Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Konnsjön (12G 8f , [66901, 15292] ), kärr vid sjö, 4 ex , 1985 (PDm)
500 m SV Skallberget (12G 8f , [66910, 15284] ), lutande rikkärr, ca 25 ex. , 1989 (PDm)
Sävsmossen (12G 8g , [6692, 1530] ), tuvig myr, 1995 (PDm)
Konnsjön (12G 8g , [66926, 15302] ), tuvig myr, 3 ex , 1985 (PDm)
GARPENBERG

Intrånget v.slamdamm (12G 7d , [66895, 15193] ), fuktäng i kanten av slamdammen, ~200 ex. , 1989 (ADv)
HUSBY

Valla myr (12G 8g , [66943, 15303] ), våt myr med spridda träd, tämligen riklig , 1991 (PDm)
Valla mosse NR (artp.), (12G 8g , [6694987, 1530285] ), noterad , 2020 (Tommy Löfgren)
SÄTER

Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6687169, 1499156] ), intemediärt rik kärrlagg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Skräckasjön (artp.), (12F 8e , [6690358, 1474563] ), 1 , 2017 (Uno Skog)
Skräckasjön (artp.), (12F 8e , [6690398, 1474591] ), 2 , 2017 (Uno Skog)
Skräckasjön (artp.), (12F 8e , [6690404, 1474611] ), 1 , 2017 (Uno Skog)
Skräckasjön (artp.), (12F 8e , [6690437, 1474638] ), 2 , 2017 (Uno Skog)
VIKA

800 m S om Åsen (13F 1i , [67067, 14938] ), myr (mosse?), 1 ex , 1997 (SBm)
SVÄRDSJÖ

Vassmyren 400m N (artp.), (13G 7f , [6735972, 1527642] ), 2015 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Böls kyrka, myr N om (13G 8b , [6744433, 1508663] ), intermediärt kärr, 2 stjälkar/strån/skott , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
700 m NO Knutstjärn, Ö om Ågsjön (13G 8d , [6741090, 1518550] ), myr, fåtal , 2002 (DABS)
Bodängeln Ö-ut (13G 8e , [67416, 15224] ), myr, riklig , 1990 (JEd)
Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ), myr, mkt.riklig (även 2 ex fl.alba!) , 1990 (JEd)
Gräsbacka torps fäbodar (artp.), (13G 9d , [6746730, 1518771] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747550, 1515220] ), myrmark, 2013 (DABS)
Myr 400m S Ryssjö klack (artp.), (13G 9d , [6747597, 1515110] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ), ~refl~ ,myr, svagt sluttande, 2008 (NGu)
Hötjärnsmyren, vid Hötjärnsbäcken (14G 1b , [67556, 15054] ), myr, blöt, drygt 100 , 2003 (NGu)
Råjskon, 750m SO Råbacken (14G 2d , [6760330, 1519360] ), sluttande myr, 2004 (NGu)
ENVIKEN

V. Duv-Janis tjärn (artp.), (14F 0i , [6752517, 1492655] ), myr, 50 plantor , 2011 (Rolf Lundqvist)
1km SV Grejsan, Hånkmyrens nordspets (14F 3j , [6767360, 1495410] ), myr, vassdominerad, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Kärr S Gräsberget (11F 9e , [66468, 14735] ), litet mjukmattekärr, sparsamt , 1988 (LBr)
SÖDERBÄRKE

Flingselberget (12F 3i , [66663, 14922] ), kärr nedanför berg, 40 ex , 1986 (ALu)
Väster om Näsberget (12F 3i , [66697, 14922] ), kärr med vass, enstaka , 1986 (ALu)
NO om Myrtjärnsåsen (DF), (12F 4i , [66732, 14937] ), rikkärr, ca 30 ex. , 1990 (ALu)
Långåssjöarna (12F 4i , [66740, 14935] ), tallbevuxet kärr, 3ex , 1986 (ALu)
SO om Högtjärnen v.Sakristorp (12F 4j , [66734, 14960] ), rikkärr, enst. , 1990 (ALu)
NORRBÄRKE

Kransmossen (12F 2f , [6660, 1476] ), 1983 (RNo)
Kärr nedanför Blåkullberget (12F 5h , [66766, 14862] ), rikkärr, 1 ex , 1986 (ALu)
LUDVIKA

V om Blötberget,vid fågelskyddsområde (12F 3b , [66676, 14568] ), myr, 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

"Limstensvägen" (12E 1h , [66577, 14384] ), myr, . , 1990 (GEn)
S Myrmossen (12E 1h , [66584, 14387] ), myr, . , 1990 (GEn)
Stormossen (12E 3i , [66651, 14420] ), rikt fastmattekärr, mkt.rikl. , 1988 (LBr)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679580, 1443670] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679860, 1443600] ), rikkärr, 1984 (Torbjörn Ryneus)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679960, 1443690] ), rikkärr., 1990 (Lennart Bratt)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678350, 1447845] ), mix av axagmyr och tallrismosse, 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Tomossen (artp.), (12E 5j , [6678500, 1447750] ), 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ), glest tallbevuxet rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683090, 1442300] ), rikkärr., 1984 (Janolof Hermansson)
Mellanmyran (artp.), (12E 7i , [6689000, 1443970] ), rikkärr., 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Stormyran (12E 8j , [66909, 14457] ), rikmyr, 2001 (DABS)
Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ), ängsmark, 2004 (GWm)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, sparsamt , 2011 (LBr)
V om Långmyren (artp.), (12F 8b , [6694653, 1458769] ), kärr med barrträd rikkärr med både löv- och barrträd, mest tall, 2015 (Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

Orrmyran (13F 0a , [67002, 14536] ), fastmattekärr, enst. , 1992 (ÖSp)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14575] ), kärr, rar ,frekvens m.allm. , 2004 (AÖg)
Nedaför Säl (DF), (13F 1b , [67093, 14576] ), kärr, massvis , 1988 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713510, 1452360] ), kärr, 1988 ,2 ex , 2004 (IPt)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67138, 14525] ), glest bevuxen myrmark, 6 ex , 1988 (LJn)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714470, 1453220] ), rikkärr, rikligt, >100 ex , 2004 (IPt)
Tvimyran (13F 2a , [6714650, 1454080] ), rikkärr, 10-tal ex , 2004 (IPt)
Trolldalen ,Kärrmyren (13F 2b , [67118, 14597] ), kärr, spridd över stor yta 100-200 ex. , 2002 (IPt)
Ö kanten av Slomtjärnen (13F 3d , [67186, 14656] ), i kanten o.på glest trädbevuxen myr, ca 40 ex. , 1989 (LJn)
Svarttjärn (13F 3d , [6718611, 1468147] ), myr, 2014 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [6722134, 1461900] ), kärr, ca 30 ex , 2004 (IPt)
BJURSÅS

Riksvägen norr om Rexbo (13F 7f , [6736560, 1476820] ), gräsbevuxen sluttning, 2016 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481170] ), fuktig skogsmark, 2015 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Mörttjärnsmyran (artp.), (13F 9g , [6746973, 1483977] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
LEKSAND

Älgbergstjärnarna (artp.), (13E 4g , [6722971, 1433943] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Älgbergstjärnarna (artp.), (13E 4g , [6723070, 1433993] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Skärsjön N (artp.), (13E 5f , [6726395, 1429119] ), 5 plantor/tuvor , 2006 (Håkan Lernefalk)
Myr mellan Flymyran och Ejen (artp.), (13E 5i , [6729034, 1441035] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Strandängarna SO (artp.), (13F 7b , [6735484, 1457164] ), mängder, noterad , 2020 (Petrus Tengnér)
Strandängarna SO (artp.), (13F 7b , [6735484, 1457164] ), 300 stjälkar/strån/skott , 2017 (Petrus Tengnér)
Strandängarna, Limsjön Leksand (artp.), (13F 7b , [6735492, 1457195] ), 200 , 2020 (Anders J. Dahlin)
Limsjön (artp.), (13F 7b , [6735838, 1457314] ), insjöstrandäng (obetad), 1 plantor , 1990 (MBm)
Majorsmyran (13F 8c , [67412, 14646] ), kärrmark, c:a 20 ex , 1987 (MKp)
S Bergsäng (13F 8c , [67433, 14614] ), litet kärr, 7 ex , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Vägkorsning Ingelsvägen/Vanbovägen (13F 9e , [6749390, 1473480] ), Vägkant, 2018 (JJa)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ), öpper rikkärr, spridd över hela myren , 2007 (LBr)
Handskflyten (artp.), (14F 0d , [6754268, 1468307] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Övre Gärdsjö - Sörskog, väg W896 (artp.), (14F 0e , [6751843, 1472341] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Glisstjärn (artp.), (14F 1c , [6757435, 1461454] ), 100 , 2020 (Anders Helander)
1,5 km S Gärdsjö,eft Bjursåsvägen (14F 1d , [67554, 14698] ), kraftledningsgata m.översilning, enstaka , 1986 (TLj)
"Mössin" (14F 1d , [67571, 14686] ), f.d. torvtäkt, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Nedre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6757296, 1468687] ), fuktmarker gamla lertäckter, 10 plantor/tuvor , 2019 (Pär Dahlström)
Ingels, väg 301 södra 80-skylten (14F 1d , [67584, 14689] ), dike, flera tiotal , 2010 (GHa)
Ingels, efter väg 301 (14F 1d , [67586, 14690] ), f.d.fuktäng överg.i vägslänt,båda sidor av vägen, ca 15 ex. , 1986 (TLj)
Gärdsjömyren (14F 1d , [67591, 14687] ), rikkärr, rikligt , 2010 (GHa)
Nedre Gärdsjön, Norra kärret (artp.), (14F 1d , [6759250, 1468780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Tranumyren (14F 1d , [67594, 14668] ), veg.öar i lösbottenytor, spridd här och var , 1986 (LBr)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759510, 1466700] ), myr, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Tranumyr (artp.), (14F 1d , [6759531, 1466765] ), rikkärr, 2010 (Henrik Weibull)
Tranumyr (14F 1d , [6759610, 1466860] ), bäckdråg centralt, riklig , 2018 (LBr)
Tranumyren. N-ändan (14F 1d , [67597, 14669] ), buskkärr, enstaka , 1985 (TLj)
Tranumyren (artp.), (14F 1d , [6759700, 1466940] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Östergårdsdammen,1 km SO Blecket (14F 1e , [67552, 14720] ), myrkant, 6 ex , 1986 (TLj)
Fisklösen, S-kanten (14F 1e , [67589, 14711] ), fastmattekärr, flerst. , 1986 (TLj)
Fisklösen (14F 1e , [67591, 14710] ), gungfly, spridd , 1986 (LBr)
Fisklösen (14F 1e , [6759150, 1471050] ), öppet rikkärr, sparsam , 2007 (LBr)
Vassmyren (artp.), (14F 1f , [6758195, 1479279] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
1 km Ö om Draggens sydspets, ca 100 N om vägkröken (14F 4b , [67704, 14588] ), myr, enst. , 1990 (ABj)
Brandsmyren (14F 4e , [6774100, 1472890] ), f.d. slåttermyr, enstaka , 2011 (GHa)
BODA

Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ), myr, enstaka , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763136, 1468045] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763241, 1468000] ), 20 , 2017 (Ragnar Hall, Tomas Carlberg)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ), kärr, enstaka , 2012 (GHa)
Kärr vid Jutjärnen (14F 2e , [6763060, 1470670] ), öpper rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Jutjärn, vid vägbanken (14F 2e , [67631, 14705] ), vägbank över grund tjärn, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärn (artp.), (14F 2e , [6763150, 1470551] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Jutjärns V-strand (14F 2e , [67632, 14704] ), starrmader, enstaka , 1985 (TLj)
Ö om Jutjärnen (14F 2e , [6763430, 1470920] ), vägkanter, diken, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Jutjärn, bäcken från Liden (artp.), (14F 2e , [6763640, 1470774] ), göl skapad vid vägbygge, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Brödlösberget (artp.), (14F 3c , [6767043, 1464591] ), noterad , 2014 (Anders Helander)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67696, 14642] ), ~refl~ ,körväg över sankmark, ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
1600 m V Styggforsen (14F 3d , [67655, 14653] ), källmyrdråg, många ex , 1986 (TLj)
Mellan Boda k:a o Styggforsen (14F 3d , [67662, 14671] ), översilade f.d. slåtterängar, enstaka , 1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Gäddtjärnen (14F 3d , [67679, 14664] ), myr, enstaka , 2007 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67726, 14639] ), rikkärr, tiotals , 1998 (GHa)
Kalkugnssveden (STOR), (14F 4c , [67726, 14644] ), f.d.slog, fåtal , 1998 (GHa)
300 m V Hålgarstjärnen, "Istmirditjen". (14F 4c , [67732, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr ,tidigare den rikaste orkidelokalen i norra Boda,nu tyvärr dikat., ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67732, 14648] ), rikkärr, enst. , 1997 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67733, 14649] ), rikkärr alldeles väster om tjärnen, enst. , 1999 (GHa)
400 m V om Bysjöns sydspets (14F 4d , [67702, 14659] ), översilat rikkärr, enst. , 1999 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ), rikkärr, enst. , 1999 (GHa)
100 m Ö om transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ), rikkärr, enst. , 1998 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [67726, 14694] ), rikkärr, enstaka , 1998 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, sparsam , 2010 (LBr)
Västombäcken,200 m norr om transformatorn (14F 4d , [67728, 14655] ), rikkärr, enstaka , 2001 (GHa)
Skogsbilvägen Ö-ut till Andmyren 31 37 -34-44 (14F 4d , [67731, 14687] ), vägslänt dike, 10-tals , 1998 (GHa)
Andmyren (14F 4d , [67732, 14683] ), rikkärr, enst. , 2000 (GHa)
Andmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773230, 1468320] ), rik skogsmyr, riklig , 2007 (LBr)
Blästmyren (14F 4d , [67733, 14693] ), vägkant-myrkant, gödslad med kalkdamm o slåttrad, 4 ex , 1985 (TLj)
Jälltjärnens norra ”strand” (14F 4d , [67736, 14651] ), mycket sank myr/strand, enstaka , 2001 (GHa)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4d , [6773600, 1465030] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jälltjärnbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ), rikkärr, enstaka , 2001 (GHa)
Blästmyren NO Gulleråsen (14F 4d , [6773740, 1469180] ), rikkärr mer eller mindre tallbevuxet, riklig , 2007 (LBr)
Hedsänget ,1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ), rikkärr, enst. , 2000 (GHa)
Hedänget eft.Bysjöån (14F 4d , [67749, 14666] ), rikdråg-rikkärr, enstaka , 1985 (TLj)
Myr NO Skarpgården (14F 4d , [6774940, 1467670] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
ORE

Sötrönningstjärnen (14F 4c , [67724, 14602] ), f.d.myrslog, tiotal , 1998 (GHa)
Dalbyn Snubbalok (artp.), (14F 5c , [6778289, 1464210] ), botten av torrlagd loke, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Moränget, öppet rikkärr i SV delen av reservatet (artp.), (14F 5c , [6779900, 1462732] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14689] ), myr, enstaka , 2013 (GHa)
400 m V Bäckmyren (artp.), (14F 5d , [6776353, 1465223] ), 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Klosshavet (14F 5d , [67765, 14659] ), myr med göl, enstaka , 2014 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ), rik skogsmyr, riklig, 100-tals , 2007 (LBr)
Sörboda, "Gotland" (14F 5d , [67769, 14698] ), sankmark vid åsgropsgöl, enstaka , 2013 (GHa)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, fåtalig , 2007 (LBr)
Dalbyn, Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14673] ), rikkärr, rikligt , 2013 (GHa)
Lill-Eldsmor (14F 5d , [67773, 14674] ), rikkärr, väl spriddd , 2010 (GHa)
S Södertjärn i Dalbyn (14F 5d , [67774, 14650] ), rikkärr, enstaka , 2013 (GHa)
Södertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6777750, 1465160] ), gungfly vid tjärnens NO del, spridd , 2008 (LBr)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ), torvtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Nördertjärn ,SV Dalbyn (14F 5d , [6778120, 1465030] ), sjöstrand,gungfly, riklig , 2008 (LBr)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ), hävdad äng, tiotals , 2015 (GHa)
Långmyren (14F 5e , [67768, 14715] ), surdrag i blandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Grebbesmyren (14F 5e , [67781, 14716] ), myr, enstaka , 2017 (GHa)
Moränget (14F 6c , [6780, 1462] ), rikkärr, enstaka , 1987 (JEd)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ), sumpskog, tidigare änge, fåtal , 2017 (GHa)
Risbergstjärnmyren, 10 km SO Dalfors (14F 8f , [67941, 14788] ), medelrika fastmattor, enstaka , 1988 (LBr)
ORSA

Hästfloten i NO (14E 4j , [6771470, 1445930] ), rikkärr, sparsam, ofta blek form , 2007 (LBr)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776883, 1436240] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
400 m V Estkälda (14E 6h , [6782450, 1438680] ), myr, enstaka , 2012 (GHa)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Brajsmyren (14E 6i , [67833, 14418] ), mellankärr', enst! , 1985 (JEd)
V om Rosenheden (14E 6j , [67807, 14466] ), mellankärr', enst! , 1985 (JEd)
Långmyrarna N om Hornberga (14E 7h , [67893, 14364] ), intermediärkärr, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (mörkbladig, ev ssp cruenta) (14E 7i , [67850, 14449] ), rikkärr, 5 ex. ej i blom! , 1985 (JEd)
Ljothed 1 km mot SO (14E 7i , [67889, 14447] ), bäcksnår, 1989 (JEd & LBr)
Ljothed 600 m mot SO (14E 7i , [67893, 14447] ), kärr, enst. , 1989 (JEd & LBr)
3 km N om Hornberga (14E 8h , [6791117, 1435546] ), myr, 30-tal ex , 2008 (Ingemar Gustafsson)
Långmyrarna 3 km N om Hornberga (14E 8h , [6791142, 1435781] ), myr, 8 vitblommande ex. , 2007 (Ingemar Gustafsson)
Långmyrarna 3 km N om Hornberga (14E 8h , [6791209, 1435813] ), myr, ca 10 ex. , 2007 (Ingemar Gustafsson)
Snyggflot (14F 5a , [67787, 14546] ), myr, enstaka , 2019 (GHa)
Grunuflot (artp.), (14F 5a , [6778964, 1452277] ), 20 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Digermorssveden (14F 6b , [67829, 14573] ), sankmark, enstaka , 2019 (GHa)
Väg 296, 200-300 meter Ö Örvasseln (14F 6b , [67832, 14577] ), vägren/dike, enstaka , 2018 (GHa)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6805894, 1445013] ), noterad , 2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Skarungsmyren-Mattsåsmyren (15E 1j , [6808, 1448] ), 1993 (SBD)
Österåmyrens västra del, utanför kojan (artp.), (15E 3j , [6815064, 1446734] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ), fattig- och rikmyr längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
V om Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ), mellankärr', enst! , 1985 (JEd)
Stormyren N om Luderbygget (artp.), (15F 1b , [6809791, 1458189] ), noterad , 2020 (Tommy Löfgren)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Fux-Andersknallarna (artp.), (13E 7e , [6738865, 1420951] ), noterad , 2015 (Ville Pokela)
Bladtjärnen O (artp.), (13E 8e , [6741319, 1421824] ), 1 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Norrviken, S om fågeltornet ner till diket (även 3- 3-) (14E 1g , [6757, 1433] ), strandäng,tidigare hävdad, 980 ex 29/6 , 1989 (BOr)
Utanmyra (14E 1g , [6757340, 1434040] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Norrviken, östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757548, 1434008] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [67579, 14339] ), 100-tals , 1989 (Bengt Oldhammer)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757960, 1433903] ), särskilt från fågeltornet och söderut, tusentals , 1990 (Bengt Oldhammer)
MORA

Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), 10-tal , 1986 (Bengt Oldhammer)
Vikaviken (artp.), (14E 1f , [67594, 14282] ), rikligt , 2012 (Bengt Oldhammer)
Vikaviken vid Näskitt (14E 1f , [6759402, 1428207] ), sjöstrand, rikligt , 2012 (BOr)
Dragviken (14E 1h , [6758516, 1438775] ), några ex , 2012 (BOr)
Österängarna 1 km SO-ut N om Rv (14E 1j , [67562, 14492] ), öppen Sphagnummyr, sparsamt , 1989 (JEd)
Karlsmyren (artp.), (14E 2j , [6763163, 1446963] ), 2010 (Urban Gunnarsson)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), rikkärr, ofta vitblommig, spridd , 2007 (LBr)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766450, 1426540] ), myr, källdråg och sumpskog, 2 ex , 2018 (LBr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770825, 1425556] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten (14E 4j , [6770630, 1447090] ), öppen myr med rikare dråg, spridd , 2017 (LBr)
Fjöran, v. Orsasjön (14E 5f , [6775, 1429] ), strandkärr, 1985 (JEd)
Bredänget (14F 4b , [67708, 14565] ), rikare kärrrdåg, 12 ex.i blom , 2000 (DABS)
VÅMHUS

Storrymdammen (15E 3b , [6816, 1409] ), myr intill Ryman o bäcken från Lövdalens fäb., 3 ex , 1986 (BOr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Stamnsmyr (14D 5g , [6778820, 1381890] ), öppet intermediärkärr, spridd , 2016 (LBr)
Lill-Stuguberget, 100m S om Lill-Stugutjärnen (artp.), (14D 5i , [6778960, 1391383] ), kärr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.), (14D 6g , [6780359, 1380557] ), kärr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Våtmark vid Dyppelrod (14D 6h , [6781800, 1388170] ), intermediaärt sluttningskärr, spridd , 2017 (LBr)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ), skogsbäck med stränder, spridd i strandkanterna, smalbladig och hög , 2017 (LBr)
Rämmasjön i V (artp.), (14D 7j , [6789696, 1397557] ), myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Ändmyr, 2 km VSV Rämma fäbod (14D 7j , [67898, 13968] ), myr, längs bäck, 100-tals , 2005 (LBr)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ), sluttande myr, ett fåtal , 2020 (LBr)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794630, 1399060] ), källdråg samt öppen myr, delvis intermediärt, ett fåtal , 2020 (LBr)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.), (14D 9j , [6795142, 1396134] ), fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ), myrmark, 2008 (DABS)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, ett femtiotal , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ), blötmyr, spridd , 2017 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803089, 1373479] ), källa med ockra och medelrikkärr, sparsam , 2012 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, spridd , 2012 (LBr)
Nyängens naturreservat (artp.), (15D 1d , [6808975, 1368794] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68095, 13714] ), rikkärr, 1995 (DABS)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [6808590, 1380340] ), liten. sluttande intermediärmyr, ca 5 ex , 2007 (LBr)
Trängslet, V flygplatsen (artp.), (15D 2h , [6810038, 1387396] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Åbäcktjärn (artp.), (15D 3i , [6817870, 1390911] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Snodskallfljots N del (artp.), (15D 5h , [6829687, 1388554] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr SV om (artp.), (15D 5j , [6829785, 1398930] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr SV om (artp.), (15D 5j , [6829969, 1398703] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rotnen N Lånus (artp.), (15D 6i , [6833933, 1391927] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr SV om (artp.), (15D 6j , [6830130, 1398267] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rälldalshäden, S om (artp.), (15E 5a , [6826677, 1403721] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Katrinvarden, SO om (artp.), (15E 5a , [6827832, 1402443] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Katrinvarden, SO om (artp.), (15E 5a , [6827895, 1402455] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Katrinvarden, SO om (artp.), (15E 5a , [6827895, 1402455] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, O om (artp.), (15E 5a , [6829783, 1401929] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.), (15E 6a , [6830129, 1401579] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.), (15E 6a , [6830135, 1401445] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Randåsen, myr O om (artp.), (15E 6a , [6830203, 1401477] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rällan nedan Knausbäck (artp.), (15E 6a , [6831688, 1401895] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Storhäden (artp.), (15E 6a , [6832558, 1401954] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ), myr vid bäck, 2003 (LBr)
Dritränn, kärr SV om (artp.), (15E 6a , [6832673, 1401880] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
HAMRA

Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6834732, 1431483] ), våtmarkskomplex/backkärr, 1991 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.), (15E 6g , [68348, 14314] ), fukthed ock kärr, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.), (15E 9j , [6849137, 1445796] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.), (15E 9j , [6849200, 1445800] ), sträng-flarkkärr, riklig förekomst , 1993 (JAs)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [68429, 14548] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852536, 1441518] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852551, 1441530] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852655, 1441551] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852672, 1441544] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Kraftledningsgata, Fågelsjö (16E 0i , [6852685, 1441521] ), 10 , 2017 (Magnus Lundström)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852685, 1441565] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852688, 1441545] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852694, 1441553] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852696, 1441571] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852708, 1441578] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852709, 1441574] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6852724, 1441573] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6854113, 1444160] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Myr vid Halvtunntjärnarna 2 km NV Fågelsjö (artp.), (16E 1h , [6855995, 1437196] ), myrkomplex/mad vid vattendrag, 1991 (Johan Abenius)
S om Tyckeln (artp.), (16E 1h , [68561, 14372] ), tjärn, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Smaltjärnsbäcken (12E 1h , [66599, 14356] ), myr, . , 1990 (GEn)
Soesmossen, vägen Ö om (artp.), (12E 2d , [6661162, 1419527] ), vägkant och dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661213, 1419217] ), noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661364, 1419359] ), myr, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662580, 1434442] ), i frukt , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662616, 1434450] ), i frukt , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662644, 1434352] ), i frukt , 2013 (Janolof Hermansson)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665435, 1434276] ), kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.), (12E 4d , [6673270, 1417820] ), noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Hökfallet ,längs vägen (12E 4g , [6673790, 1430530] ), backkärr, 1997 (TLj)
Västra Hedtjärnen, SV stranden (artp.), (12E 5f , [6678097, 1428535] ), sjökant, myr, åkant, sumpskog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Mats Nordhag)
FLODA

Björkrismossen nära Lövsjön (12E 8i , [66920, 14406] ), mjukmattemyr, ett 10-tal , 1988 (LBr)
S om Tyrsån (12E 8i , [66934, 14424] ), myr,fastmattekärr, enst. , 1992 (ÖSp)
V om Bladtjärnen (12E 9h , [66962, 14357] ), myr,fastmattekärr, t.rikl. , 1992 (ÖSp)
750 m Ö om Ilnen (12E 9h , [66970, 14353] ), myr,fastmattekärr, enst. , 1992 (ÖSp)
500 m Ö Mörttjärnen (12E 9h , [66978, 14357] ), i kanten av lösbottenkärr, enst. , 1992 (ÖSp)
N om Rörtjärnen (12E 9h , [66981, 14398] ), myr,fastmattekärr, enst. , 1992 (ÖSp)
Tandan (13E 1i , [6706472, 1443472] ), myr, 2020 (IPt)
NÅS

Kölaråsälven (artp.), (12E 7d , [6688266, 1418221] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Kurkilammtjärnen (12E 7g , [66890, 14340] ), rikt fastmattekärr med småflarkar, rikligt , 1988 (LBr)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
JÄRNA

N delen av Kampmossen (12E 9d , [66974, 14170] ), kärr, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ), blandmyr, ca 10 , 2015 (HLe)
Tronsflotten (13E 0b , [6702350, 1407610] ), ~refl~ ,blandmyr, ca 10 ex ,frekvens m.allm. , 2011 (HLe)
Ca 200 m NV Valssjöbergstjärn (13E 0c , [6701018, 1411302] ), ~refl~ ,fattigkärr med rikare partier, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
1 km S om Årberget (13E 0d , [6700626, 1415397] ), rikkärr, Ca 10 , 2006 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [6700854, 1415688] ), rikkärr, Ca 20 , 2006 (HLe)
Butjärnflotten (artp.), (13E 0d , [6701017, 1415460] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
O om Gruckå kvarn (13E 1b , [67097, 14083] ), blötmyr, 1995 (IJo)
Snarkflotten (artp.), (13E 1d , [6705711, 1416194] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Stora Hedtjärn NV (artp.), (13E 1d , [6709250, 1415097] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
V.Bäcka odling (13E 2b , [6710197, 1408677] ), kärr, sparsamt , 1991 (HLe & ULe)
Abborrtjärnen NO (artp.), (13E 2b , [6711403, 1407175] ), blandkärr, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten (artp.), (13E 2e , [6710053, 1423401] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6716607, 1404456] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Ca 200 m V Tvärbackskojan (13E 3b , [6717619, 1409221] ), ~refl~ ,kärr med lösbotten, 2 ex , 1996 (HLe)
Ca 500 m S Svenstjärn (13E 3b , [6718456, 1409310] ), ~refl~ ,kärr med flarkar, ca 10 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Uvberget O (artp.), (13E 3f , [6718593, 1425329] ), 3 plantor/tuvor , 2012 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721236, 1406809] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
500 m NV Lämåstjärnen (13E 4b , [6721293, 1408637] ), rikkärr, mindre allmän , 2006 (HLe)
Lämåstjärnen 500m NV (artp.), (13E 4b , [6721323, 1408644] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Dårarmyran (13E 4b , [67230, 14078] ), fattigkärr med fastmattor och enstaka lösbottnar, ca 5 , 2004 (HLe)
Dårarmyrens N del (13E 4b , [67234, 14077] ), kärr, ~10 ex , 1989 (HLe & UGn)
Gäddkölen (artp.), (13E 5b , [6728286, 1406246] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Karabudkölen (artp.), (13E 5c , [6728837, 1411360] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Bruskölen (artp.), (12D 9j , [6695225, 1399419] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), 30 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Putten SO (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,kärr, ca 100 , 2010 (HLe)
Putten SO (artp.), (13E 0a , [6702683, 1404259] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelbergsvallen 300 m V (13E 0b , [6703920, 1406290] ), kärr, ca 15 , 2011 (HLe)
Sultentjärnen (13E 2a , [67124, 14020] ), blandmyr, 15 , 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), blandmyr, ca 20 , 2013 (HLe)
Övre Lisstjärn (artp.), (13E 3a , [6715147, 1402332] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Risbergsmyran (artp.), (13E 3a , [6716354, 1400819] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Risbergsmyran, västra delen (artp.), (13E 3a , [6716441, 1400734] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Vimyran 300 m SO Oxbäckskojan (artp.), (13D 1i , [6708500, 1393510] ), rikkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Horsmyren norr Oxbäcken (artp.), (13D 1i , [6709543, 1393061] ), 15 plantor/tuvor , 2017 (Lars Efraimsson)
Holsmran (artp.), (13D 1i , [6709835, 1392942] ), hundratalet på sluttningsmyr., noterad , 2020 (Lars Efraimsson)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709910, 1392950] ), rikkärr och rik sumpskog, enstaka , 2010 (LBr)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ), kalkat kärr och myr, rikligt , 2010 (AOl)
Gårdssjöberget (13D 4g , [67205, 13838] ), myr, c:a 40 ex , 2017 (AOl)
500m NV Sjöhusen (13D 4h , [67215, 13853] ), myr, c:a 100 , 2017 (AOl)
1 km SV Backsela (13D 5i , [67290, 13935] ), myr i gammalt grustag, 4 , 2011 (MNo)
Klockarkojan NO 250 m (13D 5j , [6725374, 1396936] ), fastmattekärr, ca 30 ex , 2002 (HLe)
Hunukölen (artp.), (13D 5j , [6728283, 1398297] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
S L Svartåstjärn (13D 5j , [6728350, 1396106] ), lösbottenkärr, ca 20 ex , 2002 (HLe)
Bjälltjärn (13D 6g , [67309, 13818] ), sluttaande kärr, 10 ex , 1997 (MNo)
2 km NO Tyngeberget (13D 6i , [6733850, 1394760] ), myr, c:a 100 ex , 2006 (BGM)
Kolobrobäcken källa (13D 7h , [6737640, 1386150] ), kärr, c:a 50 ex , 2012 (MNo)
Källmyran vid Arvsela (13D 7h , [67379, 13890] ), blöt myr - kärr, c:a 25 ex , 2009 (MNo)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ), myr, 1 , 2014 (HLe)
Storhammarskölen (13D 8i , [67409, 13928] ), myrmark, 2 ex , 1996 (BGM)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743701, 1390928] ), ganska rik myr, rikligt , 2015 (MNo)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67465, 13786] ), myr, c:a 50 ex , 2009 (MNo)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67469, 13777] ), rik backmyr, ett 50-tal , 2017 (MNo)
Östra Håarna V-ut 200 m NV Tjärnmyrtjärnen (13D 9h , [67460, 13854] ), rikkärr, t.riklig o flerst , 1995 (JEd)
Delåmyran (13D 9h , [6748, 1386] ), kärrstråk, 1981 (SSv)
Järmokölen (artp.), (13D 9h , [6748468, 1386269] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Linnea Helmersson)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, enstaka , 2014 (HLe)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749049, 1387175] ), myr, medelrikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Kringlugmyren (13D 9h , [67493, 13864] ), kärr, 1981 (SSv)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Delomyrens norra del 1,5 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67495, 13868] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Flögriset N (artp.), (13E 5a , [6726843, 1401164] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.), (13E 5a , [6728235, 1401897] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
LIMA

En route (artp.), (14D 0e , [6750893, 1372923] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6750986, 1373562] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
En route (artp.), (14D 0e , [6751146, 1373954] ), 40 , 2018 (Magnus Lundström)
Mellan Lybergsklitten och Beriskölberget (14D 0g , [67524, 13801] ), backkärr, c:a 20 ex , 2009 (BGM)
Husom, Malung-Sälen (artp.), (14D 2d , [6764535, 1366546] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
Husom, Malung-Sälen (artp.), (14D 2d , [6764547, 1366531] ), 1 , 2018 (Magnus Lundström)
TRANSTRAND

Barvallkölen, NNV om Långmyrens N spets (artp.), (14D 4e , [6771750, 1373610] ), källkärr, 2010 (Urban Gunnarsson)
Barvallhållen, S delen (artp.), (14D 4e , [6774420, 1373138] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Dragsjöåsen (artp.), (14D 4f , [6770518, 1377665] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Barvallkojan, granmor och kärr V om (artp.), (14D 5e , [6775325, 1372624] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ), rikkärr, fåtalig , 2011 (LBr)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), rikkärr, 2011 (Urban Gunnarsson)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
500m ost Högstrand (14D 8c , [67922, 13613] ), rikkärr, c:a 5 ex , 2010 (MNo)
Åsmyrorna vid Öjkogsfjället (14D 9a , [6795700, 1354760] ), rikkärr med källdråg, riklig , 2008 (LBr)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795480, 1363650] ), rikkärr i sluttning ner mot vattendraget, åtminstone ett ex , 2009 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan vid Granåsen (15C 7i , [6839650, 1342030] ), rikkärr, 1 ex , 2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ), rikkärr, enstaka , 2013 (LBr)
Grönsåsen, myr SO om (artp.), (15C 7j , [6837532, 1346755] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ), rikkärr, ca 25 ex , 2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslans NR (artp.), (15C 8i , [6840010, 1341730] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
500 m V Lomsjöns N-spets (15C 8i , [68437, 13418] ), rikkärr, enstaka , 1989 (DABS)
S om Garsjön (15C 8i , [6844, 1342] ), rikkärr, enstaka , 1989 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841730, 1346920] ), rikkärr och rik sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849891, 1336744] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849900, 1336706] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (15C 9h , [6849929, 1336558] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Garsjöhållan åt Ö (15C 9i , [6846450, 1340480] ), rikkärr och bäckstrand, fåtalig , 2019 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ), rikkärr, fastmattor, enstaka , 2013 (LBr)
Siksjön/ Poststigen (artp.), (15C 9i , [6847270, 1344510] ), plantor , 2007 (Sten Hallin)
dalen mellan Siksjöberget och Ekorråsen (artp.), (15C 9i , [6849240, 1344056] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
O om Bergsvallen (15C 9j , [6848, 1346] ), rikkärr av fastmattetyp, enstaka , 1989 (DABS)
2 km N om Bergsvallen (15C 9j , [68498, 13459] ), rikkärr av fastmattetyp, ~25 ex , 1989 (DABS)
Fännjästfloten (artp.), (15D 3c , [6819722, 1362445] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362630] ), rikkärr med källor, ca 5 ex , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820681, 1362634] ), medelrikkärr med järnockra, 5 ex , 2009 (LBr)
Sidans topplatå ovan O-branten 1.3 km SV Lennartsro (15D 7a , [68363, 13509] ), rikkärr, enstaka , 1989 (DABS)
1,5 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ), liten sumpskogsomgiven rikmyr, 1 ex , 2002 (LBr)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.), (15D 7d , [6837133, 1366740] ), flarkmyr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ), rikkärr, riklig , 2008 (LBr)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ), rikkärr, ett fåtal , 2009 (LBr)
Särna VNV om (artp.), (15D 9b , [6846698, 1357446] ), älvstrandmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Flöten (artp.), (15D 9b , [6848541, 1358553] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Idrebustan (Ö om) (artp.), (16C 0h , [6850232, 1336118] ), myr, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ), rikmyr och sumpskog med en, enstaka , 2014 (LBr)
Byggningsåsen (artp.), (16C 0h , [6852287, 1337636] ), myrkant, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Myr N Djuptjärnen (16C 0i , [6852520, 1341070] ), rikkärr, enstaka , 2013 (LBr)
1 km SSO Brattåsen (16C 0j , [68500, 13459] ), fastmatterikkärr, enstaka , 1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
300 m NV om Rörmyrvallen (16C 0j , [68516, 13484] ), rikkärr, 1989 (DABS)
300m NV Rörmyrvallen (16C 0j , [6851610, 1348320] ), rikkärr med enbevuxna kantzoner, spridd , 2009 (LBr)
Näverbäcken 1 km NV Rörmyrvallen (16C 0j , [68522, 13479] ), rikkärr, 1989 (DABS)
1 km NNO Rörmyrvallen (16C 0j , [68523, 13490] ), rikkärr, 1989 (DABS)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [6852840, 1347150] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
1 km O om Fiskartorpet (16C 0j , [68543, 13498] ), blött t.rikt käfrr, enstaka , 1989 (DABS)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850679, 1360657] ), rikkärr, 5 ex , 2012 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850810, 1360190] ), rikkärr, enstaka , 2012 (LBr)
600 m SO Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ), rikmyr, talrik , 2002 (LBr)
Myr 800 m O. Öguvallen (16D 1a , [68568, 13538] ), rikkärr med flarkar, i mellanliggande starrfastmatta, riklig , 2002 (LBr)
Myr 200 m NV Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), rikmyr, spridd och riklig , 2002 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), fastmattor i tallkärr samt på myren, sparsamt , 1992 (DABS)
Trygåskölen (2) (artp.), (16D 1d , [6855535, 1367379] ), källflöden i myr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Trygåskölen (16D 1d , [6855670, 1367440] ), rikkärr med källor, spridd , 2008 (LBr)
1,5 km NV Fiskvasselns utlopp i Fjätan (16D 2b , [68619, 13582] ), grunt fastmattekärr,svagt sluttande, sparsamt , 1992 (LBr)
Näverberget S-ut ca 1,4 km SO Klövertjärnen (16D 2c , [68609, 13618] ), flarkkärr intill tjärn, 1994 (JEd)
Limkarsslåtten (16D 3b , [6866270, 1359140] ), rikt fastmattekärr, sparsamt , 2008 (LBr)
IDRE

Nära Stråfulan, 1,5 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851020, 1328040] ), måttligt rik myr med anslutande marker, spridd , 2018 (LBr)
Myr NV Strådalen (16C 0f , [6851490, 1328480] ), intermediär myr, spridd , 2012 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68594, 13391] ), ~refl~n,gungflyn,myr och bäck, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Galttjärnen Ö om Smörtjärnsåsen (16C 1h , [68595, 13390] ), myr,bäckstrand, några 10-tal , 1995 (DABS)
Vegaråskölen (16C 1i , [68558, 13418] ), bäckgenomflutet mjukmattekärr, 1989 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (16C 1i , [68582, 13441] ), rikkärr, sparsamt , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Storgjotkölen (16C 2c , [68620, 13120] ), rikkärr, enstaka , 1986 (DABS)
Trysslingbäcken (16C 2h , [68618, 13379] ), rikkärr,täml.torrt, ~10 ex , 1995 (DABS)
Skärbo , mot SO (16C 3d , [68697, 13189] ), kärr, enst! , 1988 (DABS)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869484, 1325560] ), strandkant, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869644, 1325691] ), strandkant, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Brösterhåkojan (artp.), (16C 3f , [6869664, 1326675] ), myr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Diftalsbergets NO-sluttning (16C 3g , [68679, 13306] ), rikkärr, enst! , 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v. övre Sundbäcken (16C 3h , [68659, 13399] ), rikkärr i fastmattor, spars! , 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Skärbo , ca 700 m V-ut (16C 4d , [68703, 13180] ), fastmattor i kärr, 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen,fl! (16C 4e , [6870, 1320] ), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen,fl! (16C 4e , [6870, 1321] ), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ), rikkärr, sparsam , 2007 (LBr)
Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6870875, 1323166] ), myr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, SV om Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6871471, 1323524] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 2 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6873584, 1323895] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 2 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6873626, 1324077] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874328, 1324974] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
SO Hemtjärn vid Svarttjärnen (16C 5g , [68752, 13301] ), tjärnkant, enst. , 1990 (DABS)
Hällsjövålen åt söder (16C 8g , [6890940, 1330530] ), rik fjällmyr längs bäck, högt upp, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjövålen åt söder (artp.), (16C 8g , [6890940, 1330530] ), rik fjällmyr längs bäck, högt upp, spridd , 2020 (Lennart Bratt)
Böltjärnsåsen (17C 0h , [6903230, 1339960] ), rikkärr, 2002 (TLj)

Dalarnes Flora