Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Sävsmossen (12G 8g , [6692, 1530] ), dikeskant, 1995 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66934, 15300] ), dikeskant, c:a 15 ex , 1986 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66934, 15301] ), fuktg ängsmark under kraftledningsgata, e tt 10-tal , 1988 (PDm)
Valla (12G 8g , [66939, 15327] ), igenväxande ängsmark, 9 ex , 1986 (PDm)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ), vägdike, 1 ex , 1989 (PDm)
HUSBY

Valla mosse (12G 8g , [66943, 15303] ), våt myr med spridda träd, tämligen riklig , 1991 (PDm)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), kalkbrottets botten, t.riklgt , 2014 (DABS)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark, 1989 (JEd & CHe & BPe)
SÄTER

Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6687169, 1499156] ), intemediärt rik laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SILVBERG

Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

Tuna-Hästberg, 50 m N om "2" i "266.78" (12F 8d , [66912, 14657] ), delvis avverkat alkärr, ~100 ex. , 1986 (AJs)
Kärret N Äventyrsgruvan (artp.), (12F 8d , [6691683, 1465506] ), intermediärt kärr med barrträd, 100 , 2018 (Anders Janols)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Kalkberget (artp.), (12F 8f , [6692831, 1478054] ), fuktstråk i kalkbarrskog kring små kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, fåtal , 2013 (IPt)
VIKA

Lostigen (artp.), (13G 4a , [6720954, 1503645] ), vägkant, skogsbryn, stig, fuktig skog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Skog W910 AV4924 (artp.), (13F 4f , [6721801, 1479748] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723269, 1481433] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Källslätten änden flygrakan (artp.), (13F 4g , [6723736, 1480893] ), 100 , 2015 (Bo karlstens)
SVÄRDSJÖ

Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.), (13G 6c , [6733285, 1512763] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ), fuktäng, vassdominerad, 2004 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651510, 1470900] ), ängsmark, 2010 (JOs)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta, SV Björsjö (12F 0d , [66526, 14677] ), granskog,på kolstybb o.slagg, ~10 ex. , 1986 (TLn)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.), (12F 5d , [6678657, 1469122] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kärr mellan Skakelberget och Soltjärnsberget (12F 5h , [66761, 14866] ), rikkärr, enstaka , 1986 (ALu)
LUDVIKA

NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.), (12F 1c , [6658206, 1461027] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
GRANGÄRDE

700 m NO Aspfallet (12E 3i , [6668087, 1441471] ), sumpig skogsmark, 7 dm höga plantor med fläckfria blad , 2012 (DABS)
Pillisoån (artp.), (12E 4i , [6674066, 1444963] ), åkant med blåtåtel-högörtsvegetation, 3 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679580, 1443670] ), sumpskogskant mot rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683121, 1442478] ), ängsgranskog källdråg i kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442332] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683251, 1442356] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683267, 1442618] ), granskog fd betesskog eller hagmark, 1 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683267, 1442651] ), fuktig-våt kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683269, 1442612] ), 25 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681256, 1447778] ), gles örtrik sumpskog i lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Abborrtjärnen (artp.), (12F 7c , [6689473, 1464334] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Hästebergs klack (artp.), (12F 8b , [6690390, 1459116] ), fuktig skogsmark efter stig, 50 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (12F 8b , [6692690, 1457520] ), vägkant och sumpskog, rikligt , 2003 (IPt)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2009 (LBr)
Långmyran, SSV om byn (artp.), (12F 8b , [6694120, 1458818] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, SSV om byn (artp.), (12F 8b , [6694144, 1458817] ), örtrik sumpgranskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694957, 1459032] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Österdalarna

ÅL

Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ), liten kärrsänka i skogmark, 2010 (IPt&JJa)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ), gräsmyr intill ängsgranskog, 1993 (TLj)
BJURSÅS

Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ), fuktig vägkant, stor mängd , 2005 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Vatta, bäckdal söder om (artp.), (13F 9g , [6745648, 1483059] ), vid vändplanen., noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
SILJANSNÄS

Trymackberget, centrala delen (13E 7g , [6739900, 1434500] ), granskog i ostsluttning, måttligt , 2003 (Yngve Perjons)
Kollsjömyren (artp.), (13E 7h , [6739620, 1438380] ), myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719380, 1436981] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.), (13F 8b , [6744703, 1458836] ), ängsrest i vägkant, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744980, 1462180] ), örtrik skogsmark, spridd , 2008 (IPt)
Östanholsviken, sydöstra delen. (artp.), (13F 9b , [6746372, 1458489] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.), (13F 9b , [6746436, 1458532] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.), (13F 9g , [6747124, 1484016] ), fattigkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Tingsnäsudden (14E 0j , [6750420, 1449930] ), blandskog, fåtal , 2017 (GHa)
RÄTTVIK

Jossbodarna fäbod, nära vändplanen (13F 9c , [67489, 14600] ), fuktdråg o dike, enstaka , 1986 (TLj)
Hedsåsen (13F 9d , [6749880, 1466210] ), igenväxt fäbodslog, enstaka , 2011 (GHa)
Råberget Skjutbanorna (artp.), (14F 0d , [6751634, 1468084] ), ängsmark, 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ), diken/vägrenar, flertal , 2017 (GHa)
Risröd (artp.), (14F 0d , [6753377, 1467896] ), noterad , 2014 (Anders Helander)
Prästbodarna vid Dådran (14F 1h , [67585, 14872] ), kraftig, betad källa, ett par ex , 1987 (LBr)
PerOlsbodarna 200 m S-ut (14F 2i , [67632, 14906] ), skogsrikkärr, rikligt , 1991 (JEd & LBr)
Sågrönningen (14F 4e , [67741, 14714] ), sankmark, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
BODA

Skärbacksvägen (14F 2d , [6764960, 1465500] ), dike, några tiotal , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
500 m SO Sinksjön (14F 3d , [67687, 14685] ), ~refl~ ,vägren/dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ), rikkärr, relativt frekvent ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Almängebäcken (14F 4c , [67705, 14649] ), fuktigt granskog, flertal , 2009 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67716, 14644] ), fuktig skog längs bäck, enstaka, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
1 km S Hålgarstjärnen (14F 4c , [67718, 14640] ), käll/fuktdrag i kanten av vändplan, tiotals,även vita exemplar , 1997 (GHa)
Hålgarstjärnen (14F 4c , [67728, 14641] ), myr, fåtal , 2010 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ), rikkärr i sluttning, riklig , 2009 (LBr)
Jälltjärnsänget (artp.), (14F 4c , [6773161, 1464865] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Jälltjärnsängen, 205 m SSV Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773177, 1464845] ), torr-fuktig kalkpåverkad slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
300 m V Hålgarstjärnen (14F 4c , [67732, 14639] ), sumpmark i granskog, tiotals , 1997 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67732, 14648] ), rikkärr, tiotals , 1997 (GHa)
Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67733, 14649] ), rikkärr, tiotals , 1999 (GHa)
Osmundsberg intill vägen Ö om berget (14F 4d , [67708, 14678] ), fuktlövskog o ängsartad granskog, fl. , 1988 (TLj & LBr)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, 5 jätteex , 2010 (LBr)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6772960, 1468190] ), rik skogsmyr, riklig , 2007 (LBr)
Skogsbilvägen Ö-ut från avtaget till Andmyren 31 37 -34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ), vägslänt,diken, mkt.rikl. "Tusentals" , 1998 (GHa)
Blästmyren, eft.Kärvsåsvägen (14F 4d , [67733, 14693] ), kalkgödslade vägrenar o anslutande myrmark, riklig , 1985 (TLj)
Hedänget, vid Bysjön (14F 4d , [67749, 14666] ), rikkärr, flera ex , 1985 (TLj)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ), ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
1 km Ö Ockeån (14F 4e , [67738, 14712] ), fuktig granskog, enstaka , 2007 (GHa)
Mossmyren (14F 4f , [67739, 14786] ), ~refl~ ,myr, rätt rikligt inom en liten yta ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
ORE

Gråsen (14F 4c , [67743, 14632] ), dike/vändplan, rätt rikligt , 2019 (GHa)
Rustaskojan (14F 5c , [67754, 14624] ), dike, ymnigt , 2010 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67770, 14648] ), dike/sumpskog, flera vita exemplar , 2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [67792, 14630] ), vändplan/avlägg, flertal , 2017 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, flertal, även många helvita exemplar , 2017 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777107, 1467369] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ), rikkärr, enstaka , 2013 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ), rikkärr, enstaka , 2010 (GHa)
Vikbäcken söder om Lukaskällan (14F 5d , [67799, 14651] ), fuktig skog nära bäck, enstaka , 2014 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), rikkärr i ängsgranskog, rikligt , 1987 (JEd)
Morkarlsfloten (14F 6e , [67821, 14734] ), fuktigt dike, tiotals , 2009 (GHa)
Brabodmyren (14F 7f , [67869, 14750] ), diken, flera tiotal , 2012 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ), fuktig del av fäbodtäkt, något tiotal , 2013 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), övergiven fäbodtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), vanlig i lövområden, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gotrisberget (f.d. fäbod) (14F 9f , [67956, 14786] ), gammal fäbodsvall, enstaka vitt exemplar ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), lövskog, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), vanlig i lövområden, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gammelvallsmyren (15F 1e , [68095, 14705] ), dike, enstaka , 2012 (GHa)
2 km SO om Lannaberget (15F 3c , [6815431, 1464591] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
2 km NO om Lannaberget (15F 3c , [6817232, 1464591] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
ORSA

Råtjärnen (artp.), (14E 7g , [67891, 14328] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ), bäckdråg, rikligt , 2009 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67778, 14583] ), bäckdråg, rätt många, även vita exemplar , 2010 (GHa)
Ca 1,3 km Ö om Leskusänget (14F 6a , [67847, 14520] ), rikkärr,vägkanter o örtrik sumpgranskog, spr. o.rikl.! , 1985 (JEd)
Strax Ö Leskusänget (49 11 - 49 13) (14F 6a , [67849, 14511] ), rikkärr,vägkanter o örtrik sumpgranskog, spr. o.rikl.! , 1985 (JEd)
Ca 1,3 km Ö om Leskusänget (14F 6a , [67849, 14521] ), rikkärr,vägkanter o örtrik sumpgranskog, spr. o.rikl.! , 1985 (JEd)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ), vägren/dike, flertal , 2016 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ), vägren/dike, ymnigt , 2018 (GHa)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik översilad gransluttning, enst! , 1986 (JEd)
Koppången, nära Blomtäkt (artp.), (15E 1j , [6805873, 1445057] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.), (15E 3j , [6815064, 1446734] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
myrmosaik NO Jordikamäck (artp.), (15E 4f , [6824256, 1429362] ), barrsumpskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
N om Majkölen (artp.), (15E 5f , [6825996, 1428126] ), barrnaturskog vid bäck, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
N om Majkölen (artp.), (15E 5f , [6826240, 1427810] ), barrsumpskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Värmderåsen (artp.), (15F 1b , [6805, 1458] ), södra delen av sjön, 1991 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.), (13E 9h , [6746603, 1437784] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Nördervik (14E 1g , [6757, 1433] ), strandängarna, 1993 (SBD)
MORA

S om Hemulsjön (14E 3c , [67651, 14109] ), fuktig granskog, 10 -tal ex. , 1992 (ULi)
N om Hemulsjön (14E 3c , [67659, 14114] ), fuktig granskog, 15 ex. , 1992 (ULi)
NV Stentjärnarna-Dyverdalen (15E 1e , [6809, 1422] ), vid näringsrika bäckar, här och där , 1986 (BOr)
Stentjärnarna (artp.), (15E 1e , [6809866, 1422257] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Potatisholmen SV (artp.), (13E 9b , [6748042, 1407475] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Ogsjötjärnen (artp.), (14D 0h , [6751598, 1388760] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
ÄLVDALEN

Skålmyr NNV om (artp.), (14D 6i , [6780732, 1393060] ), vägdike, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791710, 1398030] ), rik skogsmark, spridd , 2017 (LBr)
Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
längs vägen mot Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787346, 1400630] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, spridd , 2012 (LBr)
Gummastjärn (artp.), (15D 0f , [6802365, 1377795] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68094, 13708] ), kärr, 1995 (DABS)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.), (15D 2f , [6810527, 1377199] ), kärr med gran, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Romundberg (15D 2i , [68142, 13917] ), örtdråg i granskog, 2003 (LBr)
Räppen (artp.), (15D 2i , [6814472, 1394395] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Räppen, V om (artp.), (15D 2i , [6814731, 1394359] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Romundberg (15D 2i , [68148, 13912] ), bäck och sumpskog, 2003 (LBr)
Björngravsbäck (artp.), (15D 3h , [6817681, 1389465] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rendalsknaxarna, V om (artp.), (15D 3h , [6819763, 1387570] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Åbäcktjärn (artp.), (15D 3i , [6817870, 1390911] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rassakufjäll söder (artp.), (15D 4g , [6823226, 1382514] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Järvfljoten (artp.), (15D 4h , [6823474, 1388025] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Järvfljoten (artp.), (15D 4h , [6824584, 1387464] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Gammelhästtjärn, NV om (artp.), (15D 5h , [6827236, 1386759] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
SO om Rödberget (15D 6j , [6830630, 1397410] ), blöt rikmyr, 2003 (LBr)
Vedamyrarna, väster om vägen (artp.), (15E 1a , [6807921, 1401410] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Prästbodarna (artp.), (15E 2a , [6811087, 1400480] ), dike, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärbergs brant, nedanför (artp.), (15E 4a , [6824083, 1401988] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, myr V om (artp.), (15E 4a , [6824248, 1400548] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rälldalshäden, S om (artp.), (15E 5a , [6826682, 1403673] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rälldalen (artp.), (15E 5a , [6828647, 1402903] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Randåsgrav, bäck från (artp.), (15E 5a , [6829226, 1402135] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.), (15E 5a , [6829755, 1401459] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Dritränn, kärr SV om (artp.), (15E 6a , [6832673, 1401880] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

Hamra kronopark (artp.), (15E 8j , [6844989, 1448166] ), noterad , 2009 ((Rapportör) Ulf Lindenbaum)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Högsjön intill vägen (12E 1h , [66551, 14353] ), strand, . , 2005 (GEn)
Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660786, 1427392] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661757, 1425727] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
FLODA

Flen,östra sluttningen (artp.), (12E 7i , [6689772, 1443660] ), 20 , 2017 (Ulf Svensson)
JÄRNA

Stentjärnsberget tjärn (artp.), (12E 8d , [6692645, 1415286] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ), ~refl~ ,hygge delvis försumpat, enstaka ,frekvens m.allm. , 1989 (HLe)
Äbbtjärmberget (artp.), (13E 4a , [6720973, 1404622] ), 3 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Bäck S Gäddån (artp.), (13E 5b , [6727004, 1408051] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Vansberget,fall 300 m Ö toppen (13E 5b , [67288, 14068] ), gräsmark,hygge, enstaka , 1988 (HLe & UGn)
Snöttubergsbäcken (artp.), (13E 5c , [6726325, 1414838] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Södra Risåsen (12E 9a , [66979, 14013] ), litet sumpigt skogsparty, rikligt , 2000 (IPt)
Torsktjärn (13D 0j , [67012, 13964] ), myr med glest tallbestånd, 1995 (IJo)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ), rik källpåverkad sumpskog, mkt riklig , 2010 (LBr)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Sydöst Middagsberget (13D 4h , [67227, 13851] ), skogsmark, fåtal , 1997 (BGM)
Knularna NV (artp.), (13D 5j , [6728028, 1396416] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
bäck S St Svartåstjärn (13D 5j , [6728277, 1396399] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731530, 1392300] ), fuktstråk i skog, c:a 25 , 2007 (MNo)
Tyngeberget (13D 6i , [67335, 13945] ), frodig skog, ett femtiotal , 2009 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739900, 1391330] ), frisk granskog, c:a 25 ex , 2009 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), skogsbilväg, c:a 25 , 2019 (BGM)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ), ganska rik myr, 2015 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67469, 13777] ), i kanten av rik backmyr, 2017 (MNo)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ), bäckzon, rikligt , 2008 (BGM)
LIMA

Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790290, 1342420] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342350] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342360] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790310, 1342390] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790310, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790320, 1342470] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790320, 1342480] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790330, 1342360] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790330, 1342490] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790350, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790370, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790400, 1342480] ), bryn mot sluttande kärr, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790430, 1342450] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, enstaka , 2009 (BGM)
V Torbygraven (artp.), (14D 2b , [6760064, 1357631] ), 2015 (Lars-Erik NilssonUrban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3e , [67661, 13724] ), rasbrant, ett tiotal , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ), bäckravin på flytjord, 2001 (TLj)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.), (14D 4e , [6771750, 1373610] ), källkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783095, 1360211] ), sluttande myr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Västra Kalven, O om (artp.), (14D 7a , [6786430, 1351160] ), granskog, mossig, fjällsluttning, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [6792440, 1361170] ), örtrik granskog, sparsamt , 2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ), myr, 2009 (BGM)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ), rikkärr i sluttning ner mot vattendraget, spridd , 2009 (LBr)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803737, 1346504] ), vägkant mot bryn, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Naturrum, Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839666, 1336308] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren)
Björbäcksstugan (artp.), (15C 7h , [6839706, 1336290] ), noterad , 2017 (Markus Rehnberg, Pentti J Tatti)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ), rik granskog med kärrdråg, spridd , 2013 (LBr)
Grönsåsens nordostsluttning (15C 7j , [6837320, 1346650] ), källdråg i granskog, ett fåtal , 2010 (LBr)
Grönsåsen, myr SO om (artp.), (15C 7j , [6837532, 1346755] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsvallen-Öresjön (artp.), (15C 7j , [6839722, 1346896] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Blekvasselåsen (artp.), (15C 8i , [6840067, 1342613] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Strax N Stora Skärberget (artp.), (15C 9g , [6846675, 1333971] ), örtrik svacka i barrskog, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Ö om Tallberget (artp.), (15C 9i , [6846513, 1344998] ), äldre blandskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Ö om Tallberget (artp.), (15C 9j , [6846460, 1345040] ), äldre blandskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [68487, 13461] ), fuktsvackor i örtrik granskog, 1989 (DABS)
Nornäsfäborarna 1 k norr om (artp.), (15D 3c , [6819956, 1361747] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Brunnåsen (artp.), (15D 6g , [6830279, 1384205] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [6837, 1350] ), bäckdråg, 1989 (DABS)
Ugguåsen (artp.), (15D 7b , [6838807, 1355121] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ), örtrik granskog, rikdråg, 1 ex , 2002 (LBr)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [68419, 13694] ), örtrik mark med gran med insprängd tall, några ex , 1992 (DABS)
Myr 700 m NNO Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853280, 1333810] ), källdråg, rikmyr och sumpskog, spridd , 2014 (LBr)
Lövhöjden (16C 0i , [6854660, 1344870] ), gammal tall-gran-skog, 2006 (ADe & LDe)
600 m SO om Rörmyrvallen (16C 0j , [68508, 13489] ), örtrik sumpskog, 1989 (DABS)
Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (16C 0j , [68538, 13497] ), örtrik bäcksänka, 1989 (DABS)
Fröberget (16D 3b , [6867580, 1359130] ), granskog, örtrik, spridd , 2020 (LBr)
Oxvålens SV-lutning och Fröbergets V-lutning (16D 3b , [6869, 1359] ), rikdråg i skog, enstaka här o var , 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnåsen ,vid vägen intill Smörtjärnen (16C 1h , [68591, 13380] ), örtdråg i tallskog, rikligt , 1995 (DABS)
Smörtjärnåsens syddel ,vid tjärn (16C 1h , [68591, 13384] ), örtrik sumpskog längs bäck, t.rikligt , 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ), tallskog av lavristyp, riklig och spridd , 2017 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ), rik sumpskog, sparsamt men spridd , 1995 (DABS)
Trysslingbäcken (även 2- 3-) (16C 2h , [6863, 1338] ), rikkärr och bäckkanter, fåtalig men spridd , 1995 (DABS)
500 m N Häggesundet (16C 2i , [68623, 13414] ), fuktdråg med rikpåverkan i granskog, sparsamt , 1995 (DABS)
N.Tranuberget,fl! (16C 3f , [6866, 1325] ), örtrik granskog o skogsrikkärr, 1988 (DABS)
Diftalsbergets NO-sluttning (16C 3g , [68679, 13306] ), örtrikt bäckdråg på fastmark, sparsamt , 1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ), örtrika fuktdråg i gransluttning, t.rikl! , 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [6865, 1339] ), örtrika fuktdråg i kalktallskog,rikkärrkanter,etc., t.rikl! , 1988 (DABS)
Dalsflon, bäck i N (16C 3i , [6865120, 1344120] ), granskogsomgiven källbäck, 2 ex , 2018 (LBr)
Dalsflon (16C 3i , [6865140, 1344170] ), grankäl med källbäck, 2 ex , 2018 (LBr)
Gränjåsens V-sluttning ,1 km SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68682, 13461] ), örtrik sänka i granskog, sparsamt , 1989 (DABS)
Skärbo , ca 300 m NNV-ut (16C 4d , [68704, 13187] ), örtrika kärrkanter, enst! , 1988 (DABS)
S om Guttusjön 600 m N Lomtjärnen (16C 4d , [68732, 13198] ), skogsrikkärr, t.rikl! , 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
1 km NNV Knallarna (16C 4e , [68725, 13204] ), rikkärr-kant, enst! , 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Frönberget (artp.), (16C 5e , [6877792, 1324697] ), lågörtgranskog mycket fin naturskog, noterad , 2016 (Göran Thor, Janolof Hermansson)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Naddens SV-sluttning (16C 5g , [68760, 13325] ), rikkärr, t.rikligt , 1990 (DABS)
Smalbäcken (16C 5g , [68764, 13321] ), efter bäcken, enstaka , 1990 (DABS)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, enstaka , 2020 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikkärr och rika, öppna myrkanter, få , 2015 (LBr)
Huskläppen, slåttermyr ovan (16C 7d , [6889970, 1318720] ), rikmyr, sparsamt , 2015 (LBr)
Stora Ståltjärnen åt väster (16C 7g , [6889090, 1331070] ), rika källdråg i granskog, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ), liten örtrik glänta i fjällgranskog, spridd , 2017 (LBr)
Hällsjövålens östsluttning (16C 8g , ), granskog, flera , 1987 (HLe & UGn)
300 m NO Rusk-Perskojan (16C 8g , [6893140, 1334060] ), källa och källflöde, 2007 (NGu)

Dalarnes Flora