Descurainia sophia    Stillfrö


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [66760, 15373] ), ogräs i rabatt, 1 ex , 1986 (PDm)
Åshaga (12G 6g , [66817, 15343] ), f.d.gödselstad, 3 stora ex , 1987 (PDm)
HEDEMORA

Hedemora stad,Åsgatan (12G 6c , [66841, 15100] ), vägkant, 1 ex. , 1987 (TLj)
SÄTER

Säters järnvägsstation (DFl-49), (12F 8j , [66920, 14973] ), ruderatmark, >20 ex (många små) , 1991 (SJa)
STORA TUNA

Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Staden , Sveagränd (13F 1f , [6707850, 1479550] ), trottoarkant, 2011 (IPt)
Folkets park (artp.), (13F 1f , [6708010, 1479392] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [6708, 1480] ), ruderatmarker, spridd , 1987 (SNy)
Savelgärdet v.Domnarvet (13F 1g , [6708, 1481] ), schaktad ruderatöken, enst. , 1987 (TLj)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ), ruderatmark, 1986 (SNy)
TORSÅNG

Dalviks kvarn, 100 m S om bäckutflödet (13F 1i , [67057, 14915] ), ruderatmark,tippmassor vid sjön, fåtalig , 1996 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Ingarvet gamla tippen (13F 4h , [67207, 14892] ), ruderatmark, rikligt , 1986 (JEd)
Ingarvets gamla soptipp (13F 4h , [6720711, 1489344] ), uppschaktad bank intill industriområde, 2019 (Tomas Ljung)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ), sophögar, rikl.fl, , 1988 (TLj)
Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67200, 14916] ), nyinsådd vägslänt, enstaka , 1989 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, några få ex , 2015 (DABS)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Smedjebackens valsverk (12F 3f , [6668, 1478] ), 1983 (RNo)
Morgårdshammars industriers ladugård (12F 3f , [6669, 1476] ), ladugårdsbacke, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Ludvika stn (DFl-49), (12F 4d , [6670, 1465] ), spårområde på sand, enstaka , 1987 (JEd)
Österdalarna

ÅL

Solberga (13F 6d , [6730639, 1467596] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
LEKSAND

Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ), banområde, 2007 (IPt)
Leksand,vid Munthes 'Hildasholn' (13F 7b , [67354, 14551] ), schakthögar m.matjord, rikl. , 1988 (TLj)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ), ogräs vid gammal gård, 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Storgatan X Ågatan (artp.), (14F 0c , [6751944, 1462840] ), noterad , 2020 (Niklas Westermark)
Bangårdsomr. o samhällets gator (14F 0c , [6752, 1462] ), rabatter,trottoarer,jordhögar ,etc, flerst. , 1986 (TLj)
Rättviks samhälle, Ågatan, Hemköpsparkeringen (14F 0c , [6752120, 1463040] ), under staket, flertal , 2017 (GHa)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Övre Gärdsjö,Södergårdarna (14F 1d , [67570, 14690] ), trädesåker, 1986 (TLj)
ORSA

Skeervägen (artp.), (14E 5h , [6775105, 1436903] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), ett ex på tomten , 2005 (Bengt Oldhammer)
Ön, Ö om kyrkogådren på dess schakthögar (DF 60 (=Nya kyrkogdn.)), (14E 5h , [67793, 14359] ), enst! , 1987 (JEd)
SOLLERÖ

Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.), (14E 1g , [6757280, 1434417] ), ladugårdsplan, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hembygdsgården (14E 1h , [67567, 14357] ), under härbretrapp, ca 10 ex. , 1988 (CAp)
MORA

Wasastugan (14E 3g , [67660, 14316] ), jvg mellan spåren, enstaka , 1986 (TLj)

Dalarnes Flora