Dentaria bulbifera    Tandrot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Högbyn, 1952, intill eller i själva landskapsråt (Psn) * (11F 9i , [66495, 14947] ), kalkpåverkad barr-blandskog, ca 10 sterila ex 1985 (NORDIN 1986) * 25 ex ej blommande men med groddknoppar , 1989 (LNo)

Dalarnes Flora