Cytisus scoparius    Harris


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Viksberg, Lindbacka (12F 0i , [6653696, 1491768] ), på och vid en sten i slänt, har funnits på lokalen i minst 20 år, ursprungligen planterd ? , 2020 (Göran Johansson)
Viksberg, Lindbacka (12F 0i , [6653760, 1491804] ), vägkant, naturlig spridning , 2020 (Göran Johansson)

Dalarnes Flora