14577] ), sandig gräsmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67122, 14575] ), ängsväg, rikligt , 2003 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ), ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Gruvan (13F 3c , [671746, 146112] ), ~refl~ ,torrbacke, äng, ,frekvens m.allm. 1996 (JMa)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ), vägkant, 2016 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [672182, 146072] ), torra sandslänter, spridd , 2003 (IPt)
ÅL

Insjön vid jvg 500 m S stn (13F 5c , [6728, 1461] ), gräsmark invid jvg, 1991 (JEd & LBr)
Brenäs (13F 5c , [67285, 14638] ), torrbacke, enst. , 1987 (TLj)
Djuptjärnsbo (artp.), (13F 5d , [6727358, 1467870] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727360, 1467852] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Slogsveden, 3 km Ö om Öster Insjön (13F 5d , [67291, 14682] ), gammal fäbodvall, enst. , 1987 (TLj)
Solarvet (13F 5e , [672895, 147369] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ), ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [673358, 147802] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [673445, 147912] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [673478, 147931] ), betesmark, 2014 (JJa)
Stängseln (13F 6g , [67343, 14813] ), vägslänt,torrbacksveg., 1988 (JEd & o.a)
Ö om 'Smälingsberget' (13F 6g , [67343, 14817] ), torrbacke i ängmark, 1988 (JEd & o.a)
Västanberg (13F 6g , [673431, 148133] ), vägkant, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [673864, 147287] ), vägkant, 2014 (JJa)
Mårtsbo (13F 7f , [67361, 14790] ), torräng v.grusväg, 1988 (JEd)
Larsveden (13F 7f , [673653, 147997] ), vägkant, 2011 (JJa)
Holen mot Stortäkt (13F 7g , [67360, 14813] ), torrbacke.vägslänt, rikl! (i 2 färgformer) , 1988 (JEd & o.a)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [673636, 148620] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [673954, 148594] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [674406, 147786] ), slåtteräng, många , 2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [674412, 147790] ), ängsmark, 2009 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [673589, 144081] ), vägslänt, 2008 (DABS)
Nybingsbo (13E 7i , [673684, 144172] ), ängsmark med vägslänt, 2008 (DABS)
Alvik , Bystugan (13E 7j , [6736962, 1448610] ), slänt med rik växtlighet, 2012 (IPt)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ), torrt skogsbryn/hårdbacke, tiotals , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719630, 1454163] ), gammal tomtmark, 2015 (IPt & JJa)
Tibble - Rönnäs,vägstråket (13F 6b , ), vägrenar,ängskanter,torrbackar, ~5 lokaler totalt ,frekvens t.allm. , 1987 (TLj)
Tibble - Rönnäs,vägstråket (13F 6c , ), vägrenar,ängskanter,torrbackar, ~5 lokaler totalt ,frekvens t.allm. , 1987 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673229, 146372] ), vägkant, 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägkant/slänter, 2017 (IPt & SNy)
Atlasruta (13F 8c ), torra gräsbackar, 3 lokaler, sällsynt , 1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8d ), torra gräsbackar, 3 lokaler, sällsynt , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [674737, 146674] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, fåtal , 2008 (JJa & IPt)
Kyrkudden, Hökberget (14F 0c , [675292, 146174] ), slänt vid parkering, något tiotal , 2017 (GHa)
Vikarbyn, norra delarna (14F 1b , [6755, 1457] ), kalktorrängar samt fl.i byn, 1987 (TLj)
Atlasruta (14F 1d ), främst vägkanter,även tottbackar, frekvens:m.a. , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (14F 1d , [67582, 14694] ), vägslänt, tiotals , 2015 (GHa)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [677058, 148739] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [677068, 148745] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [677172, 149420] ), gräsmark, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [677172, 149428] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Getryggen (14F 5i , [6778380, 1493100] ), f.d. ängsmark, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Flytåsen (14F 7i , [67861, 14902] ), torräng, spridd , 1988 (TLj & LBr)
BODA

Västanå (14F 2d , [67629, 14674] ), torrbacke (f.ö. spridd i Boda), t.riklig , 1985 (TLj)
Öst-i-gålom (14F 3d , [67665, 14689] ), källarbacke, enstaka , 2010 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ), grässvål, spridd ,frekvens m.allm. , 2000 (GHa)
ORE

Dalbyn (14F 5d , [677720, 146549] ), ängsmark, 2008 (IPt)
Skarpa kurvan i Sörboda (14F 5e , [67757, 14732] ), torr vägslänt, ymnigt ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Norrboda, Gammelstan (artp.), (14F 5e , [6777575, 1470108] ), torr-frisk slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ), ~refl~ ,gammal bruksväg, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ), åkerrenar, diken, flerstädes , 2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14661] ), torrbacke-vägslänt, riklig , 1985 (TLj)
Sotbron (14F 7e , [678620, 147348] ), banvall, tiotals , 2010 (GHa)
Dalfors f.d. järnvägsstationen (14F 7f , [67882, 14786] ), vägren, några tiotal , 2015 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67886, 14783] ), vägkant,torrbacke, enstaka-spridd , 1985 (TLj)
Hermansborg (14F 9c , [67982, 14625] ), övergiven åker på sandjord, rikligt , 2010 (GHa)
Tungsen (14F 9g , [67959, 14841] ), f.d.ängsmark o vägkant, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Ejheden (artp.), (15F 1d , [6809339, 1467686] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
Ejheden (15F 1d , [68094, 14676] ), torräng, fl. , 1988 (TLj & LBr)
ORSA

Vångsgärde S-ut (14E 4h , [67735, 14360] ), grusgårdsväg m. kalktorrängsveg., 1988 (JEd)
Sundbäck , Turistvägen (14E 4h , [6774421, 1437077] ), vägkant, rikligt , 2008 (BOr)
Sundbäck , Turistvägen (14E 4h , [6774847, 1437197] ), ängsmark, rikligt , 2008 (BOr)
Orsa kompanis väg (artp.), (14E 5h , [6777023, 1437316] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Stenberg (artp.), (14E 5h , [6777070, 1437893] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa (artp.), (14E 5h , [6777479, 1436703] ), gammelgården, 1986 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.), (14E 5h , [6777846, 1438267] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
V Stackmora ,fl! (14E 6h , [67800, 14388] ), torrängskulle' n.lv., 1987 (JEd)
V Stackmora ,fl! (14E 6h , [67800, 14391] ), torrbacka mot lv., 1987 (JEd)
V Stackmora N-ut (14E 6h , [67803, 14386] ), torrängsveg. i vägkant, 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Mickelvål v. lv. (14E 6i , [67818, 14425] ), torrängsveg. i vägkant, 1986 (JEd)
Åberga (14E 6i , [67830, 14441] ), ängsmark itill byväg, 1986 (JEd)
N om Åberga strax Ö Brjsmyren (14E 6i , [67833, 14419] ), grusig schaktplan,ängsveg!, 1985 (JEd)
Kallholen S o brottet (14E 6i , [67838, 14412] ), kalkterräng ovan brottet, 1987 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [67849, 14445] ), slåtterängsrest, 1989 (JEd & LBr)
Hornberga (DF), (14E 7h , [67866, 14361] ), ängsmark på tomtmark, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Mässbacken v.lv. (14E 7i , [67857, 14434] ), sandslänt mot vägen, 1987 (JEd)
Ljothed (14E 7i , [6789, 1444] ), ängsmark, 1990 (JEd & LBr)
Ljothed fäbodar Orsa (artp.), (14E 7i , [6789883, 1444353] ), stenig mager torr -- frisk lågvuxen äng, 100 stjälkar/strån/skott , 2017 (Claes Möre)
Skattungbyn m.skolan o.kyrkan (14E 7j , [67860, 14479] ), torrängsveg.i vägkant, 1988 (JEd)
Skattungbyn (artp.), (14E 7j , [6786071, 1447368] ), vid älvhöjdens café i fin äng, 20-30 ex , 1986 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn v.lv. (14E 7j , [67861, 14481] ), grusig torrgräsbacke/vägslänt, 1987 (JEd)
Ångens fäbod (14E 8j , [67940, 14457] ), ängsmark, 1990 (JEd & LBr)
Skräddar-Djurberga fäbod (14E 8j , [67946, 14484] ), betad torrbacke fäbodvall, enst. , 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ), torrängsrest på odlingsröse, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Bodarna (14E 0h , [675409, 143647] ), ängsmark med berg i dagen, 2009 (IPt)
Myckelby (14E 1g , [675678, 143484] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675787, 143555] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,200 m NNO herrgården (14E 0e , [675292, 142237] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,120 m SSO masugnen (14E 0e , [675330, 142241] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket (14E 0e , [675360, 142237] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Fulåberg 2 (artp.), (14E 1d , [6759695, 1419801] ), 8 , 2016 (Bus Lina Magnusson)
Mellan-Selbäck (artp.), (14E 2f , [6764370, 1426467] ), 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Morkarby (artp.), (14E 2f , [6764501, 1427812] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [676606, 143526] ), ~refl~ ,vägkant trekorsväg, 2010 (SJo)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770360, 1425958] ), sandig, stenig älvstrand, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771066, 1426087] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
VÅMHUS

Kumbelnäs (artp.), (14E 5f , [6777513, 1428323] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Kumbelnäs n.lv.Ö om fotbollsplanen (ena sidan vägen) (14E 5f , [67776, 14283] ), örtrika torrängar på sand/mjäla -trol f.d.åkermark (för länge sedan), 1988 (JEd)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
Bleckets fäbod, övre delen (14E 9e , [67951, 14214] ), ängskant, några ex , 1987 (LBr)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741170, 1410762] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Venjan (14D 2j , [6760892, 1397041] ), gräsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), frisk gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Åsens by (14D 9i , [679707, 139374] ), gräsmark vid kyrkan, 2010 (DABS)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Gåsvarv (14E 7b , [67863, 14075] ), torräng, 1987 (LBr)
Gåsvarv nära fiskodlingen (14E 7b , [678633, 140756] ), vägslänter, backar och älvstrand, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ), vägkant, 2009 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Andersbodarna (15D 0j , [68020, 13990] ), slåtteräng, fåtalig , 1987 (LBr)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ribbåsens fäbod (15E 0b , [6802, 1406] ), slåtterängsrest, fåtalig , 1987 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ), äldre linda i sydläge, bitvis mycket torr och utmagrad, 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy)
Risåsarna (12E 9j , [669946, 144799] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703882, 1442788] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), 50 , 2010 (Magnus Stenmark)
NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [670409, 142796] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
JÄRNA

Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ), ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Östra Näsberg (13D 0e , [67039, 13744] ), vägkant, rikligt , 2012 (MNo)
Sillerö (13D 3i , [67167, 13914] ), vägslänt, rikligt , 2017 (BGM)
Sillerö (13D 3i , [67168, 13914] ), vägkant, 2017 (BGM)
Tällbyn (13D 5h , [672876, 138642] ), vägkant vid flygfältet, ca 10 ex , 2011 (AOl)
Tällbyn (13D 5h , [672965, 138555] ), ängsmark, 30 talet ex , 2003 (AOl)
Vägen ner till Bullsjön (13D 6g , [673132, 138499] ), vägkant, 2 små bestånd , 2008 (AOl)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Malung (artp.), (13D 6h , [6731446, 1385530] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [674173, 139091] ), torr äng, ca 10 ex , 2008 (SOl)
LIMA

Västra Tandö (13D 9d , [6749, 1369] ), betesmark i bruk, ca 40-50 ex , 1994 (KPe)
V. Tandö (13D 9d , [6749871, 1369726] ), vägslänt, rikligt , 2014 (IPt)
Östra Tandö (13D 9e , [674995, 137040] ), gammal gårdsplan ,som slås av varje år, 103 st , 1993 (KPe)
S.Kallsäterns fäb (14C 3i , [6769745, 1343995] ), övergiven fäb, 1980 (SSv)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnaheden (15D 9a , [6849, 1350] ), vägkant, riklig , 1989 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
Särnaheden (16D 0c , [6850, 1360] ), vägkant, enstaka , 1989 (DABS)

Dalarnes Flora