Cuscuta europaea    Nässelsnärja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Leknäs, 1910-t (Hgn) * flerstädes (12G 4i , [66745, 15432] ), riklig , 1988 (PDm)
Kyrkbyn, ca 1850-1910-t (Lb, Sam) * (12G 5h , [66759, 15372] ), tämligen stort bestånd på nässlor, riklig , 1987 (PDm)
Kyrkbyn (DFl-49), (12G 5h , [66760, 15371] ), på nässlor, 0,5 m2 , 1986 (PDm)
Stadarna (12G 5j , [66757, 15495] ), tomtmark på åkertistel, ett litet bestånd , 1986 (PDm)
Ingeborgsbo (12G 6g , [66843, 15333] ), på nässlor å ladugårdsbacke, riklig , 1988 (A. Lille:PDm)
Fornby (12G 6h , [66830, 15352] ), i vägkant, ett mindre bestånd på nässlor , 1987 (PDm)
GARPENBERG

Finnhyttan ,100m NV kyrkan (12G 7e , [66887, 15219] ), gräsmark nära vägen, riklig , 1989 (JEd)
HEDEMORA

Vikbyn, 1930-t (At) * (12G 7c , [66888, 15149] ), i en hage, 50 ex på nässlor , 1988 (BBr)
Vikbyn ,Hedgården n.fotbollsplan ,S om tennisplan (12G 7d , [66890, 15150] ), snår av nässlor,gräs o. tistlar, i tomtgräns, 1/2 m2, ca 10 ex. , 1989 (BBr)
HUSBY

Rävbo, ca 1910-t (Sam) * kring St Rävbo gård (12G 9c , [66978, 15128] ), ymnig på nässlor , 1988 (TLj & LBr)
Västerby (DBS), (13G 0d , [67031, 15182] ), nässlor på gård mot åker o vägkant,ruggar även på annat, flera bestånd , 1988 (TLj & LBr)
Västerby (DBS), (13G 0d , [67034, 15181] ), nässlor på gård mot åker o vägkant, 1 stort bestånd , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

Arkhyttan, ca 1910-t (Sam) * (13G 0a , [67032, 15044] ), i fårhage, rikligt på två ställen , 1988 (GCn)
Nyberget, mellan Ned.Klingen och Lissjön (DBS), (13G 1b , [67066, 15050] ), avstjälpningsplats för trädgårdsavfall m.m, ~¨1,5 m2 , 1989 (SJa)
Nyberget, flerstädes ca 1920-t (Sam, ARW.1928) * bl a på förvildad humle 1950-t (Sj) * N skolan (1b1702) och mellan Klingen och Lissjön (1b1600), (13G 1b , [67067, 15052] ), sparsamt , 1989 (GCn, SJa)
Nyberget (13G 1b , [6706757, 1505155] ), 2011 (IPt)
Nyberget (13G 1b , [6706757, 1505155] ), värdväxt nässla, 2011 (DABS)
GUSTAFS

Långhag, S om kraftverket (12F 9j , [6697, 1495] ), betesmark vid ravinkant nära f.d.bosättning, t.riklig , 1995 (SJa)
SILVBERG

St.Bråfall (12F 6e , [66846, 14724] ), gammal kompost / ruderatmark, ~25 ex , 1989 (SJa)
St Bråfall, ca 1920 (CED.1925) * (12F 6e , [66846, 14724] ), på kompost, 25 ex , 1988 (SJa)
Ingevallsbo, 1930-t (O. Lennarthson) * (12F 6g , [66820, 14830] ), på ladugårdsbacke, tämligen riklig , 1989 (SJa)
Ingevallsbo (12F 6g , [66820, 14830] ), gammal ladugårdsbacke, t.rikligt , 1989 (SJa)
Lövåsen, ca 1940 (Sj) * (12F 6h , [6682, 1489] ), på div. vegetation, ymnig , 1988 (SNy, TLj o a)
STORA TUNA

Övre Svärdsjö (13F 0g , [67001, 14849] ), på nässlor i vägdike, 2 m2 , 1985 (BOr)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Vid kyrkan, 1890-t (Pn) * ”Tingsåkern”, 1950-t (K. Eklund o a) = Frostbrunnsdalen (13F 0g , [67039, 14814] ), ca 10 m2 1958-75 (THOL.1974, TUNAB.NF. 1980) * ännu , 1988 (SNy)
Övre Svärdsjö (13F 0h , [6700140, 1485007] ), vägkant, sparsam , 2013 (SNy)
Romme (artp.), (13F 0h , [6700213, 1485039] ), i diket vid f.d. glassfabriken mot landningsbanan till, vid getabocken !, 1988 (Bengt Oldhammer)
Båtstavägen (artp.), (13F 2f , [6710060, 1476330] ), 2013 (Irene Andersson)
Båtstad (13F 2f , [6710088, 1476343] ), längs byvägen, 2013 (SNy)
Häggenäsudden (13F 2f , [6714, 1476] ), i nässelbestånd längs brukningsväg, spridd , 2002 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ), längs åkerväg, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Nordanö, Jan Ersgården (13F 1h , [67076, 14875] ), på nässlor vid ladugården, ca 5 m2 , 1989 (SNy)
Tomnäs, 1940-t (G. Landström) * vid Hellanders gård (13F 2h , [67101, 14871] ), 3 bestånd , 1987 (TLj o a)
VIKA

Nyhyttan (13F 1j , [6708943, 1499833] ), värdväxt lupiv, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Sörbo V landsvägen (13F 2j , [67101, 14962] ), dynghögar med nässlor, riklig , 1990 (JEd)
Ragvaldsberg ,vid gården (13F 3j , [6715526, 1498228] ), på syrén, kvickrot och knölklocka, 2 bestånd , 2001 (TLj)
Kniva (artp.), (13F 3j , [6715530, 1499223] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), stränder vid djup sjövik, 2000 (JJa & BCa)
Lönnemossa (13F 3j , [67187, 14985] ), på nässlor, hundkex, syrén etc vid gården och i hagen, riklig , 1990 (JEd, TLj)
ASPEBODA

Utanmyra (DBS), (13F 2h , [67138, 14851] ), i skogsdunge strax N huset ,på humle o. hallon, 3 best.varav 2 rikl. , 1987 (GRo)
Smedsbo (arten försvunnen för ca 20 år sdan enl Edit Mattsson (DF;DBS), (13F 3g , [67168, 14806] ), nässelbestånd vid gödselstack/kompost ,(fick nya frön av mig 1987), 50-100 ex. , 1987 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723170, 1481510] ), kompost, 2010 (DABS)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Hobborn vid vägskälet (13F 5j , [67255, 14972] ), täml. riklig , 1989 (JEd & BCa)
Lumsviken, ca 1920 (At) * efter bäck (13G 5a , [67271, 15003] ), på nässlor, täml. riklig , 1990 (TLj)
SVÄRDSJÖ

Apoteksvägen, vid läkarbostaden (artp.), (13G 7b , [6735840, 1506037] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Linghed, ca 1920 (At) * vid Persgården (13G 8a , [67404, 15023] ), intill hönsgård, riklig , 1990 (TLj)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Nor,krönet Bogårdsbacken (12F 2h , [6662, 1487] ), vid strnmur, 1982 (RNo)
Nor,15 m in efter Hemshyttevägen (12F 2h , [66621, 14878] ), 1982 (RNo)
Nor,Fruhagen (12F 2h , [66627, 14875] ), 1984 (RNo)
Saxe (12F 2h , [66645, 14865] ), 1982 (RNo)
Saxe ”utibyn”, 1967-82 (RNo) * (12F 3h , [66652, 14866] ), vid gården på nässlor, t.riklig , 1989 (TLj & LBr)
Larsbo, 1950-t (Hsn) * (12F 3h , [66678, 14895] ), på nässlor vid ladugården, t.riklig , 1990 (TLj)
Gläfse hyttbacke, riklig 1967-74 (RNo&Bj) * (12F 4i , [66710, 14932] ), igenväxande gruvvarp, riklig 1987 (TPe) * fåtalig , 1989 (LBr & TLj)
Björkberget i grässlänt, 10 ex 1965 (RNo) * V torpet (12F 5h , [66759, 14883] ), i f d ängsmark, några m2 , 1990 (SNy)
Lövmarken (12F 5h , [6676, 1489] ), 1981 (RNo)
NORRBÄRKE

Gubbo (12F 4e , [66738, 14730] ), på ladugårdsbacken, 1 bestånd , 1989 (LBr & TLj)
Stimmerbo (12F 4g , [66718, 14842] ), vägkant, ganska rikligt , 1983 (RNo)
Ingevallsbo mitt i byn (12F 6g , [6682060, 1482690] ), norra vägkanten v byvägskorset, riklig , 2001 (TLj)
Ingevallsbo (DBS), (12F 6g , [66822, 14827] ), vägkant, ca 2 m2 , 1989 (BJn)
LUDVIKA

Gammelgården (artp.), (12F 3d , [6669989, 1466857] ), 15 plantor/tuvor , 2018 (Thorild Jonsson)
Norrvik, flerstädes ca 1930-t (Fd, Gs) * 2 lokaler (1913 och 2113), (12F 5c , [66769, 14613] ), riklig , 1989 (TLj)
Norrvik (artp.), (12F 5c , [6677100, 1461300] ), 1989 (Tomas Ljung)
GRANGÄRDE

Nedre Botåsen, 1940-t (Gs) * (12F 5a , [66779, 14502] ), på dyngstad, enstaka , 1988 (HWk)
N. Västansjö vid Jutens gård (12F 6a , [66819, 14528] ), på nässlor i beteshage, täml. riklig , 1988 (JHn)
Österdalarna

GAGNEF

Djurås: trädgårdstomt mellan Nässjön och Österdalälven (artp.), (13F 3c , [6716040, 1462430] ), trädgårdstomt, 20 dm2 , 2007 (JMa)
BJURSÅS

Bodarna, Bjursås (13F 7g , [6735670, 1481740] ), hallonsnår, flera ställen , 2012 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet, Land-Persgården (13F 7a , [6739, 1451] ), 2002 (Conny Land)
LEKSAND

Noret i älvslänter, 1959-74 (LKs:WIS.&MOR.1987) * (0005-0008), (13F 7b , [67350, 14555] ), på nässlor i beteshage, riklig flerstädes , 1989 (TLj)
RÄTTVIK

Västergrav (13F 9c , [67465, 14629] ), i trädgård på svarta vinbär, syrén m m, riklig , 1988 (M. Lind:TLj)
Vikarbyn ,1920-t (Sam:Bot.Not.1928) * (14F 0b , [67544, 14574] ), på hallon m m i dike, sparsam , 1987 (TLj)
Övre Gärdsjö vid Sörgårdarna (14F 1d , [67571, 14690] ), i vägren på diverse örter, riklig , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö SO majstången (14F 1d , [67573, 14681] ), 1 stort bestånd , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö kring Högbackarna (14F 1d , [67576, 14688] ), (2638-2839-3341), i rösen på hallon m m, ymnig , 1986 (TLj)
Övre Gärdsjö (DBS), (14F 1d , [6757850, 1468980] ), S-vänd backe med odlingsröse, mkt.riklig > 50 m2 , 1986 (TLj)
Lindorna (artp.), (14F 1d , [6758148, 1469131] ), 3 , 2018 (Teresia Holmberg)
Övre Gärdsjö (DBS), (14F 1d , [67583, 14691] ), stenröse på vitmåra, ~5m2 , 1986 (TLj)
ORSA

Bunk (artp.), (14E 5g , [6779687, 1434228] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lunden (14E 5h , [6775, 1435] ), på hallon,nässlor o backruta, riklig , 1995 (A.Bruks)
Viborg,S om bystugan intill Siljansleden (14E 5h , [67751, 14381] ), 1995 (BOr)
Lunden (artp.), (14E 5h , [6776012, 1435699] ), noterad , 1984 (Lars Bruks)
Slättberg, 1910-t (Ag) * vid bystugan (14E 5h , [67782, 14382] ), i röse, riklig , 1990 (TLj)
Stackmora (14E 5h , [67796, 14395] ), i slänt vid betesvall, enstaka , 1990 (R. Öjeskog)
SOLLERÖ

Bodarna (artp.), (14E 0h , [67540, 14364] ), intill vägkant, flera stoa ex, ymnigt , 1988 (Bengt Oldhammer)
Bodarna (14E 0h , [67541, 14364] ), på hällmark etc, minst 5 bestånd , 1988 (AAd, CAp o a)
Bengtsarvet (14E 1h , [67574, 14355] ), röse, 1,5 m2 , 1985 (AAd)
MORA

Garsås (artp.), (14E 1j , [6756396, 1446804] ), rikligt båda sidor om vägen i nässlor, kråkvicker, timotei, stormåra, gråbo och kvickrot, noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Garsås, ca 1910-t (Sam) * NV skolan (14E 1j , [67566, 14464] ), 5 bestånd , 1988 (CAp)
Nusnäs (14E 2h , [67608, 14375] ), komposthög, 1989 (TLj & LBr)
Färnäs ,1981-88 (14E 2h , [6764, 1436] ), 2 rika vägkantförekomster, 1988 (GRAN.1984a, WIS.&MOR.1987)
Fåsås fäbod (DBS), (14E 2j , [67617, 14458] ), flera best. , 1987 (G.Jalking:FCa)
Färnäs ,Kål Margits väg (14E 3h , [6765118, 1436691] ), tomtmark , dels på nässla men även på svarta vinbär, 2010 (Agneta Arnesson-Westerdahl)
Färnäs (artp.), (14E 3h , [6765502, 1436427] ), finns på två lokaler. längs vägkant och dike på en sträcka av flera 100 m. växande i det mesta., 1988 (Bengt Oldhammer)
Färnäs (artp.), (14E 3h , [67657, 14352] ), Färnäs kvarn vid bygatan, (nogr. 400 m) , 1989 (Bengt Oldhammer)
Färnäs ,1981-88 (14E 3h , [6766, 1435] ), 2 rika vägkantförekomster, 1988 (GRAN.1984a, WIS.&MOR.1987)
Bergkarlås N sågen (14E 3h , [67694, 14369] ), på nässlor, riklig , 1989 (TLj & LBr)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [67811, 14248] ), vid ladugård och på mur, riklig , 1989 (TLj & LBr)
Västerdalarna

MALUNG

Öje (13D 9i , ), i trädgård, 1997 (BHn)
Öje, Helmerssons gård (13D 9i , [67453, 13948] ), i hallon och nässlor, mkt , 1997 (MNo)

Dalarnes Flora