Cynosurus cristatus    Kamäxing


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), gräsmatta, 1988 (IAn)
Österdalarna

MORA

Cykelstig mln Rödmyren o.Stormyren (14E 3g , [6766, 1434] ), gräsmark,troligen insått efter markarbeten, 10-20 ex,vissa m-höga , 1987 (BOr)

Dalarnes Flora