Cuscuta campestris    Amerikansk grovsnärja


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, ca 1 m2, klängande på tomatplantor , 2002 (ASn & JEd)
Grytnäs socken, Karlslunds avfallsanläggning, Avesta (artp.), (12G 4e , [6673155, 1520755] ), soptipp, på rötslam och gallerrens, 2002 (Anders Svenson)
Karlslunds avfallsanläggning (artp.), (12G 4e , [6673155, 1520755] ), på ca 1/2 m2, på tomater på rötslam, noterad , 2002 (Jan Edelsjö, Anders Svenson)

Dalarnes Flora