Dactylorhiza lapponica    Lappnycklar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Gärdsjön, N om (artp.), (14F 1d , [6759201, 1468735] ), 2013 (Henrik Weibull)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759609, 1466783] ), 2013 (Henrik Weibull)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 7 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson)
Åsmyrarna,Ö om Öjskogsfjället (14D 9a , [6795, 1354] ), rikkärr,( AOl 1990 ), 100 tal , 1995 (LBr & Sven Hansson)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [679570, 135476] ), rikkärr med källdråg, sparsam , 2008 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

1 km SSV Mellandammen ( , ), på lösbottenbården kring myromgärdad sjö, 30-40 ex (1995-) , 1998 (BNo)
NV Öxningen (artp.), (16D 2b , [6864800, 1358538] ), 2011 (Ulf Lindenbaum)
Näverberget (artp.), (16D 3c , [6865119, 1360339] ), 2011 (Ulf Lindenbaum)
IDRE

Guttan (artp.), (16C 4f , [6870779, 1325049] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), fina naturskogar, särskilt på nord-nordöstra sidan, 1993 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora