Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), kärr,diken, allmän , 1995 (PDm)
Västanhede SV (12G 5g , [6678867, 1533416] ), myr, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gillermossen (artp.), (12G 5h , [6678771, 1539203] ), sumpskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Skommarkällan, väg W717 (artp.), (12G 6g , [6684960, 1534639] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Fornby (12G 6h , [6683931, 1536131] ), vägkant skogsbilväg, 2019 (IPt)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.), (12G 6i , [6684261, 1540591] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6685527, 1530391] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Bagghyttevägen S (artp.), (12G 7g , [6686033, 1530266] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687030, 1532210] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687052, 1532280] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687054, 1532244] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687487, 1532760] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687634, 1532931] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687747, 1533065] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687750, 1533062] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 7g , [6687849, 1533189] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
500 m ssv Flaxtjärnen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Vägdiken och kärr, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Vatebo fäbodar (artp.), (12G 7h , [6688172, 1538096] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
Stormossen (artp.), (12G 7h , [6688652, 1538474] ), fröställningar, 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.), (12G 7h , [6689515, 1537903] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6690474, 1538006] ), sparsam på trädklädd myr, 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6690611, 1538064] ), sparsam på trädklädd myr, 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6691211, 1538269] ), sparsam på trädklädd myr, 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6691216, 1537899] ), riklig på trädklädd myr, 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
S Östansjö (artp.), (12G 8h , [6691392, 1535757] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6692305, 1538666] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6692541, 1539099] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6692782, 1539205] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6692793, 1539071] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6692812, 1538752] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6692824, 1538032] ), 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6692869, 1538635] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6693137, 1539023] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6693209, 1538001] ), 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6693211, 1538811] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6693364, 1538037] ), 1 , 2020 (Frida Nettelbladt)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6693549, 1538567] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8h , [6693563, 1538691] ), 1 , 2020 (Erik Edvardsson)
Stormossen (artp.), (12G 8i , [6691209, 1540878] ), 10 , 2020 (Olof Rosenqvist)
Stormossen (artp.), (12G 8i , [6691218, 1540855] ), 10 , 2020 (Olof Rosenqvist)
FOLKÄRNA

Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 6f , [6682383, 1527168] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 6f , [6682831, 1527614] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 6f , [6682878, 1527640] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
AVESTA

V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667191, 1519689] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667208, 1519681] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667226, 1519670] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
V Myggbo (artp.), (12G 3d , [6667240, 1519693] ), noterad , 2019 (Felicia Alriksson)
Kraftledningsgata mellan Horndal och Avesta (artp.), (12G 3d , [6669660, 1517312] ), noterad , 2020 (Kajsa Mattsson)
GARPENBERG

Långviksgruvan, väg W738 (artp.), (12G 6e , [6684510, 1520435] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Basttjärn, väg W737 (artp.), (12G 6f , [6684797, 1525980] ), vägkant, rikligt , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Kraftledningsgata (artp.), (12G 8d , [6693640, 1519813] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Kloster (artp.), (12G 9e , [6696925, 1524164] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
HEDEMORA

Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.), (12F 6j , [6680372, 1498754] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675520, 1507450] ), gräsbevuxen skogsbilväg, 2011 (DABS)
Söder om Stubbersbo, väg W69 (artp.), (12G 5c , [6675234, 1510648] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683794, 1501198] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Stjärnsund (artp.), (12G 9e , [6698074, 1523470] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Ragnvaldsmossen (12G 9e , [6698370, 1522260] ), dikeskant vid myrmark, 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6697105, 1526333] ), myr, 2014 (DABS)
Kloster (artp.), (12G 9f , [6697434, 1525076] ), inv. Ingrid Thomasson , 2012 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), bergskrevor, 2014 (DABS)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706310, 1514868] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Skällingsberget (13G 1e , [6706420, 1524770] ), ~refl~ ,alsumpskog, 2008 (NGu)
Kasttjärnsberget NR (artp.), (13G 2d , [6710793, 1517377] ), källdråg i blåbärsgranskog, 2 plantor/tuvor , 2019 (Janolof Hermansson)
STORA SKEDVI

Ansta (artp.), (12G 9b , [6698685, 1507685] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (DABS)
Nyberget, väg W771 (artp.), (13G 1b , [6708460, 1505277] ), vägkant, allmän , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Gryckberget (13G 2b , [6713600, 1507510] ), liten myr, spridd , 2020 (LBr)
Hystbodarna (13G 2c , [6714492, 1510508] ), vägkant och diken, 2015 (IPt)
Långsjövägen (13G 3c , [67165, 15116] ), diken, enstaka , 2013 (GHa)
SÄTER

Rödbäcksmyren (artp.), (12F 6i , [6683526, 1493008] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), stig till ödetorpet, 1987 (HPe)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6683037, 1496592] ), myr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Laggarbosjön 400 m O (12F 7j , [6686524, 1496759] ), skogsbilvägkant, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686788, 1498673] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.), (12F 7j , [6689796, 1498642] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
GUSTAFS

Långalen (artp.), (12F 6g , [6681628, 1484521] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gläcken (artp.), (12F 6g , [6684665, 1484030] ), noterad , 2015 (Bonnie Nilzon)
Puttmyran (artp.), (12F 8i , [6693722, 1492345] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
Slätklacken (13F 0i , [6700753, 1493511] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo äng (artp.), (12F 6g , [6682490, 1483303] ), 60 plantor/tuvor , 2018 (Ralf Lundmark)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
Harhyttan (12F 6h , [6684299, 1485289] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Väg mot byn Fallet (12F 7e , [6686989, 1471620] ), vägdike, 2020 (SNy)
S om Skräcka, väg W648 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
S om Skräcka W648 AV4929 (artp.), (12F 7e , [6689448, 1474611] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.), (12F 7f , [6689501, 1475620] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), ängsmark, 2017 (SNy)
S Aspnäs (artp.), (12F 7i , [6689819, 1490932] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SO Vargmossen (12F 8g , [6691308, 1484362] ), ängsmark, riklig , 2012 (Andreas Fernholm)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, rikligt , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Grängshammar W655 AV4926 (artp.), (12F 8g , [6693467, 1482177] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Väster om Källarbo (artp.), (12F 8h , [6690754, 1487118] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Risshytte hage naturreservat (artp.), (12F 8h , [6691022, 1489000] ), högörtgranskog, noterad , 2017 (Per Johansson)
Risshytte hage NR (artp.), (12F 8h , [6691030, 1489050] ), högört-barrskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691322, 1489167] ), 2003 (Göran Persson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.), (12F 8h , [6691327, 1488216] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Magnilbo (12F 8h , [6691421, 1488283] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dalkarlsbo, NE (artp.), (12F 8h , [6692350, 1485800] ), vägkant/dike, skogsbilväg, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687456, 1472247] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Småsjöarna (12F 7e , [6687517, 1472366] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694300, 1464890] ), skogsmark nära sjö, 2015 (IPt & SNy)
Kärret NNV Äventyrsgruvan (artp.), (12F 8d , [6691676, 1465469] ), intermediärt kärr med barrträd, 200 , 2018 (Anders Janols)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
1 km O om Bogsnan (12F 8e , [6692500, 1473200] ), liten myr, 2011 (JOs)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Skinnarbodarna (12F 8f , [6693923, 1477519] ), myr norr därom, 2020 (SNy)
Ormpussen S om (artp.), (12F 8f , [6694016, 1479105] ), 21 plantor/tuvor , 2018 (Bo karlstens)
Ormpussen S om. (artp.), (12F 8f , [6694030, 1479124] ), 15 plantor/tuvor , 2018 (Bo karlstens)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694847, 1479046] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter, 2015 (IPt & SNy)
Gyllbergen (12F 9c , [6696210, 1464900] ), bäöckravin, 2012 (SNy)
Uggelsprätt (12F 9d , [6695650, 1465370] ), bäckravin i barrskog, 2011 (SNy & IPt)
Nyckelmyran (12F 9d , [6695798, 1469857] ), myrmark, 2020 (SNy)
300 m SO Finnbodarna (12F 9e , [6695230, 1472830] ), skogsmaskinspår över hygge, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6697417, 1473148] ), myr vid skogsväg söderut, 2020 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6698504, 1470017] ), bäckdråg nära vägen, 2020 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ), skog öster sjön med bäckdråg, 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699240, 1473536] ), liten myr, 2020 (SNy)
Dammsjön NV. viken (artp.), (12F 9f , [6695064, 1478018] ), 2 , 2015 (Bo karlstens)
Abborsjön N om (artp.), (12F 9f , [6695612, 1479429] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Styggsjön N om (artp.), (12F 9f , [6696443, 1479565] ), 20 , 2020 (Bo karlstens)
Rudtjärn S. om (artp.), (12F 9f , [6696443, 1479824] ), noterad , 2019 (Bo karlstens)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695374, 1481266] ), skogsmark med gammal kulturprägel, 2020 (SNy)
Gethällsklack nära Rudtjärn (12F 9g , [6696892, 1480597] ), längs skogsbilväg, 2014 (SNy)
Åkermyran (12F 9g , [6697214, 1480226] ), myrmark, 2020 (SNy)
Myr mot Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6702488, 1465748] ), fattigmyr, 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Flogen (artp.), (13F 1d , [6705860, 1466030] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Stampens bäck (13F 1d , [6709490, 1468790] ), skogsmark och vägkänter skogsbilväg, 2012 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ), längs väg, 2020 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707186, 1474604] ), liten myr, 2020 (SNy)
Klämtsjön, 600 m ÖSÖ Bjusan (artp.), (13F 1e , [6707200, 1473790] ), 25 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Sandin)
Skogsbilväg mot Stampens (13F 1e , [6709560, 1470000] ), vägkant nära myr, 2012 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709908, 1470477] ), vägdike, 2020 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Gimklack (artp.), (13F 2e , [6714162, 1472385] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Gimklack (artp.), (13F 2e , [6714919, 1471542] ), noterad , 2018 (Hanna Ribjer, Jenny Freitt)
Rosengatan (artp.), (13F 2f , [6710098, 1478745] ), precis utanför fastighets staket., 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Matilda Elgerud)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2g , [6710542, 1480926] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2g , [6711991, 1481337] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712097, 1481208] ), myrdråg, 2018 (SNy)
Långmyran (artp.), (13F 2g , [6712396, 1481069] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Långmyran, Igeltjärn (artp.), (13F 2g , [6712740, 1480957] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Igeltjärn, Hönsarvsberget (artp.), (13F 2g , [6713250, 1481010] ), 8 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Issanvägen, Gimsklack (artp.), (13F 3e , [6715396, 1471841] ), svagt sluttande kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
Övermora fäbodar (artp.), (13F 3e , [6716720, 1474148] ), 15 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ), vägkant mot myr, 2018 (SNy)
Gimmen Båthusen (13F 3e , [6718107, 1470018] ), sjöstrand och vatten, 2013 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ), källdråg, 2014 (SNy)
Gimmen (13F 3e , [6719107, 1471791] ), myr, 2018 (SNy)
Kälarvets fäbod (artp.), (13F 3e , [6719620, 1473090] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Nedre Valsan (artp.), (13F 3f , [6719347, 1476600] ), myr, 2015 (Linnea Hedman)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Övre Valsan (13F 4e , [6721783, 1472156] ), dikad myrmark, 2020 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ), bäckdråg, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712742, 1487358] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Starens, nordligaste gården (13F 1i , [67063, 14929] ), ~refl~ ,åker, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
nedanför Stabergs klack (13F 3j , [67168, 14990] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
Ringkällmyran (artp.), (13G 4a , [6720720, 1503228] ), myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Norr om Smedsbo (13F 3f , [6717489, 1479715] ), mindre myr, 2018 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719770, 1481650] ), vägkant, 2012 (DABS)
Tundammen (13F 4f , [6724709, 1475211] ), myr, 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726018, 1476194] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Kraftledningsgata (artp.), (13F 3h , [6716314, 1487063] ), fuktäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Källslätten (artp.), (13F 4g , [6723219, 1481463] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Kråkmyran (13F 4g , [6723889, 1483234] ), myrkant, 2019 (SNy)
Glamsarvet, vägkanterna längs vägen mot Glamsarvet (artp.), (13F 4h , [6721835, 1485851] ), vägkant blomrik vägkant, noterad , 2019 (Per Johansson)
NV Nästjärnen, kärr/myr i bäckdråget (artp.), (13F 4h , [6722517, 1485560] ), 2015 (Per Johansson)
Skogen 1 km SV Stångtjärnstugan (artp.), (13F 4h , [6723193, 1485293] ), starr-dominerade öppna delar i fuktig barrskog, 2013 (Per Johansson)
Myckelmyra tomten.Falun (artp.), (13F 4i , [6721817, 1494041] ), noterad , 2020 (Kalle Bergström)
Milspåret (artp.), (13F 4i , [6724383, 1492800] ), noterad , 2018 (Brita Danielsson)
S Uggleviken (artp.), (13F 5i , [6725279, 1490253] ), noterad , 2019 (Brita Danielsson)
SUNDBORN

V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Sundborn (artp.), (13G 5e , [6726290, 1524592] ), välspridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5e , [6726349, 1524543] ), spridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5e , [6726881, 1524750] ), längs bäck, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6727508, 1525486] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6727574, 1525435] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6727810, 1525187] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6727887, 1525202] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6728081, 1526618] ), ganska välspridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6728296, 1526311] ), glest spridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6728310, 1526224] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6728437, 1526134] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6728486, 1525622] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6728764, 1525559] ), riklig, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Sundborn (artp.), (13G 5f , [6728789, 1525535] ), välspridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
SVÄRDSJÖ

Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726654, 1520891] ), skogsbilvägslänt, 2012 (DABS)
Liljansnäs Östra, kärr (artp.), (13G 6b , [6731358, 1505833] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.), (13G 6c , [6733285, 1512763] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.), (13G 6e , [6730276, 1520920] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lumsheden, väg W880 (artp.), (13G 6e , [6733185, 1520943] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ön (13G 7b , [6736210, 1507310] ), skosstig ,barr-blandskog, 1 ex 2008 , 2008 (JWk)
Vassmyren N delen (artp.), (13G 7f , [6735921, 1527761] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Vintjärn, väg W850 (artp.), (13G 9c , [6747630, 1514114] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.), (13G 9d , [6746730, 1518771] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Lilla björnmossen, vid ån (artp.), (13G 9e , [6748843, 1520186] ), myr, åkant och skogsbryn, noterad , 2018 (Johanne Maad)
Lilla björnmossen, 400 m N om (artp.), (13G 9e , [6749512, 1520255] ), myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Janet Jandér)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [67536, 15067] ), ~refl~ ,sumpskog, 2008 (NGu)
Sörmyren (artp.), (14G 0c , [6754229, 1514182] ), källdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.), (14G 0d , [6754786, 1518177] ), skogskärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2001 (NGu)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6757563, 1513821] ), väg och gårdsmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Sixavan (artp.), (14G 1c , [6759680, 1511539] ), sjökant och gungfly, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Mörtåsen (artp.), (14G 1d , [6758222, 1518568] ), noterad , 2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.), (14G 1d , [6758277, 1519669] ), noterad , 2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.), (14G 1d , [6758295, 1519634] ), noterad , 2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.), (14G 1d , [6758324, 1519643] ), noterad , 2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.), (14G 1d , [6758351, 1519691] ), noterad , 2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.), (14G 1d , [6759403, 1519674] ), noterad , 2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.), (14G 1d , [6759424, 1519635] ), noterad , 2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.), (14G 1e , [6756370, 1520585] ), noterad , 2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.), (14G 1e , [6756506, 1520519] ), noterad , 2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Mörtåsen (artp.), (14G 1e , [6756636, 1520460] ), noterad , 2020 (Anna Broberg, Milad Avalinejad Bandari)
Sixån, vid Svarttjärnen (artp.), (14G 2c , [6760279, 1511215] ), längs ån, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ), sluttande myr, 2004 (NGu)
Kattnäsudden, myr nordöst om (artp.), (14G 2d , [6760359, 1516078] ), skogsmyr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Storslättsvägen, Marnäs (artp.), (13F 9i , [6745030, 1490090] ), fuktig vitmossa i dike, 40 stjälkar , 2008 (Gunnel Sundberg)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), strand, 1 plantor , 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger (13F 9j , [6748970, 1497740] ), skogsmark, 2009 (DABS)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753630, 1495920] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Pussmyren, sumpskog i sydöstra kanten (artp.), (14G 1a , [6755502, 1501740] ), 2014 (Pär Karlsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lilla Djurlången norra sidan (artp.), (11F 8e , [6642804, 1474413] ), igenväxande skogsväg, noterad , 2020 (Kerstin Frostberg)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642894, 1477345] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642995, 1477325] ), 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643955, 1477140] ), 2015 (Jesper Hansson)
Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Kivsta (artp.), (11F 9f , [6645410, 1475067] ), 2015 (Jesper Hansson)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.), (11F 9f , [6649530, 1478551] ), blandskog, 2013 (Kjell Mathson)
Domänreservat, 1km SO Källan. (artp.), (11F 9f , [6649562, 1478545] ), fuktig blandskog, 2013 (Kjell Mathson)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Snestjärnen S om (artp.), (11F 9h , [6647903, 1489867] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6647949, 1488839] ), ganska välspridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6647969, 1488823] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6648054, 1488458] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6648141, 1488331] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Hjortronmyren V om (artp.), (11F 9h , [6648174, 1487418] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Lysenberg SV om (artp.), (11F 9h , [6648228, 1486722] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Hjortronmossen (artp.), (11F 9h , [6648243, 1487630] ), enstaka, noterad , 2020 (Sofia Lund)
O om Hjortronmossen (artp.), (11F 9h , [6648305, 1487789] ), enstaka, noterad , 2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6648356, 1489040] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Lysenberg V om (artp.), (11F 9h , [6648430, 1486829] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Lysenberg NV om (artp.), (11F 9h , [6648902, 1486813] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6649176, 1489589] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6649345, 1489857] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ), ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug., 2000 (BFo)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6647499, 1490303] ), välspridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6647748, 1490178] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Billsjön NV om (artp.), (11F 9i , [6648112, 1490114] ), gransumpskog, noterad , 2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen O om (artp.), (11F 9i , [6648314, 1490923] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.), (11F 9i , [6648697, 1490545] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen O om (artp.), (11F 9i , [6648802, 1490738] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Trätsbomossen (artp.), (11F 9i , [6648878, 1490548] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6648945, 1490997] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Trätsbomossen (artp.), (11F 9i , [6648979, 1490225] ), noterad , 2020 (Sofia Lund)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649001, 1490982] ), spridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649485, 1490464] ), spridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649515, 1490566] ), glest spridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649527, 1490612] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649715, 1490065] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649914, 1490740] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (11F 9i , [6649927, 1490813] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Slogfallet NR. (artp.), (12F 0g , [6650321, 1480810] ), barrskog med björk, 2013 (Kjell Mathson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650215, 1489800] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650254, 1489810] ), enstaka, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650326, 1489739] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650420, 1489627] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650624, 1489348] ), glest spridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650631, 1489234] ), fåtal vid dikad bäck, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650838, 1489825] ), enstaka, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0h , [6650914, 1489787] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0i , [6650724, 1490333] ), glest spridd, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0i , [6650789, 1490319] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
Söderbärke (artp.), (12F 0i , [6651354, 1490372] ), fåtal, noterad , 2020 (Tony Svensson)
myrar (12F 0i , [6651848, 1490743] ), myr, 2010 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, spridd , 2006 (HWk)
Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656102, 1480939] ), 20 , 2016 (Anders Johansson)
Kärr NV om Mäsberget (artp.), (12F 1i , [6656650, 1492700] ), fattigkärr, talrik , 2005 (Per Elvingson)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.), (12F 3i , [6666898, 1494337] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
NORRBÄRKE

Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ), röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk, 1993 (HWk)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663762, 1470189] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatten, enstaka , 1984 (HWk)
Furbo (12F 4f , [6673430, 1478870] ), fuktig gräsmark, 2013 (DABS)
Väg mot Schisshyttan (12F 5d , [6678516, 1469961] ), vägkanter, 2015 (SNy)
V om Skisshyttan W636 AV4931 (artp.), (12F 5d , [6678657, 1469122] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [66770, 14710] ), vägren och gles barrskog, vägdike skogsbilväg , 2006 (HWk)
Kolares (12F 5f , [6678022, 1478583] ), upplagsplan, 2017 (IPt & SNy)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676606, 1486370] ), kärr, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

NO om Sandbacken W618 AV4939 (artp.), (12F 1c , [6658206, 1461027] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grängesberg-Klenshyttan (artp.), (12F 2b , [6664054, 1458695] ), vägkant, flera exemplar, främst i innerslänt. , 2018 (Johan Lilja)
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Nyckelmyren (artp.), (12F 2c , [6661902, 1460234] ), fattigkärr, 10 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Lövens - Jons (12F 2c , [6662076, 1462665] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Vid fågelskyddsområdet Glaningen (12F 3b , [66676, 14568] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666165, 1466653] ), 3 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Rävsnäs (artp.), (12F 3d , [6666274, 1466581] ), vägkant gc-väg kant, ostsida, 20 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666303, 1466596] ), 15 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666341, 1466578] ), 15 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666402, 1466552] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter gc-vägen (artp.), (12F 3d , [6666547, 1466559] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter vägen (artp.), (12F 3d , [6666676, 1466609] ), 120 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Fridhemsvägen (artp.), (12F 4b , [6670197, 1459729] ), 10 plantor/tuvor , 2019 (Josefine West)
Bastufallsskogen, Snöklinten (artp.), (12F 4b , [6671874, 1457590] ), 50 , 2017 (Ulf Svensson)
Sörvik (12F 4c , [6673650, 1463920] ), surdrag vid vägkant, ca 20 ex , 2002 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [6673900, 1463140] ), fuktig blandskog, flera ex , 2004 (HWk)
Rösjön - Gussjökalven (artp.), (12F 5c , [6678146, 1463838] ), kärr intill bäck från myr, 2015 (Janolof Hermansson)
Rösjön - Gussjökalven (artp.), (12F 5c , [6678486, 1464209] ), intermediärt kärr på vitmosstuvor, 2015 (Janolof Hermansson)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ), ~refl~ ,fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde, ,frekvens t.allm. 2004 (HWk)
Öradstjärn (12F 6d , [6683491, 1466291] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
GRANGÄRDE

Kollosmossen (artp.), (12E 2h , [6663087, 1438794] ), åstrand med högörtsvegetation, 2013 (Janolof Hermansson)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ), myr, 2018 (IPt & SNy)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ), översilat kärr, 2012 (DABS)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668513, 1441338] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668532, 1441427] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668210, 1445320] ), rikkärr, 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.), (12E 4h , [6672480, 1438800] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Olsjömossen (artp.), (12E 4j , [6673010, 1448935] ), blåtåtelkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Torsmossen (artp.), (12E 5i , [6679084, 1440630] ), gles kärr med tall och vass, 50 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679630, 1443669] ), källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6677744, 1448661] ), gles sumpskog i kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.), (12E 5j , [6679770, 1445162] ), vägkant fuktig hög vägslänt mot söder, 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682389, 1442287] ), extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar, 2015 (Janolof Hermansson)
Ö. Ricktjärnen (artp.), (12E 7i , [6688813, 1444979] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Storbergsmossen (artp.), (12E 7i , [6689032, 1444530] ), 2013 (Janolof Hermansson)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ), ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Grängesberg Ö (artp.), (12F 2b , [6661784, 1457060] ), 2015 (Carl-Johan Månsson)
Kraftledningsgata (artp.), (12F 3b , [6667649, 1455616] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Saxdalen (artp.), (12F 3b , [6668631, 1455398] ), 2014 (Andreas Wållberg)
Brittsand (artp.), (12F 4c , [6671727, 1460734] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ), vägkant och vägdiken, 2013 (IPt)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ), skogsmark, 2019 (IPt & SNy)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.), (12F 7b , [6687717, 1457595] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Tansbäcken (12F 7b , [6688855, 1455248] ), skog, 2018 (SNy)
Laxsjön (artp.), (12F 7b , [6689283, 1459208] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Fagerlid (artp.), (12F 7c , [6685968, 1461045] ), noterad , 2018 (Billy Lindblom)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ), myr, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ), längs väg, 2020 (SNy)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690245, 1459183] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692847, 1457696] ), noterad , 2019 (Emil Persson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6692885, 1459713] ), vägkant örtrika vägkanter, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärn (artp.), (12F 8b , [6693060, 1458513] ), noterad , 2019 (Andreas Öster, Maria Hindemo)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693303, 1458999] ), intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver kring liten bäck, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693360, 1458650] ), trådstarr dominerar, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693425, 1459014] ), intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694584, 1458480] ), intermediärt kärr öppet kärr i ravinen, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Orrberget (artp.), (12F 8c , [6692989, 1461331] ), källkärr mycket blött kärr som är start för en liten bäck, 25 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Orrberget (artp.), (12F 8c , [6693098, 1461721] ), kärr kärr med ung björk, vide och gran efter att man avverkat alla träd på 1980-talet, 25 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Orrberget (artp.), (12F 8c , [6693142, 1461773] ), källkärr lutande med spridda björkar och granar, 100 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ), skogsbilvägsdike, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Gräsberget (13F 0a , [6701200, 1453450] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
Rosen (13F 0b , [6700813, 1459136] ), blötmyr, 2015 (IPt)
Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702422, 1456580] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna, Stormyran (13F 0c , [6703867, 1460866] ), vändplan skogsbilväg, 2015 (IPt)
Källsveden 1 km NV (13F 1a , [6709284, 1450418] ), skogsbilväg/myr, 2020 (IPt)
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ), fuktig igenväxt ängsmark, allmän , 2004 (AÖg)
Vägen mot karls knös (artp.), (13F 1b , [6709829, 1458919] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Grånsbodarna ,fäbod (13F 1c , [6707370, 1462630] ), myrkant, 2010 (IPt)
sakrisberget/Finntorpet vandringsled (artp.), (13F 1c , [6707765, 1461496] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2017 (Hanna Ribjer)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Sakrisberget (13F 1c , [6708089, 1461537] ), skogsbilväg vändplan, 2016 (IPt)
Lortåns NR (artp.), (13F 1d , [6706300, 1465120] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
Lortåns naturreservat (artp.), (13F 1d , [6706311, 1465106] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken, Emma Alsing Skoog)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706428, 1465122] ), liten myr, rikligt , 2010 (IPt)
Gångmyrberget (13F 1d , [6708877, 1465956] ), vändplan skogsbilväg, 2016 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713090, 1450400] ), fuktig skogsmark, rikligt , 2004 (IPt)
N om Kättsarbomyren (13F 2a , [67146, 14532] ), ~refl~ ,vägkanter & diken skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67117, 14596] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
S delen av rutan, Dammyrens del i rutan (13F 2c , [67100, 14614] ), ~refl~ ,myr o kärr, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Jonmyren (13F 2c , [6711077, 1464975] ), myr med vattengölar, 2019 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712501, 1468737] ), myr/sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
N om Björkbodberget (13F 3a , [6717365, 1454221] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ), vändplan skogsbilväg, skogsmark, 2014 (IPt)
Sarbergstjärnen (13F 3b , [6716343, 1458667] ), utloppet, sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
1440 m ONO Djurås jvgstation (13F 3c , [6716680, 1464400] ), ~refl~ ,kraftledningsgata, ,frekvens t.allm. 1996 (JMa)
Järnvägsövergången (artp.), (13F 3d , [6715261, 1467471] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4c , [6721506, 1461439] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
NO om Mojesjön, mln sjön och kraftledning (13F 4c , [6721560, 1461250] ), ~refl~ ,sommartorp med fin äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 4c , [6721941, 1461040] ), friskäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720593, 1466196] ), fäbodvall, bäck, 2012 (IPt)
Sörmyran (13F 4d , [6721981, 1466853] ), vändplan skogsbilväg/ myr, 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721700, 1470530] ), vägkant skogsbilväg, 2018 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6724020, 1465225] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Mats-Anders-.Bodarna 300 m NV (13F 5c , [6725702, 1463905] ), skogsbilväg, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.), (13F 5d , [6726387, 1469219] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Djuptjärnsbo (artp.), (13F 5d , [6727292, 1467906] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729430, 1466990] ), fuktig skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.), (13F 5d , [6729483, 1467077] ), bäckdråg, fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728690, 1473940] ), liten kärrsänka i skogmark, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.), (13F 6e , [6731247, 1473636] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
BJURSÅS

Gopa, N Prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734583, 1474347] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739000, 1472130] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ), gräsbevuxen sluttning, 800-1000 ex , 2016 (JJa)
Karltupp (13F 7f , [6737330, 1477580] ), vägkant, 2014 (JJa)
Baggbo, väg W896 (artp.), (13F 7f , [6738305, 1478350] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735390, 1480950] ), myrmark, 2010 (JJa & IPt)
Hambergsstugan (13F 7g , [6737760, 1480420] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67387, 14827] ), ~refl~ ,grusgrop, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
Såtjärn (13F 7g , [6739180, 1483280] ), strandkant, 2011 (JJa)
Vid bosbergstjärn (13F 7h , [6736380, 1486150] ), våt skogsstig, 2011 (JJa)
Larsmyran (13F 7h , [6737130, 1488770] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ), grusig vägplan, 2011 (JJa)
Björsberg, Bränn Mattjes äng (13F 8g , [6740570, 1481260] ), gamal slåttermark, 2005 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Attjärn (13F 8g , [6741098, 1483844] ), fuktig skogsbevuxen strand, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
Skogsväg bortom Dubblarbo (13F 8h , [6743530, 1488040] ), skogstig, 2011 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743769, 1485593] ), skogsväg, 2019 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747071, 1483764] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs (13F 9h , [6746476, 1485756] ), vägkant, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Ösjön, vattendrag till St.Åskakan (13E 5g , [6729800, 1431820] ), strand, skogsbilvägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732022, 1431259] ), skogsbilvägkant , myr, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Vägskälet till Jordberg (13E 6g , [6732460, 1433548] ), skogsbilvägkant, 2020 (IPt & KMa)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), vägkant, bruksväg till sjö, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Fjällberget (artp.), (13E 7g , [6735473, 1430690] ), talldominerad barrblandskog, myr, 2010 (Bo Karlsson)
Fjällberget (artp.), (13E 7g , [6735530, 1430617] ), talldominerad barrblandskog, myr, 2010 (Bo Karlsson)
Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739858, 1434466] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14421] ), bäckdråg, enstaka , 2008 (DABS)
Stora Kollsjön (13E 8h , [6740674, 1437288] ), åstrand, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Brändan (artp.), (13E 8j , [6742425, 1446623] ), noterad vägkanten öster om vägen , 2020 (Ville Pokela)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719380, 1436981] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Forsbodarna (artp.), (13E 3j , [6715750, 1449560] ), stig i ung lövskog, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna (artp.), (13E 3j , [6716060, 1449780] ), fäbodsområde, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ), myr, 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ), sumpskog, 2015 (HLe)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ), vägdike genom blandskog, 2016 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (IPt)
Tjärn 600 m S Håltjärnen (artp.), (13E 5f , [6726950, 1427550] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ), vägkant fäbodväg, 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ), levande fäbod fuktig bäckdälja, 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ), skogsbilväg vändplan, 2018 (IPt)
Stig mot Brännskog (13E 6i , [6730189, 1444031] ), skog o varierande betespåverkad, 2019 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Granberg (artp.), (13E 6j , [6733206, 1449945] ), slåtteräng vid fäbodvall, 1990 (MBm)
Granbergs topp (13E 6j , [6734359, 1449335] ), skogskant, 2020 (Kicki Marcus)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718900, 1450960] ), blandskog, sank, sluttande, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718910, 1450980] ), blandskog, sank, sluttande, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718920, 1450950] ), blandskog, sank, sluttande, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718920, 1450980] ), blandskog, vid surdrog, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.), (13F 3a , [6718920, 1451020] ), slänt mot skogsväg, 14 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
1,2 km ost Granbergs fäbodar (artp.), (13F 6a , [6733303, 1451181] ), surdråg, 2012 (Pär Dahlström)
Granbergets fäbod (artp.), (13F 6a , [6733365, 1450082] ), noterad , 2020 (Ville Pokela)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ), ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), skogsbilväg,vägkant, dike, 2017 (JMa & UGu)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737286, 1451601] ), äldre skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Hisvålavägen (artp.), (13F 7c , [6735309, 1464044] ), noterad , 2017 (Ulf Humlesjö)
Böle (artp.), (13F 7c , [6739230, 1464370] ), öppen naturbetesmark vid bäck, 1990 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
Dalsberget, väg W925 (artp.), (13F 8b , [6740937, 1456146] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Tällbergbyarnas golfklubb (artp.), (13F 8b , [6744298, 1457412] ), noterad , 2017 (Lennart Iselius)
Stängslet (artp.), (13F 8c , [6742684, 1461423] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Petrus Tengnér)
Högholsvägen 170m SO korsning (artp.), (13F 8c , [6742821, 1461144] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Petrus Tengnér)
Leksand (artp.), (13F 8c , [6742879, 1464401] ), 200 , 2020 (Anders J. Dahlin)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, allmän , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ), myrmark vid vägen, 2010 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [6744110, 1482770] ), igenvuxen fuktigfäbodmark, 2000 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744800, 1482500] ), blöt skogsmark, 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.), (13F 9g , [6747124, 1484016] ), fattigkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748156, 1481715] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ), vägkant, 2010 (DABS)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747727, 1489744] ), strand, 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ), myrmark, 2013 (JJa)
Gärsbodarna 400m N (artp.), (14F 0g , [6751013, 1484714] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746180, 1468150] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, stora mängder , 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ), myr/sumpig strand, enstaka , 2014 (GHa)
Hedsåsen (13F 9d , [6749880, 1466210] ), igenväxt fäbodslog, enstaka , 2011 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67482, 14739] ), dike/väglänt, rätt rikligt , 2010 (GHa)
Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Lerdalsberget (artp.), (14F 0c , [6751259, 1464533] ), noterad , 2016 (Rickard Jonsson)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14653] ), surdrag, enstaka , 2017 (GHa)
Handskflyten (14F 0d , [6753910, 1468780] ), kanten av vändplan/avlägg, tiotals , 2011 (GHa)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Lisskog, Rättviks sn (artp.), (14F 0e , [6752629, 1472033] ), 2015 (Liselotte Wetterstrand WaldenströmAnders Waldenström)
Svartacksen (14F 0f , [6753400, 1475920] ), vägkors, 2015 (JJa)
Nyberget Betesskogen (artp.), (14F 0g , [6754828, 1484623] ), fäbodskog, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ungsjöbo (artp.), (14F 0h , [6751221, 1489153] ), fuktig översilat dike, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Södra Hemra Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757886, 1478031] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget Branten (artp.), (14F 1g , [6755036, 1484529] ), fäbodskog, 6 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 8 , 2020 ((Rapportör) Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), svagt beteshävdat kärr, 30 stänglar , 2008 (Stephen Mankelow)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), vägkant, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
500 m V Grötlösan (14F 2c , [67608, 14622] ), liten myr, enstaka , 2017 (GHa)
Östbjörka, NO om kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14638] ), surhål, enstaka , 2016 (GHa)
Långmyrsberget (14F 2e , [67648, 14734] ), fuktig skog, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Vålsjöbäcken (14F 2h , [67642, 14879] ), myr, enstaka , 2009 (GHa)
Södra Vålberget (14F 2h , [67643, 14893] ), surdrag i granskog vid f.d. fäbod, enstaka , 2013 (GHa)
Bodberget (artp.), (14F 2i , [6763723, 1490185] ), 2015 (Jörgen Sundin)
V Halstjärnen (14F 3c , [67676, 14613] ), strandskog, fåtal, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.), (14F 3f , [6767738, 1477391] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Skärberget stigen mot kvarnstensbrottet (14F 3h , [67664, 14880] ), surdrag i barrskog, enstaka , 2013 (GHa)
1,5 km SV Finnbacka (14F 3h , [67693, 14867] ), dike, enstaka , 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
Nävertjärnsbäcken (artp.), (14F 5e , [6775432, 1474301] ), myr, 7 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Öradtjärn (14F 5f , [67755, 14762] ), ~refl~ ,tjärn med mycket sanka stränder, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Ritterkojan (14F 5f , [67770, 14784] ), myr, flertal , 2014 (GHa)
200 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67787, 14896] ), myr, spridd , 2007 (DABS)
BODA

Sankmark i kraftgata 3 km V OvanmyraOvanmyra reningsverk (14F 2d , [67639, 14652] ), myr, enstaka , 2007 (GHa)
Ovanmyra Bröttningen (artp.), (14F 2d , [6764876, 1469146] ), jag är ingen höjdare på blommor med jag vet åtminstone att detta är orkidé och liknar orkidégruppen fläcknycklar. eftersom att orkidéer överlag räknas som fridlysta vill jag rapportera in dessa. någon kanske kan hjälpa mig att identifiera mer specifikt?, 20 plantor/tuvor , 2020
(Irina Röjås)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767350, 1471461] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14716] ), rikkärr, sridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767450, 1471690] ), noterad , 2016 (Ingalill Gagner Milchert, Ylva Terelius)
Hållberget, väg W889 (artp.), (14F 3g , [6767864, 1484298] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
500 m NV Jälltjärsberget (14F 4c , [67738, 14638] ), ~refl~ ,torr tallhed, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockern. Östra stranden (14F 4e , [67709, 14704] ), ~refl~ ,sanka stränder till relativt stor sjö, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
700 m SSV Pungarna (14F 4f , [67732, 14766] ), ~refl~ ,myr, < 10 ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m V Hattjärnen (14F 4g , [67730, 14814] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
Givarsbodarna (14F 4g , [67737, 14832] ), dike, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 4h , [67749, 14858] ), fattigmyr - kärr, 2007 (DABS)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ), kanten av å, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Blåbergsåsflyten (14F 5h , [67755, 14855] ), fattigmyr - kärr, 2007 (DABS)
ORE

300 m V Pundsmyr (14F 5c , [67750, 14642] ), myr med järnockra, tiotals , 2017 (GHa)
Hedansänget (14F 5c , [67754, 14640] ), myr på kalhygge, enstaka , 2017 (GHa)
Vändattmyren (14F 5c , [6776530, 1460480] ), kanten av myr, flera tiotal , 2011 (GHa)
500 m V Malmmyren (14F 5c , [67771, 14619] ), myr, enstaka , 2014 (GHa)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777107, 1467369] ), fuktig blandskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ), rikkärr, flertal , 2010 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ), hävdad äng, rätt rikligt , 2015 (GHa)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ), myr/bäckdråg, rikligt , 2017 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67783, 14720] ), bäckdråg/vägtrumma, enstaka , 2017 (GHa)
300 m S Gundåstjärnen (14F 5e , [67791, 14742] ), ~refl~ ,myr, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Gundåsmoren (14F 6e , [67817, 14744] ), dike, enstaka , 2009 (GHa)
Skärudden (14F 6e , [67831, 14702] ), myrkant, enstaka , 2015 (GHa)
Stig/vägkorsningen 500 m V Persbodarna (14F 6f , [67809, 14774] ), ~refl~ ,myr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Storsjön (14F 6g , [67816, 14804] ), strandsnår, enstaka , 2009 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ), myr, enstaka , 2014 (GHa)
Väg 301 1 km V Dupptjätrnen (14F 7e , [67854, 14704] ), vägren/dike, tiotals , 2011 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67857, 14757] ), förr fäbod nu kalhygge, enstaka , 2012 (GHa)
Storberget, fd ensamgård nu fritridsboende (14F 7f , [6785740, 1478220] ), vid bäck, enstaka , 2017 (GHa)
Kvarberget (14F 7f , [67867, 14754] ), diken ocvh vändplan i nybruten skogsbilväg, ett tiotal , 2011 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67881, 14763] ), blöt myr vid liten tjärn, enstaka , 2017 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Råmåfaxmyren (14F 8c , [67911, 14619] ), myr, flertal , 2013 (GHa)
Ärteråsen (artp.), (14F 8c , [6793373, 1462625] ), inv. Lina Bergquist , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Blästmyren (14F 8d , [67935, 14677] ), myr, enstaka , 2014 (GHa)
Ärteråsen (artp.), (14F 8d , [6793969, 1465806] ), inv. Lina Bergquist , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Skarpdikarna (14F 8e , [6792790, 1474940] ), ~refl~ ,kanten av myr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), fuktig del av övergiven fäbodtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ), sankmark utmed bäck, flertal , 2014 (GHa)
Arvåsen (14F 9d , [67982, 14680] ), fuktig blandskog, enstaka ,frekvens t.allm. , 2007 (GHa)
Öster om Arvåsen vid gammal blästplats (14F 9e , [67982, 14702] ), myr, enstaka , 2015 (GHa)
Myrkant O Svartesåsen (14F 9e , [67986, 14702] ), källdrag, enstaka , 2015 (GHa)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), vanlig i myr och fuktstråk, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), myrar och fuktstråk, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [6799270, 1476090] ), fuktdrag, rikligt , 2016 (GHa)
F.d. fäboden Bölsbo (14F 9f , [67994, 14760] ), vändplan, enstaka , 2016 (GHa)
Ejheden (artp.), (15F 0c , [6803381, 1461298] ), inv. Lina Bergquist , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ), myr, enstaka , 2012 (GHa)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), myrar och fuktstråk, spridd ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gruvberget (15F 0e , [68002, 14705] ), surdrag i barrskog, enstaka , 2012 (GHa)
Lorttjärnarna (15F 0e , [68003, 14701] ), ~refl~ ,myr, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Amsterdamm (15F 1d , [68056, 14668] ), myr, flertal , 2016 (GHa)
Småmyrarna (15F 1d , [68092, 14695] ), gamla myrlindor, något tiotal , 2016 (GHa)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68065, 14763] ), myr, flera tiotal , 2016 (GHa)
Lannaberget (15F 2c , [68138, 14622] ), myrdrag, enstaka , 2016 (GHa)
Aspa (15F 2e , [68134, 14719] ), myr, enstaka , 2012 (GHa)
Lannabergets fd fäbod (15F 3c , [68176, 14630] ), kärr, rikligt , 2017 (GHa)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819446, 1464147] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
S om Lillhåvasjön (15F 3c , [6819667, 1464150] ), artrik skogsmark, 2005 (JHe)
Mörttjärn (15F 3e , [68153, 14703] ), myr, enstaka , 2017 (GHa)
ORSA

Torrvål 1 km SV (artp.), (14E 4h , [6773155, 1437505] ), noterad , 1995 (Björn Cederberg)
Storkättsvägen (artp.), (14E 4h , [6774283, 1436299] ), 1 , 2016 (Cecilia Fahlén)
Kempebacken (artp.), (14E 5h , [6775319, 1436816] ), 1 , 2016 (Lars Hansson)
Kempebacken (artp.), (14E 5h , [6775319, 1436816] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Lars Hansson)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Kallholn-Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6782348, 1440883] ), 2000 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
avk2019MITT352 (artp.), (14E 7j , [6785843, 1445775] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
800 m NV stugan vid Abborrsundet (14E 8i , [67946, 14433] ), bäckdråg, flertal , 2009 (GHa)
Skällmyren/Rugåsen (14F 4b , [67746, 14587] ), dike, enstaka , 2018 (GHa)
Snyggflot (14F 5a , [67787, 14546] ), myr, rikligt , 2019 (GHa)
Skällmyren (14F 5b , [67755, 14586] ), myr, enstaka , 2009 (GHa)
Fageråsen (14F 5b , [6775560, 1458730] ), myr, 2007 (GHa)
Ämmeråsen, myr SV om (artp.), (14F 5b , [6777074, 1455373] ), dike vid myr. påfallande många vita exemplar., 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kwännbettjen (artp.), (14F 5b , [6777968, 1456687] ), bäckdråg, f.d. änge, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Djuptjärn (14F 5b , [67781, 14595] ), myr med gles tallskog, enstaka , 2011 (GHa)
1.5 km N Djuptjärn (14F 5b , [6779, 1459] ), myr, väl spridd , 2018 (GHa)
Burtsvasseln (14F 6a , [67801, 14524] ), myr, flertal , 2018 (GHa)
Hökberget, vägen mot Rutberg (14F 6b , [67819, 14577] ), vägren/dike, flertal , 2016 (GHa)
Anderåsberget (artp.), (14F 9a , [6799807, 1453620] ), noterad , 2018 (Anton Björk)
Unnån Trullbo (artp.), (15E 0g , [6800092, 1430822] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Vägen mot Bössfallskojan (15E 1h , [68058, 14393] ), dike, flertal , 2014 (GHa)
Koppången, 225 m VSV Blomtäkt (artp.), (15E 1j , [6805356, 1446226] ), myr, noterad , 2016 (Ulla Eriksson, Kjell Eriksson)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.), (15E 3i , [6817459, 1444998] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.), (15E 3j , [6815064, 1446734] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ), granskog och myrkant, spridd , 2017 (LBr)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6826280, 1428000] ), fuktig granskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ), liten sluttningsmyr, spridd , 2015 (LBr)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807690, 1459240] ), fattigmyr, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Skejsberget bäck ca 500 m SV (13E 6c , [6733580, 1412820] ), ~refl~ ,bäck i lövsumpskog, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735591, 1424005] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735700, 1424432] ), 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735800, 1423880] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735800, 1424458] ), myr, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735910, 1423870] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Kroktjärn (artp.), (13E 7e , [6737382, 1424229] ), 2010 (Toni Berglund)
Säxberg (artp.), (13E 8d , [6743110, 1417952] ), 2015 (Fredrik Enoksson)
Sättugnsgraven (artp.), (13E 8e , [6740123, 1424212] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Sättugnsmyren (artp.), (13E 8e , [6740486, 1423387] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bladtjärnen O (artp.), (13E 8e , [6741319, 1421824] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Länsmansmyren SV (artp.), (13E 8e , [6741368, 1423601] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Kraftledningsgata (artp.), (13E 9g , [6745418, 1434656] ), fuktäng, noterad , 2018 (Eva Grusell)
Fjärddammen (13E 9g , [6745790, 1430210] ), skogsväg med kanter, 2019 (JJa & MNo)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.), (13E 9g , [6747316, 1434127] ), korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748870, 1431240] ), myrdrag, många , 2008 (AAd)
Övre Borrberg (13E 9g , [6749450, 1430930] ), i källdraget, många , 2008 (AAd)
Söder om Björka fäbodar, väg W938 (artp.), (13E 9h , [6746603, 1437784] ), vägkant, allmän , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, 2017 (IPt & SNy)
Sundet (artp.), (14E 1g , [6757963, 1432358] ), fuktig gräsmark, 2015 (Sandra Karlsson)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), myrar och fuktig skogs- och ängsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), massor , 1986 (Bengt Oldhammer)
Vikavägen (artp.), (14E 2f , [6762004, 1428561] ), noterad , 2017 (Helena Brus)
Risåsen (artp.), (14E 3c , [6769000, 1411870] ), myrkant upp i blandskog, 50 plantor , 2011 (Timo Melakari)
Norr Serbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ), myr, källdråg och sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
kungsvägen (artp.), (14E 3h , [6769631, 1435775] ), 3 , 2016 (Thomas Westin)
1 km NV Bergkarlås (14E 3h , [6769720, 1435630] ), ~refl~ ,vägkant, 10 ex , 2010 (SJo)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6770147, 1400374] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Ost Oxeråsen (artp.), (14E 4a , [6770187, 1401485] ), sumpskog, noterad , 2012 (Jörgen Sundin)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6770833, 1401442] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 17 (artp.), (14E 4a , [6771075, 1400836] ), grandominerad blandskog, sumpskog, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6771076, 1402092] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Oxeråsen so nr 3 (artp.), (14E 4a , [6771100, 1401261] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 6 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401182] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 4 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401233] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 2 (artp.), (14E 4a , [6771120, 1401311] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 19 (artp.), (14E 4a , [6771153, 1401250] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 20 (artp.), (14E 4a , [6771154, 1401208] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen so nr 13 (artp.), (14E 4a , [6771245, 1400987] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Mellan Läde och Venjan, 500 m S Digerklitt (14E 4c , [6771170, 1414190] ), kärr backmyr, rikligt , 2008 (MNo)
Boggmyren (artp.), (14E 4c , [6773370, 1411950] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Spångmyren (artp.), (14E 4c , [6774440, 1412490] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ), ~refl~ ,liten fattigmyr, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770885, 1425552] ), vid källorna, 100-tals , 1984 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshusbacken (nedre delen) (artp.), (14E 5d , [6776510, 1415870] ), skidbacke, 2009 (Ralf Lundmark)
Gopshus, kärr vid Kumbelvägen (artp.), (14E 5d , [6776660, 1415170] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ), ~refl~ ,talldrågmosse och rikare källdråg, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
höjd S om Rövarberget (artp.), (15E 5e , [6829175, 1421940] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.), (15E 5e , [6829314, 1421626] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
myrmosaik S om Rövarberget (artp.), (15E 5e , [6829470, 1421712] ), äldre barrskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6780970, 1420681] ), myr, 2014 (DABS)
Indor (14E 6e , [6781030, 1424460] ), ängsmark, 2014 (DABS)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten (artp.), (13E 9b , [6748276, 1405271] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
500 m NO Stutt (14D 2j , [6763100, 1397060] ), myrmark, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
ÄLVDALEN

Fiskarmyren (14D 4i , [6774580, 1391680] ), Källa, sumpskog och öppen fattigmyr, Spridd , 2019 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.), (14D 5g , [6776378, 1381712] ), sumpskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775091, 1385356] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Mossjön/Skepphussjön, infart SV om näset (artp.), (14D 5j , [6779918, 1397669] ), vägrenar, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ), skogsbäck med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tvåråberg (artp.), (14D 6i , [6780602, 1392029] ), torr fäbovall med ett litet surhål i söder., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Dysberg nyckelbiotop (artp.), (14D 6j , [6782863, 1399610] ), barrsumpskog med småglupar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787678, 1385731] ), myrdråg och sjökant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Rämma vid stigen mot Tangeråsen (14D 8j , [6791580, 1398060] ), rik skogsmark, spridd , 2017 (LBr)
Dåråberg (14D 8j , [6793290, 1399780] ), fäbodvall, spridd , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ), källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt, spridd , 2020 (LBr)
Jofsmyr vändplan (artp.), (14D 9i , [6799551, 1392791] ), frisk gräsmark vägkant/dike vid vändplan, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Sovaldberg fäbod (artp.), (14E 6a , [6784490, 1401644] ), fäbodbmiljö med gräsmarker, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Överängstjärnen, myr SV (artp.), (14E 7b , [6786519, 1409577] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skinnarbodsfljoten åt NO (14E 7c , [6789630, 1411550] ), vägdike, bäck, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Husklitten (14E 8c , [67929, 14139] ), ~refl~ ,berg, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Havtjärn S om (artp.), (15D 0f , [6803524, 1376148] ), fattig myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6802892, 1382297] ), tallmyr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), skogsmark och hygge med myr, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803879, 1399940] ), slåttervall, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.), (15D 2f , [6810527, 1377199] ), kärr med gran, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Åbäckloken, västligaste, N om (artp.), (15D 3h , [6818676, 1389965] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ), nedskuren bäckravin, sparsam , 2016 (LBr)
Härvelsblik, V om (artp.), (15D 3i , [6815848, 1393538] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Björngravsåsen, tjärn vid (artp.), (15D 3i , [6816914, 1390286] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ), frodig strandvegetation, 2003 (LBr)
SO om Tjytjysblik (15D 4j , [68216, 13969] ), småmyrar i tallskog, 2003 (LBr)
Måmmyr, sumpskog NV om (artp.), (15D 4j , [6822558, 1395712] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
2 km SO Mossidammen (15D 5j , [68268, 13998] ), kärr med flarkar, 2003 (LBr)
Risberg fäbod, N delen (närmast grind) (artp.), (15E 0a , [6802968, 1402020] ), fuktig ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ), sumpgranskog, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Jöllmyr, norra delen (artp.), (15E 1a , [6808195, 1404153] ), intermediär myr och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Prästbodarna (artp.), (15E 2a , [6811087, 1400480] ), dike, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Skärbergs brant, nedanför (artp.), (15E 4a , [6824070, 1401998] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ), myr vid bäck, 2003 (LBr)
HAMRA

Tandsjöborg (artp.), (15E 7h , [6839253, 1438746] ), inv. Lina Bergquist , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847233, 1434938] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847252, 1434919] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847256, 1434908] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847266, 1434475] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9g , [6847284, 1434862] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847259, 1435005] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847262, 1435783] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9h , [6847263, 1435826] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Börningsberget NR (artp.), (15E 9h , [6848633, 1437074] ), granskog, 2012 (Hans Sundström)
Torpberget (artp.), (15E 9i , [6849444, 1440325] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (15E 9i , [6849472, 1440355] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [68230, 14546] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hamra (artp.), (15F 8a , [6841936, 1453918] ), inv. Lina Bergquist , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Rullbo (artp.), (15F 9a , [6846930, 1452199] ), inv. Ingrid Thomasson , 2011 (Sveaskog genom Johan Ekenstedt)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852380, 1441494] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852411, 1441490] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6854034, 1443544] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0j , [6854409, 1445364] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0j , [6854426, 1445374] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0j , [6854558, 1445571] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0j , [6854684, 1445854] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0j , [6854718, 1445863] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654225, 1438585] ), vägkant, vägdiken mot skogsmark, 2019 (IPt)
Norr om Kroktjärnsberget (artp.), (12E 1e , [6658728, 1421269] ), myr, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659118, 1424803] ), barrskog på blockmark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal, skogsbilväg (artp.), (12E 1f , [6658328, 1427825] ), grusig skogsbilväg och fuktigt dike., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
S Kompoberget (artp.), (12E 1g , [6659238, 1432835] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Skräddarberget (artp.), (12E 2d , [6660549, 1419661] ), källkärr med klibbal, 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.), (12E 2d , [6661162, 1419527] ), vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), utmed vattendrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660120, 1424070] ), skogskärr, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Rihöjdsmossens sydöstra del (artp.), (12E 2f , [6660285, 1427382] ), skogsmyr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NO Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664511, 1430187] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stackberget (artp.), (12E 3d , [6667070, 1417603] ), lågörtgranskog svagt sluttande fuktdråg, 2014 (Janolof Hermansson)
Hötjärnsbacken (artp.), (12E 3d , [6669761, 1418360] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665558, 1424784] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
V om Paskaberget (artp.), (12E 3e , [6668448, 1423940] ), glest trädbevuxen fastmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.), (12E 3e , [6668679, 1424109] ), kärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Lilla Hösjön, norr om (artp.), (12E 3f , [6665224, 1426159] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665005, 1433952] ), blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665341, 1434287] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665408, 1434277] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.), (12E 4c , [6673898, 1410837] ), skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Lilla Kullerberget (artp.), (12E 4d , [6674630, 1416353] ), källkärr litet källkär i blåbärsgranskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Säfsen (artp.), (12E 4e , [6670123, 1423645] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2019 (per taube)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Borkhöjden, öster om (artp.), (12E 4e , [6672396, 1422199] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6670851, 1429543] ), fattigt skogskärr i blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6670898, 1429543] ), fattigt skogskärr i blandbarrskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.), (12E 4f , [6674904, 1426692] ), svag sluttande myr med blåtåtel, 2014 (Janolof Hermansson)
V om St. Sandsjön (12E 4g , [6674968, 1433864] ), blandskog, 2016 (DABS)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Lindås, sumpskog (artp.), (12E 5d , [6679189, 1419232] ), sluttningskärr, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
Hildas (artp.), (12E 5e , [6677882, 1421679] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Åsmossen vid Östra Palmhöjden (artp.), (12E 5f , [6675173, 1426555] ), flack myr med tuvsäv, 2014 (Janolof Hermansson)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant, dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
Ulvhålsmossen (artp.), (12E 6e , [6681124, 1423051] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Vargfallet O (artp.), (12E 6e , [6681893, 1420255] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Trollebo, 300 m öster (12E 8h , [6693353, 1436952] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Tyrsberget (12E 9i , [6697263, 1441501] ), fäbodvall, hävdad, 2017 (IPt & SNy)
Fagerberget (artp.), (12E 9j , [6696336, 1446541] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Risåsarna (12E 9j , [6699430, 1447980] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Hartjärn (13E 0i , [6700250, 1441350] ), myrdråg med rörligt vatten, rel. artfattigt, 2009 (IPt)
St. Botbergstjärnen (13E 0j , [6701020, 1445240] ), blötmyr mot sjö, 2011 (IPt)
Vålberget (fäb.), Gagnefs kommun (artp.), (13E 0j , [6703327, 1448554] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2020 (Emil V. Nilsson)
Vålberget (13E 0j , [6704156, 1448142] ), fuktdråg i skog, 2010 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710538, 1437609] ), vägdke, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Burtjärnens utlopp (artp.), (12E 6c , [6682450, 1410532] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Kotjärnen (artp.), (12E 6c , [6683570, 1412534] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Långmölsen, östra stranden (artp.), (12E 6f , [6683004, 1425266] ), sumpskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Nergårdsmossen (artp.), (12E 7e , [6688609, 1422196] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Håvbergets by (12E 7g , [6685634, 1434705] ), myren vid Lamasfallet, 2013 (SNy & LNi)
N Sjöviken (12E 8d , [6690268, 1415821] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
Vägkors till Närsen (artp.), (12E 8e , [6690788, 1422727] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Rostbergsmyren N delen (13E 1e , [6705110, 1423800] ), fattigkärr, 2016 (HLe)
Rostbergsmyran N delen (artp.), (13E 1e , [6705138, 1423800] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Hästkullen S (artp.), (12E 7b , [6685217, 1409766] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hansabacktjärn (artp.), (12E 8b , [6691388, 1407173] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vakerskogen (12E 8b , [6692550, 1408180] ), vägkant grusväg, 2009 (DABS)
Stora Uttertjärn V (artp.), (12E 8b , [6692673, 1409872] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Rännaråsen 600 m O (12E 8b , [6693800, 1409230] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2010 (HLe)
Rännaråsen O (artp.), (12E 8b , [6693800, 1409230] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Kroktorp S (artp.), (12E 8c , [6690406, 1411200] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Bergtjärnen (artp.), (12E 8c , [6693820, 1410300] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Bergtjärnen 200 m N (12E 8c , [6693820, 1410300] ), ~refl~ ,barrskog, 2010 (HLe)
Finnjälsen V (artp.), (12E 8c , [6694916, 1411083] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), ~refl~ ,Barrblandskog, 2012 (HLe)
Torptjärnen (artp.), (12E 8d , [6694228, 1415526] ), noterad , 1993 (Håkan Lernefalk)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ), gransumpskog, 5 plantor , 2008 (HLe)
Kampmossen (artp.), (12E 9d , [6697281, 1417041] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ), sumpskog, 2015 (HLe)
Götvallen, södra. Eldforsen (artp.), (13E 0c , [6701940, 1413430] ), 7 stjälkar/strån/skott , 2017 (Anders Lindholm)
Utlopp från Öradtjärn (13E 0c , [6702223, 1414001] ), ~refl~ ,bäck med kärr, ,frekvens allm. 1996 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ), ~refl~ ,blandsumpskog, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Gruckåkvarn (artp.), (13E 1b , [6709685, 1408235] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ), ~refl~ ,å i sumpskog, 1995 (HLe)
Abborrtjärnen NO (artp.), (13E 2b , [6711403, 1407175] ), blandkärr, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Laggarbergstjärn (artp.), (13E 2b , [6713415, 1409343] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Torstjärnen 500 m V (13E 2c , [6713510, 1413980] ), ~refl~ ,bäck i sumpskog, 2000 (HLe)
Syrfallet S (artp.), (13E 3a , [6718124, 1402550] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Syrfallet (artp.), (13E 3a , [6718316, 1402448] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Flögsjöbergsvägen (artp.), (13E 3b , [6715227, 1409419] ), tiotalet i blom. ljusa, bör vara j m n., 10 , 2020 (Anders Lindholm)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Tvåbudkölen (artp.), (13E 3b , [6718902, 1406482] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Flögan N utloppet (artp.), (13E 3c , [6716639, 1411159] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
Åvåklövstjärnen 200 m V (13E 3c , [6717785, 1413443] ), ~refl~ ,fattigkärr, 1989 (HLe)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Uvberget O (artp.), (13E 3f , [6718593, 1425329] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärnberget (artp.), (13E 4a , [6720975, 1404700] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Stockholmskojan (artp.), (13E 4b , [6720185, 1408502] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Lissfloåsen (artp.), (13E 4b , [6721280, 1408100] ), fattigkärr, 2006 (HLe)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Flögsjöberget (artp.), (13E 4b , [6724259, 1406531] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Lilla Björntjärnen (artp.), (13E 4c , [6722048, 1414752] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lilla Gnupenn SV (artp.), (13E 4c , [6724389, 1411071] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724751, 1411720] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen no delen s om vägen (artp.), (13E 4c , [6724842, 1411665] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen öster om nära vägskälet (artp.), (13E 4c , [6724898, 1412421] ), talldominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724927, 1411617] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Starrtjärn (artp.), (13E 4d , [6721934, 1415338] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4d , [6723625, 1419960] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723926, 1416250] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4e , [6723320, 1420448] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Storrönningen O (artp.), (13E 5b , [6728479, 1407570] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Storrönningen (artp.), (13E 5b , [6728497, 1407491] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Blomsterbacken O (artp.), (13E 5b , [6728568, 1409752] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 5c , [6725013, 1411570] ), grandominerad sumpskog, bäck, myrkant, 2010 (Bo Karlsson)
Abbortjärn V (artp.), (13E 5c , [6725361, 1411979] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Karabäcken 600 m V Svantjärnen (artp.), (13E 5c , [6725963, 1411767] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Snöttubergsbäcken (artp.), (13E 5c , [6726325, 1414838] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ), ~refl~ ,backkärr med bäck, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Gräsbacktjärnen (artp.), (13E 5d , [6726385, 1418039] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Skålkarls-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6727550, 1416650] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hölsarna (artp.), (13E 6d , [6730318, 1415812] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682154, 1402095] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågmossen, norra delen (artp.), (12E 6b , [6682545, 1405852] ), vägkant, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Ärten SV (12E 7a , [6686211, 1403036] ), bäck i sumpskog, 2015 (HLe)
Holberget (artp.), (13E 0a , [6702295, 1404519] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Holberget fd fäbod (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,blåbärsgranskog, 2010 (HLe)
Putten SO (artp.), (13E 0a , [6702683, 1404259] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Styggåstjärnen (artp.), (13E 0b , [6702991, 1405010] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Finnvallen (13E 0b , [6704415, 1406692] ), ~refl~ ,fd ängsmark, 2009 (HLe)
Finnvallen (artp.), (13E 0b , [6704439, 1406690] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Sultentjärnen 200 m SV (13E 2a , [6712380, 1401930] ), bäck i granskog, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Risbergsmyran, västra delen (artp.), (13E 3a , [6716441, 1400734] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), gammal slåttermark, 2015 (BGM)
Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
300 m VNV Jan Massas, fritidshus (12D 8i , [66925, 13909] ), ~refl~ ,gamla åkrar planterade med tall, bördig mark V åkrarna, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.), (12D 9i , [6697347, 1392047] ), sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop)., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Mattlaberg (13D 0g , [67017, 13842] ), gammalt finnboställe med slåtterängar, 2019 (MNo)
Säljåker (artp.), (13D 1g , [6705963, 1384168] ), 30 plantor/tuvor , 2018 (per taube)
Bodden (13D 2g , [6713650, 1383220] ), källstråk i myr, c.a 10 ex , 2011 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, 2005 (BGM)
Åckensjöns nordöstra spets (artp.), (13D 3i , [6715921, 1390242] ), sumpskog nära sjö, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Vallsjösela (13D 4g , [67242, 13841] ), fäbod med slåtterlindor, skogsmark och myrstråk, 2014 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67210, 13905] ), myr, 5 , 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ), ~refl~ ,tallhed, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Västra Berget (artp.), (13D 5j , [6725675, 1397196] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
SO Bjälltjärnen (13D 6g , [67309, 13818] ), ~refl~ ,sluttande myr - kärr, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ), backkärr, 2014 (HLe)
En route (artp.), (13D 7d , [6738040, 1368888] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (13D 7d , [6738908, 1368780] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Öster om vägen fram till Skärhammaren (13D 7e , [67386, 13716] ), ~refl~ ,mager myr, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Myr ca 350 m N om Valldroån (artp.), (13D 8d , [6740057, 1367875] ), myr - fattig-/mellankärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Öjsbergets vändplan 350 m nno (artp.), (13D 8i , [6740690, 1392123] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ), ~refl~ ,hygge, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, en lokal med några tiotal ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749148, 1387164] ), myr, medelrikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Delomyrens norra del 1,5 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67495, 13868] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Hårdeberget (artp.), (13D 9j , [6749863, 1395902] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Andreas Marklund, per-erik mukka, Bo karlstens)
Hårdeberget (artp.), (13D 9j , [6749909, 1395875] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Torun Ingrid Maria Jacobsson, Linnea Helmersson, m.fl.)
Fageråsen O (artp.), (13E 5a , [6725584, 1400895] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.), (13E 5a , [6728235, 1401897] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Åsklitten (artp.), (14D 0i , [6750980, 1394921] ), noterad , 2016 (Amanda Tas, Linda Spjut, Elin Kannerby,)
Åsklitten (artp.), (14D 0i , [6751004, 1394873] ), noterad , 2016 (Amanda Tas, Linda Spjut, Elin Kannerby,)
Åsklitten (artp.), (14D 0i , [6751033, 1394852] ), noterad , 2016 (Amanda Tas, Linda Spjut, Elin Kannerby,)
Åsberget (artp.), (14D 0j , [6751168, 1395338] ), noterad , 2016 (Johan Moberg, Linnea Helmersson, Torun Ingrid Maria Jacobsson, m.fl.)
LIMA

Östra Tandö (artp.), (13D 9e , [6749628, 1370771] ), 11 , 2018 (Magnus Lundström)
Östra Tandö (artp.), (13D 9e , [6749628, 1370771] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Risåskölenområdet (artp.), (13D 9e , [6749762, 1372464] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Grå Lars-knipen/Kampknulen (artp.), (14C 3g , [6768480, 1334746] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Birkebergets västsluttning (artp.), (14C 3j , [6768960, 1346273] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Svartåsen (14C 4h , [6770850, 1336320] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (DABS)
Mårts-Perodlingen (artp.), (14C 5j , [6777497, 1346741] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 6h , [6784940, 1338260] ), kärr, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785180, 1338160] ), kärrkant, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, O om Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338220] ), kärr, 20 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Djupgraven (artp.), (14C 7h , [6785270, 1338220] ), kärr, 20 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785820, 1344970] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 2 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6785890, 1344980] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6786900, 1344620] ), granskog, sank, vid fjällfot, 8 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6787040, 1344620] ), barrskog, sank, vid fjällfot, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vackerlokheden, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7i , [6787050, 1344620] ), granskog, sank, vid fjällfot, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Skogssätersstugan (artp.), (14C 7j , [6785055, 1345855] ), noterad , 1988 (Björn Cederberg)
Skogssätersstugan (artp.), (14C 7j , [6785055, 1345855] ), noterad , 1988 (Björn Cederberg)
Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786100, 1345000] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, 7 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen, Kvillan (artp.), (14C 7j , [6788930, 1349850] ), barrskog sank, 2 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788960, 1348390] ), granskog, vid bäck, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789180, 1347060] ), ravinbotten, 1 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, St Tandån (artp.), (14C 7j , [6789850, 1349500] ), åstrand, skogså, 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790290, 1342410] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790290, 1342430] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342350] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790300, 1342460] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790460, 1342430] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790630, 1342520] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790650, 1342510] ), kärr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790810, 1342580] ), källflöde, gles granskog, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
NV Äppelrostjärnen (14D 0b , [6750620, 1355400] ), ~refl~ ,strand vid tjärn, ,frekvens allm. 1996 (LBr)
Östra Tandö (artp.), (14D 0e , [6750169, 1371181] ), 20 , 2018 (Magnus Lundström)
Östra Tandö (artp.), (14D 0e , [6750280, 1371293] ), 20 , 2018 (Magnus Lundström)
Östra Tandö (artp.), (14D 0e , [6750428, 1371471] ), 50 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6750977, 1373075] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6751021, 1373039] ), 20 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6751058, 1373555] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6751077, 1373818] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Hundmyran (artp.), (14D 0f , [6751082, 1376406] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Dammkjölen (artp.), (14D 0f , [6751357, 1376821] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Långmyran (artp.), (14D 0f , [6752024, 1376594] ), 11 , 2018 (Magnus Lundström)
Långmyran (artp.), (14D 0f , [6752024, 1376594] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ), backkärr, enstaka , 2009 (BGM)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757110, 1369050] ), myr, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ), backkärr nedom berget, 2017 (MNo)
Likmyrarna, Fenningberget (artp.), (14D 2e , [6764769, 1371619] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.), (14D 3d , [6769270, 1369128] ), dike/bäck och fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13725] ), blöt vändplan, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794400, 1342640] ), myr, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771420, 1364524] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770644, 1367712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.), (14D 4e , [6771750, 1373610] ), källkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.), (14D 4e , [6773007, 1373014] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.), (14D 4e , [6774420, 1373138] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.), (14D 4e , [6774653, 1370479] ), ängsartad dal i tallungskogen, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Gammalsätern, NV om (artp.), (14D 5b , [6775230, 1356860] ), myrkant, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Hemfjällstangen, V om Digerkölen (artp.), (14D 5c , [6776430, 1360940] ), sankmark i granskog, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjällstangen, Lindstigen (artp.), (14D 5c , [6776550, 1360290] ), surdrog mellan myr och väg, 2 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, V om (artp.), (14D 5c , [6777220, 1361670] ), granskog, örtrik, 1 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777440, 1361950] ), myrlagg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362070] ), myr, sluttande, vid stig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777590, 1362600] ), granskog, ung, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Rörmyran, NO om Mickelsbodarna (artp.), (14D 5c , [6777750, 1362220] ), myr, vid stig, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6777920, 1362390] ), översilningsmark, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778130, 1362400] ), granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778170, 1362460] ), kärr i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, S om (artp.), (14D 5c , [6779950, 1361950] ), vägdike vid skogsväg, vid myr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783600, 1359980] ), kärr, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.), (14D 6b , [6783768, 1359840] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783820, 1359820] ), kärr, sluttande, i granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.), (14D 6b , [6783833, 1359896] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.), (14D 6b , [6784036, 1359880] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784050, 1359870] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784070, 1359930] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Sälenfjällen (artp.), (14D 6b , [6784073, 1359886] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.), (14D 6b , [6784116, 1359916] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784600, 1359500] ), skidbacke, 2007 (Håkan Gustafsson)
Brändsätern, V om (artp.), (14D 6c , [6780610, 1360910] ), granskog, 4 stjälkar/strån/skott , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, VNV om (artp.), (14D 6c , [6780950, 1360960] ), kärr i ungskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780980, 1360940] ), kärr i ungskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen (artp.), (14D 6c , [6781070, 1361600] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, NO om (artp.), (14D 6c , [6781300, 1361800] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, SO om (artp.), (14D 6c , [6781850, 1361500] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782177, 1360531] ), sluttande kärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällets östsluttning, NNV om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782550, 1360550] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mill-Larssätern, ONO om (artp.), (14D 6c , [6782560, 1361350] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Rötbäcken, ONO om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782710, 1361320] ), kärr vid bäck, barrskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hidetäkten, SV om (artp.), (14D 6c , [6783050, 1361270] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Lindvallen, O om Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784060, 1360510] ), vägslänt, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6784090, 1360270] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), rikkärr, 2011 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Gruven (14D 7a , [6786358, 1354890] ), stig i blandskog, 2012 (HLe)
Bäck mot V Köarsfjället (14D 7a , [6787356, 1354796] ), bäck i björkskog, 2012 (HLe)
Sälenfjällen (artp.), (14D 7a , [6788874, 1351056] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.), (14D 7b , [6785050, 1356524] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.), (14D 7b , [6785073, 1356194] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Fjällkyrkan Sälen (artp.), (14D 7b , [6785306, 1355916] ), noterad , 2017 (Lennart Iselius)
Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6785930, 1359200] ), sandslänt, fuktig, 2008 (Håkan Gustafsson)
Sälenstugan, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786044, 1358273] ), noterad , 2016 (Jonas Roth)
Västra Sälsätern (artp.), (14D 7b , [6786300, 1358310] ), vägkant, 2008 (Håkan Gustafsson)
Sälenfjällen (artp.), (14D 7b , [6787576, 1357172] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.), (14D 7b , [6787699, 1357532] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Sälenfjällen (artp.), (14D 7b , [6787758, 1357473] ), noterad , 2019 (Olov Tranberg)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788420, 1357570] ), skogsbryn mot myr, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788440, 1357560] ), skogsbryn mot myr, 2 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788560, 1357850] ), granskog, vid bäck, 2 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Östfjället, N om Gubbmyran (artp.), (14D 7b , [6788730, 1357730] ), granskog, vid bäck, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Myrflodammen, SV om (artp.), (14D 8a , [6791170, 1350110] ), myr, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen, SV om (artp.), (14D 8a , [6792490, 1352190] ), kärr, öppet, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Kläppenskjulet, NO om Myrflodammen (artp.), (14D 8a , [6793010, 1351720] ), myr, 26 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793480, 1352640] ), myr, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793590, 1352850] ), myr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793590, 1352870] ), myr, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 8a , [6793610, 1352880] ), myr, öppen, sluttande, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793850, 1353690] ), myr, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793910, 1353600] ), myr, sluttande, 7 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6793930, 1353620] ), myr, sluttande, 21 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794140, 1353900] ), sänka i gles barrskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794200, 1353070] ), granskog, sank, 9 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794210, 1353080] ), granskog, sank, 7 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794220, 1353950] ), myr, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794230, 1353060] ), granskog, sank, 7 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning S (artp.), (14D 8a , [6794250, 1353060] ), granskog, sank, 19 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790580, 1357070] ), granskog, vid bäck, 20 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790580, 1357180] ), blandskog, vid bäck, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791540, 1355840] ), granskog, vid bäck, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791610, 1355740] ), myr, sluttande, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793040, 1355360] ), myr, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
D44. Öster Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792260, 1361979] ), fuktig gräsmark, noterad , 2020 (Eva Grusell)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ), rikkärr, rikliig , 2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ), myr, 2009 (BGM)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795280, 1354780] ), myrkant, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795280, 1354940] ), myr, öppen, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795340, 1354730] ), myr, sluttande, källflöde, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795430, 1352130] ), högörtsäng i granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795530, 1354800] ), myr, öppen, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795590, 1352340] ), granskog, sank, 8 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795970, 1352160] ), granskog, vid stig, 1 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Stordalsbäcken, V om (artp.), (15C 0i , [6802220, 1344400] ), vägdike, barrskog, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen, 900 m SSO. (artp.), (15C 0j , [6803076, 1346586] ), invid vägdike, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803737, 1346504] ), vägkant mot bryn, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803933, 1346164] ), vägslänt invid dike, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6811198, 1345423] ), myrmark, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fulunäs, O om (artp.), (15D 0b , [6801800, 1355020] ), vägslänt, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.), (15D 2a , [6813323, 1352220] ), vägdike, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern 300 m V om (artp.), (15C 3j , [6819132, 1345728] ), bäck i fuktig skog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822730, 1345585] ), bäckmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Myr S Stormorvallen (15C 7h , [6838820, 1338430] ), myr och sumpskog, spridd , 1996 (LBr)
Nära stigen (artp.), (15C 7h , [6839127, 1335468] ), myr, 1 plantor/tuvor , 2019 (Mikael Lund)
avk2019MITT35 (artp.), (15C 7h , [6839160, 1338022] ), innerslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT413 (artp.), (15C 7h , [6839240, 1338056] ), 1, , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Naturum (artp.), (15C 7h , [6839650, 1336227] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Njupeskär, naturum (artp.), (15C 7h , [6839690, 1336280] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Yngve Meijer, Gunilla Lundborg)
Njupeskär, naturum (artp.), (15C 7h , [6839690, 1336280] ), noterad , 2016 (Nils Eriksson, m.fl.)
Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839810, 1335535] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839832, 1335885] ), noterad , 2019 (Börje Andersson)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Öresjön, landsvägen norr om (artp.), (15C 7j , [6839827, 1347039] ), vägparkering, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öresjön, 500 m norr. (artp.), (15C 7j , [6839841, 1347069] ), dikesslänt vid väg, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ), bäckstrand, spridd , 2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841560, 1346950] ), grankäl med rika källpartier, spridd , 2018 (LBr)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849975, 1336350] ), myr med äldre barrskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Nornäsfäborarna 1 k norr om (artp.), (15D 3c , [6819956, 1361747] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Västan, 1 km åt NNV (15D 4a , [6823480, 1353900] ), vändplan och anslutande skog och småmyr, enstaka , 2015 (LBr)
Särnastugan (artp.), (15D 5d , [6826801, 1369470] ), 1 , 2017 (Andreas Grabs)
Yttersätern, 500 m V om, S om vägen (artp.), (15D 5d , [6829698, 1365551] ), fuktig skog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Långnäset, söder ut vid stugan Torpet (artp.), (15D 6c , [6834382, 1361896] ), fuktäng i ohävd, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Lennartsro ca 1 km VNV, N om vägen (artp.), (15D 7a , [6838223, 1350928] ), bäckdråg, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.), (15D 7c , [6837191, 1361027] ), sumpdråg i skogsmark, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Digerflöten N om (artp.), (15D 8b , [6841419, 1358256] ), skogsbilvägren, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850428, 1336106] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [6851200, 1308280] ), smålokar och intilliggande hed, 1996 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ), tallskog av lavristyp, riklig och spridd , 2017 (LBr)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet (16C 2i , [68620, 13428] ), ~refl~ ,myr och gungfly samt tjärnar,något rikt, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
avk2019MITT243 (artp.), (16C 3h , [6866200, 1339831] ), 1, , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Idrefjäll byn (artp.), (16C 3i , [6867085, 1343915] ), 10 , 2016 (Matthis Kaby)
Idrefjäll (artp.), (16C 3i , [6867110, 1344200] ), vägdike., ,frekvens m.allm. 2014 (Gillis Aronsson)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen, åt väster (16C 4j , [6874790, 1346120] ), granskog längs stig, spridd , 2018 (LBr)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ), källdråg, spridd , 2019 (LBr)
Nipfjället (artp.), (16C 5j , [6876120, 1345261] ), noterad , 2020 (Tomas Björkesten)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6878320, 1346370] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Stenåsen, myr strax O om (16C 6i , [6883180, 1344770] ), sluttningsmyr och sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
100 m SO om Valdalsbygget (16C 7c , [68867, 13134] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens m.allm. 1999 (JPo)
Huskläppen, slåttermyr ovan (16C 7d , [6889970, 1318720] ), rikmyr, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
200 m SV Lövåsen (16C 7e , [68863, 13213] ), öppen myr, spridd , 1983 (HWk)
Foskvallen, granskog 1,5 km N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ), granskog med källdråg, spridd , 2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjöberget (16C 7h , [6888870, 1336600] ), fattigmyr, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890009, 1318738] ), gransumpskog örtrikt, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890132, 1318055] ), blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, norr om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890158, 1318058] ), blandmyr med tall örtrik och gräsrika dråg, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Huskläppen, öster om gårdarna (artp.), (16C 8d , [6890337, 1318955] ), källkärr med granskog omkring, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893, 1315] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Grövelsjön, 600m NNV om Sjöstugan (artp.), (16C 8d , [6893737, 1316451] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Storån, nedanför SIljanskojan (artp.), (16C 8g , [6894001, 1332572] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ), myr, 2007 (NGu)
Kluttjärnens västsida (16C 8j , [68903, 13478] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Grövelsjöns V strand ,intill stigen bortom o före stättan (16C 9d , [68955, 13165] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens allm. 2001 (JPo)
Grövelsjön, stranden (artp.), (16C 9d , [6896050, 1316558] ), noterad , 2017 (Billy Lindblom)
Töfsingdalens NP, Storån, nedströms Nedersthån, 758 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897848, 1326260] ), liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Långfjällets NR, Storån, Nedersthån vid brons södra fäste, 753 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897902, 1325832] ), liten strandäng vid å i fjällnära tallurskog, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora