Danthonia decumbens    Knägräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogs- och ägovägar,ängsbackar, spridd , 1987 (PDm)
Vatebo V om sjön (12G 6h , [66835, 15383] ), skogsstigar, enstaka flerst. , 1988 (PDm)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Hässlen (12G 6e , [66834, 15244] ), hävdat hasselänge, sparsamt , 1988 (LBr)
Nygårdsbjärnen, nåra östra stranden (12G 7e , [66867, 15202] ), frisk ängsmark,något kalkgynnad, sparsam , 1987 (LNo)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674560, 1508650] ), ängsmark, t.rikligt , 2011 (DABS)
Väg 270 Ö om Stormossen (12G 4c , [6674230, 1510810] ), gräsplan, sparsamt , 2007 (IPt)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508090] ), gräsbevuxen skogsbilväg, 2011 (DABS)
SÄTER

Mutfallet (artp.), (12F 6i , [6683891, 1492953] ), vändplan, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682648, 1496732] ), traktorväg-granskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
GUSTAFS

Dammsjön (12F 8i , [6694598, 1491280] ), sjöstrand med omgivning, 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjöstrand, 2011 (DABS)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682714, 1483491] ), strandområde, 2015 (SNy)
Bruntbo (12F 6g , [66830, 14837] ), vägkant, 1988 (SJa)
Bunkberget, S (artp.), (12F 6g , [6684130, 1484490] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Väg mot Tallbottengruvan (12F 7e , [6686313, 1473727] ), vägkanter, rikligt , 2020 (SNy)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.), (12F 7f , [6689501, 1475620] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
Snickargården (artp.), (12F 7g , [6685906, 1480677] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
STORA TUNA

Tuna Hästberg,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), hävdad slåtteräng på kalk, enstaka , 1988 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, rikligt , 2012 (DABS)
Lennheden, N om Långsjön (13F 2e , [67132, 14709] ), torr mark n.fritidshus, enst. , 1986 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
VIKA

150 m N om Garbergsudden (13F 1i , [67090, 14919] ), strandnära gräsmark vid liten stig, 10-tal , 1998 (SBm)
ASPEBODA

Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ), sjö och strand vid Billingen, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
L Mörtsjöbo (13F 3g , [6719839, 1481756] ), längs gammal körväg mot inäga, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723030, 1481460] ), ängsmark, 2010 (DABS)
S Karsbotjärnen (13F 4h , [6720925, 1486770] ), längs stig, 2014 (SNy)
Falun , Myran (13F 4i , [6721, 1492] ), gräsmark, rikl. , 1988 (SJa)
SUNDBORN

Gallsjöns gård (13F 5i , [67268, 14946] ), torräng vid vägen, enst. , 1991 (JEd)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N.Sången, 3 km SV Malingsbo (11F 8f , [66437, 14771] ), slåttervallar,igenväxande bete, spridd , 1986 (TLn)
N.Sången, 3 km SV Malingsbo (11F 8f , [66438, 14772] ), slåttervallar,igenväxande bete, spridd , 1986 (TLn)
Gräsberget (11F 9e , [6647169, 1472717] ), vägkant, rikligt spridd , 2012 (DABS)
Gräsberget, 6 km NNO Kloten (11F 9e , [66472, 14730] ), hackslog,dikeskant, ~10 ex. , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Nedra Oppsveten (12F 1g , [6656130, 1480940] ), slåtteräng, sparsamt , 2018 (LBr)
Larsbo v.Fallet (12F 3i , [6666, 1490] ), ängssluttning mot sjön,avbetad, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Dullbo (12F 3j , [6667, 1496] ), betesmark, 1989 (TLj & LBr)
Dullbo (12F 3j , [66670, 14966] ), betade hagar, mindre förekomster , 1990 (ALu & LNo)
NORRBÄRKE

Ibbarbo (12F 1e , [6656860, 1472500] ), örtrik slänt vid gården, 1996 (TLj)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, spridd , 1987 (HWk)
Storsandsviken, norr om (artp.), (12F 3g , [6668489, 1483258] ), strandhäll, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Sandviken (artp.), (12F 5h , [6678856, 1486789] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
LUDVIKA

Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Räfsnäs (artp.), (12F 3d , [6666071, 1466728] ), frisk gräsmark betesmark på örtrik utmagrad linda, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Sörvik, på tomt nedanför f d gruvan (artp.), (12F 4c , [6674510, 1464090] ), hävdad ängsmark, 1980 (Janolof Hermansson,Marie Hermansson)
GRANGÄRDE

Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673695, 1441620] ), slåtteräng, 1989 (Janolof Hermansson)
Gamla Finntorpet (artp.), (12F 5b , [6678500, 1459000] ), hävdad ängsmark, 1986 (Janolof Hermansson)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ), skogsmark, 2019 (IPt & SNy)
Grangärdes Hästberg (artp.), (12F 7b , [6689700, 1459200] ), 1990 (Janolof Hermansson)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ), hävdad ängsmark, rikligt , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ), kulturmarker o skog runt ödetorp, 2020 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6695844, 1448410] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Skallbodarna (12E 9j , [66959, 14484] ), gammal åkerkant, spridd , 1989 (TLj & LBr)
Bastberget (12F 9a , [66956, 14529] ), betesmark, ett par dm2 , 1987 (LBr)
Grävenberget (12F 9a , [6698889, 1450238] ), fäbodvall, vägkant, 2018 (IPt)
N om Väckarbodarna (13F 1c , [6707922, 1463917] ), vandringsled skogsmark, t.rikligt , 2011 (IPt)
Floberget fäbod (13F 2a , [6713263, 1450270] ), fäbodvall, några tuvor , 2003 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [6714270, 1452160] ), fäbodvall, några spridda tuvor,flerst. , 2003 (IPt)
Björka , vägen till Trolldalen (13F 2c , [6712430, 1460150] ), gammal ängsväg, spridd , 2008 (IPt)
Björka , S om jvg (13F 2c , [6712820, 1460490] ), gammal bruksväg, 2011 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ), slänt mot sjö, t.rikligt , 2014 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716104, 1454207] ), fäbod, 2014 (IPt)
Skogtjärnen, S spets (13F 3b , [6715031, 1456533] ), skogsstig, 2017 (IPt)
Österfors mot älven (13F 4b , [67200, 14570] ), beteshage, enst. , 1990 (JEd)
Gimbodarna (13F 4e , [6721520, 1470451] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ), bruksväg, skogsmark, 2014 (IPt)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Stängseln v. g:la lv. strax S väg-X (13F 6g , [67344, 14812] ), ängsrest i vägslänt (m. Pote.cra.), enst! , 1988 (JEd & o.a)
Dössbergets hembygdsgård (13F 7g , [6736193, 1480740] ), ängsmark, rikligt , 2019 (SNy)
Hanses Hällar (13F 7g , [6736992, 1480631] ), överkanten av beteshage, spridd , 2002 (TLj)
SILJANSNÄS

Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), vägkant, bruksväg till sjö, rikligt , 2019 (IPt & Kicki Marcus)
LEKSAND

Backholmyran (13F 4a , [6722577, 1450335] ), ängsvägkant, 2018 (IPt)
Ullvi,300 m V skolan (13F 6b , [67338, 14578] ), beteshage vid älven, t.riklig , 1986 (TLj)
Rönnäs, Bratomta äng (13F 6c , [6732230, 1462900] ), slåtteräng, spridd , 1993 (TLj)
Böle (13F 7c , [67390, 14633] ), fuktig hästbetad dälja, sparsamt , 1985 (LBr)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande åstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Tällberg vid Siljan, 1 km S Tjuguholmen (13F 8a , [67445, 14546] ), torr strandäng på sand, enstaka , 1987 (JEd)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745800, 1455650] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
RÄTTVIK

Lisskog, Rättviks sn (artp.), (14F 0e , [6752629, 1472033] ), 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
SOLLERÖ

Kulårastrand nedom pagoden (14E 0h , [67531, 14357] ), fukt.f.d.slåttermark,numera bete,även igenväxande björkdunge, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
MORA

Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425992] ), nere på klapperstensstranden, 1985 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [67704, 14260] ), några tuvor , 1985 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696501, 1438340] ), fäbodvall, t.rikligt , 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [66963, 14465] ), slåttad fäbodvall,stagghed, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Fagerberget (12E 9j , [6696340, 1446620] ), fäbodvall, t.rikligt , 2011 (IPt)
Risåsa fäbodar (12E 9j , [66994, 14479] ), slåtteräng, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Risåsa fäbodar (12E 9j , [66997, 14473] ), f.d.ängsmark, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Björbo, Nybyn (13E 1h , [6705742, 1438069] ), ängsmark, blandskog, 2015 (IPt)
"Näbbäcksholen" v.Wåhlstedts, 1km SO Hagen (13E 1j , [67084, 14471] ), frisk ängmark, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ), fäbodvall, t.rikligt , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [67105, 14378] ), hackslåttermark på fäbodvall, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Mosselbodarna v.översta gården (13E 2i , [67143, 14409] ), hackslog / gräsmatta, spars. , 1989 (TLj & LBr)
Digerberget (13E 2j , [67131, 14495] ), hårdvallsäng, fl. , 1989 (TLj & LBr)
Rundberget (13E 2j , [67137, 14495] ), hackslog på fäbod, fl. , 1989 (TLj & LBr)
NÅS

Bysala N, (norr Fridhem) (artp.), (12E 9e , [6699590, 1424430] ), naturbetesmark, trädbevuxna och öppna ytor, 2015 (Tom Sävström)
JÄRNA

Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717474, 1402759] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Morbergets fäbod (13E 3f , [67170, 14299] ), fäbodvall, 1993 (TLj)
Morbergets fäbod (13E 3g , [6716860, 1430290] ), i hackslog vid fäboden, 1993 (TLj)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [6682, 1394] ), hackslog, 1989 (TLj & LBr)
250 m Nedaför Kviendammen (12D 8h , [66941, 13895] ), naturlig moränstrand för stenig för att slås med lie, fåtalig , 1989 (OSt)

Dalarnes Flora