Dianthus barbatus    Borstnejlika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyttbo (artp.), (12G 4j , [6674540, 1546636] ), 2014 (Thommy ÅkerbergMichael Åkerberg)
Svedbo (12G 5i , [66770, 15424] ), vägkanter, förvildad eller kvarstående , 1995 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [66774, 15433] ), vägkanter vid bebyggelse, förvildad eller kvarstående , 1995 (PDm)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ), äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra, 2019 (IPt)
FOLKÄRNA

Sonnboviken (artp.), (12G 3f , [6667871, 1527181] ), noterad , 2020 (Niklas Westermark)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), skogsmiljö , trädgårdsutkast, 2018 (IPt & SNy & JJa)
STORA TUNA

Tunkarlsbodarna (12F 8e , [6691800, 1474800] ), skogbeväxt fäbodmark, 2011 (JOs)
Finnbodarna (12F 9e , [6695530, 1472687] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), vägkant, 2019 (SNy)
Spraxkya, väg W662 och W656 (artp.), (13F 0f , [6701479, 1476762] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
VIKA

Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kniva (artp.), (13F 3j , [6715729, 1499153] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, 1997 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ), ängs/slogsmark, kvarstående, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S om kyrkan (11F 9f , [6645430, 1479390] ), naturaliserad tomtmark, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Slätbo (11F 9i , [66494, 14936] ), fritidstomt oklippt gräs ,kvarst.o förvild., rätt många , 2001 (BFo)
Vibberbo (12F 3h , [6668753, 1485281] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS)
St. Gruvsjön,Östanberg (12F 5h , [6678430, 1487800] ), ängsmark , kvarstående, 2008 (DABS)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.), (12F 3d , [6668767, 1466154] ), noterad , 2019 (Eva Milton)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693742, 1444855] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Jan-Olars, fäbod (12E 9j , [6697490, 1449190] ), sedan länge ohävdad fäbodvall, kvarstående , 2006 (IPt)
Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Ösjöbodarna (13F 0b , [6704848, 1457718] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Kolsveden V 20 m (artp.), (13F 1b , [6709124, 1458294] ), 1 , 2017 (Johannes Måsviken)
Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ), fäbodvall, kvarstående, spridd ca 30 ex , 2006 (IPt)
Lindbodarna (13F 1c , [6708965, 1464777] ), f.d. fäbod, 2011 (IPt)
Högsveden (13F 2a , [6710900, 1453650] ), vägslänt, rikligt , 2003 (IPt)
Gagnefs Floberg, fäbod (13F 2a , [6713590, 1450570] ), gammal ängsmark, några ex , 2003 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467257] ), vägkant, 2015 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), igenvuxen tomtmark, 2016 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), ängsmark, t.rikligt , 2015 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727005, 1466970] ), vägkant / gårdsplan, 2020 (IPt)
BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Bjursås Fotbollsplan (13F 7f , [6735803, 1479634] ), Parkeringsplats grusbelagd, 2016 (JJa)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ), gräsmark vid gammalt torp, 2016 (JJa)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ), dikeskant, 2011 (JJa)
Kallbo (13F 7f , [6737250, 1477590] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ), vägkant, 2014 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Proselins vid Dössberget (13F 7g , [6736770, 1480950] ), fuktig vägkant, 1998 (JJa)
Ängsmark vid Lisstjärn (13F 7g , [6736851, 1481641] ), gräsmark, 1996 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), dikeskant och ängsmark längs vägen, talrika , 1997 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ), gräsbevuxen vägkant, talrik , 2000 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744060, 1477860] ), slåtteräng, många , 2005 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741120, 1482130] ), vägkant , 2016 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Nybingsbo (13E 7i , [67368, 14417] ), vägren utanför tomt, enstaka , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746, 1457] ), strandäng, enst.förvildad , 1987 (TLj)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, 2011 (IPt)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
Finnbacka (14F 4h , [6770810, 1487320] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770810, 1487400] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Silvbergsängarna (14F 3d , [67679, 14669] ), ~refl~ ,igenväxande betesmark, < 10 ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771520, 1466200] ), gräsbevuxen slänt, enstaka , 2019 (GHa)
Ersmyråsen (14F 4d , [6771900, 1465360] ), hävdad myrlinda, enstaka , 2014 (GHa)
MORA

Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ), skogsväg med jordhögar och utkast, 2010 (SJo)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), 1 , 2019 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
ÄLVDALEN

Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669960, 1420450] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
markusfallet (artp.), (12E 4c , [6672627, 1413629] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd slåttermark, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696760, 1438159] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696790, 1446580] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714770, 1433140] ), fäbodvall, några ex. , 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6713870, 1441130] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ), fäbod, 2011 (IPt)
JÄRNA

Utsälje (13E 2e , [6713234, 1421891] ), vägkant / blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, 2012 (IPt)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora