Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata x maculata ssp. fuchsii    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

SOLLERÖ

Nördervik (14E 1g , [6757, 1433] ), strandängarna ,bland föräldrarna, 1 ex , 1993 (SBD)

Dalarnes Flora