Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

N om Idkerberget , S om Bloms gamla lokal för arten (12F 9d , [6696810, 1468330] ), fattigmyr ,dominerad av blåtåtel och trådstarr, rikligt , 2011 (SNy & IPt)
Idkerberget,500 m S om Hålsfäb. (12F 9d , [66969, 14684] ), fattigmyr, rikligt (1990-) , 1997 (SBm)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696017, 1470101] ), myr, 2020 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ), myrmark, 2013 (DABS)
Myr 400m S Ryssjö klack (artp.), (13G 9d , [6747597, 1515110] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Rötdammsmossen (artp.), (12E 3i , [6668170, 1440845] ), källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
1 km NO om Aspfallet (12E 3i , [6668268, 1441522] ), översilad mosse, rikligt , 2011 (Bo Söderholm)
Honiko, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668269, 1441034] ), källkärr blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ), översilat kärr, rikligt, formrik säkert med hybrider , 2012 (DABS)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668294, 1441277] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Honiko, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668303, 1441184] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Rötdammsmossen (artp.), (12E 3i , [6668348, 1440900] ), blandmyr (aapamyr), 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668358, 1441429] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668380, 1441380] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Svartladan, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668389, 1441544] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Svartladan, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668396, 1441513] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668400, 1441302] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668404, 1441389] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668441, 1441359] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668521, 1441430] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Olsjömossen NO om Lövkullen (artp.), (12E 3j , [6668213, 1448460] ), blandmyr (aapamyr) växlande mellan tallmosse med ris och öppna ytor med tuväv, 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.), (12E 4h , [6671073, 1439990] ), källkärr med ockra, 2013 (Janolof Hermansson)
Olsjömossen O om Olsjön (artp.), (12E 4j , [6672000, 1448075] ), omkring ett dråg med rörligt vatten, 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Ö. Ricktjärnen (artp.), (12E 7i , [6688813, 1444979] ), blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Ö. Ricktjärnen (artp.), (12E 7i , [6688887, 1444955] ), blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormyran (artp.), (12E 8j , [6690844, 1445838] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Stormyran (artp.), (12E 8j , [6690867, 1445835] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Stormyran (artp.), (12E 8j , [6690885, 1445792] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ), myr, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Lungmyrorna, N om Lungen (artp.), (13F 0a , [6700430, 1451710] ), myrflark, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.), (13F 0a , [6700450, 1451700] ), myrflark, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.), (13F 0a , [6700480, 1451690] ), myrflark, 3 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.), (13F 0a , [6700490, 1451680] ), myrflark, 5 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Lungmyrorna, N om Lungen (artp.), (13F 0a , [6700500, 1451690] ), myrflark, 19 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
LEKSAND

Lappmyran (artp.), (13F 6b , [6732704, 1455559] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Pär Dahlström)
Lappmyren (artp.), (13F 6b , [6732750, 1455521] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Anders Helander, Klara Helander)
RÄTTVIK

Vassmyren (artp.), (14F 1f , [6758195, 1479279] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
ORE

Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ), myr/bäckdråg, ca 10 , 2017 (GHa)
ORSA

Skäftberget, myr 400m Ö (artp.), (15E 3i , [6817459, 1444998] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.), (15E 3j , [6815064, 1446734] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Öster om Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6658944, 1420945] ), myr, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665532, 1424837] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665558, 1424784] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Sackamossen (artp.), (12E 3g , [6666820, 1431702] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Nittmossen (artp.), (12E 3g , [6669391, 1434795] ), i flarkmyr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.), (12E 4f , [6674920, 1426632] ), flack myr med tuvsäv, 2014 (Janolof Hermansson)
Ryssmossen (artp.), (12E 5e , [6679293, 1423758] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Ulvhålsmossen (artp.), (12E 6e , [6681145, 1423042] ), 2013 (Janolof Hermansson)
FLODA

Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ), myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt, t.rikligt , 2009 (IPt)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ), myr, 2020 (IPt)
JÄRNA

Kättboflotten (artp.), (13E 5a , [6728592, 1402792] ), sluttande intermediära kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Blötmyrbäcken 100 m N vägen Uvanå-Tyngsjö (12D 7i , [66875, 13900] ), gräsmyr, 10-20 ex (bel.Joakim Ekman) , 1987 (OSt)
Tyngsjö vid Blötmyrbäcken (12D 7i , [6688, 1390] ), gräsmyr, (kontr. J.Ekman) , 1988 (OSt)
O Blötmyrbäcken ,1,2 km S Björktjärn (12D 7i , [66887, 13902] ), gräsmyr, > 100 ex. , 1986 (OSt)
Nymyrmossen (13D 1h , [6706010, 1389590] ), fattigkärr, rikligt , 2009 (LEf)
Björnbäcken ,ca 3 km V om Sillerö (13D 3h , [6716, 1388] ), gräsmyr i skogsmark, spridd , 1995 (LEf)
LIMA

Lövhön, söder om (artp.), (14D 2e , [6764788, 1372509] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora