Delphinium elatum    Stor riddarsporre


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

GAGNEF

Västerfors (13F 3b , [671908, 145668] ), vägslänt, 2017 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719206, 1458917] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719206, 1458917] ), 2015 (Margareta Edqvist)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719206, 1458917] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
BJURSÅS

Mellan Floholm och Lustebo (13F 6f , [67315, 14779] ), stort förvildat bestånd på gamla banvallen, 2002 (TLj)
Västerdalarna

JÄRNA

Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [671380, 141679] ), gammal ängsmark, t.rikligt , 2006 (IPt)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), park, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
MALUNG

Södra Västerfall (artp.), (12D 7i , [6687657, 1392780] ), noterad , 2016 (Lennart Didrik)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)

Dalarnes Flora