Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kärr,diken, allmän , 1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ), myr, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gillermossen (artp.), (12G 5h , [6678771, 1539203] ), sumpskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ), vägkant skogsbilväg, 2019 (IPt)
Bagghyttevägen S (artp.), (12G 7g , [6686033, 1530266] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Vatebo fäbodar (artp.), (12G 7h , [6688172, 1538096] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
S Östansjö (artp.), (12G 8h , [6691392, 1535757] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
AVESTA

V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667191, 1519689] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667208, 1519681] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667226, 1519670] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667240, 1519693] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6696925, 1524164] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
HEDEMORA

Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675520, 1507450] ), gräsbevuxen skogsbilväg, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Stjärnsund (artp.), (12G 9e , [6698074, 1523470] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ), dikeskant vid myrmark, 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ), myr, 2014 (DABS)
Kloster (artp.), (12G 9f , [6697434, 1525076] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), bergskrevor, 2014 (DABS)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706310, 1514868] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Skällingsberget (13G 1e , [6706420, 1524770] ), ~refl~ ,alsumpskog, 2008 (NGu)
Kasttjärnsberget NR (artp.), (13G 2d , [6710793, 1517377] ), källdråg i blåbärsgranskog, 2 plantor/tuvor , 2019 (Janolof Hermansson)
STORA SKEDVI

Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (DABS)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ), vägkant och diken, 2015 (IPt)
Långsjövägen (13G 3c , [67165, 15116] ), diken, enstaka , 2013 (GHa)
SÄTER

Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), stig till ödetorpet, 1987 (HPe)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686788, 1498673] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
GUSTAFS

Slätklacken (13F 0i , [6700753, 1493511] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo äng (artp.), (12F 6g , [6682490, 1483303] ), 60 plantor/tuvor , 2018 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), ängsmark, 2017 (SNy)
SO Vargmossen (12F 8g , [6691308, 1484362] ), ängsmark, riklig , 2012 (Andreas Fernholm)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Väster om Källarbo (artp.), (12F 8h , [6690754, 1487118] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Risshytte hage naturreservat (artp.), (12F 8h , [6691022, 1489000] ), högörtgranskog, noterad , 2017 (Per Johansson)
Risshytte hage NR (artp.), (12F 8h , [6691030, 1489050] ), högört-barrskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691322, 1489167] ), 2003 (Göran Persson)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ), skogsmark nära sjö, 2015 (IPt & SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ), liten myr, 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Ormpussen S om (artp.), (12F 8f , [6694016, 1479105] ), 21 plantor/tuvor , 2018 (Bo karlstens)
Ormpussen S om. (artp.), (12F 8f , [6694030, 1479124] ), 15 plantor/tuvor , 2018 (Bo karlstens)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter, 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ), bäöckravin, 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ), bäckravin i barrskog, 2011 (SNy & IPt)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, 2013 (IPt)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), 2 , 2015 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.), (12F 9f , [6695612, 1479429] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ), längs skogsbilväg, 2014 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Flogen (artp.), (13F 1d , [6705860, 1466030] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Klämtsjön, 600 m ÖSÖ Bjusan (artp.), (13F 1e , [6707200, 1473790] ), 25 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Sandin)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ), vägkant nära myr, 2012 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Gimklack (artp.), (13F 2e , [6714162, 1472385] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gimklack (artp.), (13F 2e , [6714919, 1471542] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ), myrdråg, 2018 (SNy)
Långmyran, Igeltjärn (artp.), (13F 2g , [6712740, 1480957] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713250, 1481010] ), 8 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Issanvägen, Gimsklack (artp.), (13F 3e , [6715396, 1471841] ), svagt sluttande kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ), vägkant mot myr, 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ), källdråg, 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ), myr, 2018 (SNy)
Kälarvets fäbod (artp.), (13F 3e , [6719620, 1473090] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Nedre Valsan (artp.), (13F 3f , [6719347, 1476600] ), myr, 2015 (Linnea Hedman)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Starens, nordligaste gården (13F 1i , [67063, 14929] ), ~refl~ ,åker, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
Ringkällmyran (artp.), (13G 4a , [6720720, 1503228] ), myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ), mindre myr, 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ), vägkant, 2012 (DABS)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723219, 1481463] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Kråkmyran (13F 4g , [6723889, 1483234] ), myrkant, 2019 (SNy)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.), (13F 4h , [6721835, 1485851] ), vägkant blomrik vägkant, noterad , 2019 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.), (13F 4h , [6722517, 1485560] ), 2015 (Per Johansson)
Skogen 1 km SV Stångtjärnstugan (artp.), (13F 4h , [6723193, 1485293] ), starr-dominerade öppna delar i fuktig barrskog, 2013 (Per Johansson)
Milspåret (artp.), (13F 4i , [6724383, 1492800] ), noterad , 2018 (Brita Danielsson)
S Uggleviken (artp.), (13F 5i , [6725279, 1490253] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
SUNDBORN

V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726654, 1520891] ), skogsbilvägslänt, 2012 (DABS)
Liljansnäs Östra, kärr (artp.), (13G 6b , [6731358, 1505833] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.), (13G 6c , [6733285, 1512763] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.), (13G 6e , [6730276, 1520920] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ön (13G 7b , [6736210, 1507310] ), skosstig ,barr-blandskog, 1 ex 2008 , 2008 (JWk)
Vassmyren N delen (artp.), (13G 7f , [6735921, 1527761] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.), (13G 9d , [6746730, 1518771] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.), (13G 9e , [6748843, 1520186] ), myr, åkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.), (13G 9e , [6749512, 1520255] ), myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ), ~refl~ ,sumpskog, 2008 (NGu)
Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6754229, 1514182] ), källdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2001 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ), sluttande myr, 2004 (NGu)
ENVIKEN

Storslättsvägen, Marnäs (artp.), (13F 9i , [6745030, 1490090] ), fuktig vitmossa i dike, 40 stjälkar , 2008 (Gunnel Sundberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), strand, 1 plantor , 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger (13F 9j , [6748970, 1497740] ), skogsmark, 2009 (DABS)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753630, 1495920] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Pussmyren, sumpskog i sydöstra kanten (artp.), (14G 1a , [6755502, 1501740] ), 2014 (Pär Karlsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642894, 1477345] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642995, 1477325] ), 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643955, 1477140] ), 2015 (Jesper Hansson)
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Kivsta (artp.), (11F 9f , [6645410, 1475067] ), 2015 (Jesper Hansson)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.), (11F 9f , [6649530, 1478551] ), blandskog, 2013 (Kjell Mathson)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.), (11F 9f , [6649562, 1478545] ), fuktig blandskog, 2013 (Kjell Mathson)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ), ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug., 2000 (BFo)
Slogfallet NR. (artp.), (12F 0g , [6650321, 1480810] ), barrskog med björk, 2013 (Kjell Mathson)
myrar (12F 0i , [6651848, 1490743] ), myr, 2010 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, spridd , 2006 (HWk)
Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656102, 1480939] ), 20 , 2016 (Anders Johansson)
Kärr NV om Mäsberget (artp.), (12F 1i , [6656650, 1492700] ), fattigkärr, talrik , 2005 (Per Elvingson)
NORRBÄRKE

Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ), röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk, 1993 (HWk)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, enstaka , 1984 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ), fuktig gräsmark, 2013 (DABS)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [66770, 14710] ), vägren och gles barrskog, vägdike skogsbilväg , 2006 (HWk)
Kolares (12F 5f , [6678022, 1478583] ), upplagsplan, 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Grängesberg-Klenshyttan (artp.), (12F 2b , [6664054, 1458695] ), vägkant, flera exemplar, främst i innerslänt. , 2018 (Johan Lilja)
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Nyckelmyren (artp.), (12F 2c , [6661902, 1460234] ), fattigkärr, 10 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666165, 1466653] ), 3 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666274, 1466581] ), vägkant gc-väg kant, ostsida, 20 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666303, 1466596] ), 15 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666341, 1466578] ), 15 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666402, 1466552] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666547, 1466559] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter vägen (artp.), (12F 3d , [6666676, 1466609] ), 120 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Fridhemsvägen (artp.), (12F 4b , [6670197, 1459729] ), 10 plantor/tuvor , 2019 (Josefine West)
Bastufallsskogen, Snöklinten (artp.), (12F 4b , [6671874, 1457590] ), 50 , 2017 (Ulf Svensson)
Sörvik (12F 4c , [6673650, 1463920] ), surdrag vid vägkant, ca 20 ex , 2002 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [6673900, 1463140] ), fuktig blandskog, flera ex , 2004 (HWk)
Rösjön - Gussjökalven (artp.), (12F 5c , [6678146, 1463838] ), kärr intill bäck från myr, 2015 (Janolof Hermansson)
Rösjön - Gussjökalven (artp.), (12F 5c , [6678486, 1464209] ), intermediärt kärr på vitmosstuvor, 2015 (Janolof Hermansson)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ), ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Kollosmossen (artp.), (12E 2h , [6663087, 1438794] ), åstrand med högörtsvegetation, 2013 (Janolof Hermansson)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ), myr, 2018 (IPt & SNy)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ), översilat kärr, 2012 (DABS)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668513, 1441338] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668532, 1441427] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668210, 1445320] ), rikkärr, 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.), (12E 4h , [6672480, 1438800] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Olsjömossen (artp.), (12E 4j , [6673010, 1448935] ), blåtåtelkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Torsmossen (artp.), (12E 5i , [6679084, 1440630] ), gles kärr med tall och vass, 50 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679630, 1443669] ), källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677744, 1448661] ), gles sumpskog i kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.), (12E 5j , [6679770, 1445162] ), vägkant fuktig hög vägslänt mot söder, 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682389, 1442287] ), extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar, 2015 (Janolof Hermansson)
Ö. Ricktjärnen (artp.), (12E 7i , [6688813, 1444979] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Storbergsmossen (artp.), (12E 7i , [6689032, 1444530] ), 2013 (Janolof Hermansson)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ), ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Grängesberg Ö (artp.), (12F 2b , [6661784, 1457060] ), 2015 (Carl-Johan Månsson)
Saxdalen (artp.), (12F 3b , [6668631, 1455398] ), 2014 (Andreas Wållberg)
Brittsand (artp.), (12F 4c , [6671727, 1460734] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ), skogsmark, 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688855, 1455248] ), skog, 2018 (SNy)
Laxsjön (artp.), (12F 7b , [6689283, 1459208] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Fagerlid (artp.), (12F 7c , [6685968, 1461045] ), noterad , 2018 (Billy Lindblom)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690245, 1459183] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692847, 1457696] ), noterad , 2019 (Emil Persson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6692885, 1459713] ), vägkant örtrika vägkanter, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärn (artp.), (12F 8b , [6693060, 1458513] ), noterad , 2019 (Andreas Öster, Maria Hindemo)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693303, 1458999] ), intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver kring liten bäck, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693360, 1458650] ), trådstarr dominerar, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693425, 1459014] ), intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694584, 1458480] ), intermediärt kärr öppet kärr i ravinen, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Orrberget (artp.), (12F 8c , [6692989, 1461331] ), källkärr mycket blött kärr som är start för en liten bäck, 25 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Orrberget (artp.), (12F 8c , [6693098, 1461721] ), kärr kärr med ung björk, vide och gran efter att man avverkat alla träd på 1980-talet, 25 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Orrberget (artp.), (12F 8c , [6693142, 1461773] ), källkärr lutande med spridda björkar och granar, 100 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ), skogsbilvägsdike, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
Rosen (13F 0b , [6700813, 1459136] ), blötmyr, 2015 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ), vändplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ), fuktig igenväxt ängsmark, allmän , 2004 (AÖg)
Vägen mot karls knös (artp.), (13F 1b , [6709829, 1458919] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707370, 1462630] ), myrkant, 2010 (IPt)
sakrisberget/Finntorpet vandringsled (artp.), (13F 1c , [6707765, 1461496] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2017 (Hanna Ribjer)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ), skogsbilväg vändplan, 2016 (IPt)
Lortåns NR (artp.), (13F 1d , [6706300, 1465120] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
Lortåns naturreservat (artp.), (13F 1d , [6706311, 1465106] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ), liten myr, rikligt , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ), vändplan skogsbilväg, 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713090, 1450400] ), fuktig skogsmark, rikligt , 2004 (IPt)
N om Kättsarbomyren (13F 2a , [67146, 14532] ), ~refl~ ,vägkanter & diken skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
S delen av rutan, Dammyrens del i rutan (13F 2c , [67100, 14614] ), ~refl~ ,myr o kärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711077, 1464975] ), myr med vattengölar, 2019 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ), myr/sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ), vändplan skogsbilväg, skogsmark, 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716343, 1458667] ), utloppet, sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
1440 m ONO Djurås jvgstation (13F 3c , [6716680, 1464400] ), ~refl~ ,kraftledningsgata, ,frekvens t.allm. 1996 (JMa)
Järnvägsövergången (artp.), (13F 3d , [6715261, 1467471] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ), ~refl~ ,sommartorp med fin äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ), fäbodvall, bäck, 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ), vändplan skogsbilväg/ myr, 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
ÅL

Djuptjärnsbo (artp.), (13F 5d , [6727292, 1467906] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ), fuktig skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.), (13F 5d , [6729483, 1467077] ), bäckdråg, fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ), liten kärrsänka i skogmark, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Gopa, N Prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734583, 1474347] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ), gräsbevuxen sluttning, 800-1000 ex , 2016 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ), myrmark, 2010 (JJa & IPt)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ), ~refl~ ,grusgrop, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ), strandkant, 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ), våt skogsstig, 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ), grusig vägplan, 2011 (JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ), skogstig, 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ), skogsväg, 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746476, 1485756] ), vägkant, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ), strand, skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ), skogsbilvägkant , myr, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), vägkant, bruksväg till sjö, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Fjällberget (artp.), (13E 7g , [6735473, 1430690] ), talldominerad barrblandskog, myr, 2010 (Bo Karlsson)
Fjällberget (artp.), (13E 7g , [6735530, 1430617] ), talldominerad barrblandskog, myr, 2010 (Bo Karlsson)
Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739858, 1434466] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ), bäckdråg, enstaka , 2008 (DABS)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ), åstrand, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719380, 1436981] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Forsbodarna (artp.), (13E 3j , [6715750, 1449560] ), stig i ung lövskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna (artp.), (13E 3j , [6716060, 1449780] ), fäbodsområde, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ), myr, 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ), sumpskog, 2015 (HLe)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ), vägdike genom blandskog, 2016 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ), vägkant fäbodväg, 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ), levande fäbod fuktig bäckdälja, 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ), skogsbilväg vändplan, 2018 (IPt)
Stig mot Brännskog (13E 6i , [6730189, 1444031] ), skog o varierande betespåverkad, 2019 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberg (artp.), (13E 6j , [6733206, 1449945] ), slåtteräng vid fäbodvall, 1990 (MBm)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718900, 1450960] ), blandskog, sank, sluttande, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718910, 1450980] ), blandskog, sank, sluttande, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718920, 1450950] ), blandskog, sank, sluttande, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718920, 1450980] ), blandskog, vid surdrog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718920, 1451020] ), slänt mot skogsväg, 14 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
1,2 km ost Granbergs fäbodar (artp.), (13F 6a , [6733303, 1451181] ), surdråg, 2012 (Pär Dahlström)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ), ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), skogsbilväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737286, 1451601] ), äldre skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Hisvålavägen (artp.), (13F 7c , [6735309, 1464044] ), noterad , 2017 (Ulf Humlesjö)
Böle (artp.), (13F 7c , [6739230, 1464370] ), öppen naturbetesmark vid bäck, 1990 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
Tällbergbyarnas golfklubb (artp.), (13F 8b , [6744298, 1457412] ), noterad , 2017 (Lennart Iselius)
Stängslet (artp.), (13F 8c , [6742684, 1461423] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Petrus Tengnér)
Högholsvägen 170m SO korsning (artp.), (13F 8c , [6742821, 1461144] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Petrus Tengnér)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ), myrmark vid vägen, 2010 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [6744110, 1482770] ), igenvuxen fuktigfäbodmark, 2000 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744800, 1482500] ), blöt skogsmark, 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.), (13F 9g , [6747124, 1484016] ), fattigkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748156, 1481715] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ), vägkant, 2010 (DABS)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747727, 1489744] ), strand, 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ), myrmark, 2013 (JJa)
Gärsbodarna 400m N (artp.), (14F 0g , [6751013, 1484714] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, stora mängder , 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ), myr/sumpig strand, enstaka , 2014 (GHa)
Hedsåsen (13F 9d , [6749880, 1466210] ), igenväxt fäbodslog, enstaka , 2011 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67482, 14739] ), dike/väglänt, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Lerdalsberget (artp.), (14F 0c , [6751259, 1464533] ), noterad , 2016 (Rickard Jonsson)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14653] ), surdrag, enstaka , 2017 (GHa)
Handskflyten (14F 0d , [6753910, 1468780] ), kanten av vändplan/avlägg, tiotals , 2011 (GHa)
Lisskog, Rättviks sn (artp.), (14F 0e , [6752629, 1472033] ), 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ), vägkors, 2015 (JJa)
Ungsjöbo (artp.), (14F 0h , [6751221, 1489153] ), fuktig översilat dike, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), svagt beteshävdat kärr, 30 stänglar , 2008 (Stephen Mankelow)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), vägkant, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ), liten myr, enstaka , 2017 (GHa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ), surhål, enstaka , 2016 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ), fuktig skog, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67642, 14879] ), myr, enstaka , 2009 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ), surdrag i granskog vid f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
Bodberget (artp.), (14F 2i , [6763723, 1490185] ), 2015 (Jörgen Sundin)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ), strandskog, fåtal, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Skärberget stigen mot kvarnstensbrottet (14F 3h , [67664, 14880] ), surdrag i barrskog, enstaka , 2013 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [67693, 14867] ), dike, enstaka , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
Öradtjärn (14F 5f , [67755, 14762] ), ~refl~ ,tjärn med mycket sanka stränder, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Ritterkojan (14F 5f , [67770, 14784] ), myr, flertal , 2014 (GHa)
200 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ), myr, spridd , 2007 (DABS)
BODA

Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ), myr, enstaka , 2007 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767350, 1471461] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ), rikkärr, sridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767450, 1471690] ), noterad , 2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ), ~refl~ ,torr tallhed, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ), ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
700 m SSV Pungarna (14F 4f , [67732, 14766] ), ~refl~ ,myr, < 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14832] ), dike, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ), fattigmyr - kärr, 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ), kanten av å, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ), fattigmyr - kärr, 2007 (DABS)
ORE

300 m V Pundsmyr (14F 5c , [67750, 14642] ), myr med järnockra, tiotals , 2017 (GHa)
Hedansänget (14F 5c , [67754, 14640] ), myr på kalhygge, enstaka , 2017 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ), kanten av myr, flera tiotal , 2011 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ), myr, enstaka , 2014 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777107, 1467369] ), fuktig blandskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ), rikkärr, flertal , 2010 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ), hävdad äng, rätt rikligt , 2015 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ), myr/bäckdråg, rikligt , 2017 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67783, 14720] ), bäckdråg/vägtrumma, enstaka , 2017 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ), ~refl~ ,myr, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ), dike, enstaka , 2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ), myrkant, enstaka , 2015 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ), ~refl~ ,myr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14804] ), strandsnår, enstaka , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ), myr, enstaka , 2014 (GHa)
Väg 301 1 km V Dupptjätrnen (14F 7e , [67854, 14704] ), vägren/dike, tiotals , 2011 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ), förr fäbod nu kalhygge, enstaka , 2012 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ), vid bäck, enstaka , 2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ), diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg, ett tiotal , 2011 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ), blöt myr vid liten tjärn, enstaka , 2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [67911, 14619] ), myr, flertal , 2013 (GHa)
Ärteråsen (artp.), (14F 8c , [6793373, 1462625] ), inv. Lina Bergquist , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ), myr, enstaka , 2014 (GHa)
Ärteråsen (artp.), (14F 8d , [6793969, 1465806] ), inv. Lina Bergquist , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ), ~refl~ ,kanten av myr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), fuktig del av övergiven fäbodtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ), sankmark utmed bäck, flertal , 2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), fuktig blandskog, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ), myr, enstaka , 2015 (GHa)
Myrkant O Svartesåsen (14F 9e , [67986, 14702] ), källdrag, enstaka , 2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), vanlig i myr och fuktstråk, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), myrar och fuktstråk, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [6799270, 1476090] ), fuktdrag, rikligt , 2016 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [67994, 14760] ), vändplan, enstaka , 2016 (GHa)
Ejheden (artp.), (15F 0c , [6803381, 1461298] ), inv. Lina Bergquist , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ), myr, enstaka , 2012 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), myrar och fuktstråk, spridd ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68002, 14705] ), surdrag i barrskog, enstaka , 2012 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ), ~refl~ ,myr, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ), myr, flertal , 2016 (GHa)
Småmyrarna (15F 1d , [68092, 14695] ), gamla myrlindor, något tiotal , 2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ), myr, flera tiotal , 2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ), myrdrag, enstaka , 2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ), myr, enstaka , 2012 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ), kärr, rikligt , 2017 (GHa)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819446, 1464147] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819667, 1464150] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ), myr, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Torrvål 1 km SV (artp.), (14E 4h , [6773155, 1437505] ), noterad , 1995 (Björn Cederberg)
Torrvål 1 km SV (artp.), (14E 4h , [6773155, 1437505] ), noterad , 1995 (Björn Cederberg)
Storkättsvägen (artp.), (14E 4h , [6774283, 1436299] ), 1 , 2016 (Cecilia Fahlén)
Kempebacken (artp.), (14E 5h , [6775319, 1436816] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Lars Hansson)
Kempebacken (artp.), (14E 5h , [6775319, 1436816] ), 1 , 2016 (Lars Hansson)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
avk2019MITT352 (artp.), (14E 7j , [6785843, 1445775] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ), bäckdråg, flertal , 2009 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ), dike, enstaka , 2018 (GHa)
Snyggflot (14F 5a , [67787, 14546] ), myr, rikligt , 2019 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ), myr, enstaka , 2009 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6775560, 1458730] ), myr, 2007 (GHa)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14595] ), myr med gles tallskog, enstaka , 2011 (GHa)
1.5 km N Djuptjärn (14F 5b , [6779, 1459] ), myr, väl spridd , 2018 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ), myr, flertal , 2018 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ), vägren/dike, flertal , 2016 (GHa)
Unnån Trullbo (artp.), (15E 0g , [6800092, 1430822] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Vägen mot Bössfallskojan (15E 1h , [68058, 14393] ), dike, flertal , 2014 (GHa)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.), (15E 1j , [6805356, 1446226] ), myr, noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.), (15E 3i , [6817459, 1444998] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.), (15E 3j , [6815064, 1446734] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ), granskog och myrkant, spridd , 2017 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ), liten sluttningsmyr, spridd , 2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ), fattigmyr, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Skejsberget bäck ca 500 m SV (13E 6c , [6733580, 1412820] ), ~refl~ ,bäck i lövsumpskog, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735591, 1424005] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735700, 1424432] ), 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735800, 1423880] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735800, 1424458] ), myr, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735910, 1423870] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Kroktjärn (artp.), (13E 7e , [6737382, 1424229] ), 2010 (Toni Berglund)
Säxberg (artp.), (13E 8d , [6743110, 1417952] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ), skogsväg med kanter, 2019 (JJa & MNo)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.), (13E 9g , [6747316, 1434127] ), korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748870, 1431240] ), myrdrag, många , 2008 (AAd)
Övre Borrberg (13E 9g , [6749450, 1430930] ), i källdraget, många , 2008 (AAd)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, 2017 (IPt & SNy)
Sundet (artp.), (14E 1g , [6757963, 1432358] ), fuktig gräsmark, 2015 (Sandra Karlsson)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), myrar och fuktig skogs- och ängsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), massor , 1986 (Bengt Oldhammer)
Vikavägen (artp.), (14E 2f , [6762004, 1428561] ), noterad , 2017 (Helena Brus)
Risåsen (artp.), (14E 3c , [6769000, 1411870] ), myrkant upp i blandskog, 50 plantor , 2011 (Timo Melakari)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ), myr, källdråg och sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
kungsvägen (artp.), (14E 3h , [6769631, 1435775] ), 3 , 2016 (Thomas Westin)
1 km NV Bergkarlås (14E 3h , [6769720, 1435630] ), ~refl~ ,vägkant, 10 ex , 2010 (SJo)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6770147, 1400374] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Ost Oxeråsen (artp.), (14E 4a , [6770187, 1401485] ), sumpskog, noterad , 2012 (Jörgen Sundin)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6770833, 1401442] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 17 (artp.), (14E 4a , [6771075, 1400836] ), grandominerad blandskog, sumpskog, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6771076, 1402092] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 3 (artp.), (14E 4a , [6771100, 1401261] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 6 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401182] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 4 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401233] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 2 (artp.), (14E 4a , [6771120, 1401311] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 19 (artp.), (14E 4a , [6771153, 1401250] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 20 (artp.), (14E 4a , [6771154, 1401208] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 13 (artp.), (14E 4a , [6771245, 1400987] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ), kärr backmyr, rikligt , 2008 (MNo)
Boggmyren (artp.), (14E 4c , [6773370, 1411950] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.), (14E 4c , [6774440, 1412490] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ), ~refl~ ,liten fattigmyr, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770885, 1425552] ), vid källorna, 100-tals , 1984 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.), (14E 5d , [6776510, 1415870] ), skidbacke, 2009 (Ralf Lundmark)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.), (14E 5d , [6776660, 1415170] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ), ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
höjd S om Rövarberget (artp.), (15E 5e , [6829175, 1421940] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.), (15E 5e , [6829314, 1421626] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.), (15E 5e , [6829470, 1421712] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ), myr, 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
VENJAN

500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ), myrmark, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ), Källa, sumpskog och öppen fattigmyr, Spridd , 2019 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.), (14D 5g , [6776378, 1381712] ), sumpskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775091, 1385356] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), vägrenar, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ), skogsbäck med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787678, 1385731] ), myrdråg och sjökant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ), rik skogsmark, spridd , 2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jofsmyr vändplan (artp.), (14D 9i , [6799551, 1392791] ), frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ), vägdike, bäck, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Husklitten (14E 8c , [67929, 14139] ), ~refl~ ,berg, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Havtjärn S om (artp.), (15D 0f , [6803524, 1376148] ), fattig myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6802892, 1382297] ), tallmyr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), skogsmark och hygge med myr, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803879, 1399940] ), slåttervall, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.), (15D 2f , [6810527, 1377199] ), kärr med gran, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Åbäckloken, västligaste, N om (artp.), (15D 3h , [6818676, 1389965] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ), nedskuren bäckravin, sparsam , 2016 (LBr)
Härvelsblik, V om (artp.), (15D 3i , [6815848, 1393538] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Björngravsåsen, tjärn vid (artp.), (15D 3i , [6816914, 1390286] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ), frodig strandvegetation, 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ), småmyrar i tallskog, 2003 (LBr)
Måmmyr, sumpskog NV om (artp.), (15D 4j , [6822558, 1395712] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ), kärr med flarkar, 2003 (LBr)
Risberg fäbod, N delen (närmast grind) (artp.), (15E 0a , [6802968, 1402020] ), fuktig ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ), sumpgranskog, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jöllmyr, norra delen (artp.), (15E 1a , [6808195, 1404153] ), intermediär myr och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Prästbodarna (artp.), (15E 2a , [6811087, 1400480] ), dike, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärbergs brant, nedanför (artp.), (15E 4a , [6824070, 1401998] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ), myr vid bäck, 2003 (LBr)
HAMRA

Tandsjöborg (artp.), (15E 7h , [6839253, 1438746] ), inv. Lina Bergquist , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847233, 1434938] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847252, 1434919] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847256, 1434908] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847266, 1434475] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847284, 1434862] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847259, 1435005] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847262, 1435783] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847263, 1435826] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget NR (artp.), (15E 9h , [6848633, 1437074] ), granskog, 2012 (Hans Sundström)
Torpberget (artp.), (15E 9i , [6849444, 1440325] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9i , [6849472, 1440355] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [68230, 14546] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hamra (artp.), (15F 8a , [6841936, 1453918] ), inv. Lina Bergquist , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Rullbo (artp.), (15F 9a , [6846930, 1452199] ), inv. Ingrid Thomasson , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852380, 1441494] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852411, 1441490] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6854034, 1443544] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0j , [6854409, 1445364] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0j , [6854426, 1445374] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0j , [6854558, 1445571] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0j , [6854684, 1445854] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0j , [6854718, 1445863] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ), vägkant, vägdiken mot skogsmark, 2019 (IPt)
Norr om Kroktjärnsberget (artp.), (12E 1e , [6658728, 1421269] ), myr, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), barrskog på blockmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal, skogsbilväg (artp.), (12E 1f , [6658328, 1427825] ), grusig skogsbilväg och fuktigt dike., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.), (12E 1g , [6659238, 1432835] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Skräddarberget (artp.), (12E 2d , [6660549, 1419661] ), källkärr med klibbal, 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.), (12E 2d , [6661162, 1419527] ), vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), utmed vattendrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660120, 1424070] ), skogskärr, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.), (12E 2f , [6660285, 1427382] ), skogsmyr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664511, 1430187] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stackberget (artp.), (12E 3d , [6667070, 1417603] ), lågörtgranskog svagt sluttande fuktdråg, 2014 (Janolof Hermansson)
Hötjärnsbacken (artp.), (12E 3d , [6669761, 1418360] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665558, 1424784] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
V om Paskaberget (artp.), (12E 3e , [6668448, 1423940] ), glest trädbevuxen fastmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.), (12E 3e , [6668679, 1424109] ), kärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.), (12E 3f , [6665224, 1426159] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665005, 1433952] ), blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665341, 1434287] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665408, 1434277] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.), (12E 4c , [6673898, 1410837] ), skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lilla Kullerberget (artp.), (12E 4d , [6674630, 1416353] ), källkärr litet källkär i blåbärsgranskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Säfsen (artp.), (12E 4e , [6670123, 1423645] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2019 (per taube)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.), (12E 4e , [6672396, 1422199] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6670851, 1429543] ), fattigt skogskärr i blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6670898, 1429543] ), fattigt skogskärr i blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.), (12E 4f , [6674904, 1426692] ), svag sluttande myr med blåtåtel, 2014 (Janolof Hermansson)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ), blandskog, 2016 (DABS)
Lindås, sumpskog (artp.), (12E 5d , [6679189, 1419232] ), sluttningskärr, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Hildas (artp.), (12E 5e , [6677882, 1421679] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.), (12E 5f , [6675173, 1426555] ), flack myr med tuvsäv, 2014 (Janolof Hermansson)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant, dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Ulvhålsmossen (artp.), (12E 6e , [6681124, 1423051] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.), (12E 6e , [6681893, 1420255] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ), fäbodvall, hävdad, 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (artp.), (12E 9j , [6696336, 1446541] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447980] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ), myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt, 2009 (IPt)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701020, 1445240] ), blötmyr mot sjö, 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ), fuktdråg i skog, 2010 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ), vägdke, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Kotjärnen (artp.), (12E 6c , [6683570, 1412534] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.), (12E 6f , [6683004, 1425266] ), sumpskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ), myren vid Lamasfallet, 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ), fattigkärr, 2016 (HLe)
Rostbergsmyran N delen (artp.), (13E 1e , [6705138, 1423800] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692550, 1408180] ), vägkant grusväg, 2009 (DABS)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2010 (HLe)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ), ~refl~ ,barrskog, 2010 (HLe)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), ~refl~ ,Barrblandskog, 2012 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ), gransumpskog, 5 plantor , 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Götvallen, södra. Eldforsen (artp.), (13E 0c , [6701940, 1413430] ), 7 stjälkar/strån/skott , 2017 (Anders Lindholm)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ), ~refl~ ,bäck med kärr, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ), ~refl~ ,blandsumpskog, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ), ~refl~ ,å i sumpskog, 1995 (HLe)
Torstjärnen 500 m V (13E 2c , [6713510, 1413980] ), ~refl~ ,bäck i sumpskog, 2000 (HLe)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ), ~refl~ ,fattigkärr, 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Lissfloåsen (artp.), (13E 4b , [6721280, 1408100] ), fattigkärr, 2006 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724751, 1411720] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724842, 1411665] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.), (13E 4c , [6724898, 1412421] ), talldominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724927, 1411617] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 5c , [6725013, 1411570] ), grandominerad sumpskog, bäck, myrkant, 2010 (Bo Karlsson)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ), ~refl~ ,backkärr med bäck, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682154, 1402095] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågmossen, norra delen (artp.), (12E 6b , [6682545, 1405852] ), vägkant, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ärten SV (12E 7a , [6686211, 1403036] ), bäck i sumpskog, 2015 (HLe)
Holberget fd fäbod (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,blåbärsgranskog, 2010 (HLe)
Finnvallen (13E 0b , [6704415, 1406692] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 2009 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Sultentjärnen 200 m SV (13E 2a , [6712380, 1401930] ), bäck i granskog, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Risbergsmyran, västra delen (artp.), (13E 3a , [6716441, 1400734] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), gammal slåttermark, 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ), ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.), (12D 9i , [6697347, 1392047] ), sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop)., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ), gammalt finnboställe med slåtterängar, 2019 (MNo)
Säljåker (artp.), (13D 1g , [6705963, 1384168] ), 30 plantor/tuvor , 2018 (per taube)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ), källstråk i myr, c.a 10 ex , 2011 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, 2005 (BGM)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.), (13D 3i , [6715921, 1390242] ), sumpskog nära sjö, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ), myr, 5 , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ), ~refl~ ,tallhed, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
SO Bjälltjärnen (13D 6g , [67309, 13818] ), ~refl~ ,sluttande myr - kärr, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ), backkärr, 2014 (HLe)
En route (artp.), (13D 7d , [6738040, 1368888] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (13D 7d , [6738908, 1368780] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Öster om vägen fram till Skärhammaren (13D 7e , [67386, 13716] ), ~refl~ ,mager myr, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.), (13D 8d , [6740057, 1367875] ), myr - fattig-/mellankärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.), (13D 8i , [6740690, 1392123] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ), ~refl~ ,hygge, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, en lokal med några tiotal ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749148, 1387164] ), myr, medelrikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Delomyrens norra del 1,5 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67495, 13868] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Hårdeberget (artp.), (13D 9j , [6749863, 1395902] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Andreas Marklund, per-erik mukka, Bo karlstens)
Hårdeberget (artp.), (13D 9j , [6749909, 1395875] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Linnea Helmersson, m.fl.)
Åsklitten (artp.), (14D 0i , [6750980, 1394921] ), noterad , 2016 (Amanda Tas, Linda Spjut, Elin Kannerby,)
Åsklitten (artp.), (14D 0i , [6751004, 1394873] ), noterad , 2016 (Amanda Tas, Linda Spjut, Elin Kannerby,)
Åsklitten (artp.), (14D 0i , [6751033, 1394852] ), noterad , 2016 (Amanda Tas, Linda Spjut, Elin Kannerby,)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751168, 1395338] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
LIMA

Östra Tandö (artp.), (13D 9e , [6749628, 1370771] ), 11 , 2018 (Magnus Lundström)
Östra Tandö (artp.), (13D 9e , [6749628, 1370771] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Risåskölenområdet (artp.), (13D 9e , [6749762, 1372464] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.), (14C 3g , [6768480, 1334746] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Birkebergets västsluttning (artp.), (14C 3j , [6768960, 1346273] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 6h , [6784940, 1338260] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785180, 1338160] ), kärrkant, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338220] ), kärr, 20 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338220] ), kärr, 20 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785820, 1344970] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 2 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785890, 1344980] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786900, 1344620] ), granskog, sank, vid fjällfot, 8 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6787040, 1344620] ), barrskog, sank, vid fjällfot, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6787050, 1344620] ), granskog, sank, vid fjällfot, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Skogssätersstugan (artp.), (14C 7j , [6785055, 1345855] ), noterad , 1988 (Björn Cederberg)
Skogssätersstugan (artp.), (14C 7j , [6785055, 1345855] ), noterad , 1988 (Björn Cederberg)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786100, 1345000] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 7 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Kvillan (artp.), (14C 7j , [6788930, 1349850] ), barrskog sank, 2 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788960, 1348390] ), granskog, vid bäck, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789180, 1347060] ), ravinbotten, 1 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.), (14C 7j , [6789850, 1349500] ), åstrand, skogså, 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790290, 1342410] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790290, 1342430] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342350] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790460, 1342430] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790630, 1342520] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790650, 1342510] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790810, 1342580] ), källflöde, gles granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750620, 1355400] ), ~refl~ ,strand vid tjärn, ,frekvens allm. 1996 (LBr)
Östra Tandö (artp.), (14D 0e , [6750169, 1371181] ), 20 , 2018 (Magnus Lundström)
Östra Tandö (artp.), (14D 0e , [6750280, 1371293] ), 20 , 2018 (Magnus Lundström)
Östra Tandö (artp.), (14D 0e , [6750428, 1371471] ), 50 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6750977, 1373075] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6751021, 1373039] ), 20 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6751058, 1373555] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6751077, 1373818] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Hundmyran (artp.), (14D 0f , [6751082, 1376406] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Dammkjölen (artp.), (14D 0f , [6751357, 1376821] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Långmyran (artp.), (14D 0f , [6752024, 1376594] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Långmyran (artp.), (14D 0f , [6752024, 1376594] ), 11 , 2018 (Magnus Lundström)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ), backkärr, enstaka , 2009 (BGM)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757110, 1369050] ), myr, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ), backkärr nedom berget, 2017 (MNo)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.), (14D 2e , [6764769, 1371619] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.), (14D 3d , [6769270, 1369128] ), dike/bäck och fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ), blöt vändplan, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770644, 1367712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.), (14D 4e , [6771750, 1373610] ), källkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.), (14D 4e , [6773007, 1373014] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.), (14D 4e , [6774420, 1373138] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.), (14D 4e , [6774653, 1370479] ), ängsartad dal i tallungskogen, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.), (14D 5b , [6775230, 1356860] ), myrkant, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776430, 1360940] ), sankmark i granskog, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.), (14D 5c , [6776550, 1360290] ), surdrog mellan myr och väg, 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777220, 1361670] ), granskog, örtrik, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777440, 1361950] ), myrlagg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362070] ), myr, sluttande, vid stig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362600] ), granskog, ung, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777750, 1362220] ), myr, vid stig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777920, 1362390] ), översilningsmark, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778130, 1362400] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778170, 1362460] ), kärr i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, S om (artp.), (14D 5c , [6779950, 1361950] ), vägdike vid skogsväg, vid myr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783600, 1359980] ), kärr, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783820, 1359820] ), kärr, sluttande, i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784050, 1359870] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784070, 1359930] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784600, 1359500] ), skidbacke, 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780610, 1360910] ), granskog, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780950, 1360960] ), kärr i ungskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780980, 1360940] ), kärr i ungskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen (artp.), (14D 6c , [6781070, 1361600] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.), (14D 6c , [6781300, 1361800] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, SO om (artp.), (14D 6c , [6781850, 1361500] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782177, 1360531] ), sluttande kärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782550, 1360550] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, ONO om (artp.), (14D 6c , [6782560, 1361350] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Rötbäcken, ONO om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782710, 1361320] ), kärr vid bäck, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hidetäkten, SV om (artp.), (14D 6c , [6783050, 1361270] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784060, 1360510] ), vägslänt, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6784090, 1360270] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), rikkärr, 2011 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), stig i blandskog, 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ), bäck i björkskog, 2012 (HLe)
Fjällkyrkan Sälen (artp.), (14D 7b , [6785306, 1355916] ), noterad , 2017 (Lennart Iselius)
Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6785930, 1359200] ), sandslänt, fuktig, 2008 (Håkan Gustafsson)
Västra Sälsätern (artp.), (14D 7b , [6786300, 1358310] ), vägkant, 2008 (Håkan Gustafsson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788420, 1357570] ), skogsbryn mot myr, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788440, 1357560] ), skogsbryn mot myr, 2 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788560, 1357850] ), granskog, vid bäck, 2 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788730, 1357730] ), granskog, vid bäck, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792490, 1352190] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, NO om Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6793010, 1351720] ), myr, 26 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793480, 1352640] ), myr, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793590, 1352850] ), myr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793590, 1352870] ), myr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793610, 1352880] ), myr, öppen, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793910, 1353600] ), myr, sluttande, 7 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793930, 1353620] ), myr, sluttande, 21 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794200, 1353070] ), granskog, sank, 9 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794210, 1353080] ), granskog, sank, 7 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794230, 1353060] ), granskog, sank, 7 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794250, 1353060] ), granskog, sank, 19 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790580, 1357070] ), granskog, vid bäck, 20 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790580, 1357180] ), blandskog, vid bäck, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355840] ), granskog, vid bäck, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791610, 1355740] ), myr, sluttande, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ), rikkärr, rikliig , 2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ), myr, 2009 (BGM)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352130] ), högörtsäng i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795590, 1352340] ), granskog, sank, 8 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795970, 1352160] ), granskog, vid stig, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Skarsåsen, 900 m SSO. (artp.), (15C 0j , [6803076, 1346586] ), invid vägdike, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803737, 1346504] ), vägkant mot bryn, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803933, 1346164] ), vägslänt invid dike, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6811198, 1345423] ), myrmark, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.), (15D 2a , [6813323, 1352220] ), vägdike, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern 300 m V om (artp.), (15C 3j , [6819132, 1345728] ), bäck i fuktig skog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822730, 1345585] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ), myr och sumpskog, spridd , 1996 (LBr)
Nära stigen (artp.), (15C 7h , [6839127, 1335468] ), myr, 1 plantor/tuvor , 2019 (Mikael Lund)
avk2019MITT35 (artp.), (15C 7h , [6839160, 1338022] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT413 (artp.), (15C 7h , [6839240, 1338056] ), 1, , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Njupeskär, naturum (artp.), (15C 7h , [6839690, 1336280] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Njupeskär, naturum (artp.), (15C 7h , [6839690, 1336280] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Yngve Meijer, Gunilla Lundborg)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839832, 1335885] ), noterad , 2019 (Börje Andersson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.), (15C 7j , [6839827, 1347039] ), vägparkering, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.), (15C 7j , [6839841, 1347069] ), dikesslänt vid väg, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ), bäckstrand, spridd , 2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ), grankäl med rika källpartier, spridd , 2018 (LBr)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849975, 1336350] ), myr med äldre barrskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Nornäsfäborarna 1 k norr om (artp.), (15D 3c , [6819956, 1361747] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ), vändplan och anslutande skog och småmyr, enstaka , 2015 (LBr)
Särnastugan (artp.), (15D 5d , [6826801, 1369470] ), 1 , 2017 (Andreas Grabs)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.), (15D 5d , [6829698, 1365551] ), fuktig skog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.), (15D 6c , [6834382, 1361896] ), fuktäng i ohävd, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lennartsro ca 1 km VNV, N om vägen (artp.), (15D 7a , [6838223, 1350928] ), bäckdråg, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.), (15D 7c , [6837191, 1361027] ), sumpdråg i skogsmark, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.), (15D 8b , [6841419, 1358256] ), skogsbilvägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850428, 1336106] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [6851200, 1308280] ), smålokar och intilliggande hed, 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ), tallskog av lavristyp, riklig och spridd , 2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
avk2019MITT243 (artp.), (16C 3h , [6866200, 1339831] ), 1, , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Idrefjäll byn (artp.), (16C 3i , [6867085, 1343915] ), 10 , 2016 (Matthis Kaby)
Idrefjäll (artp.), (16C 3i , [6867110, 1344200] ), vägdike., ,frekvens m.allm. 2014 (Gillis Aronsson)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ), granskog längs stig, spridd , 2018 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ), källdråg, spridd , 2019 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6878320, 1346370] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ), sluttningsmyr och sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
100 m SO om Valdalsbygget (16C 7c , [68867, 13134] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)
Huskläppen, slåttermyr ovan (16C 7d , [6889970, 1318720] ), rikmyr, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ), öppen myr, spridd , 1983 (HWk)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890009, 1318738] ), gransumpskog örtrikt, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890132, 1318055] ), blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890158, 1318058] ), blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890337, 1318955] ), källkärr med granskog omkring, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893, 1315] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Grövelsjön, 600m NNV om Sjöstugan (artp.), (16C 8d , [6893737, 1316451] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Storån, nedanför SIljanskojan (artp.), (16C 8g , [6894001, 1332572] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ), myr, 2007 (NGu)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens allm. 2001 (JPo)
Grövelsjön, stranden (artp.), (16C 9d , [6896050, 1316558] ), noterad , 2017 (Billy Lindblom)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897848, 1326260] ), liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån vid brons södra fäste, 753 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897902, 1325832] ), liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora