Daphne mezereum    Tibast


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), spridd, 11 lokaler , 1987 (PDm)
Bredgrind (12G 5h , [66756, 15362] ), skogsmark, mer än 10 ex , 1994 (PDm)
Västmossa (DFl), (12G 5h , [6677, 1535] ), skogsbacke, 1995 (PDm)
Hede (DFl), (12G 6g , [6680, 1534] ), åkerholme,bergfot och småskog, 1995 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Hagbo (12G 6g , [66848, 15337] ), skogsbryn, 1995 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66819, 15354] ), nedanför bergsbrant, 15 ex , 1993 (PDm)
Grönsinka (DFl), (12G 7i , [66889, 15413] ), slagghög, 1995 (PDm)
Konnsjön (DFl), (12G 8f , [66902, 15290] ), lund, 1995 (PDm)
Valla (DFl), (12G 8g , [66943, 15323] ), gammal bruksmark, 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ), örtrik ängsgranskog, enstaka , 1988 (DABS)
Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667354, 1521455] ), noterad , 2020 (Jonas Muntlin)
Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667363, 1521463] ), noterad , 2020 (Jonas Muntlin)
GRYTNÄS

Askö (artp.), (12G 4d , [6673104, 1516407] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Fredrik Enoksson)
Hyttan (12G 4e , [6672698, 1522714] ), dälja på båda sidor av ån, enstaka buskar , 2008 (Henrik Holmström)
AVESTA

Tibast (artp.), (12G 3e , [6669031, 1521061] ), skogsmark, 1 , 2019 (Daniel Lindstein)
GARPENBERG

Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ), örtrik blandskog, 1989 (JEd)
Svartfjällens N-sida (12G 6e , [66841, 15200] ), kalkpåv.fuktsänka, 1989 (JEd)
Atlasruta (12G 7e , [66851, 15207] ), gammal körväg, enstaka , 1980 (BDr)
SV Vaktarbo (=Prästberget) (12G 7e , [66856, 15205] ), örtrik skog, 1989 (JEd)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Finnhyttan i "Kalkgruvehopen" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, 1989 (JEd)
Trehörningen (artp.), (12G 8f , [6692363, 1525639] ), barrskog /, 2007 ((sks), Kjell Haglund)
HEDEMORA

Atlasruta (12G 6a ), ,frekvens t.allm. 1989 (CGr)
Ravin söder om Karlsbo (12G 8a , [6691, 1503] ), ravin, spridd , 1989 (HPe)
HUSBY

Djusa (artp.), (12G 9b , [6695847, 1508234] ), lövskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), kalkbrottets botten, 2014 (DABS)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), örtrik lövskog i fd hagmark, flerst. o rikl. , 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ), lövdom.fd hagmark, 1989 (JEd & LBr)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttesjön (13F 0i , [6703438, 1494816] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702590, 1496320] ), blandskog med bäck, 2014 (DABS)
Flatåsen, sumpskogen (artp.), (13F 0j , [6703192, 1498942] ), noterad , 2020 (Patric Engfeldt)
Lövåsens herrgård (artp.), (13G 0a , [6704910, 1504160] ), noterad , 2016 (Sten-Erik Bohlin)
Lövåsen 77 (artp.), (13G 1a , [6705370, 1503957] ), noterad , 2020 (Per Lissel)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
SÄTER

Kalkbrott (12F 8i , [6691879, 1493870] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
"Säter, kalkbrotten ""Kur-Olles""" (artp.), (12F 8i , [6691891, 1493215] ), lågörtgranskog kalkmark, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Bispbergs Herrgård S (artp.), (12F 8j , [6693423, 1499271] ), ädellövskog /, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682462, 1483259] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo äng (artp.), (12F 6g , [6682525, 1483305] ), noterad , 2018 (Ralf Lundmark)
Fiskarbo mot Öv.Risshyttesjön (12F 7h , [66896, 14880] ), östvänd brant mot sjön m.granskog,blåsippor,tibast.m.m. kalk, enst. , 1988 (TLj)
Grängshammar (12F 8g , ), gammla hagmarker, spridd ,frekvens allm. , 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ), vägkant genom skog, 2020 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Långsjöskogen (12F 9g , [6699596, 1483637] ), område mellan åker o skog, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Långsjöskogen (13F 0g , [6700353, 1483362] ), Blandskog i naturreservatet, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6704083, 1481388] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Christer Bergström)
Exuln (artp.), (13F 2f , [6714172, 1477586] ), 7 , 2016 (Gunnar Bäck)
VIKA

SO om Starens,gammalt hyttområde (13F 1i , [67057, 14930] ), lövveg.vid bäck, 1 ex , 1997 (SBm)
Starens,bäcken fr.hyttområdet mot NV (13F 1i , [67058, 14929] ), lummig böckdal, rikligt , 1999 (SBm)
Bergtomta sö (artp.), (13F 3j , [6715674, 1499612] ), 12 , 2020 (Cecilia Rastad)
Gringsboberget N-ut (13G 3a , [67193, 15027] ), ravin, enstaka , 1989 (BDr)
Ryggen i bäckravin mot NV (13G 3b , [6719, 1507] ), bäckravin, t.rikl , 1988 (JEd)
V.Gartjärn, N-ut (13G 4b , [67207, 15058] ), dalgång mot ravin, riklig , 1989 (BDr)
STORA KOPPARBERG

Öv. Gruvriset mot SO (DF), (13F 3h , [67185, 14886] ), buskrika lövsnår m.olvon,brakved etc, (f.d. bete?), enst. , 1988 (JEd)
Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718666, 1488995] ), sekundär lövnaturskog /, 1998 ((sks), Gunnar Granér)
Övre dikarbacken (artp.), (13F 3h , [6719748, 1488207] ), noterad , 2019 (David Söderblom-Tay, Kerstin Isaksson)
Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ), örtrikt hygge, enst. , 1987 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Vägkant cykelvägen mittemot nedfarten till Harmsarvet (artp.), (13F 4h , [6720378, 1487668] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Vägkant cykelvägen mittemot nedfarten till Harmsarvet (artp.), (13F 4h , [6720378, 1487668] ), 2014 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområdet bäcken ner mot dammen (artp.), (13F 4h , [6720934, 1486687] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Per Johansson)
Kårarvet runt elskåpet N vägen (artp.), (13F 4h , [6721111, 1486985] ), skogsmark gammal tomtmark?, 2015 (Per Johansson)
Kårarvet runt elskåpet N vägen (artp.), (13F 4h , [6721111, 1486985] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Per Johansson)
Östanforsån vid jvg-bron (artp.), (13F 4h , [6723050, 1489270] ), järnvägsbank, 1 buskar , 2008 (USg)
Vordingborgsvägen (artp.), (13F 4i , [6720294, 1492697] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Lilla Hälla (artp.), (13F 4i , [6722906, 1491596] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
Lilla Hälla (artp.), (13F 4i , [6722962, 1491596] ), 2 , 2020 (Brita Danielsson)
Strömbo (artp.), (13F 5f , [6727790, 1479700] ), vägkant norr om vägen, 1 plantor , 2011 (Kalle Bergström)
Strömbo (artp.), (13F 5f , [6727790, 1479700] ), vägkant norr om vägen, plantor/tuvor blomning , 2011 (Kalle Bergström)
Stensjöbo (artp.), (13F 5g , [6726071, 1480288] ), lågörtblandskog frisk skogsmark på gammalt torpställe, 10 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo,sluttningen NV Studsarvet (13F 5g , [6729, 1484] ), lövskog på f.d. ängsmark, enstaka ex , 1987 (LBr)
Holtäkt (13F 6i , [6731660, 1491080] ), gräsbevuxen skogsmark, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Skuggarvet n, vägskälet i NO (13F 5i , [67272, 14938] ), örtrika lövsnår, 1988 (JEd)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724560, 1507780] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Backa (artp.), (13F 6j , [6732845, 1497410] ), 2015 (Kalle Bergström)
Lisstjärns fäbodar (artp.), (13G 5b , [6729242, 1509795] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
boxbotjärnen (artp.), (13G 6a , [6734863, 1500880] ), noterad , 2020 (Jakob Wallin)
Lenntjärnens Ö-sida (13G 6c , [67331, 15126] ), örtrik blockig skogssänka (gran/tall), enst. , 1988 (JEd)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733138, 1512589] ), lövskogslund /, 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Uvberget branten (artp.), (13G 6f , [6732734, 1526118] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Vinnarån (artp.), (13G 8b , [6744552, 1508669] ), i och runt ån, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
700 m n Back-lars myr (artp.), (13G 9a , [6748268, 1503913] ), tallsumpskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Övertänger (artp.), (13F 9j , [6749900, 1496600] ), 2 , 2017 (Birgitta Rune)
Övertänger (artp.), (13F 9j , [6749900, 1496600] ), noterad , 2017 (Birgitta Rune)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SO Billsjö gård (11F 9i , [66472, 14911] ), igenväxande högar av hyttslagg, 10-tal , 2001 (BFo)
SO Billsjö gård (11F 9i , [66473, 14911] ), vägkant uner gråal, 1 buske , 2001 (BFo)
NO Billsjö gård (11F 9i , [66476, 14909] ), igenväxande gammal husgrund, 2 mindre ex , 2001 (BFo)
Bromsberget (12F 0i , [6650492, 1492794] ), hygge, 2013 (GJn)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650571, 1494255] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650742, 1493892] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad område utan gran , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget (artp.), (12F 0i , [6650867, 1493818] ), blandskog, 3 buskar , 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), granskog med hasselinslag, spridd men enstaka , 2010 (LBr)
Vik 2:8 (12F 0i , [6653476, 1491970] ), vägkant, 2008 (GJn)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6663190, 1482030] ), nordostbrant med klippstup, avsats inunder, vid häggsnår, spridd intill myskmåran , 2013 (LBr)
Gamla Larsbo (artp.), (12F 3h , [6667012, 1489177] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
S om topokartans Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ), nedom bergsbrant i blandskog, 2002 (ALu)
NORRBÄRKE

Getbovallen (artp.), (12F 2d , [6660158, 1469635] ), 2015 (Uno Skog)
Getbovallen (artp.), (12F 2d , [6660162, 1469610] ), 2015 (Uno Skog)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), kalkrik betesmark, enstaka , 1987 (HWk)
Lernboströmmen (artp.), (12F 3e , [6668673, 1472584] ), lågörtlövskog, 30 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Västangårdsvägen 6 (artp.), (12F 3e , [6669214, 1472341] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Linus Jern)
SO ppenmyren (artp.), (12F 3f , [6669330, 1476960] ), en ensam buske, doftade ljuvligt , 2005 (Göran Persson)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ), blandskog i västsluttning, flertal ex , 1987 (HWk)
Stollberg/Norra Hillbo (artp.), (12F 4d , [6673172, 1469871] ), 2015 (Uno Skog)
Stollberg/Norra Hillbo (artp.), (12F 4d , [6673291, 1469797] ), 2015 (Uno Skog)
Stollberg/Norra Hillbo (artp.), (12F 4d , [6673354, 1469781] ), 2015 (Uno Skog)
Ersbo Kattens (artp.), (12F 5d , [6676072, 1469855] ), 4 ex , 2015 (Uno Skog)
Ersbo Kattens (artp.), (12F 5d , [6676078, 1469895] ), 1 ex , 2015 (Uno Skog)
Ersbo Kattens (artp.), (12F 5d , [6676079, 1469904] ), 2015 (Uno Skog)
Lustikullagruvan (artp.), (12F 5e , [6677789, 1470655] ), lövnaturskog / kalklövskog, 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676375, 1486380] ), granskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ), örtrik, lundartad skog, 1987 (JEd)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örtrik blandskog, 2009 (JJa)
LUDVIKA

Örabäcken (12F 3b , [66657, 14599] ), 2004 (GWm)
NV Karlshed (12F 3b , [66669, 14591] ), 2004 (GWm)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668434, 1465748] ), 1 , 2020 (Pelle Adenäs)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668515, 1465513] ), blandskog, 1 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668519, 1465783] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (Pelle Adenäs)
Högberget (12F 3d , [6668580, 1465570] ), blandskog, 5 ex , 2005 (HWk)
Slalombacken, Högberget, Ludvika stad (artp.), (12F 3d , [6668830, 1466180] ), 5 stjälkar/strån/skott , 2017 (Thorild Jonsson)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668924, 1466124] ), 1 buskar , 2011 (Janolof Hermansson)
Högbergets eljusspår (artp.), (12F 3d , [6668960, 1465650] ), 1 buske , 2007 (Mikael Ohlson)
Snöklinten 80, Ludvika (artp.), (12F 4b , [6670823, 1458840] ), 10 , 2020 (Bengt Lundborg)
Snöklinten (artp.), (12F 4b , [6670898, 1458329] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Snöklinten (artp.), (12F 4b , [6671011, 1458352] ), 2011 (Janolof Hermansson)
25m SO om lilla huset (artp.), (12F 4b , [6671935, 1459219] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Anders Erixon)
Halvars (artp.), (12F 4b , [6672260, 1459480] ), 1 buskar , 2007 (Mikael Ohlson)
Övre Persbo, ABB sportstuga (artp.), (12F 4d , [6674316, 1468293] ), gallrad blandskog, 2013 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668404, 1445352] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Brittas rönning (artp.), (12E 5i , [6675130, 1441810] ), rikkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Gensens kvarn nere mot ån (artp.), (12E 6i , [6680352, 1442302] ), 2014 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
Gänsån, Gänsens kvarn (artp.), (12E 6i , [6681006, 1442070] ), vägkant gles plantering med gran, 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen mellan vägen och mossen (artp.), (12E 6i , [6682475, 1442182] ), fuktig kalkbarrskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget - Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682488, 1442185] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (12E 6i , [6683130, 1442250] ), örtrik barrskog, spridd , 2017 (LBr)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442332] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683271, 1442607] ), lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Grängesberg, S om Laritstorp (artp.), (12F 2b , [6664994, 1455663] ), blandskog, 1 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Utkiksplatsen Halvars (artp.), (12F 4b , [6672902, 1459912] ), 1 , 2020 (Christer Bergström)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ), vägkant/ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685096, 1457925] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 7b , [6685325, 1458213] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Tansbäcken omr 36 (artp.), (12F 7b , [6688560, 1455439] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6688889, 1455388] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Limberget, S om Bockmossen,anrikningsverk (12F 7d , [66897, 14662] ), gammalt kalkbrott, 1987 (AJs)
Lindbastmora vid guckuskolokalen (12F 8b , [6692720, 1457590] ), örtrik granskog, riklig , 2009 (LBr)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ), vägkanter, 20-tal ex. , 1989 (IAn)
Bockmossen - Långsjön (artp.), (12F 8d , [6690138, 1466818] ), lågörtlövskog slänt från f d banvall, troligen gammal tomtmark, 1 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Skansen omr. 32 (artp.), (12F 9a , [6695449, 1451611] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Lungmyrån, Skansen (artp.), (12F 9a , [6695468, 1451645] ), kant mellan fastmark och försumpad del intill å, noterad , 2017 (Lars-Ove Wikars)
Krakbrändan (artp.), (12F 9a , [6695489, 1451672] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Österdalarna

GAGNEF

Gässtjärnberget (artp.), (13F 0a , [6701727, 1450591] ), barrskog /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
500m S Igeltjärn (artp.), (13F 0a , [6704379, 1450154] ), liten sprickdal i fasta berget /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
900m S Lövsen (artp.), (13F 1b , [6706561, 1457395] ), 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Sälsängarna (13F 1b , [67093, 14577] ), igenväxt betesmark, flerstädes ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709327, 1458063] ), 6 , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Ellheden (13F 2b , [6712000, 1457880] ), skogsmark, enstaka , 2003 (IPt)
By - Ellheden (13F 2b , [67121, 14585] ), älvslänt ,övre delen mot åkerkant, rikligt , 2003 (IPt)
Nysäl (artp.), (13F 2b , [6712127, 1458397] ), brink /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
By (13F 2b , [67126, 14590] ), gammal åkerkant, ett stort ex. , 2001 (IPt)
By (DF), (13F 2b , [67127, 14589] ), skogsdunge samt åkerkant, spridd , 2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713500, 1462110] ), örtrik ravin mot älven, fåtalig , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67142, 14627] ), skogsdunge, 1 ex. , 2001 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714520, 1462300] ), slänt mellan åkrar och beteshagar, flerst. , 2004 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [67148, 14623] ), örtrik ravin, spridd , 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ), vägslänt, 2011 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Nordbäck V om vägen (13F 3b , [67186, 14590] ), ravin, enst, , 1993 (ÖSp)
Djurås (artp.), (13F 3c , [6715614, 1463455] ), ravin /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Sifferboravinen (13F 3d , [6715580, 1467640] ), bäckravin, enstaka , 2007 (IPt)
V om Gräv (13F 4b , [67226, 14584] ), ravin, enst. , 1993 (ÖSp)
V om Gräv (13F 4b , [67228, 14585] ), ravin, enst. , 1993 (ÖSp)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720776, 1467980] ), fäbodvall, 2019 (IPt)
ÅL

IP3 (artp.), (13F 5c , [6727546, 1460999] ), 2 , 2020 (Stina Johansson)
Långbergs fäbodarna (artp.), (13F 5d , [6727740, 1469213] ), noterad , 2011 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Fiskdammarna, 250m öster om (artp.), (13F 5d , [6729489, 1466887] ), brantmiljö i ravin, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), örtrik fd. odlad mark, 1989 (JEd)
BJURSÅS

Korsningen vid Sågmyra k:a vid bäcken som rinner till fabriken (13F 6e , [6733050, 1472270] ), vått dike, näringsrik mark, 1ex , 1996 (MBe)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ), gammal ängsmark, 2020 (JJa)
Ärtsjöns Nyckelbiotoper (artp.), (13F 6f , [6734283, 1479292] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Marianne Dannbeck, Lars-Erik Nilsson)
Ö Övre Ärtsjön (13F 6f , [67343, 14792] ), blandskog med blåsippa, ~6 ex , 1988 (UEr)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6737070, 1479510] ), dikeskant, 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735470, 1481180] ), öppen skogsmark, 2010 (JJa & IPt)
Bjursås (artp.), (13F 7g , [6736220, 1480130] ), asp och sälglund, 9 buskar , 2007 (Johan Nilsson)
Solhöjden (artp.), (13F 7g , [6736360, 1481300] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Mattias Ahlstedt)
Solhöjden (artp.), (13F 7g , [6736420, 1481220] ), slänten, 1 buskar , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67369, 14817] ), igenväxande gammal ängsmark, tiotal , 1997 (JJa)
Slogkärret (13F 7g , [67393, 14806] ), bäcksnår, 1989 (JEd)
Liholen (13F 7g , [6739350, 1480000] ), lövrik snårskog, 2000 (JJa)
Liholn (13F 7g , [67395, 14801] ), våt igenväxande ravin, flertal , 2000 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [6739400, 1485730] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Andersbo, Östra (artp.), (13F 8f , [6740005, 1479060] ), 2015 (Kalle Bergström)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740260, 1479630] ), bäckkant, 2018 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
Attjärnbo (13F 8g , [6740380, 1483330] ), ängsmark, 2000 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740400, 1483000] ), ~refl~ ,gammal igenväxande linda, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [67354, 14410] ), stenröse i igenvuxen åker, enstaka , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Laknäs ( , ), m.a. , 1987 (JWm)
Ljusbodarna, övre delen (13E 4i , [67227, 14434] ), lövskog intill ängarna, enstaka , 1987 (LBr)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ), vägkant fäbodväg, 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Lomnäsudden 300 m Ö (artp.), (13F 6a , [6731014, 1453951] ), aspskog /, 2001 ((sks), Yngve Perjons)
Söder om Bäckenhamn, Häradsbygden (artp.), (13F 6b , [6732435, 1458815] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Petrus Tengnér)
450 m SO Grytberget (artp.), (13F 6c , [6734453, 1463347] ), aspskog /, 2007 ((sks), Yngve Perjons)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Västanvik (artp.), (13F 7a , [6735142, 1452897] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Ville Pokela)
Hedningsholen (artp.), (13F 7a , [6736320, 1453145] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ), lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (artp.), (13F 7b , [6735917, 1456561] ), noterad , 2020 (Ville Pokela)
Almberg (artp.), (13F 7c , [6736555, 1464865] ), 2 , 2016 (Ulf Humlesjö)
201 m NO Vålsveden (artp.), (13F 7c , [6738942, 1461309] ), 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Igenväxt inäga Axmor (artp.), (13F 7e , [6739464, 1474057] ), sekundär lövnaturskog /, 1997 (Skogsstyrelsen)
S - Hedgården (artp.), (13F 8b , [6743017, 1456744] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
S Bergsäng (13F 8c , ), hagmark, skogsäng, åkerrenar, allmän , 1986 (MKp)
Ollasgården (artp.), (13F 8c , [6742685, 1460708] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Petrus Tengnér)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.), (13F 8c , [6742808, 1460860] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Petrus Tengnér)
Faxbergs fäbod (artp.), (13F 8f , [6742250, 1475766] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)
Skansen, Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746914, 1459725] ), 2015 (Mathias Theander)
Ärtån Ö.om Sörskog (13F 9f , [6745, 1479] ), bäckravin, enstaka , 1988 (BDr)
RÄTTVIK

Saluån (artp.), (13F 9c , [6746162, 1461115] ), ravin /, 2005 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Ärtled (13F 9e , [6748710, 1474650] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Söder S Gärdsjö, Rättviks kn (artp.), (14F 0d , [6753117, 1467983] ), 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Nedre Gärdsjö, Kyrkvägen (14F 1d , [67572, 14684] ), igenväxande ängsmark, enstaka , 2011 (GHa)
Vitlingberg/Susstäkt (14F 1d , [67577, 14658] ), övergiven odling, enstaka , 2018 (GHa)
Östbjörka naturreservat (14F 2c , [67627, 14637] ), blandskog, enstaka , 2016 (GHa)
NO Gryssen (artp.), (14F 2d , [6762469, 1465332] ), lövnaturskog / lövängsrest, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NO Gryssen (artp.), (14F 2d , [6762753, 1465243] ), kalkbarrskog /, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ), vägkant, enst. , 1991 (JEd & LBr)
Sågrönningen (14F 4e , [67744, 14714] ), sumpskog, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Sågtjärn (14F 4f , [6770070, 1476690] ), ~refl~ ,sumpskog (vid f.d. sågplats), enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Finnbacka NO Backtjärnen (14F 4h , [67713, 14876] ), lundartad ostsluttning, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ), strandsnår, en buske , 2008 (GHa)
Malmberget, "Kontoret" (14F 6h , [6782890, 1486680] ), vid uthus, två små plantor ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Kärvsåsen, "attatä Gärdins" (14F 2d , [67601, 14683] ), sumpskog, flertal , 2012 (GHa)
Mellan Bodmyren och Lilla Flyten (14F 3c , [67670, 14645] ), kraftgata/bäck, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 3d ), fuktig lundveg,skogsbryn, frekvens:m.a. 4 lokaler , 1985 (TLj)
Histtomba (14F 3d , [67671, 14687] ), igenvuxet änge, enstaka , 2007 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ), bäckravin, enstaka , 2007 (GHa)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ), f.d.ängsmark, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), lundartad skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), övergivet kalkbrott, fåtal , 1997 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen,S om vägen (14F 4c , [67725, 14639] ), liten kalkkulle i bred kraftledningsgata, enst. , 1997 (GHa)
Gissler Anders husen (14F 4c , [67725, 14645] ), gamla ängen, ca tio buskar , 2013 (GHa)
600 m S Jälltjärn (14F 4c , [67728, 14647] ), igenvuxen slog, enstaka , 2006 (GHa)
Bysjön SV (artp.), (14F 4d , [6770180, 1465925] ), 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Hans-Ers änge bäcken (14F 4d , [67703, 14655] ), slänt mot bäck, 1 ex. , 2000 (GHa)
Gulleråsen, gamla skolan (14F 4d , [6771160, 1466630] ), stenröse, fåtal, men ovanligt storvuxna , 2011 (GHa)
Sunnanåkern, södra delen (14F 4d , [67712, 14660] ), igenvuxen slog, 1 ex. , 2000 (GHa)
Sunnaåkern,dalgång (14F 4d , [67714, 14663] ), fukt.slänt, 1 ex. , 1997 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ), kalkberg, flertal , 1999 (GHa)
400 m V Simsänget (14F 4d , [67724, 14651] ), igenvuxen slog, 1 ex. , 1999 (GHa)
Västombäcken,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ), dike/vägslänt, 1 buske , 2001 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ), lunddäld, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Ockerån 1 km N om Norra Ockran (14F 4d , [67730, 14698] ), vägdike i tallhed, 1 ex. , 2000 (GHa)
Ockerån (14F 4d , [67734, 14699] ), strand/slänt, 1 ex. , 1999 (GHa)
500 m N om bron över Ockerån (14F 4d , [67739, 14699] ), bäckskärning genom tallhed, 1 ex. , 2000 (GHa)
ORE

Moränget (14F 5c , [67798, 14627] ), rikkärr/skogskärr, flerst. , 1985 (TLj)
200 m V Sjugelmyren (14F 5d , [67772, 14677] ), kanten av övergiven åker, enstaka , 2013 (GHa)
Kapellsbacken vid Laggarängsbäcken 1 km SV Sälens fäbod (14F 7d , [67889, 14689] ), bäckstrand.lövkärr, sparsamt , 1988 (LBr)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ), vägren, < 10 , 2010 (GHa)
S. Djuptjärnens S-ände (14F 8c , [67921, 14643] ), dyigt strandkärr, 1990 (JEd)
Stalingrad (artp.), (14F 8c , [6793622, 1463853] ), noterad , 2018 (LarsErik Johansson)
Dalforsån/Storgåsen (14F 9e , [67978, 14742] ), ~refl~ ,kanten av ån, enstaka ,frekvens m.allm. , 1986 (RLu)
Ejheden (artp.), (15F 0c , [6803482, 1464581] ), 1 , 2016 (Malin Norderman)
ORSA

Stenberg (artp.), (14E 5h , [6777402, 1437237] ), 1 , 2020 (Anton Björk)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), 20 , 2016 (Lars-Göran Hansson, Lars Hansson, Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), 30 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777471, 1436069] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Järnvägsbron över Enån , Orsa. (artp.), (14E 5h , [6777559, 1436354] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Hembygdsgården Orsa (artp.), (14E 5h , [6777561, 1436739] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777576, 1436255] ), 25 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Hansjö mot Ö ,nära älven (14E 6h , [67816, 14369] ), lövslänt, tämligen riklig. minst 10 ex , 1987 (EGu)
Unnåängarna , vid Unnån (14E 6h , [6782, 1437] ), 2006 (BOr)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6783919, 1437931] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784142, 1437799] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784564, 1437864] ), 2006 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [6781, 1440] ), ört-o buskrik lundartad löv-granskog m.rikkärrdråg, 1985 (JEd)
Kallholn-Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6782348, 1440883] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Åberga-Brändan N-ut fl! (14E 6i , [6783, 1442] ), rikkärr o omgiv.lundart,löv-granskog, 1986 (JEd)
Kallholen n.brottet (14E 6i , [6784, 1441] ), örtgranskog, 1986 (JEd)
Skattungbyn S-ut (14E 6j , [6780, 1448] ), bäckdråg, 1985 (JEd)
Unnängena (artp.), (14E 7h , [6786034, 1437491] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Björken v. älven (N-sidan) (14E 7i , [6785, 1441] ), dike mot älven, 1985 (JEd)
Ämåns utlopp/Åmängena (artp.), (14E 7i , [6786975, 1443616] ), noterad flera platser, tiotals , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6790244, 1437399] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Hällvasslan (artp.), (14E 8h , [6791504, 1435740] ), 3 , 2020 (Peter Turander)
Hällvasslan (artp.), (14E 8h , [6791851, 1436584] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6791994, 1436653] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Ämån (artp.), (14E 8i , [6793711, 1444403] ), rasbrant / barrnaturskog, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Ämån (artp.), (14E 8i , [6794127, 1444219] ), barrskog / kanjondal, kursudal, 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Abborrsundet (artp.), (14E 8i , [6794144, 1444285] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Ovan Storstupet (DF), (14E 8j , [67906, 14453] ), högört-strandsnår, 1988 (JEd)
Unnån Djupnäs (artp.), (14E 9g , [6796501, 1432633] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget mot Ö (14F 6a , [6784, 1452] ), rikkärr/ängsgranskog, 1985 (JEd)
Granån (14F 7a , [6785, 1453] ), granskog, 1985 (JEd)
Tenningån (artp.), (14F 8b , [6794880, 1457544] ), 2 , 2020 (Bengt Oldhammer, Barbro Hellström)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6798467, 1457212] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6798467, 1457212] ), 1 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6799204, 1457777] ), brandfält / sekundär lövnaturskog, 1993 ((sks), Thomas Östlund)
Gangsberget (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik SV-exp.bäcksänka, 1986 (JEd & BOr)
Koppången (artp.), (15E 0j , [6804949, 1445463] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
2 km S om Österåberget (15E 2j , [6811, 1446] ), fuktstråk, ungskog, 1-2 ex. , 1987 (EGu)
V om Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ), bäckdråg, 1986 (JEd)
S om Barkbergsknopparna (15F 2a , [6814, 1452] ), bäckdråg, 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Görån ca 100 m N St Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414850] ), ~refl~ ,å i gransumpskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735591, 1424005] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Fux-Andersknallarna ,200 m O Rödingtjärn (13E 7e , [6737899, 1421309] ), skogsmark , naturreservat, 2008 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737899, 1421309] ), noterad , 2008 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6737900, 1421208] ), noterad , 2008 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna ,100 m O Rödingtjärn (13E 7e , [6737900, 1421208] ), skogsmark , naturreservat, 2008 (Ville Pokela)
Fux-Andersknallarna, vid Glittärnarna (artp.), (13E 7e , [6738, 1421] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Fux-Andersknallarnas NR (artp.), (13E 7e , [6738004, 1421485] ), 2013 (Uno Skog)
Bengtsarvet Sollerön (artp.), (14E 1h , [6757857, 1435851] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Bengtsarvet Sollerön (artp.), (14E 1h , [6757857, 1435851] ), noterad , 2017 (Thomas Westin)
MORA

Siljansfors försökspark ,Tibastbäcken (14E 0e , [6750700, 1421700] ), allmän , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,75 m NO herrgården (14E 0e , [6752790, 1422400] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Ryssån 10-300 m O Lavadammens utlopp (14E 0e , [6754260, 1422090] ), mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Larstjärnsbäcken (artp.), (14E 1d , [6758695, 1417040] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Hemus (artp.), (14E 3g , [6766154, 1430437] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767082, 1433070] ), noterad , 2020 (Anton Björk)
Färnäs (14E 3h , [6765320, 1435680] ), snårskog, 2011 (SJo)
Oxeråsen (artp.), (14E 4a , [6770146, 1400375] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6770147, 1400374] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Söderbergets naturskog (artp.), (14E 4d , [6773974, 1416855] ), 2005 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774095, 1416651] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Säs (artp.), (14E 4e , [6772855, 1422502] ), barrnaturskog /, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kalkberget Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771783, 1435262] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829931, 1420905] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Rodklitt (artp.), (14E 7e , [6785312, 1421045] ), bergbrant / rasbrant, 1992 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Ravin väster Näsbergs fäbod (artp.), (14E 7e , [67866, 14237] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ), översilningsmark i blandskog, 2 ex , 2017 (LBr)
Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
VENJAN

Lödran (artp.), (13E 7a , [6736893, 1403999] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6747050, 1408335] ), 8 plantor/tuvor , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Hartjärnsberget (artp.), (14D 4i , [6771404, 1391403] ), bergbrant /, 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
ÄLVDALEN

Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Selgård älven (artp.), (14D 9i , [6796972, 1393025] ), frisk gräsmark framröjd tidigare beskogad betesmark mot älven, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Laduön, älvsträcka norr om (artp.), (14D 9j , [6797303, 1398783] ), stenig översvämningsmark., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Stockholmshed vid Stockholm (14D 9j , [6797500, 1397370] ), älvstrand och örtrik granskog, några ex , 2013 (LBr)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787068, 1414581] ), 2005 (Bengt Oldhammer)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ), 2005 (BOr)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, ett ex , 2017 (LBr)
Lill-Vasselnäs (14E 8c , [67904, 14136] ), gammal äng, 2004 (RBr)
Kanonvägen - Sjurändbäck (14E 8c , [6794660, 1413690] ), 2004 (RBr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ), örtrika partier längs bäcken, 1995 (DABS)
Nyängena (artp.), (15D 1e , [6809789, 1371464] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (John Halvarsson)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ), bäck och sumpskog, 2003 (LBr)
Flogbäck (artp.), (15D 2i , [6814902, 1391301] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Navardalen , 100 m NV Vridutjärn (15D 2j , [6814590, 1395825] ), skogsmark, 2006 (Ulf Lindenbaum)
Björngravsbäck (artp.), (15D 3h , [6817629, 1389391] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Björngravsbäcken (15D 3h , [6817660, 1389397] ), örtrik fuktig granskog, 2008 (JHn)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Navardalen, nära utloppet av sjön (artp.), (15D 3j , [6816845, 1397097] ), noterad , 2017 (Tomas Hallingbäck)
Navardalen (artp.), (15D 3j , [6816926, 1397091] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ), frodig strandvegetation, 2003 (LBr)
Tjytjysbäck (artp.), (15D 4j , [6821405, 1397627] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Mossibäckfallet (artp.), (15D 5i , [6828244, 1394893] ), skog i bäckravin, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ), vägkant/diabasberg, 2003 (LBr)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ), 2003 (LBr)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.), (15D 6i , [6832896, 1392566] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rasskårubäcks nedersta del (artp.), (15D 6i , [6833175, 1392789] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rasskårubäck (artp.), (15D 6i , [6834183, 1394994] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Rotnen (artp.), (15D 7i , [6836033, 1391303] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärbergs brant, SO om (artp.), (15E 4a , [6823089, 1402141] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.), (15E 4a , [6824203, 1402621] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824360, 1400753] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
HAMRA

Tallsjöbäcken (artp.), (15E 4j , [6822793, 1447962] ), naturlig skogsbäck / liten sprickdal i fasta berget, 2005 ((sks), Sofia Österdahl)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/soligent kärr, 1992 (Johan Abenius)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (artp.), (12E 1f , [6658842, 1428258] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Hembygdsgården (artp.), (12E 3e , [6669360, 1421260] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), vägkant, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Skräddartorp, Säfsnäs (artp.), (12E 5g , [6678079, 1432658] ), noterad växer i syrenhäck, stenrösen och gamla åkerkanter , 2020 (Göran Johansson)
FLODA

Håvån (12E 7h , [6687760, 1436010] ), ~refl~ ,blockig blåbärsskog, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Flen (12E 7i , [66889, 14424] ), hag o ängsmark, 1988 (THe)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ), fäbodvall ,ängsmark, 1 buske , 2011 (IPt)
NO Kringelmyran 500 m (artp.), (13E 0j , [6704141, 1446561] ), naturlig skogsbäck / barrnaturskog, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
NOo Nottjärnen (artp.), (13E 2g , [6712285, 1434191] ), barrskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Kläberget, nedre fäboden (artp.), (13E 2g , [6714357, 1433418] ), 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Kläbergets Fäbod (artp.), (13E 2g , [6714489, 1433110] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Kläberget (13E 2g , [6714540, 1433150] ), fäbodvall , skogsmark, enstaka , 2009 (IPt)
Mosselbodarna Västra delen (artp.), (13E 2h , [6714656, 1439720] ), lövnaturskog /, 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Kvarna (13E 2i , [6710456, 1442869] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713056, 1449135] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Skansbacken (13E 0f , [6704100, 1426595] ), ängsmark mot gräsmatteknt, 1 stor buske , 2008 (IPt)
JÄRNA

Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ), igenväxande gräsmark (planterad ?), 2009 (DABS)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, ca 10 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Enbudbäcken (artp.), (13E 3b , [6716274, 1408685] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Bäck ca 800 m SSV Tvärbackskojan (13E 3b , [6716952, 1408929] ), ~refl~ ,bäck i örtrik barrskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Ilbäcken (artp.), (13E 3d , [6715881, 1417367] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Stora Flögsjön (artp.), (13E 4a , [6723059, 1402607] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Stora Mantjärn (artp.), (13E 4c , [6720838, 1414512] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Leif Johansson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.), (13E 4c , [6724825, 1412375] ), talldominerad skog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.), (13E 4c , [6724890, 1412347] ), talldominerad skog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.), (13E 4c , [6724923, 1412315] ), talldominerad skog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
Fagerberget mellan Långmyran och Hulen (artp.), (13E 4d , [6724214, 1415871] ), barrnaturskog, noterad , 2015 (Sebastian Kirppu)
Fisklösbäcken (artp.), (13E 5d , [6726094, 1416741] ), 1994 ((sks), Leif Johansson)
Skålkarls-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6727550, 1416650] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [6700980, 1401900] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Österby (13E 1a , [67090, 14014] ), bakom uthus, 1997 (IJo)
Österby (13E 1a , [67092, 14013] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Nedre Abborberg (artp.), (12D 7i , [6685402, 1391972] ), trädgård övergivet torp, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
700 m nedströms Kvien (Pell A Eriksson 1973), (12D 8h , [66937, 13892] ), i skog vid gammal älvfåra, fåtalig , 1989 (OSt)
Väst Uvån vid Baggön (artp.), (13D 1h , [6709470, 1385160] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Väst Uvån vid Baggön (artp.), (13D 1h , [6709470, 1385160] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67095, 13850] ), strand, rikligt , 2009 (MNo)
Granberg (artp.), (13D 2e , [6711532, 1370106] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Väst Uvån vid Bakedan (artp.), (13D 2g , [6710960, 1384530] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Väst Uvån vid Bakedan (artp.), (13D 2g , [6710960, 1384530] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Bakedan (artp.), (13D 2g , [6711055, 1384592] ), 30 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
Bakedan (artp.), (13D 2g , [6711094, 1384516] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
Västra Utsjö (13D 5h , [6725830, 1386760] ), gammal ängsmark mellan vägen och älven, massor med små buskar , 2000 (AOl)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ), hyggeskant med bäck, ett tiotal , 2006 (BGM)
Idfjärden (artp.), (13D 6i , [6734960, 1392670] ), 2011 (Gyrd Harstad)
Arvsela, 5m öst Arvselsvala (13D 7h , [6737084, 1389664] ), bäckstrand, 1 , 2006 (MNo)
Arvsela, 200m SV bron över bäcken (13D 7h , [6737430, 1389580] ), bäckkant, 1 , 2006 (MNo)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ), strandkant, 2017 (MNo)
Atlasruta (13D 8i ), ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [67401, 13914] ), övre delen av rasbrant mot SO,örtrik markvegetation, 1995 (LFn)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740106, 1391464] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740143, 1391487] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ), stenig strand, 2013 (BGM)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ), hygge, 1998 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), bäckravin med liten skogsbäck, 2019 (BGM)
Vägen till hygget Öjsberget (13D 8i , [67416, 13928] ), vägkanter, 1998 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, några , 2008 (BGM)
Lyån 700 m V om Östra Håarna (13D 9h , [6745, 1385] ), strandsnår, 1995 (JEd)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
Norbergets fäbod (14D 0i , [67509, 13917] ), lövskog, ett par ex , 1987 (LBr)
LIMA

Ofors-Råberget (13D 9f , [6749, 1375] ), bäckravin, 5 buskar , 1994 (KPe)
Orrholen (artp.), (14C 5g , [6776280, 1332794] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Orrholen (artp.), (14C 5g , [6776489, 1332858] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Orrholen (artp.), (14C 5g , [6776709, 1333060] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Knappstensvallen (artp.), (14D 0e , [6753071, 1371608] ), örtrika bäckdråg /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Kråkskidbäcken (artp.), (14D 2c , [6760970, 1363646] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1997 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön (artp.), (14D 2d , [6764243, 1365234] ), barrnaturskog / bergbrant, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhäa (artp.), (14D 2d , [6764515, 1365388] ), i frisk granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Limhön Västansjö (artp.), (14D 2d , [6764732, 1365463] ), 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Fenningberget (14D 3e , [6766450, 1370120] ), nedanför diabasbrant, några tiotal , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Högstrand (14D 8c , [67923, 13617] ), örtrik granskog/örtrikt hygge, riklig , 2001 (LBr)
Högstrands naturreservat (artp.), (14D 8c , [6792340, 1361428] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ), gles fuktig frodig granskog, c:a 10 , 2006 (MNo)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6794967, 1360802] ), 1 , 2015 (John Halvarsson)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), t.riklig , 1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Krappön i V-dalälven (14D 9b , [67993, 13572] ), f.d.ängsmark, nu björkskog, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ), diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven, vid bergrotan, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Färdsjöstaden Sv-ut (15D 0b , [68008, 13554] ), örtrik skogssänka, 1994 (JEd)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ), älvstrand, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Tvävallen-Strandvallen (artp.), (15C 6j , [6831070, 1348896] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Trollvasslans NR (artp.), (15C 7i , [6839230, 1341590] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Trollvasslan 1 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839560, 1341810] ), bäckstrand, ett 10-tal , 2010 (LBr)
Lemman, ca 1,5 km SV stormyrvallen (15C 8j , [68434, 13489] ), strandbrink, 100-.tal ex , 1994 (BNo)
Stormyrvallen (artp.), (15C 8j , [6843769, 1349320] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Lemmsjövallen (artp.), (15C 8j , [6844915, 1345892] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Fulans östra strand, vid Stråfulunäset (15C 9g , [6848910, 1332490] ), örtrikt fuktdråg, några buskar , 2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), rikdråg i granskogs-sluttning, 1989 (DABS)
Toxåsen (artp.), (15C 9g , [6849922, 1332232] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Stora Ikornåsen (artp.), (15C 9i , [6849095, 1344042] ), barrnaturskog, noterad , 2018 (Olof Hedgren)
Gubbloken (artp.), (15D 5a , [6826186, 1351893] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6837, 1350] ), ängsgranskog nedom brant, riklig , 1989 (DABS)
Vid norra vägen ovan Gammelsätern (15D 7c , [68375, 13646] ), örtrik granskog, enstaka , 2002 (RLu)
1,7 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68361, 13666] ), örtrik granskog, enstaka , 2002 (RLu)
Gammelsätern (artp.), (15D 7d , [6836212, 1365122] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (John Halvarsson)
Gammelsätern (artp.), (15D 7d , [6836713, 1365052] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (John Halvarsson)
1,5 km NO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13660] ), örtrik granskog i område med vätar, enstaka , 2002 (RLu)
Hornbergets NO-sluttning , nära Kimbäcken (15D 8d , [68419, 13694] ), örtrik granskog, t.riklig , 1992 (DABS)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ), gammal tall-gran-skog, 2006 (ADe & LDe)
800 m NV om Rörmyrvallen mellan Näverbäcken o vägen (16C 0j , [68520, 13479] ), ängsartade fuktsvackor i ört-granskog ,nu hygge, 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [68538, 13497] ), örtrik bäcksänka, riklig o spridd , 1989 (DABS)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ), örtrik strandäng, enstaka , 1992 (LBr)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ), granskog, örtrik, ett ex , 2020 (LBr)
Fröberget (artp.), (16D 3b , [6869411, 1358543] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
Fröberget (artp.), (16D 3b , [6869417, 1358574] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869930, 1358840] ), rikt bäckdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
IDRE

Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), östexponerad diabasbrant, rikligt , 1987 (LBr)
Toxåsens V-sluttning nära Fulusjö-dammen (16C 0g , [68503, 13320] ), barrblandskog i örtrikt dråg, t.riklig , 1989 (DABS)
Vegån vid Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13399] ), strandsnår, sparsamt , 1995 (DABS)
Smörtjärnåsens syddel ,S om tjärnen (16C 1h , [68591, 13384] ), bäckdråg o sumpskog, sparsamt , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
300 m uppströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68556, 13428] ), rik sumpskog genomdragen av skogskörväg, sparsam , 1989 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68580, 13439] ), rikdråg i sumpskog, sparsamt , 1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), rikdråg i sumpskog, sparsamt , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858260, 1344210] ), rik sumpskog, ett fåtal , 2007 (LBr)
NO. Storgjotkölen (16C 2c , [6862, 1312] ), högörtgranskog, 1986 (DABS)
Trysslingbäcken (16C 2h , [68624, 13379] ), örtdråg vid bäck, fåtalig , 1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), örtrikt rasmark i sydväxtberg, enst! , 1988 (DABS)
Sörälven (artp.), (16C 3f , [6868374, 1325970] ), strandäng, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869456, 1325063] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Diftalsbergets NO-sida (16C 3g , [68679, 13306] ), örtrik skogssänka, 1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ), örtrika fuktdråg i gransluttning, rikl! , 1988 (DABS)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Johan Abenius)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ), ängsartad kalkpåv. SV-exp rasmark, sparsamt , 1990 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), rasmark, sparsamt , 1989 (DABS)
Guttan, S om Hangedan (artp.), (16C 4e , [6870068, 1324344] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870581, 1323135] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870910, 1322242] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6871301, 1323781] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6871383, 1324215] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872045, 1324884] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 1 km NO om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872214, 1324853] ), rikfläck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, mellan Frönhån - Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6872234, 1322997] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Frönsjöbrunnan, 750 m NO om Frönhån i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872380, 1322517] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6873307, 1324000] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874650, 1324899] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4f , [6872391, 1325076] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888760, 1335750] ), örtrik granskog, en buske , 2020 (LBr)
Hällsjövålas Ö-sluttning (16C 8g , ), örtrik granskog, m.a. ,frekvens m.allm. , 1985 (JEd)
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [6893, 1348] ), örtrik björkskog, sparsamt , 1994 (DABS)
Ca 750 m SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ), frodig björkskog, 3 ex , 1989 (BCa)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Hågååns kanjon 2 km Yttre Hågådalen (16C 9h , [6895330, 1336060] ), kärr Ö om ån, 1996 (TLj)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ), stränder,örtrika, 4 buskar , 1994 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [6882, 1351] ), örtrik granskog, 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), rik skogsmark, spridd,enstaka , 1994 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ), övergiven slåtteräng i granskog, 3 buskar , 2020 (LBr)
Töfsingens NV sida (artp.), (17C 0f , [6900984, 1326668] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora