Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), klippor o stenmurar, spridd , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ), skogsmark längs promenadväg, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.), (12G 6e , [6681907, 1524144] ), blandlövskog i bäckdal, 2014 (Per Johansson)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
HUSBY

Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), bergskrevor, 2014 (DABS)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), mur, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), bergkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.), (12F 8j , [6693732, 1499256] ), på varphög invid nerlagd gruva, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ), sydvänd bergbrant, 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), ängsmark, 2017 (SNy)
STORA TUNA

Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Ormpussen SV. om (artp.), (12F 8f , [6694027, 1479019] ), i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster., noterad , 2016 (Bo karlstens)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Högsveden, ostsluttning (artp.), (12F 9d , [6695227, 1467072] ), sluttning, 2014 (Janolof Hermansson)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ), rasbrant och hammare, 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ), sydvänd hammare och rasbrant, 2014 (SNy)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ), ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), sydstup med torr vittringsjord nedanför, t.rikl. , 1988 (LBr)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), grusgång, 2015 (JJa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Faluån, Dalarnas museum (artp.), (13F 4i , [6720995, 1490260] ), stenmur, riklig i murbruket på stensättningen mot ån , 2017 (Per Johansson)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Flinten, östra branten (artp.), (13G 5c , [6725770, 1511347] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.), (13G 6f , [6732736, 1526313] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ö om Österbyn (13G 7b , [6736630, 1509980] ), lövblandskog, upptagen som värdefull av SVS (till stor del avverkad), fåtalig. ovanlig på rutan , 2009 (JWk)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Vintjärn gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), vägkant, 2013 (DABS)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.), (13G 9c , [6746067, 1512972] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ), ~refl~ ,äng, betad fäbovall, 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6643047, 1477236] ), 2015 (Jesper Hansson)
Malingbo (artp.), (11F 9f , [6645412, 1479351] ), noterad , 2018 (Ulf Gärdenfors)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ), ~refl~ ,gammalt utkast, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ), klippor och blockslänt, några ex , 2013 (LBr)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6662950, 1482150] ), nordostbrant med klippstup, spridd , 2013 (LBr)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), stenmur, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Gammalt kalkbrott S om Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66591, 14684] ), varphögar i granskog, spridd , 1988 (HWk)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ), röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk, 1993 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), kalkrik betesmark, flera ex , 1987 (HWk)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, riklig , 2010 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Limnäsudden, stora brottet (12F 4e , [6671540, 1471600] ), strandmiljö, spridd , 2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), jordhög, 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ), mager mark på slagg, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
LUDVIKA

Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), bland lövsly intill kalkbrott, 1987 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Östra Digerskyttberget (artp.), (12E 3i , [6669278, 1442356] ), gran i grannaturskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.), (12E 5j , [6679244, 1449560] ), gruva gammalt kalkbrott med 5 m höga klippväggar, 2014 (Janolof Hermansson)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ), ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ), ~refl~ ,gammalt hyttområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ), gammalt kalkbrott, 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [6718, 1460] ), SV-exp älvslänt , på sand/mjäla !, 1991 (JEd)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67330, 14734] ), ~refl~ ,torr igenvuxen mark, skuggigt och slyigt, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Bjursås kyrka (13F 7g , [6735660, 1480660] ), stenmur, 2009 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ), dikeskant längs skogsväg, 2010 (JJa)
Luråns utflöde ur Utgrycken (13F 7i , [6737550, 1490510] ), välvd stenbro, flertal , 2015 (GHa)
SILJANSNÄS

Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
LEKSAND

Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ), levande fäbod övre delen, 2018 (SNy)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande åstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), stenvägg gammal jordkällare, 2016 (DABS)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Rättviks kyrka (14F 0c , [67528, 14615] ), västra och södra delen av kyrkogårdsmuren, flertal , 2012 (GHa)
500 m NV Kungshol (14F 1c , [6756210, 1464670] ), springor i kalkklippa, enstaka , 2017 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [6755340, 1466630] ), inkilad i stenar i gammal valvbro, tiotals , 2011 (GHa)
Övre Gärdsjö. vägen mot Stenbacken (14F 1d , [6757950, 1469600] ), gammal jordkällare, enstaka , 2016 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67596, 14687] ), stenmur, enstaka , 2010 (GHa)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ), stenmur, rikligt , 2008 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [67674, 14915] ), kyrkogårdsmur, enstaka , 2018 (GHa)
Rockån, uppströms Rocktjärnen (14F 5h , [6779230, 1488750] ), bland stora stenar, tidigare del i nu riven fördämning, tiotal , 2009 (GHa)
BODA

Västanå (14F 2d , [67630, 14673] ), jordkällare, enstaka , 2013 (GHa)
Styggforsen vid trollgrottan (14F 3d , [6765690, 1466700] ), bergsvägg, enstaka , 2017 (GHa)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765695, 1466724] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Gamla kyrkogården (14F 3d , [6766120, 1466580] ), stenmur, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [67695, 14667] ), ~refl~ ,på stenar i bäckravin, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
800 m S Grönockran (14F 3e , [67678, 14706] ), bergsbrant, enstaka , 2017 (GHa)
300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ), ~refl~ ,ravin genom kalkklippa genomfluten av Kärrbäcken, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
"Lanta", Sunnanåkern, Gulleråsen (14F 4d , [6771610, 1466360] ), stenmur, fåtal , 2010 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ), ~refl~ ,revkalksberg, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Gulleråsen, Tinberg (14F 4d , [67729, 14660] ), fd småskaligt kalkbrott, enstaka , 2017 (GHa)
ORE

Dalbyn, Vikbäcken," Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ), gammal stenbro, enstaka , 2014 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ), stenmur, enstaka , 2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ), i stödmurar och stenmurar, spridd i hela bruksområdet , 2009 (GHa)
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ), stora stenar i en masugnsruin, flertal , 2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ), mossbevuxen sten, enstaka , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ), vägkant, 2013 (IPt)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14711] ), under utskjutande klippa, enstaka , 2012 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Säxberg, Trollkyrkan (artp.), (13E 8d , [6742691, 1418103] ), djup ravin med klippor, rasmark och block, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
MORA

Siljansfors försökspark ,Jugåns Ö strand ,120 m NO Jugens utlopp (14E 0e , [6752300, 1421850] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,masugnen (14E 0e , [6753390, 1422340] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nickobacken (14E 1e , [67550, 14222] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksberget (14E 1e , [6755820, 1423420] ), 1982 (Göran Thor)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762234, 1426683] ), stenskravel, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
500 m N om Orrtjärnen (14E 3h , [6769820, 1435560] ), ~refl~ ,skogsmark, 2011 (SJo)
Söderberget (14E 4d , [67732, 14160] ), ~refl~ ,rik sydsluttning, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Venjan (14D 2j , [6760920, 1397200] ), kyrkan, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Gutängtjärnen NNV om (artp.), (14D 5h , [6777269, 1389005] ), klippbrant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.), (14D 5j , [6779716, 1399596] ), skuggig klippbas, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, sparsamt , 2017 (LBr)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ), klippbrant, 2015 (MNo)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, spridd , 2017 (LBr)
Rasskårubäck (artp.), (15D 6i , [6833937, 1393773] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Harkullhöjden (artp.), (12E 2e , [6660564, 1421809] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Stackberget (artp.), (12E 3d , [6667059, 1417736] ), ca 5 m hög klippa i skogen, 2014 (Janolof Hermansson)
Kalvtjärnsberget (artp.), (12E 4d , [6672455, 1416863] ), granskog med inslag av gamla tallar och lövträd, 2014 (Janolof Hermansson)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ), ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710439, 1442924] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), stenmur, 2015 (IPt)
JÄRNA

Björndammsflon ca 1 km S (12E 9c , [6696581, 1410942] ), bergvägg, 2008 (HLe)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ), bergbrant, 1996 (HLe)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ), ~refl~ ,bergbrant, 1989 (HLe)
Stuga V Vanån NV Van (13E 4b , [6724325, 1408864] ), ~refl~ ,stuga med nyanlagd gräsmatta och trädgårdsland, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726542, 1421739] ), barrskog i branter ställvis örtrik, 3 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
ÄPPELBO

Högarna (13D 3j , [67183, 13980] ), ravin, rasbrant, enstaka , 2007 (BGM)
MALUNG

Kottbackens södra del (13D 5j , [6726846, 1395041] ), ~refl~ ,sydbrant, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Öjsbergets brant (13D 7i , [67399, 13913] ), rasbrant, mycket , 2006 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ), rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), rasbrant, rikligt , 2008 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67407, 13917] ), hygge, några ex , 2008 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ), diabasbrant, 2015 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Liss-Vålberget (13D 8i , [6742130, 1391000] ), diabasbrant, enstaka , 2010 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ), bäckravin, rikligt , 2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ), klippbrant, rikligt , 2007 (BGM)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Torbygraven (artp.), (14D 2b , [6760064, 1357954] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt på klippor , 2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766250, 1370210] ), diabasbrant, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Klittfallet, stupet (artp.), (14D 4d , [6770579, 1368013] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bredvalla, klippa (artp.), (14D 5b , [6777605, 1356312] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.), (14D 6b , [6783009, 1359615] ), snölega, 2015 (Urban Gunnarsson)
Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ), översilade diabasklippor vid vägen, rikligt , 2009 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), diabasbrant, 2009 (BGM)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), diabasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357710] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800234, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Horrmundsåsen (15D 1b , [68061, 13581] ), diabasbrant, enstaka , 2009 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Brant NO Lilla Skärberget (artp.), (15C 9g , [6846792, 1334191] ), mindre no-stup i fjällnära skog, 1991 (MBm)
Fulubågan vid Stupen Fuluforsarna (artp.), (15C 9h , [6845565, 1335125] ), hällmark vid forsande mindre vattendrag, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Södra Trollegrav 300 m NO Granån, sydvänd klippvägg (artp.), (15D 5g , [6828752, 1383069] ), öppen klippa klippvägg i bäckravin, noterad , 2017 (Per Johansson)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), på hällar vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ), 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ), klipphyllor och lodväggar, sparsam , 2008 (LBr)
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), diabasbrant, 1987 (LBr)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ), ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
500 m N Nedre Byggningen (16C 1i , [68561, 13433] ), rotvältor och branta brinkar vid bäck - på mineraljord !, t.riklig , 1989 (DABS)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet,Vålåberget (16C 2i , [68624, 13430] ), ~refl~ ,branter i diabas,stora block och rasmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Fallet i Grövlan (16C 7d , [6887820, 1317560] ), klippor, sparsamt , 2015 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, enstaka , 2007 (MNo)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, enstaka , 1990 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Stor-Våndsjövålen nordostsluttning (artp.), (17C 1d , [6908984, 1318834] ), i springor på 10 m hög klippvägg i blockig gles fjällbjörkskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ), kalkklippor, 2013 (MNo)

Dalarnes Flora