Daucus carota ssp. carota    Vildmorot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansvägen (artp.), (13F 1g , [6707357, 1480153] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Fredrik Jonsson, Emil Nordin, August Nordin m.fl)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Västerbergslagen

LUDVIKA

NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.), (12F 1c , [6658206, 1461027] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Österdalarna

ORSA

Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779746, 1438197] ), invid torr solbelyst uppfartsväg vid husknut. vid uppgrävning av ett ex var roten vit och seg. okänt hur den kommit dit., noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora