Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta    Blodnycklar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Nissabacken SV om Born (14F 1e , [67597, 14703] ), södra landsvägsdiket, av vägverket slåttrad dikesslänt med guckusko och majviva, fåtalig 1985 (TLj) * 6 ex , 1990 (FCa)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ), 2001 (TLj)
BODA

Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ), öpper rikkärr, ca 10 ex , 2007 (LBr)
Ovan Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [67630, 14696] ), extremrikkärr med jämtstarr och björnbrodd, ca 10 ex -85 , 27 ex-86 ,ca 5 ex , 1989 (TLj)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763092, 1467984] ), 2014 (Sverker Hultengren)
Solberga, N om (artp.), (14F 2d , [6763121, 1468143] ), rikligt!! , 2013 (Henrik Weibull)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.), (14F 2d , [6763135, 1468088] ), 2015 (Iris Johansson)
Solberga Kalkbrott Boda (artp.), (14F 2d , [6763135, 1468088] ), på odlad vall, 2015 (Iris Johansson)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763136, 1468149] ), noterad , 2006 (Anders Helander, Klara Helander)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763140, 1468100] ), fuktig kalkrik grusmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763145, 1468134] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763149, 1468107] ), 200 plantor/tuvor , 2019 (Pär Dahlström)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763173, 1468105] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14680] ), foto , 2012 (IPt)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ), botten av brottet, riklig , 1995 (ABj)
Kalkbrottet i Solberga (artp.), (14F 2d , [6763230, 1468070] ), noterad plantor/tuvor , 2017 (Fredrik Enoksson)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763230, 1468091] ), 30 plantor/tuvor , 2020 (Lennart Sundh)
Väg 301 i Ovanmyra (14F 2d , [6763550, 1468410] ), vägdike, enstaka , 2011 (GHa)
ORE

Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777255, 1467388] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [6779880, 1465080] ), hävdad äng, enstaka , 2016 (GHa)
ÄLVDALEN

Överängstjärnen, myr SV (artp.), (14E 7b , [6786519, 1409577] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Fjällsocknarna

IDRE

Storgjotkölen 500 m V-ut (16C 2c , [68621, 13112] ), öppet extremrikkärr med axag och jämtstarr i närheten, fåtalig , 1988 (JEd & LNo)
Kvarnbäcken N om Storgjotkölen ca 200 m nedom dammen (DBS), (16C 2c , [68624, 13121] ), örtrik bäckstrand m.brudsporre, 1 blom. ex! , 1988 (JEd & ANi)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 500m nedströms dammen (artp.), (16C 2c , [6862520, 1312608] ), kalkpåverkad mark vid bäck, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6865907, 1339581] ), 2015 (Henrik Weibull)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, !00-tals , 2015 (LBr)

Dalarnes Flora