Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), klippor o stenmurar, spridd , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671494, 1539692] ), vägkant - på stenmur, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ), skogsmark längs promenadväg, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Realsbo hage, västra bäcken längs stigslingan (artp.), (12G 6e , [6681907, 1524144] ), blandlövskog i bäckdal, 2014 (Per Johansson)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
HUSBY

Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), i stenparti, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), bergskrevor, 2014 (DABS)
Silvhytteå (artp.), (13G 1e , [6707540, 1520636] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), mur, 2013 (HLe)
Silvhytteå (13G 1e , [67076, 15204] ), ~refl~ ,kulturmark, torr gräsmark, 2002 (NGu)
STORA SKEDVI

Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), bergkant, 2011 (DABS)
SÄTER

Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.), (12F 8j , [6693732, 1499256] ), på varphög invid nerlagd gruva, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ), sydvänd bergbrant, 2013 (Bonnie Nilzon)
Tovholen (artp.), (13F 0h , [6701459, 1488821] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6686951, 1471046] ), strandområde v sjön, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693663, 1483166] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Ormpussen SV. om (artp.), (12F 8f , [6694027, 1479019] ), i basen på ca)15 m stup som vetter mot öster., noterad , 2016 (Bo karlstens)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Högsveden, ostsluttning (artp.), (12F 9d , [6695227, 1467072] ), sluttning, 2014 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697231, 1467813] ), högörtgranskog bäckravin/klyfta, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Hovgårdsklack (12F 9g , [6696568, 1484003] ), skogsmark på klippa, 2020 (SNy)
Lusberget (13F 0f , [6704560, 1478840] ), bergbrant, 2020 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ), rasbrant och hammare, 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ), sydvänd hammare och rasbrant, 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721730, 1472336] ), på stenblock i skogsmark, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Skomsarbymyran (13F 1h , [6706226, 1486621] ), skogen närmast Torsångs skola, 2020 (SNy)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ), ~refl~ ,smalt sankstråk på hygge, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), sydstup med torr vittringsjord nedanför, t.rikl. , 1988 (LBr)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), grusgång, 2015 (JJa)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Faluån, Dalarnas museum (artp.), (13F 4i , [6720995, 1490260] ), stenmur, riklig i murbruket på stensättningen mot ån , 2017 (Per Johansson)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Laktjärnen sydväst om (artp.), (13F 5j , [6728041, 1495049] ), på flyttblock, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Flinten, östra branten (artp.), (13G 5c , [6725770, 1511347] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.), (13G 6f , [6732736, 1526313] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ö om Österbyn (13G 7b , [6736630, 1509980] ), lövblandskog, upptagen som värdefull av SVS (till stor del avverkad), fåtalig. ovanlig på rutan , 2009 (JWk)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Vintjärn gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), vägkant, 2013 (DABS)
Vintjärn, S om gamla gruvlaven (artp.), (13G 9c , [6746067, 1512972] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ), ~refl~ ,äng, betad fäbovall, 2008 (NGu)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
1km SV Grejsan (14F 3j , [6767410, 1495510] ), sumpskog, rörligt markvatten med järnockra, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6643047, 1477236] ), 2015 (Jesper Hansson)
Malingbo (artp.), (11F 9f , [6645412, 1479351] ), noterad , 2018 (Ulf Gärdenfors)
O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Billsjön (11F 9i , [66476, 14908] ), ~refl~ ,gammalt utkast, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ), klippor och blockslänt, några ex , 2013 (LBr)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6662950, 1482150] ), nordostbrant med klippstup, spridd , 2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), stenmur, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Gammalt kalkbrott S om Snösjöns Ö ände (12F 1d , [66591, 14684] ), varphögar i granskog, spridd , 1988 (HWk)
Ibbarbo hage S om vägen (12F 1e , [6656690, 1472420] ), röjd beteshage med gles blandskog (björk, gran) med fuktstråk, 1993 (HWk)
Stora Snöån (12F 2d , [6662298, 1467392] ), gammal hyttruin, 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), kalkrik betesmark, flera ex , 1987 (HWk)
Flogbergets gruvområde (12F 4e , [6670140, 1472130] ), gruvbacke, riklig , 2010 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Limnäsudden, stora brottet (12F 4e , [6671540, 1471600] ), strandmiljö, spridd , 2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), jordhög, 2013 (DABS)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ), mager mark på slagg, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676318, 1486341] ), sprickdal, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
LUDVIKA

Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), bland lövsly intill kalkbrott, 1987 (HWk)
Limberget (artp.), (12F 4c , [6674393, 1464628] ), noterad , 1996 (Magnus Stenmark)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Östra Digerskyttberget (artp.), (12E 3i , [6669278, 1442356] ), gran i grannaturskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.), (12E 5j , [6679244, 1449560] ), gruva gammalt kalkbrott med 5 m höga klippväggar, 2014 (Janolof Hermansson)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ), ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ), ~refl~ ,gammalt hyttområde, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Gässtjärnberget (13F 0a , [6701202, 1450569] ), fäbodgata, 2015 (IPt & JJa)
Kalkberget (13F 1a , [6706279, 1451653] ), gammalt kalkbrott, 2013 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Kyrkbyn S-ut vid älven o Folkparken (13F 3c , [6718, 1460] ), SV-exp älvslänt , på sand/mjäla !, 1991 (JEd)
Betad skog (artp.), (13F 4b , [6720861, 1457392] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ÅL

Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ), vägkant / stenmur, 2020 (IPt)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67330, 14734] ), ~refl~ ,torr igenvuxen mark, skuggigt och slyigt, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Bjursås kyrka (13F 7g , [6735660, 1480660] ), stenmur, 2009 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ), dikeskant längs skogsväg, 2010 (JJa)
Luråns utflöde ur Utgrycken (13F 7i , [6737550, 1490510] ), välvd stenbro, flertal , 2015 (GHa)
SILJANSNÄS

Jobsarbo (13E 7h , [6739597, 1439651] ), vägkant , ängsmark mot å, 2018 (IPt & JJa & MNo)
LEKSAND

Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ), levande fäbod övre delen, 2018 (SNy)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande åstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), stenvägg gammal jordkällare, 2016 (DABS)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Rättviks kyrka (14F 0c , [67528, 14615] ), västra och södra delen av kyrkogårdsmuren, flertal , 2012 (GHa)
500 m NV Kungshol (14F 1c , [6756210, 1464670] ), springor i kalkklippa, enstaka , 2017 (GHa)
Amtjärn mindre vattendrag (artp.), (14F 1c , [6758173, 1460904] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Österängsån (14F 1d , [6755340, 1466630] ), inkilad i stenar i gammal valvbro, tiotals , 2011 (GHa)
Övre Gärdsjö. vägen mot Stenbacken (14F 1d , [6757950, 1469600] ), gammal jordkällare, enstaka , 2016 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67596, 14687] ), stenmur, enstaka , 2010 (GHa)
Nyberget Fäbodstugan (artp.), (14F 1g , [6755104, 1484606] ), stenmur/odlingsröse, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ), stenmur, rikligt , 2008 (IPt)
Bingsjö (14F 3i , [67674, 14915] ), kyrkogårdsmur, enstaka , 2018 (GHa)
Nävertjärnsbäcken (artp.), (14F 5e , [6775432, 1474301] ), vät med sprängsten i grustag, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Rockån, uppströms Rocktjärnen (14F 5h , [6779230, 1488750] ), bland stora stenar, tidigare del i nu riven fördämning, tiotal , 2009 (GHa)
BODA

Västanå (14F 2d , [67630, 14673] ), jordkällare, enstaka , 2013 (GHa)
Styggforsen vid trollgrottan (14F 3d , [6765690, 1466700] ), bergsvägg, enstaka , 2017 (GHa)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765695, 1466724] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Styggforsen (artp.), (14F 3d , [6765729, 1466766] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Gamla kyrkogården (14F 3d , [6766120, 1466580] ), stenmur, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Boda Kyrkogården (artp.), (14F 3d , [6766359, 1467300] ), kyrkogårdsmur, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Saxbäcken (14F 3d , [67695, 14667] ), ~refl~ ,på stenar i bäckravin, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
800 m S Grönockran (14F 3e , [67678, 14706] ), bergsbrant, enstaka , 2017 (GHa)
300 m O kraftledningen (14F 4c , [67717, 14641] ), ~refl~ ,ravin genom kalkklippa genomfluten av Kärrbäcken, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
"Lanta", Sunnanåkern, Gulleråsen (14F 4d , [6771610, 1466360] ), stenmur, fåtal , 2010 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ), ~refl~ ,revkalksberg, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Gulleråsen, Tinberg (14F 4d , [67729, 14660] ), fd småskaligt kalkbrott, enstaka , 2017 (GHa)
ORE

Dalbyn, Vikbäcken," Malmvägen" (14F 5d , [67798, 14651] ), gammal stenbro, enstaka , 2014 (GHa)
Nya kyrkogården (14F 6d , [67802, 14657] ), stenmur, enstaka , 2010 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.), (14F 6d , [6780215, 1465742] ), nedre kanten av stenmur, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk (14F 7d , [67868, 14659] ), i stödmurar och stenmurar, spridd i hela bruksområdet , 2009 (GHa)
Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ), stora stenar i en masugnsruin, flertal , 2013 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Två tjärnar 500 m S St Tjädersjön (14F 8f , [67923, 14754] ), mossbevuxen sten, enstaka , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ), vägkant, 2013 (IPt)
Gruvberget (15F 0e , [68000, 14711] ), under utskjutande klippa, enstaka , 2012 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784769, 1441446] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Säxberg, Trollkyrkan (artp.), (13E 8d , [6742691, 1418103] ), djup ravin med klippor, rasmark och block, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
MORA

Siljansfors försökspark ,Jugåns Ö strand ,120 m NO Jugens utlopp (14E 0e , [6752300, 1421850] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,masugnen (14E 0e , [6753390, 1422340] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nickobacken (14E 1e , [67550, 14222] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Leksberget (14E 1e , [6755820, 1423420] ), 1982 (Göran Thor)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762234, 1426683] ), stenskravel, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
500 m N om Orrtjärnen (14E 3h , [6769820, 1435560] ), ~refl~ ,skogsmark, 2011 (SJo)
Söderberget (14E 4d , [67732, 14160] ), ~refl~ ,rik sydsluttning, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Venjan (14D 2j , [6760920, 1397200] ), kyrkan, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Gutängtjärnen NNV om (artp.), (14D 5h , [6777269, 1389005] ), klippbrant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.), (14D 5j , [6779716, 1399596] ), skuggig klippbas, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787460, 1414030] ), granbevuxen brant med klippor, sparsamt , 2017 (LBr)
Nabban, söder om (artp.), (14E 8c , [6794510, 1412055] ), brant granskogssluttning, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ), klippbrant, 2015 (MNo)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, spridd , 2017 (LBr)
Rasskårubäck (artp.), (15D 6i , [6833937, 1393773] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

S. Nordtjärnen (12E 0h , [6654513, 1438509] ), vägkant, vägdiken mot skogsmark, 2019 (IPt)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), stenmur, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi, block (artp.), (12E 2d , [6663429, 1416696] ), noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Harkullhöjden (artp.), (12E 2e , [6660564, 1421809] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Röda ladan (artp.), (12E 2f , [6660002, 1427296] ), ängsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stackberget (artp.), (12E 3d , [6667059, 1417736] ), ca 5 m hög klippa i skogen, 2014 (Janolof Hermansson)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665775, 1426066] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag bron väst om dammen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Kalvtjärnsberget (artp.), (12E 4d , [6672455, 1416863] ), granskog med inslag av gamla tallar och lövträd, 2014 (Janolof Hermansson)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674875, 1424076] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14379] ), ~refl~ ,gräsmark i gammal gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710439, 1442924] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), stenmur, 2015 (IPt)
JÄRNA

Björndammsflon ca 1 km S (12E 9c , [6696581, 1410942] ), bergvägg, 2008 (HLe)
Baggvallen (artp.), (13E 0b , [6701301, 1408981] ), noterad , 1987 (Håkan Lernefalk)
Uvberget östra delen (13E 0c , [6702777, 1412155] ), bergbrant, 1996 (HLe)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), kyrkogårdsmuren, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöåbruk (13E 2f , [67141, 14255] ), stenbro över bäckravin, 2019 (MNo)
Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ), ~refl~ ,bergbrant, 1989 (HLe)
Stuga V Vanån NV Van (13E 4b , [6724325, 1408864] ), ~refl~ ,stuga med nyanlagd gräsmatta och trädgårdsland, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Stora Klitten (artp.), (13E 4d , [6721349, 1415066] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fisklösberget (artp.), (13E 5d , [6726628, 1417749] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Kringelrisåsen (artp.), (13E 5d , [6728463, 1416210] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Flatberget (artp.), (13E 5e , [6726542, 1421739] ), barrskog i branter ställvis örtrik, 3 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
ÄPPELBO

Högarna (13D 3j , [67183, 13980] ), ravin, rasbrant, enstaka , 2007 (BGM)
Finnlokåsens naturminne (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401923] ), på stenblock i granskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Kottbacken S (artp.), (13D 5j , [6726846, 1395041] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Kottbackens södra del (13D 5j , [6726846, 1395041] ), ~refl~ ,sydbrant, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Öjsbergets brant (13D 7i , [67399, 13913] ), rasbrant, mycket , 2006 (BGM)
Öjsberget NR (artp.), (13D 8i , [6740072, 1391569] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ), rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), rasbrant, rikligt , 2008 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67407, 13917] ), hygge, några ex , 2008 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13907] ), diabasbrant, 2015 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Liss-Vålberget (13D 8i , [6742130, 1391000] ), diabasbrant, enstaka , 2010 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ), bäckravin, rikligt , 2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ), klippbrant, rikligt , 2007 (BGM)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
V.Ofors (14D 0d , [6750695, 1369460] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Torbygraven (artp.), (14D 2b , [6760064, 1357954] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt på klippor , 2010 (MNo)
Fenningberget (14D 3e , [6766250, 1370210] ), diabasbrant, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Klittfallet, stupet (artp.), (14D 4d , [6770579, 1368013] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Bredvalla, klippa (artp.), (14D 5b , [6777605, 1356312] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, snölegor (artp.), (14D 6b , [6783009, 1359615] ), snölega, 2015 (Urban Gunnarsson)
Osanden (artp.), (14D 7c , [6788490, 1362300] ), bergsbrant, vattenöversilad, vid väg, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ), översilade diabasklippor vid vägen, rikligt , 2009 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), diabasbrant, 2009 (BGM)
Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), diabasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357710] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallen (artp.), (15D 0b , [6800230, 1357960] ), berghäll vid å, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800234, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Horrmundsåsen (15D 1b , [68061, 13581] ), diabasbrant, enstaka , 2009 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Brant NO Lilla Skärberget (artp.), (15C 9g , [6846792, 1334191] ), mindre no-stup i fjällnära skog, 1991 (MBm)
Fulubågan vid Stupen Fuluforsarna (artp.), (15C 9h , [6845565, 1335125] ), hällmark vid forsande mindre vattendrag, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Södra Trollegrav 300 m NO Granån, sydvänd klippvägg (artp.), (15D 5g , [6828752, 1383069] ), öppen klippa klippvägg i bäckravin, noterad , 2017 (Per Johansson)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), på hällar vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ), 1996 (DABS)
Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ), klipphyllor och lodväggar, sparsam , 2008 (LBr)
Gethammaren (artp.), (16C 0g , [6850000, 1331710] ), sydvänd bergbrant, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), diabasbrant, 1987 (LBr)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ), ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
500 m N Nedre Byggningen (16C 1i , [68561, 13433] ), rotvältor och branta brinkar vid bäck - på mineraljord !, t.riklig , 1989 (DABS)
V om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68580, 13438] ), ~refl~ ,källdråg i granskog samt bergstup och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NO om Häggesundet,Vålåberget (16C 2i , [68624, 13430] ), ~refl~ ,branter i diabas,stora block och rasmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Storfallet i Grundöjan (16C 6h , [6881010, 1338720] ), klippot vid vattenfall, spridd , 2019 (LBr)
Fallet i Grövlan (16C 7d , [6887820, 1317560] ), klippor, sparsamt , 2015 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, enstaka , 2007 (MNo)
Storvätteshågna sydostsluttning (16C 8f , [6893340, 1326130] ), bland block i fjälläng, riklig , 2020 (LBr)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, enstaka , 1990 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ), fjälläng, spridd , 2020 (LBr)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Stor-Våndsjövålen nordostsluttning (artp.), (17C 1d , [6908984, 1318834] ), i springor på 10 m hög klippvägg i blockig gles fjällbjörkskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ), kalkklippor, 2013 (MNo)

Dalarnes Flora